Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Seznam římských císařů

Index Seznam římských císařů

Augustus, první římský císař Seznam římských císařů představuje souhrn jedinců monarchicky vládnoucích římské říši od konce 1.

260 vztahy: Absolutismus, Adoptivní císaři, Aegyptus, Aemilianus, Aetius, Afrika, Afrika (provincie), Agrippina mladší, Akakiánské schizma, Alamani, Alani, Alarich I., Alexander Severus, Anastasios I., Anthemius, Antoninův val, Antoninus Pius, Apeninský poloostrov, Arcadius, Ariánství, Arménie, Asýrie, Aspar, Attila, Augustus, Augustus (titul), Aurelianus, Autokracie, Avitus, Šápúr I., Řím, Římská říše, Římská legie, Římská občanská válka, Římské právo, Římské provincie, Římský císař, Římský diktátor, Římský senát, Řečtina, Bagaudové, Balbinus, Balkán, Barbar, Basileus, Basiliskos, Batávské povstání, Bitva na řece Frigidus, Bitva na Katalaunských polích, Bitva u Abrittu, ..., Bitva u Actia, Bitva u Adrianopole, Bitva u Argentorate, Bitva u Edessy, Bitva u Milvijského mostu, Bitva u Naissu, Bitva v Teutoburském lese, Británie (provincie), Byzantská říše, Caesar, Caligula, Caracalla, Carinus, Carus, Církev, Chalkedonský koncil, Claudius, Claudius II., Clodius Albinus, Codex Theodosianus, Commodus, Constans, Constantius I. Chlorus, Constantius II., Constantius III., Constitutio Antoniniana, Corpus iuris civilis, Dalmácie (provincie), Dácie, Dácké války, Dákové, Decius, Decius mladší, Despocie, Diadumenianus, Didius Iulianus, Diocletianus, Dominát, Domitianus, Dunaj, Edikt milánský, Erupce Vesuvu, Eufrat, Flaviovská dynastie, Flavius Severus, Florianus, Foederati, Galba, Galerius, Galie, Gallienus, Galské císařství, Gótové, Geiserich, Germáni, Germánie, Geta, Gladiátor, Glycerius, Gordianus I., Gordianus II., Gordianus III., Gratianus, Hadrianus, Hadriánův val, Hagia Sofia, Héraklés, Heliogabalus, Hereze, Hispánie, Honorius (císař), Hostilianus, Hranice, Hunové, Imperator, Isaurie, Itálie, Joannes, Jovianus, Judea, Julianus, Julius Caesar, Julius Nepos, Julsko-klaudijská dynastie, Justinián I., Justiniánský mor, Justinus I., Křesťanství, Koloseum, Konstantin I. Veliký, Konstantin II., Konstantinopol, Konstantinopolské hradby, Krize třetího století, Ktésifón, Latina, Legitimita, Leon I., Leon II., Libius Severus, Licinius, Livia Drusilla, Lucius Verus, Macrinus, Magnentius, Magnus Maximus, Maiorianus, Marcianus, Marcus Aurelius, Markomanské války, Martinianus, Mauretánie (království), Maxentius, Maximianus, Maximinus Daia, Maximinus Thrax, Mír, Messalina, Mezopotámie, Monarchie, Monofyzitismus, Nero, Nerva, Numerianus, Odoaker, Olybrius, Orient, Ostrogóti, Otec vlasti, Otho, Palmýra, Panonie, Papež, Parthové, Parthská říše, Pax Romana, Perská říše, Pertinax (císař), Pescennius Niger, Petronius Maximus, Philippus Arabs, Philippus mladší, Pohanství, Pompeje, Pontifex maximus, Postumus, Povstání Bar Kochby, Pretoriánská garda, Pretoriánský prefekt, Principát, Probus, Pronásledování křesťanů, Propuštěnec, Prosperita, První židovská válka, První nikajský koncil, Pupienus, Quintillus, Rýn, Ricimer, Rok čtyř císařů, Romulus Augustus, Sarmati, Sásánovci, Sýrie (provincie), Septimius Severus, Severní Afrika, Severovská dynastie, Seznam římských konzulů, Seznam římských králů, Seznam byzantských císařů, Seznam panovníků Svaté říše římské, SPQR, Starověký Řím, Státní náboženství, Stilicho, Stoicismus, Svébové, Tacitus (císař), Tetrarchie, Theodosiovská dynastie, Theodosius I., Theodosius II., Tiberius, Titus, Traianus, Trůn, Trebonianus Gallus, Tribut, Uzurpátor, Valens, Valentinianus I., Valentinianus II., Valentinianus III., Valentiniánská dynastie, Valerianus, Valerius Valens, Vandalové, Vespasianus, Vitellius, Vizigóti, Volusianus, Vyplenění Říma (410), Vyplenění Říma (455), Zákonnost, Západořímská říše, Zenobie, Zenon (císař), 79, 80. Rozbalte index (210 více) »

Absolutismus

Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodářským a politickým centralismem, důležitostí armády a správního aparátu, existencí dvora a státní církve.

Nový!!: Seznam římských císařů a Absolutismus · Vidět víc »

Adoptivní císaři

Jako adoptivní císaři se nazývají císaři vládnoucí v letech 96 n. l. (po zavraždění Domitiana) až 192 n. l. Císař si za svého života našel nástupce, kterého adoptoval za svého syna, tito nástupci se nazývají adoptivními císaři.

Nový!!: Seznam římských císařů a Adoptivní císaři · Vidět víc »

Aegyptus

Provincia Aegypti (latinský název egyptské provincie, řecky ἐπαρχία Αἰγύπτου), zkráceně Aegyptus, bylo ve starověku jméno římské provincie, zahrnující převážnou část moderního Egypta s výjimkou Sinajského poloostrova.

Nový!!: Seznam římských císařů a Aegyptus · Vidět víc »

Aemilianus

Marcus Aemilius Aemilianus (207/214 – září 253 u Spoletia) byl římský císař vládnoucí od července do září roku 253, podle jednoho pramene 88 dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Aemilianus · Vidět víc »

Aetius

Flavius Aetius (kolem roku 396 v Durostoru – 454 v Římě) nebo také Aëtius byl význačným západořímským vojevůdcem a politikem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Aetius · Vidět víc »

Afrika

Afrika (anglicky, francouzsky, portugalsky, arabsky أفريقيا,, amharsky አፍሪቃ,, svahilsky) je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi a včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země.

Nový!!: Seznam římských císařů a Afrika · Vidět víc »

Afrika (provincie)

Africa je latinské jméno severní části afrického kontinentu, která byla ve starověku římskou provincií.

Nový!!: Seznam římských císařů a Afrika (provincie) · Vidět víc »

Agrippina mladší

Busta Agrippiny mladší Květné zahrady v Kroměříži Iulia Agrippina (6. listopadu 15 nebo 16, Oppidum Ubiorum, dnes Kolín nad Rýnem – březen 59, Kampánie), zvaná na odlišení od své matky Agrippina mladší, byla dcera vojevůdce Germanika a Agrippiny starší, dcery Marka Vipsania Agrippy a vnučky Augusta.

Nový!!: Seznam římských císařů a Agrippina mladší · Vidět víc »

Akakiánské schizma

Akakiánské schizma (484 až 519) představovalo první závažné schizma mezi západní a východní církví.

Nový!!: Seznam římských císařů a Akakiánské schizma · Vidět víc »

Alamani

Oblast osídlená Alamany mezi 3. až 6. stoletím s vyzančenými místy jejich bitev Alamani (taktéž Alemani) byli původně svaz západogermánských kmenů sídlící na horním toku Mohanu na území dnešního Německa.

Nový!!: Seznam římských císařů a Alamani · Vidět víc »

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského původu, který významně zasáhl do evropských poměrů v době stěhování národů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Alani · Vidět víc »

Alarich I.

Alarichův pohřeb v korytě řeky Busento (H. Leutemann, 1895) Alarich I. (cca 370 – 410 Cosenza) byl v letech 395 – 410 vizigótským králem, germánského etnika sídlícího původně v severním Černomoří.

Nový!!: Seznam římských císařů a Alarich I. · Vidět víc »

Alexander Severus

Marcus Aurelius Severus Alexander, původním jménem Gessius Alexianus Bassianus, jako caesar Marcus Aurelius Alexander (1. října 208 Arca Caesarea, dnes ʿArká v Libanonu – únor / březen 235 u Mogontiaka, Germania Superior), byl římský císař panující v letech 222–235.

Nový!!: Seznam římských císařů a Alexander Severus · Vidět víc »

Anastasios I.

Anastasios I. (Anastasius I.) (kolem 430 Dyrrhachium — 9./10. července 518 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 491–518.

Nový!!: Seznam římských císařů a Anastasios I. · Vidět víc »

Anthemius

Procopius Anthemius (kolem 420 – 11. července 472) byl západořímský císař v letech 467 až 472.

Nový!!: Seznam římských císařů a Anthemius · Vidět víc »

Antoninův val

Lokalizace Hadrianova valu a Antoninova valu Antoninův val, někdy taky Severův val je systém opevnění, který nechal zbudovat napříč Skotskem římský císař Antoninus Pius.

Nový!!: Seznam římských císařů a Antoninův val · Vidět víc »

Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (19. září 86 poblíž Lanuvia – 7. března 161 v Loriu), všeobecně známý jako Antoninus Pius, byl římským císařem v letech 138 až 161.

Nový!!: Seznam římských císařů a Antoninus Pius · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Arcadius

Flavius Arcadius (řecky Arkadios; 377 – 1. května 408) byl východořímský císař vládnoucí od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Arcadius · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Seznam římských císařů a Ariánství · Vidět víc »

Arménie

Arménie, oficiálním názvem Arménská republika (Hajastani Hanrapetuthjun), je stát ležící v Zakavkazsku, bez přístupu k moři.

Nový!!: Seznam římských císařů a Arménie · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Seznam římských císařů a Asýrie · Vidět víc »

Aspar

Flavius Ardabur Aspar (cca 400 - 471, Konstantinopol, Byzantská říše) byl východořímský konstantinopolský patriarcha, magister militum a vůdce germánské armády v římských službách.

Nový!!: Seznam římských císařů a Aspar · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Attila · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Seznam římských císařů a Augustus · Vidět víc »

Augustus (titul)

Diokleciána (Nápis: Diocletianus Augustus) Čestný titul Augustus (lat. vznešený) byl od roku 27 př. n. l. do začátku 7.

Nový!!: Seznam římských císařů a Augustus (titul) · Vidět víc »

Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus (9. září 214 v Moesii nebo v Panonii – 275 poblíž Byzantia), známý také jako Aurelián, byl římským císařem v letech 270 až 275.

Nový!!: Seznam římských císařů a Aurelianus · Vidět víc »

Autokracie

Autokracie (z řec. αὐτός – sám, κρατειν – vládnout, tedy samovláda) je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí.

Nový!!: Seznam římských císařů a Autokracie · Vidět víc »

Avitus

Eparchius Avitus (kolem 385 nebo 395 – 457) byl západořímský císař vládnoucí od 9.

Nový!!: Seznam římských císařů a Avitus · Vidět víc »

Šápúr I.

Šápúr I. (kol. 205 – 271/272) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí v letech 240/241 – 271/272.

Nový!!: Seznam římských císařů a Šápúr I. · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Seznam římských císařů a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římská legie · Vidět víc »

Římská občanská válka

Římská občanská válka (49–45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římská občanská válka · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římské právo · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římské provincie · Vidět víc »

Římský císař

Římským císařem můžeme myslet vládce několika historických státních útvarů v období od starověku do novověku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římský císař · Vidět víc »

Římský diktátor

Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římský diktátor · Vidět víc »

Římský senát

Římský senát byl v době republiky zřejmě nejvýznamnější institucí římského státu, přičemž senátoři, jeho členové, náleželi k nejváženějším římským občanům.

Nový!!: Seznam římských císařů a Římský senát · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Seznam římských císařů a Řečtina · Vidět víc »

Bagaudové

V pozdním období Římské říše byli bagaudové (latinsky bagaudae či bacaudae) ozbrojenými skupinami lokálních selských povstání v méně romanizovaných oblastích Galie a Hispánie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bagaudové · Vidět víc »

Balbinus

Decimus Caelius Calvinus Balbinus (178 – červen 238) byl římský císař vládnoucí spolu s Pupienem asi od března do června roku 238, podle některých údajů 99 dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Balbinus · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Seznam římských císařů a Balkán · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Seznam římských císařů a Barbar · Vidět víc »

Basileus

Basileus (Řecky: βασιλεύς, Βασίλιας) nebo taky Basiliás je řecký titul, jehož význam se v různých historických epochách proměňoval.

Nový!!: Seznam římských císařů a Basileus · Vidět víc »

Basiliskos

Basiliskos nebo také Flavius Basiliscus byl uzurpátor východořímského trůnu v letech 475–476.

Nový!!: Seznam římských císařů a Basiliskos · Vidět víc »

Batávské povstání

K Batávskému povstání, které začalo roku 69, došlo poté, co se proti římské nadvládě vzbouřil spojenecký kmen Batávů, žijící na území dnešního Nizozemska.

Nový!!: Seznam římských císařů a Batávské povstání · Vidět víc »

Bitva na řece Frigidus

Bitva na řece Frigidus, někdy též Bitva u řeky Frigidus, byl vojenský střet mezi východořímským císařem Theodosiem s jeho západořímským protějškem uzurpátorem Eugeniem, ke kterému došlo mezi 5.–6. září roku 394 n. l. Tato bitva byla jedním z největších válečných střetnutí v římských dějinách a znamenala naprostou katastrofou pro Západořímskou říši, její vojsko ztratilo v bitvě své nejlepší a nejcennější jednotky, ale také definitivní triumf křesťanství nad starými pohanskými bohy.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva na řece Frigidus · Vidět víc »

Bitva na Katalaunských polích

V bitvě na Katalaunských polích (20. června 451, někdy nazývané také bitva u Chalons nebo bitva národů) bylo odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové aj.) spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů a Franků pod vedením římského velitele vojska (magister militum) Flavia Aetia.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva na Katalaunských polích · Vidět víc »

Bitva u Abrittu

V bitvě u Abrittu, svedené v červnu 251 v provincii Dolní Moesie, se Římané v čele s císařem Deciem srazili s Góty vedenými náčelníkem Knivou.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Abrittu · Vidět víc »

Bitva u Actia

Námořní bitva u Actia se odehrála 2. září roku 31 př. n. l. poblíž mysu Aktion v severní Akarnánii při vjezdu z Ionského moře do Ambrakijského zálivu v Řecku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Actia · Vidět víc »

Bitva u Adrianopole

Bitva u Adrianopole se odehrála 9. srpna 378 mezi římským vojskem pod velením východořímského císaře Valenta s Góty a Alany vedenými Fritigernem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Adrianopole · Vidět víc »

Bitva u Argentorate

Bitva u Argentorate proběhla v roce 357 mezi římskou armádou pod velením císaře Juliana a alamanskou kmenovou konfederací pod velením krále Chodomara poblíž Štrasburku, který v té době nesl název Argentoratum (Argentorate).

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Argentorate · Vidět víc »

Bitva u Edessy

V bitvě u Edessy se v roce 260 střetlo římské vojsko v čele s císařem Valerianem s perskými Sásánovci vedenými velkokrálem Šápúrem I. Římané utrpěli ponižující porážku a společně s císařem padli do perského zajetí.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Edessy · Vidět víc »

Bitva u Milvijského mostu

Bitva u Milvijského mostu přes Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem se odehrála 28. října 312.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Milvijského mostu · Vidět víc »

Bitva u Naissu

V bitvě u Naissu, svedené zřejmě v létě 269, porazili Římané vedení císařem Claudiem II. Góty a jejich spojence.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva u Naissu · Vidět víc »

Bitva v Teutoburském lese

Bitva v Teutoburském lese, resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Bitva v Teutoburském lese · Vidět víc »

Británie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Británie Provincie Británie (latinsky Britannia) se rozkládala v části ostrova Velká Británie, která se mezi léty 43 až 410 nacházela pod kontrolou římské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Británie (provincie) · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Seznam římských císařů a Byzantská říše · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Seznam římských císařů a Caesar · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: Seznam římských císařů a Caligula · Vidět víc »

Caracalla

Marcus Aurelius Severus Antoninus (rodným jménem Lucius Septimius Bassianus; 4. dubna 188 v Lugdunu – 8. dubna 217 v Mezopotámii), běžně známý pod přezdívkou Caracalla, již obdržel kvůli svému oblíbenému galskému plášti s kapucí (caracallus), byl římským císařem v letech 211 až 217.

Nový!!: Seznam římských císařů a Caracalla · Vidět víc »

Carinus

Marcus Aurelius Carinus (asi 250 – srpen či září 285 Ilýrie) byl římský císař panující v letech 283–285, do roku 284 spolu se svým bratrem Numerianem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Carinus · Vidět víc »

Carus

Marcus Aurelius Carus (asi 224 Narbo, Galie – červenec či srpen 283 poblíž Ktésifóntu, Mezopotámie) byl římský císař vládnoucí v letech 282–283 spolu se svými syny Carinem a Numerianem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Carus · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Seznam římských císařů a Církev · Vidět víc »

Chalkedonský koncil

Chalkedonský koncil (8. října – 1. listopadu 451) byl čtvrtý ekumenický koncil, který zasedal v Chalkedonu v Bithýnii v Malé Asii.

Nový!!: Seznam římských císařů a Chalkedonský koncil · Vidět víc »

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (před nástupem na trůn Tiberius Claudius Nero Germanicus; 1. srpna 10 př. n. l. – 13. října 54), známý spíše jako Claudius, byl římský císař z julsko-klaudijské dynastie, vládnoucí od roku 41 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Claudius · Vidět víc »

Claudius II.

Marcus Aurelius Claudius, známý jako Claudius Gothicus či Claudius II. (10. května 213/214 – září 270 Sirmium), byl římský císař vládnoucí v letech 268–270.

Nový!!: Seznam římských císařů a Claudius II. · Vidět víc »

Clodius Albinus

Decimus Clodius Albinus, jako císař Decimus Clodius Septimius Albinus (kolem 147 Hadrumentum, Afrika – 19. února 197 v Lugdunum, Galie), byl římský císař vládnoucí v letech 193–197, nejprve jako caesar (193–196), později jako augustus (196–197).

Nový!!: Seznam římských císařů a Clodius Albinus · Vidět víc »

Codex Theodosianus

Codex Theodosianus Codex Theodosianus (Theodosiův kodex) je sbírka zákonů z doby pozdní antiky.

Nový!!: Seznam římských císařů a Codex Theodosianus · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Seznam římských císařů a Commodus · Vidět víc »

Constans

Flavius Iulius Constans (mezi 320 a 323 – únor 350 u Elne v jižní Galii) byl římský císař panující v letech 337–350.

Nový!!: Seznam římských císařů a Constans · Vidět víc »

Constantius I. Chlorus

Flavius Valerius Constantius (31. března kolem 250 – 25. července 306), známý jako Constantius I., byzantskými historiky přezdívaný Chlorus („bledý“), byl císařem na západě římské říše v době existence tetrarchie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Constantius I. Chlorus · Vidět víc »

Constantius II.

Constantius II., vlastním jménem Flavius Iulius Constantius (7. srpna 317 v Ilýrii, zřejmě v Sirmiu – 3. listopadu 361 v Mopsukrenai, Kilíkie), byl synem Konstantina Velikého a císařem římské říše od roku 337 (na východě) resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Constantius II. · Vidět víc »

Constantius III.

Flavius Constantius († 2. září 421), známý také jako Constantius III., byl západořímský císař v roce 421.

Nový!!: Seznam římských císařů a Constantius III. · Vidět víc »

Constitutio Antoniniana

Constitutio Antoniniana byl edikt, který v roce 212 vydal římský císař Marcus Aurelius Severus Antoninus, známý jako Caracalla.

Nový!!: Seznam římských císařů a Constitutio Antoniniana · Vidět víc »

Corpus iuris civilis

Corpus iuris civilis představuje kodifikaci římského práva provedenou na podnět byzantského císaře Justiniána I. v 6. století.

Nový!!: Seznam římských císařů a Corpus iuris civilis · Vidět víc »

Dalmácie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Dalmácie Mapa Dalmácie ve 4. století Dalmácie (latinsky Dalmatia) byla starověká římská provincie, která se nacházela na západě Balkánského poloostrova.

Nový!!: Seznam římských císařů a Dalmácie (provincie) · Vidět víc »

Dácie

Říše krále Burebisty kolem poloviny 1. století př. n. l. Dácie (latinsky Dacia) bylo ve starověku území, obývané kmeny Dáků a Getů, které se nacházelo převážně v dnešním Rumunsku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Dácie · Vidět víc »

Dácké války

Dácké války je označení vojenských střetnutí svedených na přelomu 1.

Nový!!: Seznam římských císařů a Dácké války · Vidět víc »

Dákové

Dácie v roce 82 př. n. l. Dácké šperky Dákové (Daci) byli původní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráků a Ilyrů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Dákové · Vidět víc »

Decius

Gaius Messius Quintus Decius Valerianus, jako císař Gaius Messius Quintus Traianus Decius (patrně 200/201 Budalia u Sirmia v Dolní Panonii – první polovina června 251 u Abrittu), byl římský císař panující v letech 249–251, od roku 250 spolu se svými syny Deciem mladším a Hostilianem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Decius · Vidět víc »

Decius mladší

Quintus Herennius Etruscus Messius Decius (220/230 – červen 251 u Abrittu v Moesii) byl římský císař panující jako spoluvladař svého otce Decia krátce roku 251; předtím měl v letech 250–251 titul caesara a předáka mládeže (princeps iuventutis).

Nový!!: Seznam římských císařů a Decius mladší · Vidět víc »

Despocie

Despocie (z řec. despotés, hospodář, pán, panovník) je krajní forma nebo způsob absolutní vlády, která poddaným nepřiznává žádná práva a zachází s nimi jako se svým majetkem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Despocie · Vidět víc »

Diadumenianus

Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus (14. září 208 – červen 218, Zeugma) byl synem císaře Macrina a Nonie Celsy.

Nový!!: Seznam římských císařů a Diadumenianus · Vidět víc »

Didius Iulianus

Marcus Didius Severus Iulianus (30. ledna 133 Mediolanum – 2. června 193 Řím) byl římský císař panující od 28. března do 1. června 193, dohromady 66 dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Didius Iulianus · Vidět víc »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

Nový!!: Seznam římských císařů a Diocletianus · Vidět víc »

Dominát

Dominát byla pozdní fáze vývoje římského impéria, která již nesla despotické rysy.

Nový!!: Seznam římských císařů a Dominát · Vidět víc »

Domitianus

Titus Flavius Domitianus (24. října 51, Řím – 18. září 96, Řím) byl římský císař z flaviovské dynastie (69–96) panující od 14. září 81 do 18. září 96.

Nový!!: Seznam římských císařů a Domitianus · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Seznam římských císařů a Dunaj · Vidět víc »

Edikt milánský

Edikt milánský, resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Edikt milánský · Vidět víc »

Erupce Vesuvu

Erupce Vesuvu označuje některý z výbuchů sopky Vesuv.

Nový!!: Seznam římských císařů a Erupce Vesuvu · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Seznam římských císařů a Eufrat · Vidět víc »

Flaviovská dynastie

Domitiana Flaviovská dynastie vládla ve starověkém Římě mezi lety 69 až 96, prvním císařem z této dynastie byl Vespasianus následovaný svými syny Titem a Domitianem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Flaviovská dynastie · Vidět víc »

Flavius Severus

Flavius Valerius Severus (– 16. září 307 Tres Tabernae u Říma) byl římský císař panující od srpna 306 do března či dubna 307 v rámci tzv.

Nový!!: Seznam římských císařů a Flavius Severus · Vidět víc »

Florianus

Marcus Annius Florianus (kolem 210 – září 276 Tarsos) byl římský císař vládnoucí od července do září roku 276, podle jednoho pramene dva měsíce a dvacet dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Florianus · Vidět víc »

Foederati

Foederati (latinsky spojenci) byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy (foedus) do římské armády.

Nový!!: Seznam římských císařů a Foederati · Vidět víc »

Galba

Servius Sulpicius Galba (24. prosince 3 př. n. l. – 15. ledna 69) byl římským císařem od 8. června 68 do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Galba · Vidět víc »

Galerius

Gaius Galerius Valerius Maximianus (mezi 250 a 260 dnešní Gamzigrad, Srbsko – počátek května 311 patrně dnešní Sofie, Bulharsko) byl římský císař panující od 1. května 305 do počátku května 311 v rámci druhé až čtvrté tetrarchie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Galerius · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Galie · Vidět víc »

Gallienus

Publius Licinius Egnatius Gallienus (218 – září 268 u Milána) byl římský císař vládnoucí v letech 253–268.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gallienus · Vidět víc »

Galské císařství

Galské císařství neboli Galská říše (latinsky Imperium Galliarum Oficiální název státu není doložen. Název Imperium Galliarum (včetně českého „Galského císařství“) není pochází od římského historika Eutropia.) jsou historická označení pro státní celek, který vznikl v době krize ve 3. století n. l. z odtržených provincií Římské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Galské císařství · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gótové · Vidět víc »

Geiserich

Geiserich nebo Genseric (asi 389 – 25. ledna 477) byl král Vandalů a Alanů v letech 428–477 a jedna z klíčových postav doby stěhování národů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Geiserich · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Seznam římských císařů a Germáni · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Seznam římských císařů a Germánie · Vidět víc »

Geta

Publius Septimius Geta (7. března či 27. května 189 Mediolanum – 19. či 26. prosince 211 Řím) byl římský císař vládnoucí od září / října 209 do prosince 211, nejprve se svým otcem Septimiem Severem a bratrem Caracallou, od února 211 pak pouze s Caracallou.

Nový!!: Seznam římských císařů a Geta · Vidět víc »

Gladiátor

Palce dolů nebo Gladiátoři, Jean-Léon Gérôme, 1872 Gladiátor (lat. gladiator, „ten, kdo používá meč“, šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gladiátor · Vidět víc »

Glycerius

Glycerius byl západořímský císař od března 473 do června 474.

Nový!!: Seznam římských císařů a Glycerius · Vidět víc »

Gordianus I.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus, známý jako Gordianus I. (asi 159 – leden či březen 238), byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Gordianem II. krátce v lednu či březnu 238.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gordianus I. · Vidět víc »

Gordianus II.

Marcus Antonius Gordianus Sempronianus (asi 192 – leden či březen 238 Kartágo) byl římský císař vládnoucí spolu se svým otcem Gordianem I. v lednu či březnu 238.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gordianus II. · Vidět víc »

Gordianus III.

Marcus Antonius Gordianus, známý jako Gordianus III. (20. ledna 225 nebo 226 Řím – únor či březen 244 Mezopotámie), byl římský císař panující v letech 238–244, většinou pod poručnictvím jiných.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gordianus III. · Vidět víc »

Gratianus

Flavius Gratianus, známý též jako Gracián (18. dubna 359, Sirmium – 25. srpna 383, Lugdunum), byl římský císař vládnoucí od 24. srpna 367 do 25. srpna 383, nejprve jako spoluvládce svého otce Valentiniana I., od 17. listopadu 375 jako samostatný panovník na západě impéria.

Nový!!: Seznam římských císařů a Gratianus · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hadrianus · Vidět víc »

Hadriánův val

Mapa ukazující polohu Hadriánova valu Jedna ze zachovalých částí Hadriánova valu u Greenhead Hadriánův val je kamenné a hliněné hraniční opevnění, hradba, zeď a 17 pevností, táhnoucí se napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic, postavené římským vojskem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hadriánův val · Vidět víc »

Hagia Sofia

Hagia Sofia (řecky Ἁγία Σοφία, turecky Ayasofya) čili chrám Boží Moudrosti je byzantský chrám z let 532–537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu, jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hagia Sofia · Vidět víc »

Héraklés

Baccia Bandinelliho z let 1530-1534 náhled Héraklés (řecky Ἡρακλῆς, latinsky Heracles, Hercules) byl v řecké mytologii syn Diův a Alkménin.

Nový!!: Seznam římských císařů a Héraklés · Vidět víc »

Heliogabalus

Heliogabalus či Elagabalus, původním jménem Varius Avitus Bassianus, jako císař Marcus Aurelius Antoninus (204 patrně Řím – 11. března 222 Řím) byl římský císař ze severovské dynastie panující od 16. května 218 až do svého zavraždění v březnu 222.

Nový!!: Seznam římských císařů a Heliogabalus · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hereze · Vidět víc »

Hispánie

Římské divadlo v Méridě Hispánie (latinsky Hispania) byl ve starověku a středověku užívaný název pro celý Pyrenejský poloostrov.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hispánie · Vidět víc »

Honorius (císař)

Flavius Honorius (9. září 384 – 15. srpna 423) byl západořímský císař od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Honorius (císař) · Vidět víc »

Hostilianus

Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus (– léto 251 Řím) byl římský císař vládnoucí roku 251 jako spoluvládce Treboniana Galla.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hostilianus · Vidět víc »

Hranice

Hranice je zpravidla označována nějaká myšlená čára (v praxi je obvykle nejčastěji vedena přímo po zemském povrchu) oddělující dvě navzájem různé přírodní či společenské entity, např.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hranice · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Hunové · Vidět víc »

Imperator

Imperator může být.

Nový!!: Seznam římských císařů a Imperator · Vidět víc »

Isaurie

Poloha Isaurie v Malé Asii kolem roku 400 Isaurie bylo historické území na jihu střední části Malé Asie, asi 120 km severovýchodně od dnešní Antálie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Isaurie · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Seznam římských císařů a Itálie · Vidět víc »

Joannes

Joannes († květen nebo červen 425) byl uzurpátor vládnoucí jako západořímský císař v letech 423 až 425.

Nový!!: Seznam římských císařů a Joannes · Vidět víc »

Jovianus

Flavius Iovianus (331 Singidunum – 17. února 364 Dadastana, Malá Asie), česky Jovián, byl římským císařem a nástupcem Juliana Apostaty.

Nový!!: Seznam římských císařů a Jovianus · Vidět víc »

Judea

Provincie Judea (Ιουδαία, יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království.

Nový!!: Seznam římských císařů a Judea · Vidět víc »

Julianus

Flavius Claudius Julianus (latinsky FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS, řecky Φλάβιος Κλαύδιος Ἰουλιανός, později pod křesťanským vlivem označován jako Julianus Apostata, řecky Ἰουλιανὸς ὁ Ἀποστάτης, tj. „Odpadlík“, ve starší české literatuře uváděn jako Julián; 331 v Konstantinopoli – 26. června 363 poblíž vesnice Maranga u řeky Tigris) byl od roku 355 mladší císař Constantia II. a v letech 360/361 – 363 samostatný římský císař.

Nový!!: Seznam římských císařů a Julianus · Vidět víc »

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar (soudobá výslovnost, výslovnost pochází až z pozdní antiky či raného středověku, 12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Julius Caesar · Vidět víc »

Julius Nepos

Julius Nepos († 480) byl západořímský císař v letech 474 až 475.

Nový!!: Seznam římských císařů a Julius Nepos · Vidět víc »

Julsko-klaudijská dynastie

Rodokmen Juliovsko-claudiovská dynastie byla římská císařská dynastie založená Augustem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Julsko-klaudijská dynastie · Vidět víc »

Justinián I.

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (kolem 482, Tauresium – 14. listopadu 565, Konstantinopol, Byzantská říše), známý spíše jako Justinián I., byl východořímský císař od roku 527 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Justinián I. · Vidět víc »

Justiniánský mor

Justiniánský mor byla pandemie probíhající za vlády východořímského císaře Justiniána I., jejíž příčinou byl pravý mor.

Nový!!: Seznam římských císařů a Justiniánský mor · Vidět víc »

Justinus I.

Justinus I. (450 poblíž Naissu – 1. srpna 527 Konstantinopol) byl východořímským císařem v letech 518–527 a současně zakladatelem justiniánské dynastie (518–578 resp. 602).

Nový!!: Seznam římských císařů a Justinus I. · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Seznam římských císařů a Křesťanství · Vidět víc »

Koloseum

Koloseum v současnosti: pohled na nejzachovalejší část Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr (latinsky: Amphitheatrum Flavium, italsky: Anfiteatro Flavio nebo Colosseo), je oválný amfiteátr v centru města Říma v Itálii.

Nový!!: Seznam římských císařů a Koloseum · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantin II.

Flavius Claudius Constantinus (únor 316 Arelate, Galie – zima/jaro 340 u Aquileie, Itálie), známý jako Konstantin II., byl římským císařem v letech 337 až 340.

Nový!!: Seznam římských císařů a Konstantin II. · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Konstantinopol · Vidět víc »

Konstantinopolské hradby

Mapa Konstantinopole s vývojem městských hradeb během byzantské éry Konstantinopolské hradby jsou řady kamenných opevnění obklopující někdejší hlavní město Východořímské říše Konstantinopol (dnešní Istanbul v Turecku), vybudované římským císařem Konstantinem I. Velikým.

Nový!!: Seznam římských císařů a Konstantinopolské hradby · Vidět víc »

Krize třetího století

Krize třetího století je historický pojem, jímž se označuje období římských císařských dějin mezi lety 235 a 284/285 n. l. Vnějšími znaky krize byla politická nestabilita (časté střídání císařů), ekonomický úpadek (inflace, deurbanizace) a snížená obranyschopnost státu vůči vnějším nepřátelům (Germáni, perští Sásánovci).

Nový!!: Seznam římských císařů a Krize třetího století · Vidět víc »

Ktésifón

Archeologická oblast starověkého Ktésifóntu Ktésifón (arabsky spolu s protilehlou Seleukií nad Tigridem al-Madá’in.

Nový!!: Seznam římských císařů a Ktésifón · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Seznam římských císařů a Latina · Vidět víc »

Legitimita

Legitimita (z lat. legitimus, oprávněný, od legem timere, být v souladu se zákonem) je filosofický, politologický a zvláště pak právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.

Nový!!: Seznam římských císařů a Legitimita · Vidět víc »

Leon I.

Leon I., případně také Leo (400 – 474), byl východořímským císařem v letech 457 až 474.

Nový!!: Seznam římských císařů a Leon I. · Vidět víc »

Leon II.

Leon II.

Nový!!: Seznam římských císařů a Leon II. · Vidět víc »

Libius Severus

Libius Severus († 14. listopadu 465) byl západořímský císař v letech 461 až 465.

Nový!!: Seznam římských císařů a Libius Severus · Vidět víc »

Licinius

Gaius Valerius Licinianus Licinius (kolem 265 dolní Podunají – jaro 325 Soluň) byl římský císař panující od 11. listopadu 308 do 19. září 324 na východě impéria.

Nový!!: Seznam římských císařů a Licinius · Vidět víc »

Livia Drusilla

Livia Drusilla (30. ledna 58 př. n. l. – 28. září 29 n. l.) byla římská císařovna, třetí manželka Augusta.

Nový!!: Seznam římských císařů a Livia Drusilla · Vidět víc »

Lucius Verus

Lucius Aurelius Verus (15. prosince 130 – leden nebo únor 169), rodným jménem Lucius Ceionius Commodus, běžně známý jako Lucius Verus, byl od roku 161 až do své smrti římským císařem a spoluvládcem Marka Aurelia.

Nový!!: Seznam římských císařů a Lucius Verus · Vidět víc »

Macrinus

Marcus Opellius Macrinus (164 – červen/červenec 218) byl římský císař panující od 11. dubna 217 do 8. června 218.

Nový!!: Seznam římských císařů a Macrinus · Vidět víc »

Magnentius

Flavius Magnus Magnentius (kolem 303, Ambianum – 10. srpna 353, Lugdunum) byl římský vojevůdce a vzbouřenec proti císaři Constantovi.

Nový!!: Seznam římských císařů a Magnentius · Vidět víc »

Magnus Maximus

Solidus Magna Maxima Flavius Magnus Maximus (kolem 335 – 28. srpna 388) byl uzurpátor na západě římské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Magnus Maximus · Vidět víc »

Maiorianus

Julius Valerius Maiorianus (kolem 420 – 7. srpna 461) byl západořímský císař v letech 457 až 461.

Nový!!: Seznam římských císařů a Maiorianus · Vidět víc »

Marcianus

Marcianus nebo také Markianos, případně Markian (okolo 390 – leden 457), byl v letech 450 až 457 císařem východořímské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Marcianus · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Seznam římských císařů a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Markomanské války

Markomanské války představovaly sérii válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166 až 180, kdy ze severu vpadly do římské říše početné kmeny Sarmatů, po nichž následovali germánští Markomani a Kvádové.

Nový!!: Seznam římských císařů a Markomanské války · Vidět víc »

Martinianus

Martinianus (?? – 325) byl římský císař vládnoucí roku 324 jako spoluvládce východního císaře Licinia (308–324).

Nový!!: Seznam římských císařů a Martinianus · Vidět víc »

Mauretánie (království)

Mauretánie (latinsky Mauritania) byla starověká země berberských království na severozápadě Afriky.

Nový!!: Seznam římských císařů a Mauretánie (království) · Vidět víc »

Maxentius

Marcus Aurelius Valerius Maxentius (mezi 275 a 283, patrně Sýrie – 28. října 312 u Říma) byl římský císař panující od 28. října 306 do 28. října 312, tj.

Nový!!: Seznam římských císařů a Maxentius · Vidět víc »

Maximianus

Marcus Aurelius Valerius Maximianus, známý též jako Maximianus Herculius (kolem 250 u Sirmia, Panonie – červenec 310 Massilia, Galie), byl římský císař v letech 286–305 a 307–308, jenž dlouhá léta působil jako spoluvládce zakladatele systému tetrarchie Diocletiana.

Nový!!: Seznam římských císařů a Maximianus · Vidět víc »

Maximinus Daia

Gaius Galerius Valerius Maximinus, známý jako Maximinus Daia (20. listopadu 270 nebo 285 Ilýrie – sklonek léta 313 Tarsos), byl římský císař panující od 1. května 310 do léta 313 na východě impéria.

Nový!!: Seznam římských císařů a Maximinus Daia · Vidět víc »

Maximinus Thrax

Gaius Iulius Verus Maximinus, známý jako Maximinus Thrax (172 nebo 173 Thrákie – duben 238 u Aquileje), byl římský císař panující od března 235 do dubna 238, posledních několik měsíců jen v části římské říše.

Nový!!: Seznam římských císařů a Maximinus Thrax · Vidět víc »

Mír

Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí.

Nový!!: Seznam římských císařů a Mír · Vidět víc »

Messalina

Valeria Messalina, někdy psána Messallina, (17/20 n. l. – 48 n. l.) byla římská císařovna, třetí manželka císaře Claudia.

Nový!!: Seznam římských císařů a Messalina · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Seznam římských císařů a Mezopotámie · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Monarchie · Vidět víc »

Monofyzitismus

Monofyzitismus (z řeckého μόνος monos jeden + φύσις fysis přirozenost) je christologický názor, že Ježíš Kristus měl pouze jedinou, a to zcela božskou a nikoli lidskou přirozenost a že tedy nelze rozlišovat "mezi Otcem a Synem a mezi božstvím a lidstvím v Kristu".

Nový!!: Seznam římských císařů a Monofyzitismus · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Nero · Vidět víc »

Nerva

Marcus Cocceius Nerva (8. listopadu 30 Narnia, Umbrie – 27. ledna 98 Řím) byl římský císař panující od 18. září 96 do 27. ledna 98, nejprve jako samovládce, od října 97 spolu s Markem Ulpiem Traianem, užívajícím titulu caesar.

Nový!!: Seznam římských císařů a Nerva · Vidět víc »

Numerianus

Marcus Aurelius Numerius Numerianus, česky často nazývaný Numerián (kolem 253 – listopad 284 Malá Asie), byl římský císař vládnoucí spolu se svým bratrem Carinem v letech 283–284.

Nový!!: Seznam římských císařů a Numerianus · Vidět víc »

Odoaker

Flavius Odoacer (Odoacerus, Odoacre, Odoaker), (433 Panonie – 493 Ravenna) byl germánský vojevůdce a italský král z kmene Skirů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Odoaker · Vidět víc »

Olybrius

Anicius Olybrius († 22. října nebo 2. listopadu 472) byl západořímský císař od dubna 472 do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Olybrius · Vidět víc »

Orient

Jeana-Léona Gérôma (kolem 1876) Orient (franc. východ) je tradiční označení východních zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách měnil.

Nový!!: Seznam římských císařů a Orient · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Ostrogóti · Vidět víc »

Otec vlasti

Otec vlasti (lat. Pater patriae) byl ve starověku titul římských císařů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Otec vlasti · Vidět víc »

Otho

Marcus Salvius Otho (28. dubna 32 ve Ferentiu – 16. dubna 69 v Brixellu) byl od 15. ledna 69 až do okamžiku své smrti o tři měsíce později římským císařem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Otho · Vidět víc »

Palmýra

Palmýra (arabsky: تدمر, Tadmor, Aramejsky: Tedmurtá) je město a pozůstatky antického semitského města v Sýrii, 215 km severovýchodně od hlavního města Damašku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Palmýra · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Seznam římských císařů a Panonie · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Seznam římských císařů a Papež · Vidět víc »

Parthové

Traianově sloupu v Římě (překreslení) Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. – 224 n. l.), jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve starověku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Parthové · Vidět víc »

Parthská říše

Parthská říše (persky شاهنشاهی پارت‎, v soudobé perštině اشکانیان, Aškāniān a İmparatoriya-Ashkâniân), resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Parthská říše · Vidět víc »

Pax Romana

Traiana kolem roku 117 Pax Romana nebo také Pax Augusta (latinsky „římský“ nebo „Augustův mír“) je označení, které zavedl britský historik Edward Gibbon pro dlouhé období relativního míru po celém území Římské říše zhruba mezi roky 27 př. n. l. (nástup císaře Augusta) a 180 n. l. (smrt císaře Marca Aurelia).

Nový!!: Seznam římských císařů a Pax Romana · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Seznam římských císařů a Perská říše · Vidět víc »

Pertinax (císař)

Publius Helvius Pertinax (1. srpna 126 Alba Pompeia v Ligurii – 28. března 193 Řím) byl římský císař panující od 31. prosince 192 do 28. března 193, celkově 87 dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pertinax (císař) · Vidět víc »

Pescennius Niger

Gaius Pescennius Niger (mezi 135 a 140 Itálie – konec dubna 194 u Antiochie nad Orontem, Sýrie) byl římský císař vládnoucí od dubna 193 do dubna 194.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pescennius Niger · Vidět víc »

Petronius Maximus

Flavius Petronius MaximusJones, Martindale (1992), s. 749.

Nový!!: Seznam římských císařů a Petronius Maximus · Vidět víc »

Philippus Arabs

Marcus Iulius Philippus, známý jako Philippus Arabs (kolem 204 Šahba – září či říjen 249 u Verony), byl římský císař panující v letech 244–249.

Nový!!: Seznam římských císařů a Philippus Arabs · Vidět víc »

Philippus mladší

Marcus Iulius Severus Philippus, známý též jako Philippus mladší či Philippus II. (236/237 – září či říjen 249 Řím), byl římský císař, nominálně panující v letech 247–249 jako spoluvládce svého otce Philippa Araba; v letech 244–247 měl stejně nominálně titul caesara.

Nový!!: Seznam římských císařů a Philippus mladší · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pohanství · Vidět víc »

Pompeje

Fórum v Pompejích Pompeje (italsky Pompei, latinsky Pompeii) byly starověké město v oblasti metropolitního města Napoli.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pompeje · Vidět víc »

Pontifex maximus

Augustus jako pontifex maximus, konec 1. století př. n. l. Pontifex maximus „nejvyšší pontifex“ byl ve starověkém římském náboženství nejvyšší kněz a hlava kolegia pontifiků (Collegium Pontificum) jehož dalšími členy byly pontifikové, flaminové, vestálky a rex sacrorum.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pontifex maximus · Vidět víc »

Postumus

Marcus Cassianius Latinius Postumus († 269) byl uzurpátor římského trůnu, který v letech 260–269 ovládal Galii, Británii a část Hispánie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Postumus · Vidět víc »

Povstání Bar Kochby

Mince ražená židovskými povstalci Povstání Bar Kochby (též druhá židovská válka) bylo druhé celožidovské povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132–135 pod vedením Šimona bar Kochby.

Nový!!: Seznam římských císařů a Povstání Bar Kochby · Vidět víc »

Pretoriánská garda

Claudiovi, jej členové Pretoriánské gardy v roce 41, poté co byl zavražděn císař Caligula, objevili jak se skrývá za závěsem a prohlásili ho císařem. Pretoriánská garda byla elitní jednotka tvořící osobní stráž římských císařů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pretoriánská garda · Vidět víc »

Pretoriánský prefekt

Pretoriánský prefekt (latinsky: praefectus praetorio) byl za principátu titul velitele císařské pretoriánské gardy, dokud roku 314 Konstantin Veliký nerozhodl o zrušení této elitní jednotky.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pretoriánský prefekt · Vidět víc »

Principát

Octavius Augustus s občanskou korunou Jako principatus - principát se označovala raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octavia Augusta do Diokleciána (císařem v letech 284–305), který zavedl centralizovanější a více absolutistický dominát.

Nový!!: Seznam římských císařů a Principát · Vidět víc »

Probus

Marcus Aurelius Probus (19. srpna 232 Sirmium, Dolní Panonie – září či říjen 282 tamtéž) byl římský císař vládnoucí v letech 276–282.

Nový!!: Seznam římských císařů a Probus · Vidět víc »

Pronásledování křesťanů

Caravaggia. Pronásledování křesťanů je pronásledování, kterému čelí křesťané pro svoji víru.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pronásledování křesťanů · Vidět víc »

Propuštěnec

Propuštěnec byl otrok, kterého ve starověkém Římě jeho pán propustil na svobodu a tím mu daroval nejen svobodu, ale i právní osobnost.

Nový!!: Seznam římských císařů a Propuštěnec · Vidět víc »

Prosperita

Prosperita (z lat. pro-speró, prospívat, dařit se) znamená žádoucí stav, kdy se věci daří a rozvíjejí a dávají dobré naděje do budoucnosti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Prosperita · Vidět víc »

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66.

Nový!!: Seznam římských císařů a První židovská válka · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Seznam římských císařů a První nikajský koncil · Vidět víc »

Pupienus

Marcus Clodius Pupienus Maximus (asi 164 – červen 238 Řím) byl římský císař vládnoucí spolu se svým kolegou Balbinem asi od března do června roku 238, podle některých údajů 99 dní.

Nový!!: Seznam římských císařů a Pupienus · Vidět víc »

Quintillus

Marcus Aurelius Claudius Quintillus (kolem 220 – říjen / listopad 270) byl římský císař vládnoucí od září do října či listopadu roku 270.

Nový!!: Seznam římských císařů a Quintillus · Vidět víc »

Rýn

Rýn (jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky.

Nový!!: Seznam římských císařů a Rýn · Vidět víc »

Ricimer

Ricimer (okolo 405 - 18. srpna 472) byl germánský velitel císařských legií několika západořímských císařů, nazývaný tvůrce císařů.

Nový!!: Seznam římských císařů a Ricimer · Vidět víc »

Rok čtyř císařů

Rok čtyř císařů - bylo po sobě jdoucích 12 měsíců mezi červnem 68 n. l. a červencem 69 n. l. Během této doby se ve funkci císaře (princeps) římského imperia (Imperium Rōmānum) vystřídali čtyři vládci.

Nový!!: Seznam římských císařů a Rok čtyř císařů · Vidět víc »

Romulus Augustus

Romulus Augustus, známý rovněž jako Romulus Augustulus, byl poslední západořímský císař, vládnoucí od 31.

Nový!!: Seznam římských císařů a Romulus Augustus · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Seznam římských císařů a Sarmati · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: Seznam římských císařů a Sásánovci · Vidět víc »

Sýrie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Sýrie Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp.

Nový!!: Seznam římských císařů a Sýrie (provincie) · Vidět víc »

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus, jako císař Lucius Septimius Severus Pertinax (11. dubna 146 Leptis Magna, Afrika – 4. února 211 Eburacum, Británie), byl římský císař vládnoucí od 9. dubna 193 do 4. února 211, nejprve spolu s Clodiem Albinem (193–196/197), později se svými syny Caracallou a Getou.

Nový!!: Seznam římských císařů a Septimius Severus · Vidět víc »

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu.

Nový!!: Seznam římských císařů a Severní Afrika · Vidět víc »

Severovská dynastie

Severovská dynastieSeverovská dynastie či Severovci byla římská císařská dynastie, kterou založil panonský místodržitel Septimius Severus v roce 193.

Nový!!: Seznam římských císařů a Severovská dynastie · Vidět víc »

Seznam římských konzulů

Seznam římských konzulů (fasti consulares) je základním pramenem pro dataci starořímských dějin a archeologie, neboť přiřazuje jednotlivým rokům jména konzulů, podle nichž se jednotlivé roky v historických pramenech pojmenovávaly.

Nový!!: Seznam římských císařů a Seznam římských konzulů · Vidět víc »

Seznam římských králů

Seznam římských králů je velmi těžké spolehlivě sestavit, neboť pro toto období neexistují spolehlivé historické prameny.

Nový!!: Seznam římských císařů a Seznam římských králů · Vidět víc »

Seznam byzantských císařů

dvojhlavá orlice Tento seznam císařů Byzantské říše zahrnuje všechny císaře, počínaje Konstantinem I. Velikým po Konstantina XI. Dragaše, rozdělené podle panovnických dynastií.

Nový!!: Seznam římských císařů a Seznam byzantských císařů · Vidět víc »

Seznam panovníků Svaté říše římské

Seznam panovníků Svaté říše římské zahrnuje vladaře – krále a císaře – Svaté říše římské, která v letech 936–1806 spojovala různé státy především střední Evropy a severní Itálie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Seznam panovníků Svaté říše římské · Vidět víc »

SPQR

Písmena vytesaná do kameneS.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský.

Nový!!: Seznam římských císařů a SPQR · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Seznam římských císařů a Starověký Řím · Vidět víc »

Státní náboženství

bez státního náboženství Státní nebo také oficiální náboženství či státní církev je náboženská nauka, instituce nebo vyznání víry oficiálně podporované státem.

Nový!!: Seznam římských císařů a Státní náboženství · Vidět víc »

Stilicho

Flavius Stilicho (příležitostně psáno také Stilico) (359 – 22. srpen 408) byl vysoce postavený západořímský generál (magister militum) a patricius polobarbarského původu.

Nový!!: Seznam římských císařů a Stilicho · Vidět víc »

Stoicismus

Zénón z Kitia. Foto Paolo Monti, 1969 Stoicismus je filosofický směr, založený oficiálně Zénonem z Kitia počátkem 3.

Nový!!: Seznam římských císařů a Stoicismus · Vidět víc »

Svébové

Svébové (též Suebové, Svévové) bylo východogermánské etnikum, které na přelomu letopočtu žilo poblíž Baltského moře.

Nový!!: Seznam římských císařů a Svébové · Vidět víc »

Tacitus (císař)

Marcus Claudius Tacitus (kolem 200 – červenec 276 Tyana) byl římský císař vládnoucí v letech 275–276.

Nový!!: Seznam římských císařů a Tacitus (císař) · Vidět víc »

Tetrarchie

Slovo Tetrarchie může znamenat.

Nový!!: Seznam římských císařů a Tetrarchie · Vidět víc »

Theodosiovská dynastie

Theodosiovská dynastie byla pozdně antická císařská dynastie vládnoucí římské říši zhruba od konce 4.

Nový!!: Seznam římských císařů a Theodosiovská dynastie · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Seznam římských císařů a Theodosius I. · Vidět víc »

Theodosius II.

Flavius Theodosius (řecky Theodosios; 10. dubna 401 – 28. července 450), známější spíše jako Theodosius II., byl východořímský císař od roku 408 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Theodosius II. · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Tiberius · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: Seznam římských císařů a Titus · Vidět víc »

Traianus

Marcus Ulpius Traianus (18. září 53 v Italice poblíž dnešní Sevilly – 9. srpna 117 v Selinúntu), obvykle známý jako Traianus (česky Traján), byl římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117.

Nový!!: Seznam římských císařů a Traianus · Vidět víc »

Trůn

Zakázaného města i světa. Řady bran a průchodů, kterými musel návštěvník projít, než stanul před císařem, měly vzbudit úctu. Trůn nebo také (vladařský) stolec, je oficiální obřadní křeslo nebo sedadlo, na nějž usedá monarcha – panovník (císař, král apod.), zejména při státních nebo slavnostních příležitostech.

Nový!!: Seznam římských císařů a Trůn · Vidět víc »

Trebonianus Gallus

Gaius Vibius Trebonianus Gallus (kol. 206 Perusia – srpen 253 u Interamny) byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Volusianem v letech 251–253.

Nový!!: Seznam římských císařů a Trebonianus Gallus · Vidět víc »

Tribut

Tribut (tributum) je platba (finanční nebo naturální) placená vládcem jiným panovníkům.

Nový!!: Seznam římských císařů a Tribut · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Seznam římských císařů a Uzurpátor · Vidět víc »

Valens

Flavius Iulius Valens (328 – 9. srpna 378) byl římský císař v letech 364 až 378.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valens · Vidět víc »

Valentinianus I.

Flavius Valentinianus (321 – 17. listopadu 375), známý spíše jako Valentinianus I., byl římský císař vládnoucí od roku 364 až do své smrti a zakladatel valentiniánské dynastie.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valentinianus I. · Vidět víc »

Valentinianus II.

Flavius Valentinianus, známý jako Valentinianus II., případně Valentinián II. (podzim 371, patrně Augusta Treverorum – 15. května 392, Vienna), byl římský císař panující od 22. listopadu 375 do 15. května 392 na západě impéria.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valentinianus II. · Vidět víc »

Valentinianus III.

Flavius Placidius Valentinianus (2. července 419 – 16. března 455), známý jako Valentinianus III., byl západořímský císař od roku 425 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valentinianus III. · Vidět víc »

Valentiniánská dynastie

Valentiniánská dynastie byla císařská dynastie vládnoucí římské říši ve druhé polovině 4.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valentiniánská dynastie · Vidět víc »

Valerianus

Publius Licinius Valerianus (Valerián; cca 190/200 – po 260) byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Gallienem v letech 253–260.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valerianus · Vidět víc »

Valerius Valens

Aurelius Valerius Valens (?? – 314) byl římský císař panující jako spoluvladař východního císaře Licinia od 8. října 314 do konce téhož roku.

Nový!!: Seznam římských císařů a Valerius Valens · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vandalové · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vespasianus · Vidět víc »

Vitellius

Aulus Vitellius (24. září 15 – 22. prosince 69 v Římě) byl římským císařem od 16. dubna 69 až do okamžiku svého úmrtí.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vitellius · Vidět víc »

Vizigóti

Vizigóti neboli Západní Gótové byli kmen východogermánského etnika Gótů hovořícího gótštinou.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vizigóti · Vidět víc »

Volusianus

Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus (kolem 230 – srpen 253 u Interamny) byl římský císař vládnoucí v letech 251–253.

Nový!!: Seznam římských císařů a Volusianus · Vidět víc »

Vyplenění Říma (410)

K významnému vyplenění Říma došlo 24. srpna roku 410.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vyplenění Říma (410) · Vidět víc »

Vyplenění Říma (455)

Vyplenění Říma v roce 455 Vandaly, vedenými králem Geiserichem, představuje druhé vydrancování někdejšího hlavního města Římské říše barbary v 5. století.

Nový!!: Seznam římských císařů a Vyplenění Říma (455) · Vidět víc »

Zákonnost

Zákonnost (legalita) vyjadřuje nejen povinnosti dodržovat zákon, ale také konstrukci, že právní norma může být vydána jen na základě zákonem stanoveného postupu, zákonem oprávněným subjektem v zákonem stanovené formě.

Nový!!: Seznam římských císařů a Zákonnost · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Seznam římských císařů a Západořímská říše · Vidět víc »

Zenobie

Zenobia na minci jako římská císařovna Septimia Zenobia, počeštěně Zenobie (kolem 240, Palmýra – po 274, Řím), byla v letech 267/268–272 královna syrské Palmýry a v roce 272 společně se svým synem Vaballathem vzdorocísařovna římského císaře Aureliana (270–275).

Nový!!: Seznam římských císařů a Zenobie · Vidět víc »

Zenon (císař)

Zenon (lat. Zeno) byl východořímský císař od 9. února 474 do 9. dubna 491 (s dvacetiměsíčním přerušením v letech 475–476).

Nový!!: Seznam římských císařů a Zenon (císař) · Vidět víc »

79

Bez popisu.

Nový!!: Seznam římských císařů a 79 · Vidět víc »

80

Bez popisu.

Nový!!: Seznam římských císařů a 80 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »