Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Seznam látek považovaných za jedy

Index Seznam látek považovaných za jedy

Tento seznam obsahuje chemické látky, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 467/2009 Sb.

102 vztahy: Acetonkyanhydrin, Akonitin, Akrolein, Aldikarb, ANTU, Arsan, Atropin, Azid sodný, Azinfos-ethyl, Azinfos-methyl, Aziridin, Azocyklotin, Česko, Benzen, Beryllium, Beta-propiolakton, Brodifakum, Brom, Bromid boritý, Bromoxynil, Brucin, Chloracetaldehyd, Chlorid boritý, Chlorid fosforečný, Chlorid fosforitý, Chlorid kademnatý, Chlorid rtuťnatý, Chlorpikrin, Cholekalciferol, Chroman sodný, Cyfluthrin, Cykloheximid, Diazinon, Dichlorvos, Dichroman amonný, Dichroman draselný, Dichroman sodný, Dieldrin, Diethylrtuť, Dimethylrtuť, Dimethylsulfát, Dinitrobenzen, Dovoz, Endosulfan, Endrin, Ergokalciferol, Fluor, Fluoracetamid, Fluorid boritý, Fluoroctan sodný, ..., Fluorovodík, Forát, Fosfan, Fosfid hlinitý, Fosfid zinečnatý, Fosfor, Fosgen, Fysostigmin, Hyoscyamin, Jed, Kadmium, Karbofuran, Karbosulfan, Kolchicin, Krimidin, Krotonaldehyd, Kyanid draselný, Kyanid kademnatý, Kyanid sodný, Kyanid vápenatý, Kyanovodík, Kyselina fluoroctová, Kyselina fluorovodíková, Látka, Mevinfos, Nařízení vlády, Nikotin, Nitroglycerin, Obchod, Oxid arsenitý, Oxid berylnatý, Oxid chloričitý, Oxid chromový, Oxid dusičitý, Oxid kademnatý, Oxid osmičelý, Parathion, Pentachlorfenol, Pilokarpin, Rtuť, Skopolamin, Směs, Strychnin, Sulfan, Tetrakarbonyl niklu, Thallium, Trestní zákoník (Česko, 2009), Trestný čin, Trichlorid fosforylu, Trichlortriazin, Uran (prvek), Vývoz. Rozbalte index (52 více) »

Acetonkyanhydrin

strukturní vzorec acetonkyanhydrinu Acetonkyanhydrin (systematický název 2-hydroxy-2-methylpropannitril) je organická sloučenina používaná pro výrobu methylmethakrylátu, monomeru pro průhledný plast polymethylmethakrylát (PMMA), známý jako akrylátové sklo (plexisklo).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Acetonkyanhydrin · Vidět víc »

Akonitin

Akonitin (někdy známý jako Královna jedů; systematický název (1α,3α,6α,14α,16β)-8-(acetyloxy)-20-ethyl-3,13,15-trihydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)akonitan-14-ylbenzoát) je vysoce toxický alkaloid získávaný z různých druhů rostlin rodu Aconitum (oměj).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Akonitin · Vidět víc »

Akrolein

Akrolein, též označovaný jako akrylaldehyd (systematický název prop-2-enal) je nejjednodušší nenasycený aldehyd.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Akrolein · Vidět víc »

Aldikarb

strukturní vzorec Aldikarbu Aldikarb (systematický název O-(N-methylkarbamoyl)oxim-2-methyl-2-(methylthio)propanal) je karbamátový insekticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Aldikarb · Vidět víc »

ANTU

ANTU (alfa-naftylthiomočovina, též (1-naftyl)thiomočovina nebo Dirax, systematický název 1-(1-naftyl)-2-thiokarbonyldiamid) je vysoce toxická organická sloučenina používaná jako rodenticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a ANTU · Vidět víc »

Arsan

Arsan (dříve arsin, triviální název arsenovodík; AsH3) je bezbarvý, prudce jedovatý plyn česnekového zápachu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Arsan · Vidět víc »

Atropin

ampule 0,5mg/ml atropinu Atropin je tropanový alkaloid, který má halucinogenní účinky.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Atropin · Vidět víc »

Azid sodný

Azid sodný Azid sodný je vysoce toxická bezbarvá pevná látka.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Azid sodný · Vidět víc »

Azinfos-ethyl

Azinfos-ethyl (též známý jako ethylazinfos nebo pod obchodní značkou Gusathion; systematický název 3-(Diethoxyfosfinthioylsulfanylmethyl)-1,2,3-benzotriazin-4-on) je širokospektrální organofosfátový insekticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Azinfos-ethyl · Vidět víc »

Azinfos-methyl

strukturní vzorec Azinfos-methylu Azinfos-methyl (obch. značka Guthion, systematický název O,O-dimethyl S-dithiofosfát) je širokospektrální orfanofosfátový insekticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Azinfos-methyl · Vidět víc »

Aziridin

Aziridiny jsou organické sloučeniny obsahující aziridinovou funkční skupinu, tříčlenný heterocyklus s jednou aminoskupinou a dvěma methylenovými skupinami.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Aziridin · Vidět víc »

Azocyklotin

Azocyklotin je organocínová sloučenina používaná jako akaricid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Azocyklotin · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Česko · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Benzen · Vidět víc »

Beryllium

Beryllium, chemická značka Be, někdy také berylium je nejlehčím z řady kovů s2, tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Beryllium · Vidět víc »

Beta-propiolakton

β-propiolakton (systematický název oxetan-2-on) je organická sloučenina ze třídy laktonů, se čtyřčlenným kruhem.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Beta-propiolakton · Vidět víc »

Brodifakum

Brodifakum je vysoce toxická bromovaná organická sloučenina.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Brodifakum · Vidět víc »

Brom

Brom, chemická značka Br, lat.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Brom · Vidět víc »

Bromid boritý

Bromid boritý (BBr3) je prudce jedovatá anorganická sloučenina.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Bromid boritý · Vidět víc »

Bromoxynil

Bromoxynil (systematický název 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril) je organická sloučenina, derivát benzenu obsahující dva atomy bromu (patří tedy mezi organobromidy), hydroxylovou a nitrilovou skupinu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Bromoxynil · Vidět víc »

Brucin

Strukturní vzorec brucinu Brucin, chemicky 2,3-dimethoxystrychnidin-10-on, je hořký alkaloid blízce příbuzný strychninu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Brucin · Vidět víc »

Chloracetaldehyd

Chloracetaldehyd (systematický název chlorethanal) je organická sloučenina se vzorcem ClCH2CHO.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chloracetaldehyd · Vidět víc »

Chlorid boritý

Chlorid boritý je za normální teploty plyn štiplavého a dráždivého zápachu, s přibližně čtyřikrát větší hustotou než vzduch.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorid boritý · Vidět víc »

Chlorid fosforečný

Chlorid fosforečný je chemická sloučenina se vzorcem PCl5.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorid fosforečný · Vidět víc »

Chlorid fosforitý

Chlorid fosforitý je sloučenina fosforu a chloru s chemickým vzorcem PCl3.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorid fosforitý · Vidět víc »

Chlorid kademnatý

Chlorid kademnatý je anorganická sloučenina chloru a kadmia se vzorcem CdCl2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorid kademnatý · Vidět víc »

Chlorid rtuťnatý

Chlorid rtuťnatý, triviální název sublimát, je bezbarvá krystalická nebo práškovitá látka, sloučenina chloru a rtuti, ve které je oxidační číslo rtuti II.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorid rtuťnatý · Vidět víc »

Chlorpikrin

ChlorpikrinChlorpikrin (též známý jako PS; systematický název trichlor(nitro)methan) je organická sloučenina se vzorcem Cl3CNO2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chlorpikrin · Vidět víc »

Cholekalciferol

Cholekalciferol je jedna z forem vitaminu D, nazývá se též vitamin D3 nebo kalciol.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Cholekalciferol · Vidět víc »

Chroman sodný

Chroman sodný (Na2CrO4) je anorganická sloučenina, sodná sůl kyseliny chromové.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Chroman sodný · Vidět víc »

Cyfluthrin

Strukturní vzorec cyfluthrinu Cyfluthrin (systematický název (1R,3R)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát) je syntetický pyrethroid používaný jako insekticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Cyfluthrin · Vidět víc »

Cykloheximid

Strukturní vzorec cykloheximidu Cykloheximid (systematický název 4-piperidin-2,6-dion) je organická sloučenina přirozeně produkovaná bakterií Streptomyces griseus.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Cykloheximid · Vidět víc »

Diazinon

Diazinon (systematický název O,O-diethyl-O-fosforthioát) je bezbarvá až tmavě hnědá kapalina, organofosfát vyvinutý v roce 1952 ve švýcarské firmě Ciba-Geigy (později Novartis a potom Syngenta).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Diazinon · Vidět víc »

Dichlorvos

Dichlorvos (též dichlorvinyldimethylfosfát či DDVP, systematický název 2,2-dichlorethenyldimethylfosfát) je velmi těkavý organofosfát široce používaný jako fumigant pro hubení škůdců a k ochraně skladovaných výrobků před hmyzem.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dichlorvos · Vidět víc »

Dichroman amonný

Dichroman amonný je anorganická sloučenina se vzorcem (NH4)2Cr2O7.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dichroman amonný · Vidět víc »

Dichroman draselný

Dichroman draselný K2Cr2O7 je toxická, oranžovočervená krystalická látka, která se používá v analytické chemii jako primární oxidimetrický standard pro titrace, protože jej lze připravit ve velmi vysoké čistotě a je prakticky neomezeně stálý.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dichroman draselný · Vidět víc »

Dichroman sodný

Dichroman sodný je anorganická sloučenina se vzorcem Na2Cr2O7.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dichroman sodný · Vidět víc »

Dieldrin

Dieldrin (systematický název (1aR,2R,2aS,3S,6R,6aR,7S,7aS)-3,4,5,6,9,9-hexachlor-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahydro-2,7:3,6-dimethannaftooxiren) je insekticid používaný proti klíšťatům, molům a termitům.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dieldrin · Vidět víc »

Diethylrtuť

Diethylrtuť je hořlavá, bezbarvá kapalina se silnými neurotoxickými účinky.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Diethylrtuť · Vidět víc »

Dimethylrtuť

Dimethylrtuť ((CH3)2Hg) je jedna z několika organokovových chemických sloučenin rtuti.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dimethylrtuť · Vidět víc »

Dimethylsulfát

Dimethylsulfát je organická sloučenina se vzorcem (CH3O)2SO2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dimethylsulfát · Vidět víc »

Dinitrobenzen

Dinitrobenzeny jsou skupina navzájem izomerních organických sloučenin skládajících se z benzenového jádra a dvou nitroskupin.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dinitrobenzen · Vidět víc »

Dovoz

Zahraniční obchod ČR - Dovozhttp://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/dovoz-fob/ Dovoz (FOB), měsíční data Statistická data ČR, kurzy.czDovoz (nebo také import) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen dovézt na své území ze zahraničí.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Dovoz · Vidět víc »

Endosulfan

Endosulfan - strukturní vzorec Endosulfan (systematický název 6,7,8,9,10,10-hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxid) je širokospektrální organochloridový insekticid používaný v zemědělství od 50. let 20. století.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Endosulfan · Vidět víc »

Endrin

Endrin je pesticid dříve používaný zejména pro obilniny a ovoce, ale i pro bavlnu, tabák nebo cukrovou třtinu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Endrin · Vidět víc »

Ergokalciferol

Strukturní vzorec ergokalciferolu Ergokalciferol je jedna z forem vitaminu D, též bývá nazýván vitamin D2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Ergokalciferol · Vidět víc »

Fluor

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fluor · Vidět víc »

Fluoracetamid

Fluoracetamid je organická sloučenina odvozená od acetamidu substitucí jednoho vodíkového atomu methylové skupiny atomem fluoru.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fluoracetamid · Vidět víc »

Fluorid boritý

Fluorid boritý je ostře štiplavě páchnoucí bezbarvý toxický plyn s hustotou více než dvakrát (2,37×) větší než vzduch.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fluorid boritý · Vidět víc »

Fluoroctan sodný

Fluoroctan sodný (též fluoracetát sodný; systematický název je fluorethanoát sodný) je organická sloučenina se vzorcem FCH2CO2Na.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fluoroctan sodný · Vidět víc »

Fluorovodík

Fluorovodík, systematicky fluoran, je za normální teploty bezbarvý, jedovatý plyn.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fluorovodík · Vidět víc »

Forát

Forát (systematický název O,O-diethyl-S-fosfordithioát) je organofosfát používaný jako insekticid a akaricid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Forát · Vidět víc »

Fosfan

Fosfan je hydrid fosforu o vzorci PH3.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fosfan · Vidět víc »

Fosfid hlinitý

Fosfid hlinitý (též fosfid hliníku, chemický vzorec AlP) je anorganická sloučenina fosforu a hliníku.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fosfid hlinitý · Vidět víc »

Fosfid zinečnatý

Fosfid zinečnatý (též fosfid zinku) je anorganická sloučenina se vzorcem Zn3P2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fosfid zinečnatý · Vidět víc »

Fosfor

Fosfor, chemická značka P (lat. Phosphorus, zastarale česky kostík; název se neujal) je nekovový chemický prvek, poměrně hojně se vyskytující v zemské kůře, který má zároveň důležitou roli i ve stavbě živých organizmů.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fosfor · Vidět víc »

Fosgen

Fosgen, nazývaný též dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než chlor.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fosgen · Vidět víc »

Fysostigmin

Fysostigmin (též známý jako eserin, z „éséré“, západoafrického názvu pro kalabarský bob) je parasympatomimetický alkaloid obsažený v kalabarském bobu, semeni puchýřnatce jedovatého (Physostigma venenosum).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Fysostigmin · Vidět víc »

Hyoscyamin

Strukturní vzorec hyoscyaminu Hyoscyamin (α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyklookt-3-ylester, -1αH,5αH-tropan-3α-ol), nesprávně hyoscamin je tropanový alkaloid, levotočivý izomer atropinu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Hyoscyamin · Vidět víc »

Jed

Lebka se zkříženými hnáty je tradiční symbol jedovaté látky. Používá se jako nálepka na obaly. V biologii se jako jed označuje látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Jed · Vidět víc »

Kadmium

Kadmium (chemická značka Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kadmium · Vidět víc »

Karbofuran

Karbofuran (též Carbofuran; systematický název 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylkarbamát) je jeden z nejjedovatějších karbamátových pesticidů.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Karbofuran · Vidět víc »

Karbosulfan

Karbosulfan (systematický název 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranylmethylkarbamát) je organická sloučenina ze třídy karbamátů.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Karbosulfan · Vidět víc »

Kolchicin

Kolchicin je prudce jedovatý alkaloid, původně izolovaný z ocúnu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kolchicin · Vidět víc »

Krimidin

Krimidin (systematický název 2-chlor-N,N,6-trimethylpyrimidin-4-amin) je dusíkatá heterocyklická sloučenina používaná jako rodenticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Krimidin · Vidět víc »

Krotonaldehyd

Krotonaldehyd (systematický název but-2-enal) je organická sloučenina se vzorcem CH3CH.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Krotonaldehyd · Vidět víc »

Kyanid draselný

Kyanid draselný (triviálně cyankáli) je draselná sůl kyseliny kyanovodíkové.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyanid draselný · Vidět víc »

Kyanid kademnatý

Kadmium kyanid je anorganická sloučenina se vzorcem Cd(CN)2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyanid kademnatý · Vidět víc »

Kyanid sodný

Kyanid sodný je vysoce toxická chemická sloučenina, jedná se o sůl kyseliny kyanovodíkové.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyanid sodný · Vidět víc »

Kyanid vápenatý

Kyanid vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem Ca(CN)2, vápenatá sůl kyseliny kyanovodíkové.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyanid vápenatý · Vidět víc »

Kyanovodík

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, velmi těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých mandlí.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyanovodík · Vidět víc »

Kyselina fluoroctová

Kyselina fluoroctová je organická sloučenina, která patří mezi halogenkarboxylové kyseliny.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyselina fluoroctová · Vidět víc »

Kyselina fluorovodíková

Kyselina fluorovodíková je vodným roztokem fluorovodíku, který je za normální teploty bezbarvý, velmi toxický plyn.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Kyselina fluorovodíková · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Látka · Vidět víc »

Mevinfos

Mevinfos (systematický název 2-methoxykarbonyl-1-methylvinyl dimethyl fosfát) je organofosfátový insekticid a akaricid se sumárním vzorcem C7H13O6P.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Mevinfos · Vidět víc »

Nařízení vlády

Nařízení vlády, resp.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Nařízení vlády · Vidět víc »

Nikotin

Nikotin je rostlinný pyridinový alkaloid obsažený v tabáku.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Nikotin · Vidět víc »

Nitroglycerin

Glyceroltrinitrát (nitroglycerin), přesněji (tri)nitrát glycerolu, je po chemické stránce trojnásobný ester alkoholu glycerolu s kyselinou dusičnou.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Nitroglycerin · Vidět víc »

Obchod

Obchod neboli nákup a prodej, případně komerce, je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Obchod · Vidět víc »

Oxid arsenitý

Oxid arsenitý, známý také pod triviálním názvem arsenik nebo otrušík, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, je nejběžnější oxid arsenu.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid arsenitý · Vidět víc »

Oxid berylnatý

Oxid beryllnatý (BeO) je bílý, zejména při vdechnutí prudce jedovatý prášek, nebo čirá, ve vodě nerozpustná krystalická látka.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid berylnatý · Vidět víc »

Oxid chloričitý

Oxid chloričitý je chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid chloričitý · Vidět víc »

Oxid chromový

Oxid chromový (chemický vzorec CrO3) je jedním z oxidů chromu, který v něm má oxidační číslo VI.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid chromový · Vidět víc »

Oxid dusičitý

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid dusičitý · Vidět víc »

Oxid kademnatý

Oxid kademnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem CdO.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid kademnatý · Vidět víc »

Oxid osmičelý

Oxid osmičelý (OsO4) je sloučeninou kyslíku s osmiem, které v něm má oxidační číslo VIII.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Oxid osmičelý · Vidět víc »

Parathion

Parathion - strukturní vzorec Parathion, O,O-diethyl-O-4-nitro-fenylthiofosfát, je vysoce toxický organofosfátový insekticid (hubí hmyz) a akaricid (hubí roztoče).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Parathion · Vidět víc »

Pentachlorfenol

Pentachlorfenol (též PCF) je chlorovaná organická sloučenina používaná jako pesticid.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Pentachlorfenol · Vidět víc »

Pilokarpin

Pilokarpin Pilokarpin (systematický název (3S,4R)-3-ethyl-4-((1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl)dihydrofuran-2(3H)-on) je parasympatomimetický alkaloid získávaný z listů tropických amerických keřů rodu Pilocarpus.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Pilokarpin · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Rtuť · Vidět víc »

Skopolamin

Skopolamin (také někdy jakoh Hyoscin) je rostlinný alkaloid z blínu černého, působí jako parasympatolytikum.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Skopolamin · Vidět víc »

Směs

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Směs · Vidět víc »

Strychnin

Strychnin je složený indolový alkaloid vyskytující se v semenech rostliny kulčiba dávivá (Strychnos nux vomica).

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Strychnin · Vidět víc »

Sulfan

Emise sulfanu z moře u pobřeží Namibie Sulfan (zastarale sirovodík, H2S) je bezbarvý plyn.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Sulfan · Vidět víc »

Tetrakarbonyl niklu

Tetrakarbonyl niklu (též karbonyl niklu; název podle IUPAC: tetrakarbonylnikl) je sloučenina se vzorcem Ni(CO)4.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Tetrakarbonyl niklu · Vidět víc »

Thallium

Thallium (dle starších pravidel též thalium či talium), chemická značka Tl, lat.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Thallium · Vidět víc »

Trestní zákoník (Česko, 2009)

Trestní zákoník (ve zkratce TrZ) je v České republice platný zákoník trestního práva hmotného přijatý Parlamentem České republiky a vyhlášený ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. Nový trestní zákoník nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010 a současně byl zrušen dřívější československý trestní zákon.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Trestní zákoník (Česko, 2009) · Vidět víc »

Trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Trestný čin · Vidět víc »

Trichlorid fosforylu

Trichlorid fosforylu (též chlorid fosforylu, trifosforylchlorid, fosforylchlorid nebo oxychlorid fosforečný) je bezbarvá kapalina se vzorcem POCl3.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Trichlorid fosforylu · Vidět víc »

Trichlortriazin

Trichlortriazin (též kyanurylchlorid, trichlorkyan, kyanurchlorid či cyanurchlorid; systematický název 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazin) je anorganická sloučenina se vzorcem (NCCl)3.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Trichlortriazin · Vidět víc »

Uran (prvek)

Uran je radioaktivní chemický prvek stříbrobílé barvy, která díky oxidaci po čase přechází k šedé barvě.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Uran (prvek) · Vidět víc »

Vývoz

Export (nebo vývoz) je objem zboží, služeb (technologií, licencí, autorských práv), který určitý stát je schopen vyrobit a vyvézt do zahraničí.

Nový!!: Seznam látek považovaných za jedy a Vývoz · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Seznam látek považovaných za jedy (české trestní právo).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »