Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Skleníkové plyny

Index Skleníkové plyny

Srovnání příspěvků jednotlivých plynů k absorpci a rozptylu tepelného záření. Největší příspěvek má vodní pára. Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv.

59 vztahy: Aerobní, Aerosol, Anaerobní, Atmosféra, Biomasa, Chladicí zařízení, Chlor-fluorované uhlovodíky, Dobytek, Emise, Eroze, Fluorid sírový, Fosilní palivo, Fotosyntéza, Freon, Globální oteplování, Hnojivo, Hydrosféra, Kjótský protokol, Klimatická změna, Koncentrace (chemie), Kyslík, Les, Methan, Miroslav Šuta, Moře, Mokřad, Montrealský protokol, Objem, Obnovitelná energie, Oceán, Organická látka, Oxid dusný, Oxid uhličitý, Ozon, Parts per million, Pára, Půda, Permafrost, PFC, Plyn, PPT, Procento, Rayleighův rozptyl, Rámcová úmluva OSN o změně klimatu, Rýže, Ropa, Rozpouštědlo, Skládka, Skleníkový efekt, Sluneční energie, ..., Smog, Stratosféra, Termiti, Vliv člověka na životní prostředí, Voda, Vodní pára, Vulkanismus, Zemní plyn, 1990. Rozbalte index (9 více) »

Aerobní

Aerobní proces nebo prostředí je takové, ve kterém je dostatečné množství molekulárního kyslíku (O2).

Nový!!: Skleníkové plyny a Aerobní · Vidět víc »

Aerosol

Aerosolové znečištění severovýchodní Indie a Bangladéše Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu.

Nový!!: Skleníkové plyny a Aerosol · Vidět víc »

Anaerobní

Anaerobní je takový proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík.

Nový!!: Skleníkové plyny a Anaerobní · Vidět víc »

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Skleníkové plyny a Atmosféra · Vidět víc »

Biomasa

Palivové dřevo – tradiční využití biomasy Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů.

Nový!!: Skleníkové plyny a Biomasa · Vidět víc »

Chladicí zařízení

Chladicí zařízení je specializované technické zařízení (stroj nebo přístroj) určené pro chlazení (ochlazování), což znamená úmyslné snižování teploty v nějakém uzavřeném prostoru odvodem tepla mimo chlazený prostor nebo předmět.

Nový!!: Skleníkové plyny a Chladicí zařízení · Vidět víc »

Chlor-fluorované uhlovodíky

Molekuly freonů Chlor-fluorované uhlovodíky (známy též pod anglickou zkratkou CFC z) jsou halogenderiváty uhlovodíků, v nichž alespoň jeden radikál je fluor nebo chlor.

Nový!!: Skleníkové plyny a Chlor-fluorované uhlovodíky · Vidět víc »

Dobytek

Dobytek Dobytek je skupina sudokopytníků chovaných pro hospodářské účely.

Nový!!: Skleníkové plyny a Dobytek · Vidět víc »

Emise

Slovo emise (z lat. e-mitto, vydávám, vysílám, vypouštím) má více významů.

Nový!!: Skleníkové plyny a Emise · Vidět víc »

Eroze

Eroze způsobená tekoucí vodou v korytu Eroze podpořená nesprávnou orbou Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin.

Nový!!: Skleníkové plyny a Eroze · Vidět víc »

Fluorid sírový

Fluorid sírový (též hexafluorid síry, někdy označovaný podle vzorce SF6) je bezbarvá, plynná, anorganická chemická látka se vzorcem SF6.

Nový!!: Skleníkové plyny a Fluorid sírový · Vidět víc »

Fosilní palivo

Černé uhlí "West Texas Pumpjack" by Eric Kounce TexasRaiser - Located south of Midland, Texas. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons Fosilní palivo je nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu.

Nový!!: Skleníkové plyny a Fosilní palivo · Vidět víc »

Fotosyntéza

Základní průběh fotosyntézy rostlin za pomoci zeleného barviva – chlorofylu Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Nový!!: Skleníkové plyny a Fotosyntéza · Vidět víc »

Freon

Freony je komerční označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu chlor-fluorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor.

Nový!!: Skleníkové plyny a Freon · Vidět víc »

Globální oteplování

Výraz globální oteplování, resp.

Nový!!: Skleníkové plyny a Globální oteplování · Vidět víc »

Hnojivo

Chilský ledek (dusičnan sodný) Hnojiva jsou směsi, používané pro zlepšení růstu rostlin.

Nový!!: Skleníkové plyny a Hnojivo · Vidět víc »

Hydrosféra

Koloběh vody Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj.

Nový!!: Skleníkové plyny a Hydrosféra · Vidět víc »

Kjótský protokol

Kjótský protokol je mezinárodní smlouva k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách.

Nový!!: Skleníkové plyny a Kjótský protokol · Vidět víc »

Klimatická změna

Vostok Globální střední teplota za posledních 5 miliónů let dle Lisieckiho a Rayma (2005). Klimatická změna (někdy také změna klimatu) je významná a neustálá změna ve statistickém rozložení povětrnostních poměrů probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let.

Nový!!: Skleníkové plyny a Klimatická změna · Vidět víc »

Koncentrace (chemie)

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi.

Nový!!: Skleníkové plyny a Koncentrace (chemie) · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Skleníkové plyny a Kyslík · Vidět víc »

Les

Les je území hustě porostlé stromy.

Nový!!: Skleníkové plyny a Les · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Skleníkové plyny a Methan · Vidět víc »

Miroslav Šuta

Miroslav Šuta (* 1969 Chomutov) je český lékař, expert v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví a ekologický publicista.

Nový!!: Skleníkové plyny a Miroslav Šuta · Vidět víc »

Moře

Dánsku Moře je velká plocha slané či brakické vody, spojená se světovým oceánem.

Nový!!: Skleníkové plyny a Moře · Vidět víc »

Mokřad

Mokřady jsou cenným ekosystémem Mokřad je biotop specifický výskytem organismů vyžadujících ke své existenci a prosperitě stálý účinek povrchové vody nebo alespoň velmi vysoké hladiny podzemní vody.

Nový!!: Skleníkové plyny a Mokřad · Vidět víc »

Montrealský protokol

Ozónová díra nad Antarktidou v září 2006 Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země byl přijat 16. září 1987 v Montrealu.

Nový!!: Skleníkové plyny a Montrealský protokol · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Skleníkové plyny a Objem · Vidět víc »

Obnovitelná energie

Větrná elektrárna na námořní základně USA v zátoce Guantanamo, Kuba Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují,unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting13/LG13_13b.ppt na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie jako jsou například fosilní paliva, která se neobnovují v lidském časovém měřítku a jsou tedy vyčerpatelné, a mimo to jejich spalování přispívá ke změně klimatu.

Nový!!: Skleníkové plyny a Obnovitelná energie · Vidět víc »

Oceán

Oceán je velká masa vody (či jiné kapaliny) nalézající se na povrchu vesmírného tělesa, či pod některou z jeho vrstev (například ledem).

Nový!!: Skleníkové plyny a Oceán · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Skleníkové plyny a Organická látka · Vidět víc »

Oxid dusný

šlehačky Oxid dusný, triviálním názvem rajský plyn či azooxid, v medicíně nazývaný Nitrogenium oxydulatum nebo Dinitrogenii oxidum, je za laboratorních podmínek bezbarvý, nehořlavý plyn s nevýraznou, ale příjemnou vůní a nasládlou chutí.

Nový!!: Skleníkové plyny a Oxid dusný · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Skleníkové plyny a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Ozon

Ozon (z řeckého οζω, ozó, voním) racionální chemický název trikyslík je alotropní modifikace kyslíku.

Nový!!: Skleníkové plyny a Ozon · Vidět víc »

Parts per million

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion.

Nový!!: Skleníkové plyny a Parts per million · Vidět víc »

Pára

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky.

Nový!!: Skleníkové plyny a Pára · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Skleníkové plyny a Půda · Vidět víc »

Permafrost

Věčně zmrzlá půda Věčně zmrzlá půda, známá také pod anglickým termínem permafrost (slovo vzniklé sloučením „permanent“ a „frost(y)“, neboli stále zmrzlý) nebo pergelisol je půda v polárních oblastech, která ani v létě nerozmrzá.

Nový!!: Skleníkové plyny a Permafrost · Vidět víc »

PFC

Kombinace písmen PFC může znamenat.

Nový!!: Skleníkové plyny a PFC · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Skleníkové plyny a Plyn · Vidět víc »

PPT

Zkratka PPT má několik významů.

Nový!!: Skleníkové plyny a PPT · Vidět víc »

Procento

Symbol procenta Procenta jsou způsobem, jak vyjádřit část celku (setiny, tzn. zlomek) pomocí celého čísla.

Nový!!: Skleníkové plyny a Procento · Vidět víc »

Rayleighův rozptyl

Načervenalé sluneční světlo těsně nad obzorem a modrá barva nebe jsou důsledkem Rayleighova rozptylu. Rayleighův rozptyl je rozptyl světla na molekulách plynu případně na jiných částicích podstatně menších než vlnová délka světla.

Nový!!: Skleníkové plyny a Rayleighův rozptyl · Vidět víc »

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Rámcová úmluva – členské státy (různé odstíny zelené), pozorovatelé (růžová) Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (anglicky United Nations Framework Convention on Climate Change) je mnohostranná úmluva o ochraně klimatického systému Země a omezení globálního oteplování.

Nový!!: Skleníkové plyny a Rámcová úmluva OSN o změně klimatu · Vidět víc »

Rýže

Rýže (Oryza) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých.

Nový!!: Skleníkové plyny a Rýže · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Skleníkové plyny a Ropa · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Skleníkové plyny a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Skládka

Deponie na okraji stavby, na kterou se odváží sejmutá ornice (úrodná zem) Zmenšování velikosti skládky strojově Skládka je místo skladování, skládání či uložení materiálu.

Nový!!: Skleníkové plyny a Skládka · Vidět víc »

Skleníkový efekt

Krátkovlnné záření ze slunce dopadající na zemský povrch a atmosféru. Dlouhovlnná délka záření je emitována z povrchu a téměř zcela absorbována do atmosféry. V tepelné rovnováze je absorbovaná energie z atmosféry stejná jako ta vydávaná do vesmíru. Čísla ukazují výkon záření ve wattech na metr čtvereční v období let 2000-2005. Skleníkový efekt, také zvaný skleníkový jev je proces, kterým záření atmosféry planety ohřívá povrch planety na teplotu vyšší, než by měla bez atmosféry.

Nový!!: Skleníkové plyny a Skleníkový efekt · Vidět víc »

Sluneční energie

upright.

Nový!!: Skleníkové plyny a Sluneční energie · Vidět víc »

Smog

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností.

Nový!!: Skleníkové plyny a Smog · Vidět víc »

Stratosféra

Vrstvy zemské atmosféry Stratosféra je vrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře.

Nový!!: Skleníkové plyny a Stratosféra · Vidět víc »

Termiti

Termiti (Isoptera), též známí jako všekazi, byli dříve považováni za samostatný řád hmyzu, ale dnes je třeba je řadit mezi šváby, protože švábi bez termitů jsou parafyletičtí.

Nový!!: Skleníkové plyny a Termiti · Vidět víc »

Vliv člověka na životní prostředí

hnojiva, pesticidy, herbicidy i fungicidy mají dalekosáhlé následky na kvalitu a vlastnosti půdy, podzemních vod a vodních toků, množství živočichů a rostlin; viz degradace půd, půdní biologie Povrchové dolování kompletně odstraní přirozenou krajinu: viz. těžební průmysl a životní prostředí Skládka netříděného odpadu Chubu-Centrair-International-Airport-Parking.jpg Odlesňování deštného pralesa za účelem rozšiřování zemědělských ploch Odpadem znečištěný oceán je zanešen mikroplasty, jenž jsou pozřeny organizmy a rybami, které jsou loveny k potravě pro člověka změnu klimatu a globální oteplování. Narovnávání řek a inženýrská úprava koryt zabraňuje přirozeným meandrům, snižuje množství vody zadržené v krajině a zrychluje její odtok, čímž zesiluje nárazovou intenzitu sucha i záplav. Vybetonované plochy bez opatření pro vsakování vody jsou bariérou pro koloběh vody. Člověkem vytvořené prostředí Vliv člověka na životní prostředí nebo antropogenní vliv na životní prostředí jsou změny v životním prostředí, ekosystémech, biodiverzitě a přírodních zdrojích způsobené přímo nebo nepřímo člověkem, jako jsou globální oteplování, environmentální degradace (např. okyselování oceánů), hromadné vymírání organizmů, ztráta biodiverzity mimo jiné.

Nový!!: Skleníkové plyny a Vliv člověka na životní prostředí · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Skleníkové plyny a Voda · Vidět víc »

Vodní pára

Kondenzované kapičky vody při poruše parovodu Vodní pára je plynné skupenství vody, která se nachází v okolním prostředí a během kondenzace je pak ve formě malých aerosolových kapiček.

Nový!!: Skleníkové plyny a Vodní pára · Vidět víc »

Vulkanismus

Několik druhů vulkanických projevů Ilustrativní nákres jednotlivých druhů vulkanismu Vulkanismus nebo také sopečná činnost popř.

Nový!!: Skleníkové plyny a Vulkanismus · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Skleníkové plyny a Zemní plyn · Vidět víc »

1990

1990 (MCMXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Skleníkové plyny a 1990 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Skleníkový plyn.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »