Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Rumunština

Index Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

93 vztahy: Akuzativ, Albánie, Angličtina, Arumunština, Athos, Avaři, Čas (mluvnice), Člen (mluvnice), Římané, Řecko, Balkanorománské jazyky, Balkán, Balkánský jazykový svaz, Brašov, Bulharština, Bulharsko, Byzantská říše, Chorvatsko, Cyrilice, Dalmatština, Dativ, Dáčtina, Dákové, Dunaj, Evropská unie, Foném, Francouzština, Genitiv, Germánské jazyky, Gramatika, Habsburská monarchie, Imperativ, Indikativ, Indoevropské jazyky, Infinitiv, Istrie (poloostrov), Italština, Izrael, Jednotné číslo, Jmenný rod, Konjunktiv, Latina, Latinka, Liturgie, Maďarština, Maďarsko, Makedonie, Mluvnický pád, Množné číslo, Moldavština, ..., Moldavská sovětská socialistická republika, Moldavsko, Němčina, Nominativ, Novořečtina, Otčenáš, Palatalizace, Přídavné jméno, Perfektum, Podněstří, Pravoslaví, Románské jazyky, Rumunsko, Sedmihradsko, Slovanské jazyky, Sloveso, Srbština, Srbsko, Staroslověnština, Středověk, Supinum, Turečtina, Turecko, Tvarosloví, Ukrajina, Ukrajinština, Vojvodina, Vokativ, Zájmeno, 10. století, 106, 1521, 16. století, 18. století, 1815, 1860, 19. století, 1989, 1993, 271, 275, 6. století, 7. století. Rozbalte index (43 více) »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Rumunština a Akuzativ · Vidět víc »

Albánie

Albánie (Shqipëri/Shqipëria, také Arbëria), oficiálně Albánská republika (albánsky: Republika e Shqipërisë) je středomořský stát v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Rumunština a Albánie · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Rumunština a Angličtina · Vidět víc »

Arumunština

Arumunština (arumunsky limba armãneascã/vlãsheascã,, též známá v Srbsku jako cincarski jezik) je románský jazyk arumunského obyvatelstva, jímž se mluví v Makedonii, Albánii a Řecku.

Nový!!: Rumunština a Arumunština · Vidět víc »

Athos

Athos (v pravoslaví většinou „Svatá Hora“ – z řeckého Agion Óros) je jeden ze tří poloostrovů na severořeckém Chalkidiki.

Nový!!: Rumunština a Athos · Vidět víc »

Avaři

Uměle prodloužená avarská lebka Birituální pohřebište středního a pozdního období kaganátu na jižním Slovensku a hranice pozdně avarského kaganátu Avaři byli kočovné etnikum nejasného, zřejmě mongolského, turkického nebo indoevropského původu, které nejspíše pocházelo stejně jako jejich možní příbuzní Hunové ze stepí střední Asie.

Nový!!: Rumunština a Avaři · Vidět víc »

Čas (mluvnice)

Čas (tempus) v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat.

Nový!!: Rumunština a Čas (mluvnice) · Vidět víc »

Člen (mluvnice)

Člen se používá některých jazycích k označení podstatného jména.

Nový!!: Rumunština a Člen (mluvnice) · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Rumunština a Římané · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Rumunština a Řecko · Vidět víc »

Balkanorománské jazyky

Balkanorománské jazyky (balkánské románské jazyky) jsou podskupinou románských jazyků, kterými se mluví na Balkáně.

Nový!!: Rumunština a Balkanorománské jazyky · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Rumunština a Balkán · Vidět víc »

Balkánský jazykový svaz

Pod pojmem Balkánský jazykový svaz se rozumí skupina jazyků, která vykazuje společné rysy, byť jsou jednotlivé jazyky od sebe geneticky velmi vzdálené.

Nový!!: Rumunština a Balkánský jazykový svaz · Vidět víc »

Brašov

Brašov je město v Rumunsku, hlavní město stejnojmenné župy v Sedmihradsku, obklopené Karpaty.

Nový!!: Rumunština a Brašov · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Rumunština a Bulharština · Vidět víc »

Bulharsko

Bulharsko (/) je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Rumunština a Bulharsko · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Rumunština a Byzantská říše · Vidět víc »

Chorvatsko

Orientační mapa Chorvatska Chorvatsko, oficiálně Chorvatská republika (starším názvem Charvátsko, Charvátská republika,, Republika Hrvatska) je evropský stát, který se geograficky nachází na pomezí střední a jižní Evropy; jde o jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie.

Nový!!: Rumunština a Chorvatsko · Vidět víc »

Cyrilice

Cyrilice (též cyrilika) je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala.

Nový!!: Rumunština a Cyrilice · Vidět víc »

Dalmatština

Dalmatština nebo dalmátština je východorománský jazyk, jímž mluvilo romanizované obyvatelstvo části západního Balkánu, zejména v dnešních městech Zadar (dalmatsky Jadera), Trogir (Tragur), Split (Spalatro), Dubrovnik (Raugia) a Kotor (Cattaro) a na blízkých ostrovech Krk (Vikla), Cres (Crepsa) a Rab (Arba).

Nový!!: Rumunština a Dalmatština · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Rumunština a Dativ · Vidět víc »

Dáčtina

Mapa Dácie v 1. století př. n. l. Dácký jazyk byl indoevropský jazyk, jímž ve starověku hovořili obyvatelé Dácie a pravděpodobně také Moesie.

Nový!!: Rumunština a Dáčtina · Vidět víc »

Dákové

Dácie v roce 82 př. n. l. Dácké šperky Dákové (Daci) byli původní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráků a Ilyrů.

Nový!!: Rumunština a Dákové · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Rumunština a Dunaj · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Rumunština a Evropská unie · Vidět víc »

Foném

Foném je nejmenší součást zvukové stránky řeči, která má v konkrétním jazyce rozlišovací funkci.

Nový!!: Rumunština a Foném · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Rumunština a Francouzština · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Rumunština a Genitiv · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Rumunština a Germánské jazyky · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Rumunština a Gramatika · Vidět víc »

Habsburská monarchie

Habsburská monarchie (německy Habsburgermonarchie) či hovorově Rakouská monarchie (německy Österreichische Monarchie), popř.

Nový!!: Rumunština a Habsburská monarchie · Vidět víc »

Imperativ

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz.

Nový!!: Rumunština a Imperativ · Vidět víc »

Indikativ

Indikativ (též oznamovací způsob) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje běžné reálné sdělení.

Nový!!: Rumunština a Indikativ · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Rumunština a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Rumunština a Infinitiv · Vidět víc »

Istrie (poloostrov)

Mapa poloostrova Istrie Istrie je poloostrov vybíhající do Jaderského moře.

Nový!!: Rumunština a Istrie (poloostrov) · Vidět víc »

Italština

Mapa italských dialektů Mapa italských dialektů Italština (archaicky vlaština, tak se ale někdy označuje také arumunština) je románský jazyk, kterým mluví asi 76 - 100 milionů mluvčích.

Nový!!: Rumunština a Italština · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Rumunština a Izrael · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Rumunština a Jednotné číslo · Vidět víc »

Jmenný rod

Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.

Nový!!: Rumunština a Jmenný rod · Vidět víc »

Konjunktiv

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v některých jazycích) subjunktiv, francouzsky subjonctif (česky spojovací způsob) je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Nový!!: Rumunština a Konjunktiv · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Rumunština a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Rumunština a Latinka · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Rumunština a Liturgie · Vidět víc »

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska.

Nový!!: Rumunština a Maďarština · Vidět víc »

Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989–2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Rumunština a Maďarsko · Vidět víc »

Makedonie

Makedonie, podle své ústavy Makedonská republika, Ministerstvo zahraničí ČR (makedonsky: Република Македонија), je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Rumunština a Makedonie · Vidět víc »

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům.

Nový!!: Rumunština a Mluvnický pád · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Rumunština a Množné číslo · Vidět víc »

Moldavština

Varianty rumunštiny Moldavština (moldavsky: Limba moldovenească, cyrilicí лимба молдовеняскэ) je oficiálním označením rumunštiny v Moldavsku a Podněstří.

Nový!!: Rumunština a Moldavština · Vidět víc »

Moldavská sovětská socialistická republika

Moldavská sovětská socialistická republika (zkratka: Moldavská SSR, MSSR; moldavsky: Република Советикэ Сочиалистэ Молдовеняскэ/Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, rusky: Молдавская Советская Социалистическая Республика) byla svazová republika Sovětského svazu.

Nový!!: Rumunština a Moldavská sovětská socialistická republika · Vidět víc »

Moldavsko

Moldavsko je východoevropský vnitrozemský stát ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem.

Nový!!: Rumunština a Moldavsko · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Rumunština a Němčina · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Rumunština a Nominativ · Vidět víc »

Novořečtina

Mapa rozšíření řeckého jazyka Novořečtina či moderní řečtina (novořecky, neoeliniki glossa), označovaná též prostě řečtina, pokud nehrozí záměna se staršími formami jazyka, je označení novověkých variet řečtiny, především moderního řeckého spisovného jazyka.

Nový!!: Rumunština a Novořečtina · Vidět víc »

Otčenáš

češtině, kostel Pater noster, Jeruzalém Carl Heinrich Bloch (1834–1890): ''Horské kázání'' (Bjergprædikenen) Otčenáš neboli modlitba Páně (podle svých prvních dvou latinských slov také Pater noster) je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba.

Nový!!: Rumunština a Otčenáš · Vidět víc »

Palatalizace

Palatalizace (změkčování) je způsob obměny výslovnosti hlásek, které se vysloví se hřbetem jazyka zdviženým ke tvrdému patru (lat. palatum durum.

Nový!!: Rumunština a Palatalizace · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Rumunština a Přídavné jméno · Vidět víc »

Perfektum

Perfektum je slovesný čas, který v některých jazycích vyjadřuje ukončenost minulého děje.

Nový!!: Rumunština a Perfektum · Vidět víc »

Podněstří

Podněsterská moldavská republika (Podněstří, také Podněstersko, nebo Zadněstersko; moldavsky Нистрене, rumunsky Transnistria, rusky Приднестровье, ukrajinsky Придністров'я, Наддністрянщина), je de facto nezávislý stát ve východní Evropě podporovaný Ruskem, který se odtrhl od Moldavska.

Nový!!: Rumunština a Podněstří · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Rumunština a Pravoslaví · Vidět víc »

Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:'''modrá''' – francouzština; '''zelená''' – španělština; '''oranžová''' – portugalština; '''žlutá''' – italština; '''červená''' – rumunština Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny.

Nový!!: Rumunština a Románské jazyky · Vidět víc »

Rumunsko

Rumunsko je stát ležící z větší části na Balkánském poloostrově v jihovýchodní části Evropy.

Nový!!: Rumunština a Rumunsko · Vidět víc »

Sedmihradsko

Sedmihradsko, známé také jako Transylvánie (nebo) je historická země rozkládající se v dnešním Rumunsku.

Nový!!: Rumunština a Sedmihradsko · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Rumunština a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Rumunština a Sloveso · Vidět víc »

Srbština

Srbština v srbochorvatštiny (2006) Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii.

Nový!!: Rumunština a Srbština · Vidět víc »

Srbsko

Srbsko (oficiálně Republika Srbsko, Република Србија) je republika v centru Balkánského poloostrova.

Nový!!: Rumunština a Srbsko · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Rumunština a Staroslověnština · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Rumunština a Středověk · Vidět víc »

Supinum

Supinum (– „obrácený vzhůru“; motivace názvu je nejasná) je neurčitý tvar slovesa (příčestí) v některých jazycích.

Nový!!: Rumunština a Supinum · Vidět víc »

Turečtina

Turečtina je turkický jazyk používaný zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích Evropské unie.

Nový!!: Rumunština a Turečtina · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Rumunština a Turecko · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Rumunština a Tvarosloví · Vidět víc »

Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Nový!!: Rumunština a Ukrajina · Vidět víc »

Ukrajinština

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština (zastarale maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanský jazyk, náležící mezi slovanské jazyky, tj.

Nový!!: Rumunština a Ukrajinština · Vidět víc »

Vojvodina

Vojvodina (Аутономна Покрајина Војводина/Autonomna Pokrajina Vojvodina,: Vajdaság Autonóm Tartomány, slovensky: Autonómna pokrajina Vojvodina,: Provincia Autonomă Voivodina,: Autonomna Pokrajina Vojvodina, rusínsky: Автономна Покраїна Войводина), je autonomní oblast na severu Srbska.

Nový!!: Rumunština a Vojvodina · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Rumunština a Vokativ · Vidět víc »

Zájmeno

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.

Nový!!: Rumunština a Zájmeno · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Rumunština a 10. století · Vidět víc »

106

Bez popisu.

Nový!!: Rumunština a 106 · Vidět víc »

1521

Bez popisu.

Nový!!: Rumunština a 1521 · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Rumunština a 16. století · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Rumunština a 18. století · Vidět víc »

1815

1815 (MDCCCXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Rumunština a 1815 · Vidět víc »

1860

1860 (MDCCCLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Rumunština a 1860 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Rumunština a 19. století · Vidět víc »

1989

1989 (MCMLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Rumunština a 1989 · Vidět víc »

1993

1993 (MCMXCIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Rumunština a 1993 · Vidět víc »

271

Bez popisu.

Nový!!: Rumunština a 271 · Vidět víc »

275

Bez popisu.

Nový!!: Rumunština a 275 · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Rumunština a 6. století · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Rumunština a 7. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Rumunsky, Rumunský jazyk.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »