Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sedm svobodných umění

Index Sedm svobodných umění

Herrady von Landsberg (12. století) Sedmero svobodných umění (lat. septem artes liberales) tvořilo základ středověkého vzdělávání, byl to středověký název pro souhrn předmětů, které tvořily všeobecné vzdělání (řecky enkyklios paideia, lat. orbis doctrinae – kruh vzdělání) středověkého vzdělance.

46 vztahy: Aritmetika, Artistická fakulta, Astrologie, Astronomie, Řemeslo, Bakalář, Boëthius, Dialektika, Encyklopedie, Etika, Fakulta, Filologie, Filosofie, Geografie, Geometrie, Gramatika, Harmonie, Hereze, Hudba, Kabala, Kartografie, Kružnice, Kvadrivium, Latina, Literatura, Logika, Magistr, Martianus Minneus Felix Capella, Měsíc, Merkur (mytologie), Numerologie, Právo, Rakouské císařství, Rétorika, Scholastika, Slovo, Slunce, Starověk, Středověk, Trigonometrie, Trivium, Učitel, Univerzita, Zeměměřič, 1848, 415.

Aritmetika

Aritmetika je disciplína matematiky zabývající se popisem vlastností elementárních matematických operací s čísly.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Aritmetika · Vidět víc »

Artistická fakulta

Praze) Artistická fakulta (též fakulta svobodných umění) byla součást středověké univerzity, která poskytovala přípravné vzdělání pro další studium na teologických, právnických a lékařských fakultách.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Artistická fakulta · Vidět víc »

Astrologie

Ručně kolorovaná verze Flammarionské dřevořezby od neznámého autora (1888). Astrologie, řecky αστρολογία z άστρον (astron) – hvězda a λόγος (logos) – slovo, česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Astrologie · Vidět víc »

Astronomie

Mezi zařízení, která se používají k astronomickým pozorováním, patří i radioteleskopy. Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Astronomie · Vidět víc »

Řemeslo

Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Řemeslo · Vidět víc »

Bakalář

Bakalář (z lat. baccalaureus) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Bakalář · Vidět víc »

Boëthius

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (asi 480 Řím nebo u Říma – 25. října 524/525 Pavia) byl křesťanský teolog a filosof, někdy označovaný jako „poslední Říman“ a zároveň první filosof středověku.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Boëthius · Vidět víc »

Dialektika

Dialektika (z řeckého dialektiké techné od dialegesthai, rozmlouvat) je filosofický pojem, jenž nabýval během dějin různých významů a je i dnes nejednoznačný.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Dialektika · Vidět víc »

Encyklopedie

Diderotovy ''Encyklopedie'' (1751) Encyklopedie (řecky έγκύκλιος enkyklios okružní + παιδεία paideia výchova) je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Encyklopedie · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Etika · Vidět víc »

Fakulta

Fakulta (latinsky facultas – obor, předmět, disciplína) je oborově vymezená část vysoké školy univerzitního typu, jako je např.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Fakulta · Vidět víc »

Filologie

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou aj.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Filologie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Sedm svobodných umění a Filosofie · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Geografie · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Geometrie · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Sedm svobodných umění a Gramatika · Vidět víc »

Harmonie

Alikvotní tón harmonie Frank Bernard Dicksee: ''Harmonie'', asi 1877 Slovo harmonie znamená obecně soulad, souzvuk, souznění.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Harmonie · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Hereze · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Sedm svobodných umění a Hudba · Vidět víc »

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Kabala · Vidět víc »

Kartografie

Ilustrační mapa Různá kartografická zobrazení Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Kartografie · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Kružnice · Vidět víc »

Kvadrivium

Kvadrivium (lat. quadrivium, čtyřcestí) na středověkých univerzitách byla druhá, vyšší, část sedmi svobodných umění.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Kvadrivium · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Latina · Vidět víc »

Literatura

Oxfordské univerzitě Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost).

Nový!!: Sedm svobodných umění a Literatura · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Logika · Vidět víc »

Magistr

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Magistr · Vidět víc »

Martianus Minneus Felix Capella

Martianus Minneus Felix Capella (5. století), byl římský básník, právník a filosof.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Martianus Minneus Felix Capella · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Měsíc · Vidět víc »

Merkur (mytologie)

Reliéf s mužem obětujícím kozu Merkurovi Merkur, latinsky Mercurius, je římský bůh obchodu.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Merkur (mytologie) · Vidět víc »

Numerologie

Pietro Bongo, ''Numerorum mysteria'', 1591 Numerologie (z lat. numerus, číslo) je moderní označení pro různé iracionálníJiří Heřt a kol.:, Stručný výkladový slovník českých skeptiků a pseudovědecké výklady významu čísel.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Numerologie · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Právo · Vidět víc »

Rakouské císařství

Rakouské císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu pak i Uherské království).

Nový!!: Sedm svobodných umění a Rakouské císařství · Vidět víc »

Rétorika

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Rétorika · Vidět víc »

Scholastika

Pojem scholastika vychází z latinského slova scholasticus (resp. řeckého σχολαστικός), což znamená „školský, patřící škole“, popř.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Scholastika · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Slovo · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Slunce · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Starověk · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Středověk · Vidět víc »

Trigonometrie

Trigonometrie (z řeckého trigónon, trojúhelník a metrein, měřit) je oblast goniometrie zabývající se užitím goniometrických funkcí při řešení úloh o trojúhelnících.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Trigonometrie · Vidět víc »

Trivium

Trivium (lat. trivium, trojcestí) byl název pro tři základní „umění“ (lat. artes, obory, učební předměty), která tvořila první stupeň v systému vzdělávání na středověkých univerzitách.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Trivium · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Učitel · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Univerzita · Vidět víc »

Zeměměřič

totální stanicí Zeměměřič (geodet, zastarale také geometr) je odborný pracovník, zabývající se měřením (a zobrazením výsledků tohoto měření) částí povrchu zemského a objektů na něm.

Nový!!: Sedm svobodných umění a Zeměměřič · Vidět víc »

1848

1848 (MDCCCXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Sedm svobodných umění a 1848 · Vidět víc »

415

Bez popisu.

Nový!!: Sedm svobodných umění a 415 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Artes liberales, Sedmero svobodných umění, Svobodná umění.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »