Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Skutečnost

Index Skutečnost

Skutečnost nebo též realita je vše co (skutečně) existuje na rozdíl od pouhých domněnek, představ, iluzí, plánů, přání, možností atd.

17 vztahy: Aristotelés, Bruno Latour, Existence, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gnozeologie, Immanuel Kant, Louis Pasteur, Ontologie, Paradox, Parmenidés, Platón, Právní skutečnost, Prótagorás z Abdér, Scholastika, Sigmund Freud, Sofisté, Virtuální realita.

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Skutečnost a Aristotelés · Vidět víc »

Bruno Latour

Bruno Latour (* 22. června 1947) je francouzský sociolog a filozof vědy.

Nový!!: Skutečnost a Bruno Latour · Vidět víc »

Existence

Existence (z latinského existentia TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa contra Gentiles, IV, c. 29, n. 3655. To, co existuje, lze popsat také jako to, co je nadáno vlastní činností: Středověká filosofie rozvinula protiklad existence jako aktuálního bytí zde a podstaty, esence, jako ideálního a obecného určení bytosti či jsoucna. Tento strom zde je jednotlivou existence (moderně řečeno výskytem) esence stromu. I v Hegelově filosofii je existence zvnějšněním podstaty ducha. V moderní filosofii přechází důraz na jednotlivou, konkrétní existence, zejména člověka (S. Kierkegaard). Právě lidská (tj. naše) existence je východiském veškerého poznání, zkušenosti, ale i usilování (intence, E. Husserl) a svobody. Existence člověka přitom není jen nějakým „výskytem“ předmětu (M. Heidegger), nýbrž pobytem (Dasein), údělem bytosti, jíž na jejím bytí záleží a která ví, že je konečná, smrtelná. Existence není izolovaný a svrchovaný „subjekt“, nýbrž je pobytem na světě, který přehlíží, přičítá si svoji minulost a je neustálou starostí o budoucí. Dramatičnost lidské existence jako prázdné svobody ke tvoření sebe sama zdůrazní existencialismus (Sartre, Camus), současná filosofie staví do popředí otázky odpovednosti, existence jako východiska vztahů ke druhému („já a ty“, M. Buber) a etiky vůbec (E. Lévinas).

Nový!!: Skutečnost a Existence · Vidět víc »

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27. srpna 1770, Stuttgart – 14. listopadu 1831, Berlín) byl významný filosof, představitel německého idealismu.

Nový!!: Skutečnost a Georg Wilhelm Friedrich Hegel · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Skutečnost a Gnozeologie · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Skutečnost a Immanuel Kant · Vidět víc »

Louis Pasteur

Louis Pasteur (27. prosince 1822 Dole – 28. září 1895 Villeneuve-l'Etang, Marnes-la-Coquette, pohřben v Paříži) byl francouzský biolog, chemik a lékař, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století.

Nový!!: Skutečnost a Louis Pasteur · Vidět víc »

Ontologie

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy.

Nový!!: Skutečnost a Ontologie · Vidět víc »

Paradox

Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek.

Nový!!: Skutečnost a Paradox · Vidět víc »

Parmenidés

Parmenidés z Eleje (asi 510 př. n. l. - 450 př. n. l.) byl řecký předsokratovský filosof, narozen v řecké kolonii Elea (dnes Velia, součást obce Ascea u Salerna na jihu Itálie).

Nový!!: Skutečnost a Parmenidés · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Skutečnost a Platón · Vidět víc »

Právní skutečnost

Právní skutečnost je okolnost, se kterou právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu, tj.

Nový!!: Skutečnost a Právní skutečnost · Vidět víc »

Prótagorás z Abdér

Prótagorás z Abdér, řecky Πρωταγόρας (481 př. n. l. Abdéra v Thrákii – 410 př. n. l.), byl starořecký řečník a filosof – nejznámější z první generace sofistů, patrně první, který toto označení přijal, a v mládí prý žák Démokritův.

Nový!!: Skutečnost a Prótagorás z Abdér · Vidět víc »

Scholastika

Pojem scholastika vychází z latinského slova scholasticus (resp. řeckého σχολαστικός), což znamená „školský, patřící škole“, popř.

Nový!!: Skutečnost a Scholastika · Vidět víc »

Sigmund Freud

Sigmund Freud (6. května 1856, Příbor – 23. září 1939, Londýn), rodným jménem Sigismund Šlomo Freud, byl lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy.

Nový!!: Skutečnost a Sigmund Freud · Vidět víc »

Sofisté

Akademii. Platónova Akademie na mozaice z Pompejí Sofisté je označení pro starořecké učitele a filosofy, kteří působili v 5.

Nový!!: Skutečnost a Sofisté · Vidět víc »

Virtuální realita

Virtuální realita (VR) (nebo virtuální prostředí) je technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím.

Nový!!: Skutečnost a Virtuální realita · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Realita.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »