Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sókratés

Index Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

57 vztahy: Alkibiadés, Antická řecká filosofie, Antické olympijské hry, Antisthenés, Aristofanés, Aristotelés, Athény, Axiom, Básník, Bitva u Amfipole, Busta, Důkaz sporem, Dějiny peloponéské války, Duše, Etika, Evropa, Ezop, Faidón, Filosofie, Gnozeologie, Gramatika, Gymnastika, Hésiodos, Homér, Hudba, Hypotéza, Idea, Jan Patočka, Josef Ludvík Fischer, Komedie, Kritón, Kritiás, Louvre, Marcus Tullius Cicero, Milan Mráz, Moudrost, Obrana Sókratova, Předsókratici, Peloponéská válka, Platón, Platonismus, Sokratovská metoda, Starověká filosofie, Starověké Řecko, Statečnost, Symposion, Symposion (Platón), Třicet tyranů, Thúkydidés, Učení, ..., Vtělení, Xantippa, Xenofón, 399 př. n. l., 4. červen, 422 př. n. l., 469 př. n. l.. Rozbalte index (7 více) »

Alkibiadés

Alkibiadés (kolem 450 př. n. l. v Athénách – 404 př. n. l. ve Frýgii) byl význačný athénský státník, řečník a vojevůdce.

Nový!!: Sókratés a Alkibiadés · Vidět víc »

Antická řecká filosofie

Antická řecká filosofie tvoří nejdůležitější součást (západní) antické filosofie.

Nový!!: Sókratés a Antická řecká filosofie · Vidět víc »

Antické olympijské hry

144x144pixelů Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých her.

Nový!!: Sókratés a Antické olympijské hry · Vidět víc »

Antisthenés

Antisthenés, řecky Ἀντισθένης, někdy nazývaný též Antisthenés z Athén (asi 445 př. n. l. – asi 365 př. n. l.) byl starořecký filozof a rétor, zakladatel školy kyniků (dle Diogena Laertia), žák sofisty Gorgia z Leontín a filozofa Sókrata.

Nový!!: Sókratés a Antisthenés · Vidět víc »

Aristofanés

Aristofanés (asi 448 př. n. l. Athény – asi 385 př. n. l.), byl starořecký dramatik, hlavní představitel antické komedie.

Nový!!: Sókratés a Aristofanés · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Sókratés a Aristotelés · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Sókratés a Athény · Vidět víc »

Axiom

Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje.

Nový!!: Sókratés a Axiom · Vidět víc »

Básník

Guillaume Apollinaire kaligram (1918) Básník je tvůrce poezie.

Nový!!: Sókratés a Básník · Vidět víc »

Bitva u Amfipole

Během peloponéské války se v r. 424 př. n. l.

Nový!!: Sókratés a Bitva u Amfipole · Vidět víc »

Busta

Gaia Julia Caesara Busta, je sochařské ztvárnění hrudníku, ramen a hlavy, obvykle umístěné na podstavci.

Nový!!: Sókratés a Busta · Vidět víc »

Důkaz sporem

Důkaz sporem (reductio ad absurdum) je typ logického důkazu, ve kterém se prokáže, že předpoklad vede k nesmyslnému výsledku (ke sporu), což znamená, že předpoklad je nepravdivý, a tedy platí jeho negace.

Nový!!: Sókratés a Důkaz sporem · Vidět víc »

Dějiny peloponéské války

Dějiny peloponéské války jsou literární dílo starověkého Řecka popisující peloponéskou válku (431 až 404 př. n. l.) mezi Athénským námořním spolkem a Peloponéským spolkem (pod vedením Sparty).

Nový!!: Sókratés a Dějiny peloponéské války · Vidět víc »

Duše

Duše (od dýchat, dech) je velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly.

Nový!!: Sókratés a Duše · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Sókratés a Etika · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Sókratés a Evropa · Vidět víc »

Ezop

Ezop (řecky Αἴσωπος, Aisópos) je považován za zakladatele řecké bajky a patří dodnes k nejznámějším bajkařům.

Nový!!: Sókratés a Ezop · Vidět víc »

Faidón

Faidón (starořecky Φαίδων) je Platónův dialog, který líčí poslední den Platónova učitele a přítele Sókrata, jenž – odsouzen na smrt za bezbožnost a kažení athénské mládeže a čekající v žaláři na podání číše bolehlavu – strávil tak, že se svými přáteli rozmlouval o nesmrtelnosti duše, která se tak stává tématem dialogu.

Nový!!: Sókratés a Faidón · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Sókratés a Filosofie · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Sókratés a Gnozeologie · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Sókratés a Gramatika · Vidět víc »

Gymnastika

Sportovní gymnastika - kůň našíř Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti.

Nový!!: Sókratés a Gymnastika · Vidět víc »

Hésiodos

1. stol. př. n. l.) Hésiodos (řecky Ἡσίοδος) byl antický řecký básník a filosof, patrně mladší současník Homérův, který působil na přelomu 8.

Nový!!: Sókratés a Hésiodos · Vidět víc »

Homér

Homér '''Jean Auguste Dominique Ingres''' (1780–1867) - ''Homérova apoteóza'' (1827) Homér (řecky Ὅμηρος Homéros) je jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia.

Nový!!: Sókratés a Homér · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Sókratés a Hudba · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Sókratés a Hypotéza · Vidět víc »

Idea

Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled; v současné češtině nejčastěji znamená.

Nový!!: Sókratés a Idea · Vidět víc »

Jan Patočka

Jan Patočka (1. června 1907 Turnov – 13. března 1977 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších českých filosofů 20.

Nový!!: Sókratés a Jan Patočka · Vidět víc »

Josef Ludvík Fischer

Profesor PhDr. Josef Ludvík Fischer (6. listopadu 1894, Praha – 17. února 1973, Olomouc) byl český filosof a sociolog, představitel filosofického strukturalismu.

Nový!!: Sókratés a Josef Ludvík Fischer · Vidět víc »

Komedie

Komedie je literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně (stejně jako pohádka).

Nový!!: Sókratés a Komedie · Vidět víc »

Kritón

Kritón je důležitý Platónův dialog.

Nový!!: Sókratés a Kritón · Vidět víc »

Kritiás

Kritiás (460 př. n. l. – 403 př. n. l.) byl řecký státník a filozof.

Nový!!: Sókratés a Kritiás · Vidět víc »

Louvre

Leonardo da Vinci, Mona Lisa (1503-1519) Chamurappiho zákoník (kolem 1750 př. n. l.) Niké samothrácká, asi 120 př. n. l. Venuše Miloská, asi 130 př. n. l. Louvre je muzeum umění v Paříži, které patří k největším na světě.

Nový!!: Sókratés a Louvre · Vidět víc »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Nový!!: Sókratés a Marcus Tullius Cicero · Vidět víc »

Milan Mráz

Milan Mráz (20. února 1939 Praha – 14. prosince 2010 Praha) byl český filosof, historik filosofie a překladatel, ředitel Filosofického ústavu AV ČR.

Nový!!: Sókratés a Milan Mráz · Vidět víc »

Moudrost

Paolo Veronese: Moudrost a síla (Kolem 1580, New York) Moudrostí se obvykle rozumí shrnující a praktické rozumění světu i člověku, zároveň svrchované i taktně skromné, jež dává jistotu v rozhodování a jednání.

Nový!!: Sókratés a Moudrost · Vidět víc »

Obrana Sókratova

Obrana Sókratova je Platónova verze Sókratovy řeči, kterou se hájil u soudu proti obviněním, podle nichž kazil mládež, nevěřil v bohy uznané státem a vytvořil si nová božstva.

Nový!!: Sókratés a Obrana Sókratova · Vidět víc »

Předsókratici

Předsókratici, také předsókratovci nebo presokratici je souhrnné označení pro rané řecké filosofy před Sókratovým obratem a novým založením filosofie zhruba v polovině 4.

Nový!!: Sókratés a Předsókratici · Vidět víc »

Peloponéská válka

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta.

Nový!!: Sókratés a Peloponéská válka · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Sókratés a Platón · Vidět víc »

Platonismus

Platón, Seneca a Aristotelés (rukopis, kolem 1330) Platonismus (též -izmus) je mnohotvárný filosofický směr, který navazuje na myšlení a dílo řeckého filosofa Platóna (427-347 př. n. l.), zakladatele platónské Akademie.

Nový!!: Sókratés a Platonismus · Vidět víc »

Sokratovská metoda

Sokratovská metoda je výchovný a vzdělávací postup, při němž se učitel snaží své studenty otázkami přivést k novému poznání.

Nový!!: Sókratés a Sokratovská metoda · Vidět víc »

Starověká filosofie

Starověká filosofie (její západní část se označuje jako antická filosofie) je rané období rozvoje filosofie, na které na Západě navazuje středověká filosofie.

Nový!!: Sókratés a Starověká filosofie · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Sókratés a Starověké Řecko · Vidět víc »

Statečnost

Statečnost, odvaha, nebojácnost či hrdinství (andreia, fortitudo) je jedna ze čtyř základních (kardinálních) ctností.

Nový!!: Sókratés a Statečnost · Vidět víc »

Symposion

kylix, v druhé drží oinochoé. Kolem 460–450 př. n. l. Symposion (řecky συμπόσιον, sympósion – „společná pitka“; ze συμπίνειν, sympínein – „pít spolu“; latinsky convivium) bylo ve starém Řecku a Římě důležitou společenskou institucí.

Nový!!: Sókratés a Symposion · Vidět víc »

Symposion (Platón)

Symposion je jeden z Platónových dialogů, jímž byl pravděpodobně založen stejnojmenný literární žánr symposia.

Nový!!: Sókratés a Symposion (Platón) · Vidět víc »

Třicet tyranů

Skupina třiceti tyranů (řecky 30 τύραννοι nebo οἱ Τριάκοντα) byla prospartská oligarchická vláda zavedená v Athénách po porážce tohoto městského státu v peloponéské válce roku 404 př. n. l. Tehdejší Athéňané mluvili o vládě jako o oligarchii nebo o Třicítce.

Nový!!: Sókratés a Třicet tyranů · Vidět víc »

Thúkydidés

Thúkydidés, řecky Θουκυδίδης, (460-455 př. n. l. – asi 399 př. n. l.) byl řecký historik, politik, autor klasického díla Dějiny peloponéské války.

Nový!!: Sókratés a Thúkydidés · Vidět víc »

Učení

Učení je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně.

Nový!!: Sókratés a Učení · Vidět víc »

Vtělení

(Freska v Cantignaga, Itálie. 15. stol.) Vtělení (lat. incarnatio, doslova narození v těle) znamená vstup božské bytosti do světa, obvykle v lidském těle.

Nový!!: Sókratés a Vtělení · Vidět víc »

Xantippa

Xantippa byla manželkou filosofa Sókrata.

Nový!!: Sókratés a Xantippa · Vidět víc »

Xenofón

Xenofón (2. pád Xenofónta, starořecky: Ξενοφῶν) (kolem 428–354 př. n. l., nebo 444/1–354 př. n. l. jiné zdroje se mohou lišit) byl starořecký spisovatel, historik, vojevůdce a Sókratův žák.

Nový!!: Sókratés a Xenofón · Vidět víc »

399 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Sókratés a 399 př. n. l. · Vidět víc »

4. červen

4.

Nový!!: Sókratés a 4. červen · Vidět víc »

422 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Sókratés a 422 př. n. l. · Vidět víc »

469 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Sókratés a 469 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Sokrates, Sokratés.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »