Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Skriptovací jazyk

Index Skriptovací jazyk

Skriptovací jazyk je programovací jazyk, který je navržen s ohledem na snadné ovládnutí jazyka a rychlý a pohodlný vývoj programů.

27 vztahy: Asociativní pole, Datový typ, Dávkový soubor, Deklarace (programování), Handle, Interpretovaný jazyk, JavaScript, Kompilace, Kompilovaný jazyk, Objektově orientované programování, Perl, PHP, PL/SQL, Programátorská chyba, Programovací jazyk, Python, QBasic, Regulární výraz, Ruby, Shellový skript, Správa paměti, Tcl, Textový řetězec, Transact-SQL, Uložená procedura, Unixový shell, Webová aplikace.

Asociativní pole

Asociativní pole (nebo také hash podle nejčastější implementace) je pole, jehož prvky nejsou indexovány pomocí posloupnosti celých čísel, ale pomocí klíčů.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Asociativní pole · Vidět víc »

Datový typ

Datový typ definuje v programování druh nebo význam hodnot, kterých smí nabývat proměnná (nebo konstanta).

Nový!!: Skriptovací jazyk a Datový typ · Vidět víc »

Dávkový soubor

Dávkový soubor je v operačním systému DOS, OS/2 a Microsoft Windows textový soubor obsahující sérii příkazů, které jsou zpracovány interpretem příkazového řádku.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Dávkový soubor · Vidět víc »

Deklarace (programování)

Deklarace je v informatice označení situace, kdy je v programovacím jazyce určeno jméno (identifikátor), datový typ a další aspekty pro proměnných, funkcí (procedur), konstant apod.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Deklarace (programování) · Vidět víc »

Handle

Handle (překládáno též jako madlo nebo rukojeť) označuje v programování pomocný objekt bez známé vnitřní struktury, který reprezentuje nějaký složitější objekt spravovaný cizím kódem.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Handle · Vidět víc »

Interpretovaný jazyk

Interpretovaný jazyk je programovací jazyk, u něhož je pro spuštění programu nezbytný jeho zdrojový kód a zvláštní program zvaný interpret, který zdrojový kód provádí (interpretuje).

Nový!!: Skriptovací jazyk a Interpretovaný jazyk · Vidět víc »

JavaScript

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape.

Nový!!: Skriptovací jazyk a JavaScript · Vidět víc »

Kompilace

Kompilace může označovat.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Kompilace · Vidět víc »

Kompilovaný jazyk

Kompilovaný jazyk je termín označující takový programovací jazyk, pro nějž je potřeba zdrojový kód v něm napsaný nejprve přeložit pomocí překladače do strojového kódu a až poté je možné program spustit (protikladem je jazyk interpretovaný).

Nový!!: Skriptovací jazyk a Kompilovaný jazyk · Vidět víc »

Objektově orientované programování

Objektově orientované programování (zkracováno na OOP, z anglického Object-oriented programming) je v informatice specifické programovací paradigma, které ho odlišilo od původního procedurálního.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Objektově orientované programování · Vidět víc »

Perl

Perl (výslovnost či) je interpretovaný programovací jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Perl · Vidět víc »

PHP

PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, česky „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page) je skriptovací programovací jazyk.

Nový!!: Skriptovací jazyk a PHP · Vidět víc »

PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) je procedurální nadstavba jazyka SQL firmy Oracle založená na programovacím jazyku Ada.

Nový!!: Skriptovací jazyk a PL/SQL · Vidět víc »

Programátorská chyba

Programátorská chyba je druh softwarové chyby, kterou udělal programátor při vytváření počítačového programu.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Programátorská chyba · Vidět víc »

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Programovací jazyk · Vidět víc »

Python

Python (anglická výslovnost) je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Python · Vidět víc »

QBasic

QBasic je variantou programovacího jazyka BASIC (název je odvozen z produktu QuickBASIC, BASIC je zkratkou pro Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code).

Nový!!: Skriptovací jazyk a QBasic · Vidět víc »

Regulární výraz

Regulární výraz (zkracováno na regexp, regex či jen RE podle anglického) je řetězec popisující celou množinu řetězců, konkrétně regulární jazyk.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Regulární výraz · Vidět víc »

Ruby

Ruby je interpretovaný skriptovací programovací jazyk.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Ruby · Vidět víc »

Shellový skript

Shellový skript je v unixových operačních systémech textový soubor obsahující sérii příkazů, které jsou zpracovány shellem (resp. interpretem příkazového řádku).

Nový!!: Skriptovací jazyk a Shellový skript · Vidět víc »

Správa paměti

Správa paměti je v informatice soubor metod, které operační systém používá při přidělování operační paměti jednotlivým procesům, které jsou v počítači spuštěny.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Správa paměti · Vidět víc »

Tcl

Tcl (vyslovuje se „tý-sý-el“ nebo „tykl“, název je zkratkou z Tool Command Language) je jednoduchý, ale účinný skriptovací jazyk, který v roce 1988 vytvořil John Ousterhout.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Tcl · Vidět víc »

Textový řetězec

Textový řetězec je v programování název datového typu sloužícího k uložení konečné posloupnosti znaků.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Textový řetězec · Vidět víc »

Transact-SQL

Transact-SQL (T-SQL) je proprietární rozšíření jazyka SQL od společností Microsoft a Sybase, které Microsoft používá v produktu Microsoft SQL Server, Sybase Software pak v Adaptive Server Enterprise.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Transact-SQL · Vidět víc »

Uložená procedura

Uložená procedura (anglicky stored procedure) je databázový objekt, který neobsahuje data, ale část programu, který se nad daty v databázi má vykonávat.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Uložená procedura · Vidět víc »

Unixový shell

Unixový shell (též příkazový procesor, v doslovném překladu „unixová skořápka“) je název textového uživatelského rozhraní, které je předchůdcem grafického uživatelského rozhraní.

Nový!!: Skriptovací jazyk a Unixový shell · Vidět víc »

Webová aplikace

Webová aplikace v softwarovém inženýrství je aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes počítačovou síť Internet, nebo její vnitropodnikovou obdobu (intranet).

Nový!!: Skriptovací jazyk a Webová aplikace · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Scripting language, Skript (program), Skriptování.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »