Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rozvaha

Index Rozvaha

Rozvaha banky z roku 1906 (anglicky) Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů.

22 vztahy: Účetní standardy, Účetní závěrka, Účetnictví, Cizí kapitál, Dlouhodobý finanční majetek, Dlouhodobý majetek, Finanční analýza, Finanční účetnictví, Finanční výkazy, Likvidita, Přehled o peněžních tocích, Peníze, Pohledávka, Rozvaha, Software, Výkaz zisku a ztráty, Výsledek hospodaření, Vlastní kapitál, Základní bilanční rovnice, Základní kapitál, Zásoba, Závazek.

Účetní standardy

Účetní standardy jsou pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky.

Nový!!: Rozvaha a Účetní standardy · Vidět víc »

Účetní závěrka

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období).

Nový!!: Rozvaha a Účetní závěrka · Vidět víc »

Účetnictví

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách.

Nový!!: Rozvaha a Účetnictví · Vidět víc »

Cizí kapitál

Cizí kapitál je součástí kapitálu firmy, té části jejího jmění, na který si firma musela půjčit.

Nový!!: Rozvaha a Cizí kapitál · Vidět víc »

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) je charakteristický dlouhodobým držením (více než jeden rok).

Nový!!: Rozvaha a Dlouhodobý finanční majetek · Vidět víc »

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek (zkráceně DM) je majetek, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává a jehož vstupní cena přesahuje určitou hranici (výjma finančního DM).

Nový!!: Rozvaha a Dlouhodobý majetek · Vidět víc »

Finanční analýza

Finanční analýza (ve starší literatuře a nyní výjimečně též bilanční analýza) je specifická část analýzy zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas.

Nový!!: Rozvaha a Finanční analýza · Vidět víc »

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku (firmy) jako celku.

Nový!!: Rozvaha a Finanční účetnictví · Vidět víc »

Finanční výkazy

Finanční, resp.

Nový!!: Rozvaha a Finanční výkazy · Vidět víc »

Likvidita

Likvidita je ekonomický, přesněji finanční termín, jehož definice je vzhledem k jeho šíři poměrně problematická.

Nový!!: Rozvaha a Likvidita · Vidět víc »

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (anglicky Cash flow statement) je ve finančním účetnictví jedním z finančních výkazů, který zobrazuje zdroj a využití peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů podniku.

Nový!!: Rozvaha a Přehled o peněžních tocích · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Rozvaha a Peníze · Vidět víc »

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele (fyzické či právnické osoby) požadovat na dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku.

Nový!!: Rozvaha a Pohledávka · Vidět víc »

Rozvaha

Rozvaha banky z roku 1906 (anglicky) Rozvaha (bilance) je jedním ze základních finančních/účetních výkazů.

Nový!!: Rozvaha a Rozvaha · Vidět víc »

Software

kancelářského balíku OpenOffice.org. Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Nový!!: Rozvaha a Software · Vidět víc »

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty (někdy zkráceně výsledovka) ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně porovnání s obdobím minulým.

Nový!!: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty · Vidět víc »

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření (dříve „hospodářský výsledek“) je v ekonomice a účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu.

Nový!!: Rozvaha a Výsledek hospodaření · Vidět víc »

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele, pro tvorbu jeho kapitálu.

Nový!!: Rozvaha a Vlastní kapitál · Vidět víc »

Základní bilanční rovnice

Základní bilanční rovnice představuje základní princip v podvojném účetnictví.

Nový!!: Rozvaha a Základní bilanční rovnice · Vidět víc »

Základní kapitál

Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti.

Nový!!: Rozvaha a Základní kapitál · Vidět víc »

Zásoba

Zásoba je označení pro suroviny, materiály, součástky, polotovary, moduly, hotové výrobky, které v daném momentu určitý podnik vlastní, nebo vlastnit bude (výroba, na cestě, apod.).

Nový!!: Rozvaha a Zásoba · Vidět víc »

Závazek

Závazek čili obligace (též závazkový právní poměr) znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel).

Nový!!: Rozvaha a Závazek · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aktivum (účetnictví), Pasivum (účetnictví), Rozvahový den, Účetní rozvaha.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »