Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ryby

Index Ryby

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry.

74 vztahy: Akvárium, Amoniak, Ancistrus, Žábry, Čichový nerv, Člověk moudrý, Bílkovina, Biotop, Brakická voda, Chuťový pohárek, Difuze, Dusík, Ekosystém, Gonochorismus, Hemoglobin, Hermafrodit, Hlavové nervy, Hltan, Hmat, Ion, Jazyk (orgán), Jura, Kaprovití, Kationt, Kost, Krev, Kulturní evoluce, Kyselina močová, Kyslík, Labyrintky, Ledvina, Leedsichthys, Lezoun indický, Losos, Losos obecný, Lososovití, Moč, Močovina, Nozdratí, Obratlovci, Otolity, Oxid uhličitý, Pancéřníček, Paprskoploutví, Parafyletismus, Parciální tlak, Partenogeneze, Páteř, Ploutev, Plyn, ..., Požerákové zuby, Pohlavní dimorfismus, Pohyb, Postranní čára, Potrava, Rybolov, Savci, Sítnice, Sladkovodní ryba, Smysl (biologie), Střevo, Stridulace, Strunatci, Sumci, Světlo, Třída (biologie), Termální pramen, Výkal, Vlnová délka, Voda, Vrubozubcovití, Vzduch, Zrak, Zub. Rozbalte index (24 více) »

Akvárium

Kalifornii s obsahem 1,3 milionů litrů je vidět simulovaný ekosystém chaluhového lesa. Malé amatérské akvárium s obsahem 100 litrů, určené k chovu několika druhů vzájemně snášenlivých ryb, tzv. společenská nádrž. Neonka obecná (Tetra neonová, Paracheirodon innesi) je jedna z nejčastěji chovaných akvarijních ryb. vpravo Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (obvykle ryby, ale i další vodní obratlovci a vodní bezobratlí).

Nový!!: Ryby a Akvárium · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Ryby a Amoniak · Vidět víc »

Ancistrus

Vyšlechtěný akvarijní krunýřovec (albínový) Ancistrus, česky krunýřovec je rod sladkovodních ryb.

Nový!!: Ryby a Ancistrus · Vidět víc »

Žábry

čolka velkého s keříčkovitými žábrami za hlavou Žábry jsou dýchací orgán sloužící k získání kyslíku z vody a výdeji oxidu uhličitého.

Nový!!: Ryby a Žábry · Vidět víc »

Čichový nerv

Čichový nerv (na obrázku znázorněn žlutě) Čichový nerv (Nervus olfactorius), jinak též I. hlavový nerv, je první z dvanácti hlavových nervů, někdy označovaný jako nepravý hlavový nerv.

Nový!!: Ryby a Čichový nerv · Vidět víc »

Člověk moudrý

Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný, běžně označován jako člověk (všichni lidé dohromady pak lidstvo), což je ale také označení celého rodu Homo, je jediným žijícím druhem rodu Homo.

Nový!!: Ryby a Člověk moudrý · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Ryby a Bílkovina · Vidět víc »

Biotop

Jizera) Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou.

Nový!!: Ryby a Biotop · Vidět víc »

Brakická voda

Voda z Baltského moře má nízkou salinitu a jedná se tedy o brakickou vodu. Brakická voda je voda, která má koncentraci solí mezi mořskou a sladkou vodou.

Nový!!: Ryby a Brakická voda · Vidět víc »

Chuťový pohárek

Chuťový pohárek (lat. caliculus gustatorius) je chemoreceptor, jehož prostřednictvím je vnímána chuť, tedy chemické informace primárně související s příjmem potravy.

Nový!!: Ryby a Chuťový pohárek · Vidět víc »

Difuze

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru.

Nový!!: Ryby a Difuze · Vidět víc »

Dusík

Dusík, chemická značka N (lat. Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Ryby a Dusík · Vidět víc »

Ekosystém

Korálový útes Savana Tropický deštný les Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry).

Nový!!: Ryby a Ekosystém · Vidět víc »

Gonochorismus

Gonochorismus (čili jednopohlavnost) reprezentuje strategii rozmnožování oddělenými pohlavími jednotlivých jedinců – každý jedinec tak tvoří jen jeden typ gamet – zvlášť samčí a zvlášť samičí.

Nový!!: Ryby a Gonochorismus · Vidět víc »

Hemoglobin

Struktura hemoglobinu (podjednotky globinu jsou zobrazeny červeně a žlutě, hem je zelený) Hemoglobin (zkratka Hb) je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů.

Nový!!: Ryby a Hemoglobin · Vidět víc »

Hermafrodit

Spící Hermafrodit, římská kopie řeckého originálu, Louvre Paříž náhled Hermafrodit (též obojetník) je živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie.

Nový!!: Ryby a Hermafrodit · Vidět víc »

Hlavové nervy

XII. – podjazykový nerv Mozkové či hlavové nervy, jinak též kraniální nervy (Nervi craniales) jsou nervy periferní nervové soustavy, které, na rozdíl od spinálních nervů vystupujících z míchy, vystupují z mozkového kmene (prodloužené míchy, Varolova mostu a středního mozku).

Nový!!: Ryby a Hlavové nervy · Vidět víc »

Hltan

Schéma hltanu Hltan (lat. pharynx) je společný oddíl trávicí a dýchací soustavy, kde se potrava smršťováním svalů posouvá do jícnu a žaludku.

Nový!!: Ryby a Hltan · Vidět víc »

Hmat

Hmat je tradičně řazen mezi pět lidských smyslů.

Nový!!: Ryby a Hmat · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Ryby a Ion · Vidět víc »

Jazyk (orgán)

Jazyk je svalový orgán nacházející se v ústní dutině.

Nový!!: Ryby a Jazyk (orgán) · Vidět víc »

Jura

Jura je geologická perioda patřící do éry mezozoika.

Nový!!: Ryby a Jura · Vidět víc »

Kaprovití

Kaprovití (Cyprinidae) je čeleď ryb z řádu máloostní.

Nový!!: Ryby a Kaprovití · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Ryby a Kationt · Vidět víc »

Kost

Lopatka - plochá kost Kost (lat. os) je tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana vnitřních orgánů a opora těla, tvořící vnitřní konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy.

Nový!!: Ryby a Kost · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Ryby a Krev · Vidět víc »

Kulturní evoluce

Kulturní evoluce je evoluce adaptivních vlastností a vzorců chování, která je založena na předávání kulturních znaků sociálním učením (napodobováním či prostřednictvím symbolů) a jejich kompetici.

Nový!!: Ryby a Kulturní evoluce · Vidět víc »

Kyselina močová

Strukturní vzorec Kyselina močová neboli 2,6,8-trioxypurin, sumární vzorec C5H4N4O3, je bezbarvá krystalická látka s teplotou tání 400 °C, při které se však rozkládá.

Nový!!: Ryby a Kyselina močová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Ryby a Kyslík · Vidět víc »

Labyrintky

Lezoun indický se aktivně pohybuje po souši. Čichavec líbající je jediný zástupce čeledi čichavcovití. Čichavci zakrslí patří mezi ryby s výrazným pohlavním dimorfismem. Větší a barevnější samec je vlevo. Dva samci rájovců dlouhoploutvích zápasí o samici. Souboj je přerušen nádechem na hladině. Třoucí se pár bojovnic pestrých po pěnovým hnízdem. Samec objímá samičku. Labyrintky (Anabantoidei, česky též lezouni) jsou podřád ostnoploutvých paprskoploutvých ryb ze sladkých a vzácně i brakických vod jižní, jihovýchodní a východní Asie a subsaharské Afriky.

Nový!!: Ryby a Labyrintky · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Ryby a Ledvina · Vidět víc »

Leedsichthys

''Leedsichthys'' a útočící dravý ''Liopleurodon'' Leedsichthys ("Leedsova ryba") byla obří pravěká ryba z čeledi Pachycormidae.

Nový!!: Ryby a Leedsichthys · Vidět víc »

Lezoun indický

Lezoun indický (Anabas testudineus) je labyrintní paprskoploutvá ryba z čeledi lezounovití.

Nový!!: Ryby a Lezoun indický · Vidět víc »

Losos

Losos obecný (''Salmo salar'') Losos je český rodový název pro několik druhů lososovitých ryb z rodů Salmo a Oncorhynchus.

Nový!!: Ryby a Losos · Vidět víc »

Losos obecný

Losos obecný či losos atlantský (Salmo salar, Linné 1758) je dravá tažná ryba z čeledi lososovitých, která žije většinu života v moři.

Nový!!: Ryby a Losos obecný · Vidět víc »

Lososovití

Lososovití (Salmonidae) je čeleď sladkovodních, popřípadě tažných dravých ryb.

Nový!!: Ryby a Lososovití · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Ryby a Moč · Vidět víc »

Močovina

Močovina, též diamid kyseliny uhličité, urea nebo karbamid je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem CO(NH2)2.

Nový!!: Ryby a Močovina · Vidět víc »

Nozdratí

Nozdratí nebo svaloploutví či násadcoploutví (Sarcopterygii) je třída kostnatých ryb.

Nový!!: Ryby a Nozdratí · Vidět víc »

Obratlovci

Obratlovci (Craniata, též zastarale Vertebrata) jsou podkmen strunatců, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí.

Nový!!: Ryby a Obratlovci · Vidět víc »

Otolity

Otolity tresky obecné Otolity (z řeckého oto – ucho a lithos – kámen) jsou tělíska tvořená uhličitanem vápenatým, která se nacházejí ve vnitřním uchu ve váčcích blanitého hlemýždě.

Nový!!: Ryby a Otolity · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Ryby a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Pancéřníček

Pancéřníček (Corydoras) je jeden z osmi rodů ryb z čeledi pancéřníčkovitých (Callichthyidae) a je také největším rodem v rámci této čeledi.

Nový!!: Ryby a Pancéřníček · Vidět víc »

Paprskoploutví

Paprskoploutví (Actinopterygii) je třída prehistorických i moderních kostnatých ryb, která je velice velkou a velice úspěšnou skupinou.

Nový!!: Ryby a Paprskoploutví · Vidět víc »

Parafyletismus

Parafyletismus je stav nějaké člověkem definované skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje jejího společného předka, ale ne všechny jeho potomky.

Nový!!: Ryby a Parafyletismus · Vidět víc »

Parciální tlak

Parciální tlak je podíl na celkovém tlaku směsi plynů, který vyvozuje jeho jedna složka.

Nový!!: Ryby a Parciální tlak · Vidět víc »

Partenogeneze

Pijavenky se rozmnožují výhradně partenogeneticky Varan komodský se dokáže rozmnožovat partenogeneticky Partenogeneze (také samobřezost nebo pannobřezost) znamená vývin nového jedince ze samičího vajíčka neoplozeného samčí pohlavní buňkou.

Nový!!: Ryby a Partenogeneze · Vidět víc »

Páteř

Lidská páteř - boční pohled. Barevně rozlišené jednotlivé části páteře Páteř (columna vertebralis) je součást kostry obratlovců.

Nový!!: Ryby a Páteř · Vidět víc »

Ploutev

Ploutve (1) prsní ploutev, (2) břišní ploutev, (3) hřbetní ploutev, (4) tuková ploutvička, (5) řitní ploutev, (6) ocasní ploutev Ploutve jsou orgány ryb, paryb a některých vodních plazů a savců, jejichž funkcí je zajišťovat pohyb, hydrodynamiku a případně i ochranu organismu ve vodě.

Nový!!: Ryby a Ploutev · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Ryby a Plyn · Vidět víc »

Požerákové zuby

karasa Požerákové zuby jsou zubovité útvary uložené v zadní části hltanu některých ryb.

Nový!!: Ryby a Požerákové zuby · Vidět víc »

Pohlavní dimorfismus

bažanta obecného. Větší a barevnější samec s dlouhým ocasem se nachází vpravo. Pohlavní dimorfismus, pohlavní dvojtvárnost či sexuální dimorfismus je výraz, který se používá u živočichů a označuje, že samice vypadá jinak než samec.

Nový!!: Ryby a Pohlavní dimorfismus · Vidět víc »

Pohyb

Pohyb nebo také lokomoce je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické vlastnosti apod.

Nový!!: Ryby a Pohyb · Vidět víc »

Postranní čára

Postranní čára na těle žraloka; umístění Postranní čára je mechanorecepční smyslový orgán vodních obratlovců (včetně larev obojživelníků).

Nový!!: Ryby a Postranní čára · Vidět víc »

Potrava

Potrava je jakákoliv chemická sloučenina, obvykle složená z vody, cukrů, tuků a bílkovin, která může být požita živočichy za účelem výživy či požitku.

Nový!!: Ryby a Potrava · Vidět víc »

Rybolov

Moderní španělská loď ALBATUN DOS k lovu tuňáků, přístav Port Victoria, Seychelly Rybáři Rybáři na Srí Lance Rybolov je odchyt ryb z moří, tekoucích vod, jezer, umělých nádrží (rybníků a přehrad).

Nový!!: Ryby a Rybolov · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Ryby a Savci · Vidět víc »

Sítnice

Sítnice (lat. retina) je vnitřní tenká vrstva oka obratlovců.

Nový!!: Ryby a Sítnice · Vidět víc »

Sladkovodní ryba

Sladkovodní ryba je ryba, která žije ve sladkých vodách jakou jsou třeba řeky, jezera a rybníky se salinitou menší než 0,05 %.

Nový!!: Ryby a Sladkovodní ryba · Vidět víc »

Smysl (biologie)

Smysl je schopnost organismu přijímat určitý druh informací z okolí – např.

Nový!!: Ryby a Smysl (biologie) · Vidět víc »

Střevo

náhled Střevo (intestinum, enteron) je nejdelší úsek trávicí trubice.

Nový!!: Ryby a Střevo · Vidět víc »

Stridulace

Stridulace je vyluzování zvuků třením pevných částí těla o sebe, často za účelem vnitrodruhové či mezidruhové komunikace.

Nový!!: Ryby a Stridulace · Vidět víc »

Strunatci

Strunatci (Chordata) jsou kmen druhoústých živočichů, který zahrnuje obratlovce a několik blízkých příbuzných skupin bezobratlých.

Nový!!: Ryby a Strunatci · Vidět víc »

Sumci

Sumci (Siluriformes) jsou řád převážně sladkovodních paprskoploutvých ryb.

Nový!!: Ryby a Sumci · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Ryby a Světlo · Vidět víc »

Třída (biologie)

Třída (latinsky classis) je základní taxonomická kategorie hierarchické klasifikace organismů, vyšší než řád a nižší než kmen.

Nový!!: Ryby a Třída (biologie) · Vidět víc »

Termální pramen

Termální pramen na Islandu Termální pramen či horký pramen (tradičně českým také "teplice") je speciální druh pramenu, ze kterého vystupuje ohřátá voda často obohacená o minerální složky.

Nový!!: Ryby a Termální pramen · Vidět víc »

Výkal

Koňský exkrement (''krombožinec'' je řídké označení zejména pro velké kravské nebo koňské lejno) Výkal (latinsky exkrement od slova exkrece – vylučování, případně faex, množ. č. faeces, odtud další synonymum fekálie), je výměšek organismu vznikající z nestrávených zbytků potravy a některých dalších látek v trávicí soustavě celé řady živočichů.

Nový!!: Ryby a Výkal · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Ryby a Vlnová délka · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Ryby a Voda · Vidět víc »

Vrubozubcovití

Vrubozubcovití (Cichlidae, česky též cichlidy) je čeleď ostnoploutvých paprskoploutvých ryb ze sladkých vod Jižní a Střední Ameriky, Afriky a Asie.

Nový!!: Ryby a Vrubozubcovití · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Ryby a Vzduch · Vidět víc »

Zrak

Lidské oko Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary.

Nový!!: Ryby a Zrak · Vidět víc »

Zub

Lidská stolička Zub prasete Zub (lat. dens, řec. odus) je tvrdý útvar v dutině ústní většiny obratlovců.

Nový!!: Ryby a Zub · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Osteichthyes, Ryba.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »