Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Skalární součin

Index Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

27 vztahy: Báze (lineární algebra), Bilineární forma, Diracova notace, Eukleidovský prostor, Funkcionální analýza, Geometrie, Integrál, Komplexní číslo, Komplexně sdružené číslo, Komutativita, Kroneckerovo delta, Kvantová mechanika, Matice, Metrický tenzor, Množina, Násobení matic, Norma (matematika), Ortogonalita, Ortonormalita, Reálné číslo, Skalár, Smíšený součin, Těleso (algebra), Vektor, Vektorový prostor, Vektorový součin, Zobrazení (matematika).

Báze (lineární algebra)

Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases).

Nový!!: Skalární součin a Báze (lineární algebra) · Vidět víc »

Bilineární forma

Bilineární forma je matematický pojem z oblasti lineární algebry.

Nový!!: Skalární součin a Bilineární forma · Vidět víc »

Diracova notace

Diracova notace (nebo také Diracova symbolika) je způsob zápisu vektorů běžně používaný v kvantové mechanice a kvantové teorii pole.

Nový!!: Skalární součin a Diracova notace · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Skalární součin a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkcionální analýza

Funkcionální analýza je matematická disciplína spadající do matematické analýzy, zjednodušeně řečeno oproti klasické analýze pracuje na prostorech nekonečné dimenze.

Nový!!: Skalární součin a Funkcionální analýza · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Skalární součin a Geometrie · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Skalární součin a Integrál · Vidět víc »

Komplexní číslo

komplexní rovině. ''r'' je absolutní hodnota (norma). Komplexní čísla (z latinského complexus, složený) vznikají rozšířením oboru reálných čísel tak, aby v něm každá algebraická rovnice měla příslušný počet řešení podle základní věty algebry.

Nový!!: Skalární součin a Komplexní číslo · Vidět víc »

Komplexně sdružené číslo

grafické znázornění kompl. sdružených čísel V matematice se pojmem sdružené číslo komplexního čísla z.

Nový!!: Skalární součin a Komplexně sdružené číslo · Vidět víc »

Komutativita

Komutativita je v matematice, zejména v algebře, vlastnost binární operace spočívající v tom, že u ní nezávisí na pořadí jejích operandů.

Nový!!: Skalární součin a Komutativita · Vidět víc »

Kroneckerovo delta

Kroneckerovo delta je matematická funkce dvou proměnných, obvykle celých čísel.

Nový!!: Skalární součin a Kroneckerovo delta · Vidět víc »

Kvantová mechanika

akustice). Kvantová mechanika je vedle kvantové teorie pole součástí kvantové teorie, což je základní fyzikální teorie, která zobecnila a rozšířila klasickou mechaniku, zejména na atomové a subatomové úrovni.

Nový!!: Skalární součin a Kvantová mechanika · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Skalární součin a Matice · Vidět víc »

Metrický tenzor

V matematice je metrický tenzor zpravidla tenzorové pole druhého řádu na hladké varietě, které dává do souvislosti souřadnice a vzdálenost.

Nový!!: Skalární součin a Metrický tenzor · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Skalární součin a Množina · Vidět víc »

Násobení matic

Násobení matic nebo též maticové násobení je v matematice zobecnění násobení čísel na matice.

Nový!!: Skalární součin a Násobení matic · Vidět víc »

Norma (matematika)

Norma je funkce, která každému nenulovému vektoru přiřazuje kladné reálné číslo (tzv. délku nebo velikost), nulový vektor jako jediný má délku 0.

Nový!!: Skalární součin a Norma (matematika) · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Skalární součin a Ortogonalita · Vidět víc »

Ortonormalita

V lineární algebře, dva vektory v a w v prostoru s definovaným skalárním součinem jsou ortonormální, pokud jsou ortogonální a mají jednotkovou délku, tedy platí: Báze, kde jsou všechny vektory navzájem ortonormální se nazývá ortonormální báze.

Nový!!: Skalární součin a Ortonormalita · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Skalární součin a Reálné číslo · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Skalární součin a Skalár · Vidět víc »

Smíšený součin

Smíšený součin tří vektorů (v daném pořadí) trojrozměrného vektorového prostoru lze definovat jako skalární součin prvního vektoru s vektorovým součinem druhého a třetího vektoru.

Nový!!: Skalární součin a Smíšený součin · Vidět víc »

Těleso (algebra)

Těleso (angl. division ring) je algebraická struktura, na které jsou definovány dvě binární operace.

Nový!!: Skalární součin a Těleso (algebra) · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Skalární součin a Vektor · Vidět víc »

Vektorový prostor

Vektorový prostor (též lineární prostor) je ústředním objektem studia lineární algebry, v jehož rámci jsou definovány všechny ostatní důležité pojmy této disciplíny.

Nový!!: Skalární součin a Vektorový prostor · Vidět víc »

Vektorový součin

Vektorový součin je v matematice binární operace vektorů v trojrozměrném vektorovém prostoru.

Nový!!: Skalární součin a Vektorový součin · Vidět víc »

Zobrazení (matematika)

Zobrazení je v matematice předpis, jak přiřazovat prvkům nějaké množiny (vzorům) jednoznačně prvky obecně jiné množiny (obrazy).

Nový!!: Skalární součin a Zobrazení (matematika) · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »