Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sbírka zákonů

Index Sbírka zákonů

Titulní list Sbírky zákonů, částka 92, ročník 2015 Sbírka zákonů (ve zkratce Sb.) je označení českého promulgačního listu, ve kterém se vyhlašují především české právní předpisy.

26 vztahy: Účinnost (právo), Úřední list, Úřední věstník Evropské unie, Štýrský Hradec, Česko, Říšský zákoník, Břeclav, Benešovy dekrety, Internet, Krajský úřad, Městská část a městský obvod, Mezinárodní smlouva, Ministerstvo vnitra České republiky, Nařízení vlády, Nález Ústavního soudu, Novela (právo), Obec, Platnost, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Právní předpis, Promulgační list, Rakousko-Uhersko, Vyhláška, Zákon, Zákonné opatření Senátu, 2020.

Účinnost (právo)

Účinnost je právní pojem označující právní závaznost právního předpisu, případně smlouvy, tedy povinnost se jimi řídit.

Nový!!: Sbírka zákonů a Účinnost (právo) · Vidět víc »

Úřední list

Úřední list je promulgační list (úřední oznamovatel), v němž se vyhlašují nebo uveřejňují zpravidla podzákonné právní předpisy, úřední usnesení, rozhodnutí, opatření nebo oznámení (sdělení), případně též úřední překlady právních předpisů vyhlášených jinak, například ve Sbírce zákonů.

Nový!!: Sbírka zákonů a Úřední list · Vidět víc »

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie (Official Journal of the European Union) je označení úředního oznamovatele (věstníku, sbírky) Evropské unie.

Nový!!: Sbírka zákonů a Úřední věstník Evropské unie · Vidět víc »

Štýrský Hradec

Štýrský Hradec (německy Graz, slovinsky Gradec), hlavní město Štýrska, je s 287 000 obyvateli druhé největší město v Rakousku.

Nový!!: Sbírka zákonů a Štýrský Hradec · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Sbírka zákonů a Česko · Vidět víc »

Říšský zákoník

prosincové ústavy Říšský zákoník (zkratka ř. z.), německy Reichsgesetzblatt (RGBl.) byla úřední sbírka císařských patentů, zákonů, nařízení a státních smluv vydávána v letech 1849–1918, zprvu pro Rakouské císařství, od roku 1867 jen pro Předlitavsko (rakouskou část Rakouska-Uherska).

Nový!!: Sbírka zákonů a Říšský zákoník · Vidět víc »

Břeclav

Břeclav (německy Lundenburg, polsky Brzecław, maďarsky Leventevár, do roku 1925 oficiálně a v místním nářečí Břeclava) je město v Jihomoravském kraji, 52 km jihovýchodně od Brna na řece Dyji, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem.

Nový!!: Sbírka zákonů a Břeclav · Vidět víc »

Benešovy dekrety

Edvard Beneš, po němž jsou dekrety pojmenovány (1884–1948) Benešovy dekrety, či též dekrety presidenta republiky, je označení dekretů vydaných v exilu prezidentem Československé republiky Edvardem Benešem během druhé světové války a krátce po jejím skončení na osvobozeném území Československa po dobu, kdy nebylo možné vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění.

Nový!!: Sbírka zákonů a Benešovy dekrety · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Sbírka zákonů a Internet · Vidět víc »

Krajský úřad

Detail z průčelí budovy jihlavského krajského úřadu. Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje).

Nový!!: Sbírka zákonů a Krajský úřad · Vidět víc »

Městská část a městský obvod

Městské části Prahy Městské části Brna Městská část či městský obvod je v České republice podle zákona o obcích od roku 1990 označení samosprávných částí územně členěných statutárních měst.

Nový!!: Sbírka zákonů a Městská část a městský obvod · Vidět víc »

Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouva je jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva.

Nový!!: Sbírka zákonů a Mezinárodní smlouva · Vidět víc »

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Nový!!: Sbírka zákonů a Ministerstvo vnitra České republiky · Vidět víc »

Nařízení vlády

Nařízení vlády, resp.

Nový!!: Sbírka zákonů a Nařízení vlády · Vidět víc »

Nález Ústavního soudu

Nález je typ rozhodnutí, které vydává Ústavní soud České republiky.

Nový!!: Sbírka zákonů a Nález Ústavního soudu · Vidět víc »

Novela (právo)

Novelou se nazývá takový právní předpis, kterým se mění či doplňuje, cizím slovem novelizuje, jiný právní předpis.

Nový!!: Sbírka zákonů a Novela (právo) · Vidět víc »

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně.

Nový!!: Sbírka zákonů a Obec · Vidět víc »

Platnost

V právu je platnost vlastnost právní normy (respektive právního předpisu) nebo právního jednání.

Nový!!: Sbírka zákonů a Platnost · Vidět víc »

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, zkr.

Nový!!: Sbírka zákonů a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky · Vidět víc »

Právní předpis

Právní předpis je pramen práva, označovaný také jako normativní právní akt, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci a který obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek.

Nový!!: Sbírka zákonů a Právní předpis · Vidět víc »

Promulgační list

Promulgační list je obecné označení úředního oznamovatele, v němž se, podle povahy a kompetencí vydávajícího úřadu či subjektu, zveřejňují například zákony, mezinárodní smlouvy a jiné důležité právní předpisy, úřední usnesení, rozhodnutí, opatření nebo oznámení (sdělení).

Nový!!: Sbírka zákonů a Promulgační list · Vidět víc »

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, oficiálně Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie '''Království a země v Říšské radě zastoupené''' neboli „Předlitavska“ a Země svaté Štěpánské koruny uherské neboli „Zalitavska“ (nepřesně Uherska), existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, která vznikla přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv.

Nový!!: Sbírka zákonů a Rakousko-Uhersko · Vidět víc »

Vyhláška

Vyhláška je druh podzákonného právního předpisu.

Nový!!: Sbírka zákonů a Vyhláška · Vidět víc »

Zákon

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem).

Nový!!: Sbírka zákonů a Zákon · Vidět víc »

Zákonné opatření Senátu

Zákonné opatření Senátu je v České republice zvláštní forma právního předpisu podobného zákonu, které přijímá Senát na základě článku 33 Ústavy České republiky v době rozpuštění Poslanecké sněmovny, pokud věc nesnese odkladu.

Nový!!: Sbírka zákonů a Zákonné opatření Senátu · Vidět víc »

2020

Rok 2020 (MMXX) gregoriánského kalendáře začne v středu 1. ledna, skončí ve čtvrtek 31. prosince a bude přestupný.

Nový!!: Sbírka zákonů a 2020 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Sb., Sb. m. s., Sb. z. a n., Sb.m.s., Sbírka mezinárodních smluv, Sbírka zákonů Republiky československé, Sbírka zákonů a nařízení, Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava, Sbírka zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské, Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé, Sbírka zákonů republiky Československé, Sbírka zákonů Československé socialistické republiky, Sbírka zákonů České republiky.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »