Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sedimentace (geologie)

Index Sedimentace (geologie)

Křemelinové vrstvy usazené ze schránek křemitých řas ''Diatomae'' Sedimentace je ukládání úlomkovitého, chemogenního nebo biogenního materiálu jako jsou nánosy řek, jazier, moří, ledovců nebo větru gravitací, zejména při vzniku sedimentárních hornin.

36 vztahy: Abraze (geologie), Aragonit, Fosilie, Gravitace, Herma, Jíl, Jílovitá břidlice, Jezero, Kalcit, Křemelina, Klast, Koloid, Krystal, Krystalizace, Kyseliny, Ledovec, Moře, Pískovec, Povrch Země, Radiolarit, Roztok, Sediment, Sedimentární hornina, Sedimentární pánev, Sníženina, Struktura (strukturní geologie), Suť, Subsidence, Suspenze (chemie), Till, Vápenec, Vítr, Vrstva (geologie), Země, Zemská kůra, Zvětrávání.

Abraze (geologie)

Abraze je mechanické obrušování povrchu hornin třením a nárazy horninových částic, které se dostaly do pohybu vlněním vody nebo jsou unášeny tekoucí vodou, větrem nebo ledem.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Abraze (geologie) · Vidět víc »

Aragonit

Aragonit je uhličitan vápenatý, chemický vzorec je CaCO3.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Aragonit · Vidět víc »

Fosilie

kambria prehistorické ryby Jury Fosilie (nepřesně zkameněliny) jsou v širším slova smyslu zkamenělé i nezkamenělé zbytky a otisky jiných než recentních organismů nebo jejich stopy a výkaly.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Fosilie · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Gravitace · Vidět víc »

Herma

Bůh Hermés (Národní muzeum Athény, 6. stol. př. n. l.) Herma (řec.) nebo hermovka je původně hlava boha Herma (odtud její název) na čtyřhranném sloupu, později i jiná socha či výzdobný prvek architektury, který zobrazuje postavu přecházející ve spodní části do pravoúhlého tvaru.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Herma · Vidět víc »

Jíl

Jíl je nezpevněná usazená hornina složená z více než 50 % jílovité složky.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Jíl · Vidět víc »

Jílovitá břidlice

Jílovitá břidlice je jemnozrnná usazená hornina, která vznikla zpevněním jílovitých sedimentů.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Jílovitá břidlice · Vidět víc »

Jezero

Jezero v Bariloche (Argentina) Jezero je vodní nádrž, která je napájena povrchovou, srážkovou, popř.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Jezero · Vidět víc »

Kalcit

Kalcit (Haidinger, 1845), chemický vzorec CaCO3 (uhličitan vápenatý), je klencový minerál.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Kalcit · Vidět víc »

Křemelina

Rozsivky v mikroskopu Křemelina je nezpevněná (sypká) hornina, která je tvořena většinou opálovými schránkami rozsivek (jednobuněčné řasy), ty tvoří nejméně 40 procent jejího objemu.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Křemelina · Vidět víc »

Klast

Klast (z řeckého klastó – zlomený, prasklý) je termín označující úlomek horniny jakékoliv velikosti, ať už oblázku, písečné nebo prachové zrno, úlomek schránky organismu (takové úlomky se někdy nazývají i bioklasty) apod.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Klast · Vidět víc »

Koloid

Tyndallova jevu v důsledku přítomnosti koloidních částic Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do rozmezí 1 nm až 1000 nm (případně 500 nm).

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Koloid · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Krystal · Vidět víc »

Krystalizace

Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Krystalizace · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Kyseliny · Vidět víc »

Ledovec

Pohled z Alte Prager Hütte na ledovec ''Schlatenkees'' a horu ''Großvenediger''. Je zde patrná akumulační a ablační oblast Ledovec je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem, omezené jen jinou horninou; led se v něm pohybuje vlivem zemské tíže obdobně, jako voda v řece.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Ledovec · Vidět víc »

Moře

Dánsku Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Moře · Vidět víc »

Pískovec

Namibii Pískovec je zpevněná, klastická usazená hornina.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Pískovec · Vidět víc »

Povrch Země

Zemský povrch je označení, které se používá pro svrchní vrstvu litosféry, která je v kontaktu s ostatními sférami (atmosférou, biosférou, či hydrosférou).

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Povrch Země · Vidět víc »

Radiolarit

Radiolarit nebo radiolariový rohovec je usazená hornina tvořena z rekrystalizovaných mikroskopických schránek prvoků radiolaria.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Radiolarit · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Roztok · Vidět víc »

Sediment

Pohled na obnažené jezerní sedimenty Sediment je usazenina, složená z částic pevných látek, které se vlivem tíže usadily na dně prostoru, naplněného plynem, tedy např.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Sediment · Vidět víc »

Sedimentární hornina

pískovce z Namibie Sedimentární hornina či usazená hornina je hornina, která vznikla přemístěním, usazením a následným zpevněním zvětralých úlomků (tzv. fyzikální proces), či vysrážením z roztoků (tzv. chemický proces) anebo usazením vlivem biologického činitele (biologický proces).

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Sedimentární hornina · Vidět víc »

Sedimentární pánev

hlubokomořského příkopu a druhého v zaobloukovém systému Sedimentární pánev, sedimentační bazén nebo sedimentační pánev je místo na zemském povrchu (nejčastěji na mořském dně, ale v některých případech i na souši), kde dochází k poklesávání a hromadění velkého množství sedimentů a jejich následné přeměně na usazené horniny.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Sedimentární pánev · Vidět víc »

Sníženina

Sníženina (deprese) je tvar vhloubený (konkávní) nořící se pod své okolí.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Sníženina · Vidět víc »

Struktura (strukturní geologie)

Struktura v obecné a strukturní geologii představuje celkové vztahy, prostorové uspořádáníMarko, F., Jacko, S., 1999: Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 180 s. horninových jednotek.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Struktura (strukturní geologie) · Vidět víc »

Suť

'''Suť''' jako odpad po bourání. Suť jsou obecně materiály, které mohou být různorodé, ve formě různě velkých částic.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Suť · Vidět víc »

Subsidence

Ukázka sesedání podloží pod silnicí, což vede k jejímu popraskání a v zadní části až k sesuvu Subsidence je geologický termín, který označuje dlouhodobé sesedání či klesání částí zemské kůry, které může být plynulé či postupné.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Subsidence · Vidět víc »

Suspenze (chemie)

Suspenze je heterogenní směs, např.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Suspenze (chemie) · Vidět víc »

Till

Detail na till po sesuvu laviny. Jsou vidět různé velikosti klastů a chaotická struktura Boční moréna tvořená tillem. Till je chemicky i mineralogicky nevytříděný sediment, který vzniká vlivem ledovcové činnosti většinou před tělesem ledovce.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Till · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Vápenec · Vidět víc »

Vítr

Šipka větru: západní vítr o rychlosti 63–67 uzlů Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Vítr · Vidět víc »

Vrstva (geologie)

KT hranice mezi vrstvami Vrstva je odborný termín z geologie, kterým se označuje deskovité těleso tvořené horninou či ledem, jenž je přibližně v horizontální poloze vůči nadložní a spodní vrstvě.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Vrstva (geologie) · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Země · Vidět víc »

Zemská kůra

geosfér Země Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Zemská kůra · Vidět víc »

Zvětrávání

Puklina, vzniklá v důsledku fyzikálního zvětrávání „Kamenný strom“ v bolivijské poušti Siloli, vzniklý mrazovým zvětráváním Zvětrávání je označení pro proces, při kterém dochází k působení chemických, fyzikálních, či biologických sil na obnažené horniny.

Nový!!: Sedimentace (geologie) a Zvětrávání · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »