Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sféra (matematika)

Index Sféra (matematika)

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj.

22 vztahy: Eukleidovská geometrie, Eulerova charakteristika, Homeomorfismus, Homologie (matematika), Kompaktní množina, Komplexní číslo, Komplexní varieta, Koule, Kvaternion, Lieova grupa, Matematická analýza, Matematika, Oktonion, Poincarého věta, Problémy tisíciletí, Reálné číslo, Sféra (matematika), Souvislá množina, Topologický prostor, Topologie, Varieta (matematika), Vektorové pole.

Eukleidovská geometrie

Eukleidovská (někdy také elementární nebo Eukleidova) geometrie je založena na definicích a axiomech, které publikoval Eukleidés v díle Základy (lat. Elementa).

Nový!!: Sféra (matematika) a Eukleidovská geometrie · Vidět víc »

Eulerova charakteristika

Eulerova charakteristika je v matematice celé číslo, které charakterizuje nějaký topologický prostor, geometrický útvar, graf, mnohostěn a podobně.

Nový!!: Sféra (matematika) a Eulerova charakteristika · Vidět víc »

Homeomorfismus

Homeomorfismus (z řeckého homeos.

Nový!!: Sféra (matematika) a Homeomorfismus · Vidět víc »

Homologie (matematika)

V matematice (speciálně algebraické topologii a abstraktní algebře), je homologie (z řeckého ὁμός homos "identické") proces, který přiřadí matematickým objektům posloupnost Abelových grup nebo modulů.

Nový!!: Sféra (matematika) a Homologie (matematika) · Vidět víc »

Kompaktní množina

Kompaktní množina, nebo také kompaktní prostor, je taková množina bodů topologického prostoru, že z každého jejího pokrytí otevřenými množinami lze vybrat pokrytí konečné.

Nový!!: Sféra (matematika) a Kompaktní množina · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Sféra (matematika) a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komplexní varieta

Komplexní varieta je matematický prostor.

Nový!!: Sféra (matematika) a Komplexní varieta · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Sféra (matematika) a Koule · Vidět víc »

Kvaternion

V matematice jsou kvaterniony (z lat. quaternion, čtveřice) nekomutativní rozšíření oboru komplexních čísel.

Nový!!: Sféra (matematika) a Kvaternion · Vidět víc »

Lieova grupa

Lieova grupa (čti „liova“) je matematický pojem pojmenovaný po norském matematikovi Sophusi Lieovi.

Nový!!: Sféra (matematika) a Lieova grupa · Vidět víc »

Matematická analýza

Matematická analýza („řešení“, starořecky ἀναλύειν ánalýein „řešit“) je jednou ze základních disciplín matematiky.

Nový!!: Sféra (matematika) a Matematická analýza · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Sféra (matematika) a Matematika · Vidět víc »

Oktonion

V matematice se pojmem oktoniony označuje neasociativní rozšíření kvaternionů.

Nový!!: Sféra (matematika) a Oktonion · Vidět víc »

Poincarého věta

Vizualizace převádění Poincarého věta se vyjadřuje o charakterizaci (třírozměrného) povrchu čtyřrozměrné koule mezi třídimenzionálními varietami.

Nový!!: Sféra (matematika) a Poincarého věta · Vidět víc »

Problémy tisíciletí

Problémy tisíciletí (anglicky Millenium Prize Problems) je označení pro sedm matematických problémů, které v roce 2000 vyhlásil Clayův matematický institut jako nejdůležitější otevřené problémy soudobé matematiky.

Nový!!: Sféra (matematika) a Problémy tisíciletí · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Sféra (matematika) a Reálné číslo · Vidět víc »

Sféra (matematika)

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj.

Nový!!: Sféra (matematika) a Sféra (matematika) · Vidět víc »

Souvislá množina

Souvislá (A) a nesouvislá (B) množina Souvislá množina je v topologii.množina, kterou nelze rozdělit na dvě disjunktní, neprázdné a otevřené podmnožiny.

Nový!!: Sféra (matematika) a Souvislá množina · Vidět víc »

Topologický prostor

Topologický prostor je matematická struktura, která formalizuje pojem tvar.

Nový!!: Sféra (matematika) a Topologický prostor · Vidět víc »

Topologie

Möbiova páska, objekt, který má jen jednu hranu a jednu stranu. Takovýmito objekty se topologie zabývá. Topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie) je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor).

Nový!!: Sféra (matematika) a Topologie · Vidět víc »

Varieta (matematika)

V matematice je varieta topologický prostor, který je lokálně podobný obecně n-rozměrnému Euklidovskému prostoru, a jsou na něm obvykle definovány tečné vektory.

Nový!!: Sféra (matematika) a Varieta (matematika) · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Sféra (matematika) a Vektorové pole · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kulová plocha.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »