Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Siřičitan sodný

Index Siřičitan sodný

Siřičitan sodný (Na2SO3) je rozpustná sodná sůl kyseliny siřičité.

35 vztahy: Aldehydy, Bazén, Buničina, Chlor, Flotace, Fotografický film, Fotografický papír, Fotografie, Halogenidy, Ketony, Konzervant, Kouř, Krystalizace, Kyselina siřičitá, Kyseliny, Kyslík, Maso, Odsíření, Oxid siřičitý, Papír, PH, Pigment, Redoxní reakce, Rozpustnost, Síran sodný, Sodík, Soli, Sušené ovoce, Sulfonová kyselina, Textilní průmysl, Thiosíran sodný, Trinitrotoluen, Ustalovač, Vývojka, Voda.

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Siřičitan sodný a Aldehydy · Vidět víc »

Bazén

Bazén je umělá vodní nádržka za účelem plavání, potápění nebo cvičení.

Nový!!: Siřičitan sodný a Bazén · Vidět víc »

Buničina

Buničina je nejčastější materiál používaný na výrobu papíru.

Nový!!: Siřičitan sodný a Buničina · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Siřičitan sodný a Chlor · Vidět víc »

Flotace

Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, o různém složení ve vzduchu či ve vodě.

Nový!!: Siřičitan sodný a Flotace · Vidět víc »

Fotografický film

ISO 125/22° Vrstvy barevného filmu, 1. filmová báze (základní vrstva); 2. subbing layer; 3. vrstva citlivá na červené světlo; 4. vrstva citlivá na zelené světlo; 5. žlutý filtr; 6. vrstva citlivá na modré světlo; 7. UV filtr; 8. Ochranná vrstva; 9. viditelné světlo. Fotografický film je plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy nebo acetátu celulosy, pokrytý tenkou vrstvou emulze obsahující světlocitlivé halogenidy stříbra vázané v želatině, s rozdílnou velikostí krystalů, určující citlivost a zrnitost (rozlišení) filmu.

Nový!!: Siřičitan sodný a Fotografický film · Vidět víc »

Fotografický papír

Starší balení fotografických papírů značky ORWO, normální bílý, matný, karton instantním filmu Typy fotografických papírů; jednotlivé vrstvy Fotografický papír (též fotopapír) je papír potažený fotocitlivou vrstvou a určený k výrobě fotografických snímků.

Nový!!: Siřičitan sodný a Fotografický papír · Vidět víc »

Fotografie

Nicéphore Niépce: ''Pohled z okna v Le Gras'' druhá známá nejstarší dochovaná fotografie, 1826 Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu nebo chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například filmu.

Nový!!: Siřičitan sodný a Fotografie · Vidět víc »

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodíků.

Nový!!: Siřičitan sodný a Halogenidy · Vidět víc »

Ketony

Obecný strukturní vzorec ketonu Ketony jsou organické sloučeniny, které uprostřed uhlovodíkového řetězce obsahují karbonylovou skupinu (C.

Nový!!: Siřičitan sodný a Ketony · Vidět víc »

Konzervant

Konzervant je přírodní nebo syntetická chemická látka přidávaná do produktů, jako jsou potraviny (označení E200 až E299), léčiva, barvy, biologické vzorky, dřevo atd., k zabránění nežádoucích chemických přeměn nebo rozkladu mikrobiálním působením.

Nový!!: Siřičitan sodný a Konzervant · Vidět víc »

Kouř

Kouř z požáru Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování.

Nový!!: Siřičitan sodný a Kouř · Vidět víc »

Krystalizace

Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Nový!!: Siřičitan sodný a Krystalizace · Vidět víc »

Kyselina siřičitá

Kyselina siřičitá (chemický vzorec H2SO3) patří ke středně silným kyselinám.

Nový!!: Siřičitan sodný a Kyselina siřičitá · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Siřičitan sodný a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Siřičitan sodný a Kyslík · Vidět víc »

Maso

Různé druhy masa Maso znamená v užším slova smyslu kosterní svalovinu zvířat (a s ní související tkáně), v širším a méně běžném slova smyslu se jedná o veškeré poživatelné části těl živočichů,které si lidé určili pro svou výživu (krev, střeva a vnitřnosti nevyjímaje).

Nový!!: Siřičitan sodný a Maso · Vidět víc »

Odsíření

Odsířením se obecně označuje proces odstranění (zpravidla nežádoucí) příměsi síry z nějaké látky.

Nový!!: Siřičitan sodný a Odsíření · Vidět víc »

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (chemický vzorec SO2) je jedním ze dvou hlavních oxidů síry.

Nový!!: Siřičitan sodný a Oxid siřičitý · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Siřičitan sodný a Papír · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Siřičitan sodný a PH · Vidět víc »

Pigment

Pigmenty na tržišti v Goa, Indie Pigment je.

Nový!!: Siřičitan sodný a Pigment · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Siřičitan sodný a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: Siřičitan sodný a Rozpustnost · Vidět víc »

Síran sodný

Síran sodný (Na2SO4) je sodná sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Siřičitan sodný a Síran sodný · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Siřičitan sodný a Sodík · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Siřičitan sodný a Soli · Vidět víc »

Sušené ovoce

Sušené ovoce a ořechy Rozinky jsou typickým příkladem sušeného ovoce meruňka Sušené ovoce (bakálie) je ovoce, které bylo usušeno buď přírodní cestou nebo za použití stroje, jako je např.

Nový!!: Siřičitan sodný a Sušené ovoce · Vidět víc »

Sulfonová kyselina

Jako sulfonové kyseliny se obvykle označuje třída organických kyselin, která má obecný vzorec R-S(.

Nový!!: Siřičitan sodný a Sulfonová kyselina · Vidět víc »

Textilní průmysl

Textilní průmysl je odvětví ekonomiky, které zahrnuje všechna zařízení sloužící k výrobě textilií a oděvů průmyslovým způsobem.

Nový!!: Siřičitan sodný a Textilní průmysl · Vidět víc »

Thiosíran sodný

Thiosíran sodný (Na2S2O3·5H2O, ve starší literatuře též nepřesně sirnatan sodný), je nejběžnější solí kyseliny thiosírové.

Nový!!: Siřičitan sodný a Thiosíran sodný · Vidět víc »

Trinitrotoluen

Trinitrotoluen (často označovaný jako TNT nebo tritol, chemicky názvem 2,4,6-trinitrotoluen) je velmi silná, relativně bezpečná a hojně používaná trhavina.

Nový!!: Siřičitan sodný a Trinitrotoluen · Vidět víc »

Ustalovač

Ustalovač je ve fotografické chemii vodný roztok chemických látek, sloužící k fixaci latentního obrazu, zviditelněného vývojkou.

Nový!!: Siřičitan sodný a Ustalovač · Vidět víc »

Vývojka

vývojnici s vývojkou pro negativní proces Pro konečný obraz na papíru se používá pozitivní vývojka Vývojka je vodní roztok chemických sloučenin, sloužící ke zviditelnění latentního obrazu, zaznamenaného na světlocitlivou vrstvu fotografických desek, filmů a papírů.

Nový!!: Siřičitan sodný a Vývojka · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Siřičitan sodný a Voda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

E 221, Na2SO3.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »