Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Slovanské jazyky

Index Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

56 vztahy: Asie, Balto-slovanské jazyky, Běloruština, Bosenština, Bulharština, Církevní slovanština, Chorvatština, Cyril, Cyrilice, Dolnolužická srbština, Evropa, Hebrejské písmo, Hlaholice, Hornolužická srbština, Ill Bethisad, Indoevropské jazyky, Jihoslovanské jazyky, Kašubština, Latinka, Lešon Kenaan, Lechické jazyky, Liturgický jazyk, Lužická srbština, Makedonština, Metoděj, Novoslověnština, Polabština, Polština, Pomořanština, Praindoevropský jazyk, Praslovanština, Pravoslaví, Ruština, Rusínština, Russenorsk, Severní slovinština, Severoslovanské jazyky, Slavistika, Slezština (lechický jazyk), Slované, Slovenština, Slovianski, Slovinština, Slovio, Srbština, Staronovgorodský dialekt, Staroslověnština, Suržyk, Trasjanka, Ukrajinština, ..., Umělý jazyk, Východní jihoslovanské jazyky, Východoslovanské jazyky, Zámuřština, Západní jihoslovanské jazyky, Západoslovanské jazyky. Rozbalte index (6 více) »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Slovanské jazyky a Asie · Vidět víc »

Balto-slovanské jazyky

Balto-slovanské jazyky jsou jednou ze skupin jazyků indoevropských.

Nový!!: Slovanské jazyky a Balto-slovanské jazyky · Vidět víc »

Běloruština

Běloruština je východoslovanský jazyk, příbuzný polštině, ukrajinštině a ruštině.

Nový!!: Slovanské jazyky a Běloruština · Vidět víc »

Bosenština

Bosenština je standardizovaný jazykový útvar srbochorvatštiny používaný hlavně Bosňáky.

Nový!!: Slovanské jazyky a Bosenština · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Bulharština · Vidět víc »

Církevní slovanština

Církevní slovanština je liturgický a literární jazyk používaný slovanskými pravoslavnými a řeckokatolickými církvemi; zapisuje se cyrilicí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Církevní slovanština · Vidět víc »

Chorvatština

Chorvatština (1380 - 1400) Chorvatština je jihoslovanský jazyk chorvatského obyvatelstva zejména v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a početných komunitách v zahraničí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Chorvatština · Vidět víc »

Cyril

Cyril je mužské jméno řeckého původu, pocházející z řeckého jména Kyrios nebo Kýros.

Nový!!: Slovanské jazyky a Cyril · Vidět víc »

Cyrilice

Cyrilice (též cyrilika) je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala.

Nový!!: Slovanské jazyky a Cyrilice · Vidět víc »

Dolnolužická srbština

Dolnolužická srbština nebo též dolnolužičtina je z obou vymírajících lužických jazyků hůře zachovalá co do znalosti mezi dvojjazyčným obyvatelstvem a co do kulturního zázemí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Dolnolužická srbština · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Slovanské jazyky a Evropa · Vidět víc »

Hebrejské písmo

vokalizovaný text (dole) Hebrejské písmo je písmo, jímž se zaznamenává hebrejština, jidiš a ladino.

Nový!!: Slovanské jazyky a Hebrejské písmo · Vidět víc »

Hlaholice

Nápis v chorvatštině, latinka a hlaholice – „Město Drivenik“ Hlaholice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo.

Nový!!: Slovanské jazyky a Hlaholice · Vidět víc »

Hornolužická srbština

Hornolužická srbština nebo též hornolužičtina je z obou vymírajících lužických jazyků lépe zachovalá co do znalosti mezi dvojjazyčným obyvatelstvem a co do kulturního zázemí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Hornolužická srbština · Vidět víc »

Ill Bethisad

Ill Bethisad je rozsáhlý mezinárodní projekt nadšenců, který má za cíl vytvořit alternativní dějiny lidstva.

Nový!!: Slovanské jazyky a Ill Bethisad · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Slovanské jazyky a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Jihoslovanské jazyky

Země, kde se hovoří jihoslovanskými jazyky Jihoslovanské jazyky tvoří jednu ze tří geografických skupin slovanských jazyků, vedle jazyků západoslovanských a východoslovanských.

Nový!!: Slovanské jazyky a Jihoslovanské jazyky · Vidět víc »

Kašubština

Otčenáš v kašubštině, kostel Pater noster, Jeruzalém Kašubština je západoslovanský jazyk podobný polštině a vymřelé polabštině.

Nový!!: Slovanské jazyky a Kašubština · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Slovanské jazyky a Latinka · Vidět víc »

Lešon Kenaan

Jako lešon Kena’an (v překladu doslova jazyk Kanaánu, lze se setkat i s českým pojmem kenaanština) je označován slovanský jazyk, jímž hovořili Židé usazení na slovanských územích a jehož fragmenty zapisované hebrejským písmem se vyskytují v glosách ke středověkým hebrejským textům z 10.–13.

Nový!!: Slovanské jazyky a Lešon Kenaan · Vidět víc »

Lechické jazyky

Pojem lechické jazyky je jednou z možností, jak lze označovat jazyky podobné polštině.

Nový!!: Slovanské jazyky a Lechické jazyky · Vidět víc »

Liturgický jazyk

Liturgickým jazykem se nazývá jazyk, v němž jsou nebo byly konány náboženské obřady.

Nový!!: Slovanské jazyky a Liturgický jazyk · Vidět víc »

Lužická srbština

Dvojjazyčné názvy v Budyšíně Lužická srbština je všeobecné pojmenování pro příbuzné západoslovanské jazyky používané Lužickými Srby na území německé Lužice, tj.

Nový!!: Slovanské jazyky a Lužická srbština · Vidět víc »

Makedonština

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Makedonština · Vidět víc »

Metoděj

Metoděj (zastarale také Methoděj) je mužské jméno odvozené z řeckého methodos (česky: způsob /metoda/ zkoumání).

Nový!!: Slovanské jazyky a Metoděj · Vidět víc »

Novoslověnština

Novoslověnský jazyk či novoslověnština (novoslověnsky Novoslovienskij jazyk) je projekt umělého slovanského zónového jazyka, který v roce 2009 zveřejnil český pedagog a programátor Vojtěch Merunka.

Nový!!: Slovanské jazyky a Novoslověnština · Vidět víc »

Polabština

Polabština neboli drevjanština je vymřelý jazyk Polabských Slovanů v severním Německu.

Nový!!: Slovanské jazyky a Polabština · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Slovanské jazyky a Polština · Vidět víc »

Pomořanština

Pomořanština je souhrnné označení pro vymřelé západoslovanské nářečí, kterým mluvili Slované na pobřeží Baltského moře západně od dolní Visly a východně od Trávy v dnešním Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu a Západním Pomořansku v Polsku v 6.

Nový!!: Slovanské jazyky a Pomořanština · Vidět víc »

Praindoevropský jazyk

kurganové hypotézy, přibližně 4000–1000 př. n. l. Purpurová oblast reprezentuje předpokládanou indoevropskou pravlast, červená oblast osídlenou okolo roku 2500 př. n. l., oranžová okolo roku 1000 př. n. l. Praindoevropština, protoindoevropština či indoevropština (zkratke ide. či PIE) je lingvistická rekonstrukce společného předka indoevropských jazyků.

Nový!!: Slovanské jazyky a Praindoevropský jazyk · Vidět víc »

Praslovanština

Praslovanština je vymřelý jazyk z rodiny indoevropských jazyků, společný prajazyk dávných Slovanů, z něhož se později vyvinuly všechny ostatní slovanské jazyky.

Nový!!: Slovanské jazyky a Praslovanština · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Slovanské jazyky a Pravoslaví · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Slovanské jazyky a Ruština · Vidět víc »

Rusínština

slovensky a rusínsky češtiny a rusínštiny ve Vojvodině Rusínština (rusínsky русиньскый язык) je jazyk obyvatel severovýchodní části Karpatského oblouku na pomezí Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a Rumunska.

Nový!!: Slovanské jazyky a Rusínština · Vidět víc »

Russenorsk

Russenorsk je pidžinový jazyk, kombinující v sobě prvky norštiny a ruštiny, konkrétně jejího bělomořského dialektu pomorštiny (pomorskij jazyk; nejde o pomorštinu Pomořanskou!), jež má silný baltskofinský, jmenovitě karelský substrát.

Nový!!: Slovanské jazyky a Russenorsk · Vidět víc »

Severní slovinština

Severní (pomořanská, pomořská, baltská) slovinština (slovjīnsħi jązěk, slovjīnsħê gådąńê, słowińsczi jãzëk), výjimečně též slovinčtina je mrtvý jazyk z větve západoslovanských jazyků.

Nový!!: Slovanské jazyky a Severní slovinština · Vidět víc »

Severoslovanské jazyky

Rakouska-Uherska z 19. století Termín severoslovanské jazyky má různé významy.

Nový!!: Slovanské jazyky a Severoslovanské jazyky · Vidět víc »

Slavistika

Slavistika je akademická disciplína, která se zabývá Slovany osídlenými zeměmi, slovanskými jazyky, literaturou a kulturou.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slavistika · Vidět víc »

Slezština (lechický jazyk)

Slezské nářečí podle Alfreda Zaręby Slezština je návrh spisovného západoslovanského jazyka,Gerd Hentschel: Das Schlesische – eine neue (oder auch nicht neue) slavische Sprache? (sk: Sliezština – nový (alebo nie tak nový) slovanský jazyk "?), Mitteleuropa – Osteuropa.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slezština (lechický jazyk) · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Slovanské jazyky a Slované · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovenština · Vidět víc »

Slovianski

Slovianski je projekt mezinárodního pomocného jazyka, který byl započat roku 2006 Janem van Steenbergenem (slovianski-N), Ondrejem Rečnikem (slovianski-P) a Gabrielem Svobodou (slovianski-S).

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovianski · Vidět víc »

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovinština · Vidět víc »

Slovio

Slovio je umělý jazyk vytvořený slovenským lingvistou Markem Hučkem.

Nový!!: Slovanské jazyky a Slovio · Vidět víc »

Srbština

Srbština v srbochorvatštiny (2006) Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii.

Nový!!: Slovanské jazyky a Srbština · Vidět víc »

Staronovgorodský dialekt

Staronovgorodský dialekt (též staronovgorodština či krivičský dialekt; древненовгородский диалект) je označení zavedené ruským lingvistou Andrejem Anatoljevičem Zalizňakem pro slovanský jazyk používaný v Novgorodu a okolí od 11. do 15. století.

Nový!!: Slovanské jazyky a Staronovgorodský dialekt · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Slovanské jazyky a Staroslověnština · Vidět víc »

Suržyk

Suržyk (ukrajinsky, rusky a v suržyku суржик; původní význam je mouka či pečivo ze směsi různých druhů obilí) je smíšený jazyk vzniklý na základě ukrajinštiny (substrát) a ruštiny (superstrát).

Nový!!: Slovanské jazyky a Suržyk · Vidět víc »

Trasjanka

Trasjanka (трасянка) je směs ruštiny a běloruštiny, obecně používaná v současném Bělorusku (mj. prezidentem Alexandrem Lukašenkem).

Nový!!: Slovanské jazyky a Trasjanka · Vidět víc »

Ukrajinština

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština (zastarale maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanský jazyk, náležící mezi slovanské jazyky, tj.

Nový!!: Slovanské jazyky a Ukrajinština · Vidět víc »

Umělý jazyk

Umělý jazyk je jazyk, který byl vytvořen jedním člověkem nebo skupinou lidí.

Nový!!: Slovanské jazyky a Umělý jazyk · Vidět víc »

Východní jihoslovanské jazyky

Východní jihoslovanské jazyky jsou.

Nový!!: Slovanské jazyky a Východní jihoslovanské jazyky · Vidět víc »

Východoslovanské jazyky

Východoslovanské jazyky jsou skupinou slovanských jazyků, rozšířenou především ve východní Evropě.

Nový!!: Slovanské jazyky a Východoslovanské jazyky · Vidět víc »

Zámuřština

Zámuřština (slovinsky prekmurščina, zámuřsky prekmürščina, prekmürski jezik, maďarsky vend nyelv, prekmurjei nyelv, muravidéki nyelv) je dialektem slovinštiny.

Nový!!: Slovanské jazyky a Zámuřština · Vidět víc »

Západní jihoslovanské jazyky

Západní jihoslovanské jazyky jsou.

Nový!!: Slovanské jazyky a Západní jihoslovanské jazyky · Vidět víc »

Západoslovanské jazyky

Západoslovanské jazyky jsou skupinou slovanských jazyků, rozšířené především ve střední Evropě.

Nový!!: Slovanské jazyky a Západoslovanské jazyky · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Slovanský jazyk, Slovanština.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »