Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Slovo

Index Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

198 vztahy: Abeceda, Academia, Antonín Jaroslav Liehm, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Autor, Šrámkova Sobotka, Štrasburk, Žurnalistika, Číslicový systém, Čeština, Česká akademie věd a umění, Česká fonetická transkripce, Československá akademie věd, Československá socialistická republika, Československo, Článek, Člověk moudrý, Bible, Božena Němcová, Bohuslav Havránek, Braillovo písmo, Charta 77, Dokument (právo), Dva tisíce slov, Dvojhláska, Ekonomie, Emil František Burian, Encyklopedie, Esej, Etymologie, Evropská unie, Fejeton, Filologie, Filosofie, Foném, Fonetika, Fonologie, František Ladislav Rieger, František Palacký, František Trávníček, Frazeologie, Fráňa Šrámek, Geografie, Historický dokument, Historický pramen, Historik, Historiografie, Hláska, Ideologie, Informace, ..., Internetová jazyková příručka, Jakub Malý, Jan Gebauer, Jan Hus, Jazyk (lingvistika), Johannes Gutenberg, Josef Dobrovský, Josef Hlávka, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Čapek, Karel Havlíček Borovský, Karel Jaromír Erben, Karel Rafael Ungar, Klementinum, Kniha, Knihtisk, Kodifikace (lingvistika), Kodifikace (právo), Komunistická strana Československa, Kultura, Lexém, Lexikografie, Lexikologie, Lidský mozek, Lingvistika, Literární noviny, Ludvík Vaculík, Masarykův slovník naučný, Masarykova univerzita, Měď, Metafora, Mezinárodní fonetická abeceda, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní smlouva, Mladá fronta, Množina, Morálka, Naše řeč, Národní jazyk, Národní knihovna České republiky, Nepsané právo, New York, Noviny, Občanská společnost, Organizace spojených národů, Ottův slovník naučný, Paměť, Pastorace, Písmo, Příruční slovník jazyka českého, Příruční slovník naučný, Přísloví, Pohled (databáze), Pohled (okres Havlíčkův Brod), Pohlednice, Politika, Pražské poštovské noviny, Pražský lingvistický kroužek, Pranostika, Pravidla českého pravopisu, Právo, Próza, Protokol (zápis), Rčení, Rétorika, Reportáž, Revoluční odborové hnutí, Samohláska, Sémantika, Slabika, Slavistika, Slib, Slovenština, Slovní zásoba, Slovník, Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Slovo (paměťová jednotka), Slovo a slovesnost, Sobotka, Socialistický stát, Socializace, Software, Souhláska, Sousloví, Spisovná čeština, Státní pedagogické nakladatelství, Světová asociace novin, Svoboda projevu, Svobodné slovo, Tezaurus, Tisk, Tvarosloví, Varšavská smlouva, Václav Matěj Kramerius, Všeobecná deklarace lidských práv, Vědomí, Věta (lingvistika), Verbální komunikace, Základní lidská práva, Zrak, Zvuk, Zvyk, 11. červenec, 15. století, 1605, 1719, 1781, 1789, 1860, 1874, 1888, 1890, 19. červenec, 19. prosinec, 1909, 1911, 1916, 1918, 1925, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1946, 1953, 1957, 1958, 1960, 1962, 1966, 1967, 1968, 1971, 1978, 1989, 1992, 1994, 20. století, 2005, 2007, 2011, 2017, 21. srpen, 21. století, 27. červen. Rozbalte index (148 více) »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Slovo a Abeceda · Vidět víc »

Academia

Academia je české nakladatelství a knihkupectví, které v roce 1953 zřídila Československá akademie věd (ČSAV).

Nový!!: Slovo a Academia · Vidět víc »

Antonín Jaroslav Liehm

Antonín Jaroslav Liehm (* 2. března 1924 Praha) je český filmový a literární kritik, publicista, československý komunistický a reformní politik.

Nový!!: Slovo a Antonín Jaroslav Liehm · Vidět víc »

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Ústav pro jazyk český, zkr.

Nový!!: Slovo a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky · Vidět víc »

Autor

Autor či autorka je označení osoby, která je původcem díla, slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce, ale původně to označovalo rozmnožovatel z latinského augere (resp. jeho trpného příčestí auctus) zvětšovat, množit (podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka).

Nový!!: Slovo a Autor · Vidět víc »

Šrámkova Sobotka

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury konaný každoročně na počest významného soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka (1877–1952).

Nový!!: Slovo a Šrámkova Sobotka · Vidět víc »

Štrasburk

Štrasburk (francouzsky Strasbourg, německy Straßburg, alsasky Strossburi) je hlavní město regionu Grand Est ve Francii a historická metropole Alsaska na levém břehu Rýna s 237 100 obyvateli.

Nový!!: Slovo a Štrasburk · Vidět víc »

Žurnalistika

Žurnalistika (nebo žurnalismus, obě odvozené z původně francouzského slova žurnál – deník) popisuje novinářské povolání i produkty této činnosti, které přinášejí informace o aktuálním společenském dění a poskytují komentáře, názory, souvislosti.

Nový!!: Slovo a Žurnalistika · Vidět víc »

Číslicový systém

Číslicový neboli digitální systém je zařízení, které pracuje s informacemi v diskrétní podobě.

Nový!!: Slovo a Číslicový systém · Vidět víc »

Čeština

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině.

Nový!!: Slovo a Čeština · Vidět víc »

Česká akademie věd a umění

Česká akademie věd a umění (ČAVU) byla česká instituce pro podporu věd a umění existující v letech 1890–1952.

Nový!!: Slovo a Česká akademie věd a umění · Vidět víc »

Česká fonetická transkripce

Česká fonetická transkripce popisuje způsoby grafického zápisu mluvené řeči, jak se obvykle používají v české lingvistické literatuře.

Nový!!: Slovo a Česká fonetická transkripce · Vidět víc »

Československá akademie věd

Československá akademie věd (ČSAV) byla v letech 1953–1992 nejvyšší československá vědecká instituce, akademie věd, na ni navázala současná Akademie věd České republiky (AV ČR).

Nový!!: Slovo a Československá akademie věd · Vidět víc »

Československá socialistická republika

Československá socialistická republika (ČSSR) byl oficiální název Československa od 11. července 1960 do 29. března 1990.

Nový!!: Slovo a Československá socialistická republika · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Slovo a Československo · Vidět víc »

Článek

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu může spadat do literárního stylu odborného či publicistického.

Nový!!: Slovo a Článek · Vidět víc »

Člověk moudrý

Člověk moudrý (Homo sapiens sapiens), též člověk rozumný, běžně označován jako člověk (všichni lidé dohromady pak lidstvo), což je ale také označení celého rodu Homo, je jediným žijícím druhem rodu Homo.

Nový!!: Slovo a Člověk moudrý · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Slovo a Bible · Vidět víc »

Božena Němcová

Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbara Panklová (4. února 1820 Vídeň Alservorstadtpfarre Wien – 21. ledna 1862 Praha – Nové Město farnost při kostele sv.Jindřicha na Novém Městě Pražském), byla česká spisovatelka.

Nový!!: Slovo a Božena Němcová · Vidět víc »

Bohuslav Havránek

Bohuslav Havránek (30. ledna 1893 Praha – 2. března 1978 Praha) byl český filolog, slavista, bohemista, balkanolog, paleoslovenista, rusista, lexikograf, literární historik, dialektolog, textolog, editor staročeských literárních památek a vysokoškolský pedagog.

Nový!!: Slovo a Bohuslav Havránek · Vidět víc »

Braillovo písmo

Brailleovo slepecké písmo (psáno také Braillovo; výslovnost) je speciální druh písma, resp.

Nový!!: Slovo a Braillovo písmo · Vidět víc »

Charta 77

Praze 6. Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách.

Nový!!: Slovo a Charta 77 · Vidět víc »

Dokument (právo)

Dokument je z hlediska českého práva definován zákonem o archivnictví a spisové službě.

Nový!!: Slovo a Dokument (právo) · Vidět víc »

Dva tisíce slov

Dva tisíce slov (úplný název Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem) byl jeden ze dvou nejvýznamnějších dokumentů pražského jara.

Nový!!: Slovo a Dva tisíce slov · Vidět víc »

Dvojhláska

Dvojhláska (diftong) je typ hlásek s tónovou strukturou, kde dochází k plynulému spojení dvou vokalických pozic do jednoho slabičného jádra.

Nový!!: Slovo a Dvojhláska · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Slovo a Ekonomie · Vidět víc »

Emil František Burian

Emil František Burian (11. června 1904 Plzeň – 9. srpna 1959 Praha) byl český básník, publicista, zpěvák, herec, hudebník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik a význačný režisér.

Nový!!: Slovo a Emil František Burian · Vidět víc »

Encyklopedie

Diderotovy ''Encyklopedie'' (1751) Encyklopedie (řecky έγκύκλιος enkyklios okružní + παιδεία paideia výchova) je strukturované, zpravidla objemné dílo, které se pokouší zevrubně představit lidské poznání týkající se jednoho, více, anebo všech oborů.

Nový!!: Slovo a Encyklopedie · Vidět víc »

Esej

Michel de Montaigne, zakladatel eseje jako žánru Esej (řeckého původu, exagium – vážení, essai – pokus, zkouška; v češtině maskulinum i femininum) je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení.

Nový!!: Slovo a Esej · Vidět víc »

Etymologie

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Nový!!: Slovo a Etymologie · Vidět víc »

Evropská unie

Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě.

Nový!!: Slovo a Evropská unie · Vidět víc »

Fejeton

Fejeton (z franc. feuilleton respektive feuille.

Nový!!: Slovo a Fejeton · Vidět víc »

Filologie

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou aj.

Nový!!: Slovo a Filologie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Slovo a Filosofie · Vidět víc »

Foném

Foném je nejmenší součást zvukové stránky řeči, která má v konkrétním jazyce rozlišovací funkci.

Nový!!: Slovo a Foném · Vidět víc »

Fonetika

Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.

Nový!!: Slovo a Fonetika · Vidět víc »

Fonologie

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka.

Nový!!: Slovo a Fonologie · Vidět víc »

František Ladislav Rieger

František Ladislav svobodný pán Rieger (10. prosince 1818 Semily – 3. března 1903 Praha-Nové Město farnosti při kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě Pražském) byl český politik a spoluzakladatel Národní (staročeské) strany.

Nový!!: Slovo a František Ladislav Rieger · Vidět víc »

František Palacký

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice – 26. května 1876 Praha-Nové Město farnosti Lobkovice) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.

Nový!!: Slovo a František Palacký · Vidět víc »

František Trávníček

František Trávníček (17. srpna 1888 Spešov – 6. června 1961 Brno) byl český a československý slavista, bohemista, profesor českého jazyka na Masarykově univerzitě v Brně (specializace na historický vývoj češtiny a současný jazyk), akademik ČSAV.

Nový!!: Slovo a František Trávníček · Vidět víc »

Frazeologie

Frazeologie je lingvistická lexikologická disciplína o ustálených slovních spojeních.

Nový!!: Slovo a Frazeologie · Vidět víc »

Fráňa Šrámek

Karla Čapka (1926) Pamětní deska na rodném domě Fráni Šrámka v Sobotce Fráňa Šrámek (19. ledna 1877 Sobotka – 1. července 1952 Praha) byl český básník, prozaik, dramatik a buřič.

Nový!!: Slovo a Fráňa Šrámek · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: Slovo a Geografie · Vidět víc »

Historický dokument

Příklad historického dokumentu (originál deklarace nezávislosti USA) Historický dokument je dokument obsahující informace o historické události, o určitém dějinném období, o osobě vstupující do historických dějů či o určitém místě v daném čase.

Nový!!: Slovo a Historický dokument · Vidět víc »

Historický pramen

Historickým pramenem se nazývá primární zdroj informací v historickém bádání.

Nový!!: Slovo a Historický pramen · Vidět víc »

Historik

Historik je člověk, který se zpravidla profesionálně zabývá studiem historie, tedy dějin.

Nový!!: Slovo a Historik · Vidět víc »

Historiografie

Vermeerově obraze ''Alegorie malířství'' Dějepis (historická věda) je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů.

Nový!!: Slovo a Historiografie · Vidět víc »

Hláska

Hláska je základní jednotka (segment) zvukové stránky řeči, kterou se zabývá fonetika a fonologie.

Nový!!: Slovo a Hláska · Vidět víc »

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny.

Nový!!: Slovo a Ideologie · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Slovo a Informace · Vidět víc »

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka je webová aplikace, která vznikla v rámci projektu Jazyková poradna na internetu.

Nový!!: Slovo a Internetová jazyková příručka · Vidět víc »

Jakub Malý

Jakub Malý, celým jménem Jakub Josef Dominik Malý (4. srpna 1811, Praha – 7. března 1885, Praha) byl český národní buditel a novinář, autor publikací z oboru historie a literatury, překladatel z angličtiny, francouzštiny a němčiny.

Nový!!: Slovo a Jakub Malý · Vidět víc »

Jan Gebauer

Vinohradském hřbitově v Praze Jan Gebauer (8. října 1838 Úbislavice – 25. května 1907 Praha) byl významný český bohemista, ve své době přední český vědec a dodnes jeden z nejuznávanějších českých jazykovědců.

Nový!!: Slovo a Jan Gebauer · Vidět víc »

Jan Hus

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Nový!!: Slovo a Jan Hus · Vidět víc »

Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

Nový!!: Slovo a Jazyk (lingvistika) · Vidět víc »

Johannes Gutenberg

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, Mohuč) byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí sestavovatelných liter.

Nový!!: Slovo a Johannes Gutenberg · Vidět víc »

Josef Dobrovský

kláštera Hradisko Praze Kampě.pdf Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko – 6. ledna 1829 Brno) byl kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích.

Nový!!: Slovo a Josef Dobrovský · Vidět víc »

Josef Hlávka

Pamětní deska na rodném domě J. Hlávky v Přešticích Josef Hlávka (15. února 1831 Přeštice – 11. března 1908 Praha) byl český architekt, stavební podnikatel, politik a mecenáš.

Nový!!: Slovo a Josef Hlávka · Vidět víc »

Josef Jungmann

Olšanských hřbitovech Josef Jungmann, někdy také Josef Jakub Jungmann, (16. července 1773 Hudlice – 14. listopadu 1847 Praha) byl český filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel.

Nový!!: Slovo a Josef Jungmann · Vidět víc »

Josef Kajetán Tyl

Socha Josefa Kajetána Tyla v Plzni české hymně; odhalena zřejmě ke 100. výročí roku 1934 Blatná - Tylova deska na domě na náměstí Míru 212 Josef Kajetán Tyl (4. února 1808 Kutná Hora farnost Kutná Hora – 11. července 1856 Plzeň) byl český dramatik, režisér, herec, překladatel, divadelní kritik, spisovatel a novinář.

Nový!!: Slovo a Josef Kajetán Tyl · Vidět víc »

Karel Čapek

Karel Čapek (9. ledna 1890 Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938 Praha) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf.

Nový!!: Slovo a Karel Čapek · Vidět víc »

Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček, (31. října 1821 Borová u Přibyslavi farnosti Borová – 29. července 1856 Praha farnost při kostele sv.Jindřicha na Novém Městě pražském) byl český básník, novinář a politik.

Nový!!: Slovo a Karel Havlíček Borovský · Vidět víc »

Karel Jaromír Erben

Karel Jaromír Erben (1811–1870) Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 Miletín – 21. listopadu 1870 Praha) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu.

Nový!!: Slovo a Karel Jaromír Erben · Vidět víc »

Karel Rafael Ungar

Karel Rafael Ungar (12. dubna 1744 Žatec – 14. července 1807 Praha) byl český kněz a knihovník, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj pražské univerzitní knihovny v Klementinu, v jejímž čele stál od roku 1780 až do své smrti.

Nový!!: Slovo a Karel Rafael Ungar · Vidět víc »

Klementinum

Klementinum je rozlehlý komplex barokních budov nedaleko Karlova mostu na Starém Městě v Praze, sídlo Národní knihovny.

Nový!!: Slovo a Klementinum · Vidět víc »

Kniha

encyklopedický slovník A-Ž'' Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem.

Nový!!: Slovo a Kniha · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Slovo a Knihtisk · Vidět víc »

Kodifikace (lingvistika)

Kodifikace (z latinského kodex, což je pozdější zápis slova caudex, kmen stromu, dřevěná destička, kniha, sbírka zákonů) znamená zápis nebo systematizaci.

Nový!!: Slovo a Kodifikace (lingvistika) · Vidět víc »

Kodifikace (právo)

Kodifikace je proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu.

Nový!!: Slovo a Kodifikace (právo) · Vidět víc »

Komunistická strana Československa

Komunistická strana Československa (KSČ) byla krajně levicová parlamentní politická strana v Československu, členka Komunistické internacionály (KI).

Nový!!: Slovo a Komunistická strana Československa · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Slovo a Kultura · Vidět víc »

Lexém

Lexém čili lexikální jednotka je základní jednotka slovní zásoby jazyka.

Nový!!: Slovo a Lexém · Vidět víc »

Lexikografie

Lexikografie (z řeckého lexikon slovník a graphein psát), česky také slovníkářství, je disciplína jazykovědy, která se zabývá teorií a praxí zpracování slovní zásoby jazyka ve slovnících.

Nový!!: Slovo a Lexikografie · Vidět víc »

Lexikologie

Lexikologie je lingvistická disciplína, která se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním.

Nový!!: Slovo a Lexikologie · Vidět víc »

Lidský mozek

Animace řezů lidským mozkem Lidský mozek Animované schéma mozku s barevně odlišenými jednotlivými částmi Lidský mozek (encephalon) je řídící a integrační orgán nervové soustavy člověka.

Nový!!: Slovo a Lidský mozek · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Slovo a Lingvistika · Vidět víc »

Literární noviny

Literární noviny Literární noviny jsou český kulturně-politický měsíčník.

Nový!!: Slovo a Literární noviny · Vidět víc »

Ludvík Vaculík

Ludvík Vaculík (23. července 1926 Brumov – 6. června 2015 Dobřichovice) byl český prozaik, fejetonista, publicista, autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové edice Petlice (zal. 1971).

Nový!!: Slovo a Ludvík Vaculík · Vidět víc »

Masarykův slovník naučný

Masarykův slovník naučný: Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí je česká obecná encyklopedie vydávaná nakladatelstvím Československý Kompas mezi lety 1925–1933, která čítá dohromady sedm svazků, bez dodatkového svazku, celkový počet hesel se odhaduje okolo 100 000.

Nový!!: Slovo a Masarykův slovník naučný · Vidět víc »

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita (v letech 1960–1990 Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita se sídlem v Brně.

Nový!!: Slovo a Masarykova univerzita · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Slovo a Měď · Vidět víc »

Metafora

Metafora (metafora; – doslova „přenesení“) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.

Nový!!: Slovo a Metafora · Vidět víc »

Mezinárodní fonetická abeceda

Mezinárodní fonetická abeceda Mezinárodní fonetická abeceda (International Phonetic Alphabet, IPA, Alphabet phonétique international, API) je znakový systém navržený jazykovědci k fonetickému zápisu a popisu hlasových projevů lidí mluvících rozdílnými jazyky.

Nový!!: Slovo a Mezinárodní fonetická abeceda · Vidět víc »

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant on Civil and Political Rights) je mezinárodní smlouvou přijatou na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku dne 19.

Nový!!: Slovo a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech · Vidět víc »

Mezinárodní smlouva

Mezinárodní smlouva je jedním z hlavních pramenů mezinárodního práva.

Nový!!: Slovo a Mezinárodní smlouva · Vidět víc »

Mladá fronta

Mladá fronta, a. s. je české vydavatelství.

Nový!!: Slovo a Mladá fronta · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Slovo a Množina · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Slovo a Morálka · Vidět víc »

Naše řeč

Naše řeč je český jazykovědný časopis vydávaný od roku 1916 pětkrát ročně Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Nový!!: Slovo a Naše řeč · Vidět víc »

Národní jazyk

Národní jazyk je jazyk (nebo jazyková varieta, tj. dialekt), který reprezentuje národní identitu určitého národa nebo země.

Nový!!: Slovo a Národní jazyk · Vidět víc »

Národní knihovna České republiky

Národní knihovna České republiky je centrální knihovna České republiky, vykonává řídící funkce v systému českých státních veřejných knihoven.

Nový!!: Slovo a Národní knihovna České republiky · Vidět víc »

Nepsané právo

Nepsané právo (lat. ius non scriptum) není na rozdíl od psaného práva zachyceno na pevném substrátu, ale existuje a předává se pouze ústním podáním (tradicí) a v nepřímých (neautoritativních) reflexích, např.

Nový!!: Slovo a Nepsané právo · Vidět víc »

New York

Světového obchodního centra New York, oficiálně City of New York, v běžném užívání i New York City, je nejlidnatější město Spojených států amerických.

Nový!!: Slovo a New York · Vidět víc »

Noviny

Stánek s novinami (Argentina) Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost.

Nový!!: Slovo a Noviny · Vidět víc »

Občanská společnost

Občanská společnost je termín pocházející z 18.

Nový!!: Slovo a Občanská společnost · Vidět víc »

Organizace spojených národů

Budova OSN v New Yorku Organizace spojených národů, zkráceně OSN (UN), je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států.

Nový!!: Slovo a Organizace spojených národů · Vidět víc »

Ottův slovník naučný

Ottův slovník Ottův slovník naučný, také Ottova encyklopedie, je česká encyklopedie (konverzační lexikon) z let 1888–1909.

Nový!!: Slovo a Ottův slovník naučný · Vidět víc »

Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.

Nový!!: Slovo a Paměť · Vidět víc »

Pastorace

Pastorace (čili péče o duchovní směřování) je soubor činností, jimiž církev navenek i dovnitř realizuje svoje poslání.

Nový!!: Slovo a Pastorace · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Slovo a Písmo · Vidět víc »

Příruční slovník jazyka českého

Příruční slovník jazyka českého (užívaná zkratka PSJČ) je dosud (2011) nejrozsáhlejší český výkladový slovník, v devíti svazcích obsahuje přibližně 250 000 hesel.

Nový!!: Slovo a Příruční slovník jazyka českého · Vidět víc »

Příruční slovník naučný

Příruční slovník naučný (PSN) je čtyřsvazková encyklopedie vydaná v letech 1962-1967 Československou akademií věd.

Nový!!: Slovo a Příruční slovník naučný · Vidět víc »

Přísloví

Pietera Bruegela staršího. Jejich hromadné zobrazení zde není samoúčelné, je vyjádřením rozmanitosti světa a života. Vysvětlivky některých přísloví na obraze v němčině (kliknout na obrázek) Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy.

Nový!!: Slovo a Přísloví · Vidět víc »

Pohled (databáze)

Pohled (anglicky View) je databázový objekt, který uživateli poskytuje data ve stejné podobě jako tabulka.

Nový!!: Slovo a Pohled (databáze) · Vidět víc »

Pohled (okres Havlíčkův Brod)

Pohled je obec, bývalé městečko, v okrese Havlíčkův Brod v české části Vysočiny, po obou stranách řeky Sázavy.

Nový!!: Slovo a Pohled (okres Havlíčkův Brod) · Vidět víc »

Pohlednice

Kolorovaná pohlednice z roku 1898 Rakouská pohlednice z roku 1917 adresovaná do Prahy 1430-4597, str. 63 Nejstarší Rakousko-uherská pohlednice z 19. května 1871 Pohlednice (v běžné řeči pohled) je forma poštovní korespondence, která má z jedné strany vyobrazený propagační materiál a z druhé místo pro psaný vzkaz.

Nový!!: Slovo a Pohlednice · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Slovo a Politika · Vidět víc »

Pražské poštovské noviny

Pamětní deska na Uhelném trhu v Praze Pražské poštovské noviny, Schönfeldské c.k. pražské noviny či Pražské české noviny, plným původním jménem Sobotní (Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské Milosti nadáním obdarované, také Český postilión byly první česky psané pravidelně vycházející noviny.

Nový!!: Slovo a Pražské poštovské noviny · Vidět víc »

Pražský lingvistický kroužek

Pražský lingvistický kroužek (zkratka PLK), někdy nepřesně nazývaný významově širším termínem pražská škola, je dosud existující spolek českých a zahraničních lingvistů, který byl neformálně založen 6. října 1926 a úředně zaregistrován v roce 1930, obnoven v roce 1990 Oldřichem Leškou.

Nový!!: Slovo a Pražský lingvistický kroužek · Vidět víc »

Pranostika

Křišťanem z Prachatic v první čtvrtině 15. stoletíVašků (2014), s. 580. Pranostika je drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající se určitých dnů či období, obzvláště ve vztahu k zemědělství a počasí.

Nový!!: Slovo a Pranostika · Vidět víc »

Pravidla českého pravopisu

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, ale i ostatní jevy (např. lexikum, gramatiku, zejména tvarosloví) spisovné formy češtiny.

Nový!!: Slovo a Pravidla českého pravopisu · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Slovo a Právo · Vidět víc »

Próza

Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio – tj.

Nový!!: Slovo a Próza · Vidět víc »

Protokol (zápis)

Protokol (z řec. slova protokolos, znamenajícího „po sobě jdoucí“) je zápis úředního jednání, zachycuje jednotlivé úkony nebo průběh celého jednání, aby mohlo být s časovým odstupem věrně rekonstruováno v jaké úřední věci, co přesně a s jakými účastníky se odehrálo.

Nový!!: Slovo a Protokol (zápis) · Vidět víc »

Rčení

Rčení je útvar lidové slovesnosti.

Nový!!: Slovo a Rčení · Vidět víc »

Rétorika

Rétorika neboli řečnictví je umění a nauka mluveného projevu, především veřejně přednášené řeči.

Nový!!: Slovo a Rétorika · Vidět víc »

Reportáž

Reportáž (z franc. reporter – přinášet) je literární útvar používaný především v žurnalistice, reportáž popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů, většinou získaných přímou účastí nebo pozorováním.

Nový!!: Slovo a Reportáž · Vidět víc »

Revoluční odborové hnutí

Revoluční odborové hnutí (ROH; slovensky Revolučné odborové hnutie) byla monopolní odborová organizace, která byla zároveň nejmasovější společenskou organizací v socialistickém Československu.

Nový!!: Slovo a Revoluční odborové hnutí · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Slovo a Samohláska · Vidět víc »

Sémantika

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř.

Nový!!: Slovo a Sémantika · Vidět víc »

Slabika

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu.

Nový!!: Slovo a Slabika · Vidět víc »

Slavistika

Slavistika je akademická disciplína, která se zabývá Slovany osídlenými zeměmi, slovanskými jazyky, literaturou a kulturou.

Nový!!: Slovo a Slavistika · Vidět víc »

Slib

Slib je řečový akt, při němž jedna osoba ujišťuje druhou (druhé), že v budoucnosti něco udělá nebo naopak neudělá.

Nový!!: Slovo a Slib · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Slovo a Slovenština · Vidět víc »

Slovní zásoba

Slovní zásoba neboli lexikum představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).

Nový!!: Slovo a Slovní zásoba · Vidět víc »

Slovník

PAGENAME Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek.

Nový!!: Slovo a Slovník · Vidět víc »

Slovník spisovné češtiny

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, zkratka SSČ, je normativní výkladový slovník českého jazyka zpracovaný a průběžně aktualizovaný Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky a vydávaný nakladatelstvím Academia.

Nový!!: Slovo a Slovník spisovné češtiny · Vidět víc »

Slovník spisovného jazyka českého

Slovník spisovného jazyka českého, zkratka SSJČ, je výkladový slovník českého jazyka zpracovaný kolektivem Akademie věd za redakčního vedení českého jazykovědce, akademika Bohuslava Havránka.

Nový!!: Slovo a Slovník spisovného jazyka českého · Vidět víc »

Slovo (paměťová jednotka)

Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo (používá se i anglický výraz word) nejmenší počet bitů, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data.

Nový!!: Slovo a Slovo (paměťová jednotka) · Vidět víc »

Slovo a slovesnost

Slovo a slovesnost (zkratka SaS), podtitul Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka založený v roce 1935 Pražským lingvistickým kroužkem, je český jazykovědný odborný časopis vydávaný čtyřikrát ročně Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Nový!!: Slovo a Slovo a slovesnost · Vidět víc »

Sobotka

Sobotka je město v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín.

Nový!!: Slovo a Sobotka · Vidět víc »

Socialistický stát

Socialistický stát nebo socialistická republika je takový stát, v jehož základní charakteristikou jsou systém vlády jedné socialistické strany.

Nový!!: Slovo a Socialistický stát · Vidět víc »

Socializace

Socializace (socialization) pochází z latinského socialis neboli družný, spojenecký, polidštěný.

Nový!!: Slovo a Socializace · Vidět víc »

Software

kancelářského balíku OpenOffice.org. Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Nový!!: Slovo a Software · Vidět víc »

Souhláska

Souhlásky (konsonanty) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem (na rozdíl od samohlásek) je šum, který vzniká specifickým postavením či pohybem mluvidel.

Nový!!: Slovo a Souhláska · Vidět víc »

Sousloví

Sousloví je ustálené slovní spojení, sdružené pojmenování vytvářející lexikální jednotku.

Nový!!: Slovo a Sousloví · Vidět víc »

Spisovná čeština

Spisovná čeština je podoba českého jazyka, která je určena pro používání na oficiální úrovni; Spisovná čeština má dvě formy.

Nový!!: Slovo a Spisovná čeština · Vidět víc »

Státní pedagogické nakladatelství

Státní pedagogické nakladatelství (SPN) je nakladatelství se sídlem v Praze.

Nový!!: Slovo a Státní pedagogické nakladatelství · Vidět víc »

Světová asociace novin

Světová asociace novin (anglicky World Association of Newspapers) je největší světová nevládní organizace sdružující asociace novin, zpravodajské agentury, regionální tiskové organizace a jednotlivé novinové manažery v přibližně stovce zemí.

Nový!!: Slovo a Světová asociace novin · Vidět víc »

Svoboda projevu

Svoboda projevu (též svoboda slova) je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení.

Nový!!: Slovo a Svoboda projevu · Vidět víc »

Svobodné slovo

Svobodné slovo byl český tištěný deník, který patřil mezi hlavní novinová periodika vycházející v letech 1945—1993 v Československu.

Nový!!: Slovo a Svobodné slovo · Vidět víc »

Tezaurus

Tezaurus (někdy také thesaurus, lat. „poklad, pokladnice“) je v jazykovědě poměrně úplný slovník určitého jazyka nebo jen oborové terminologie, často s hierarchickým uspořádáním jednotlivých hesel; referenční příručka, která uživateli nabízí seznam synonym, někdy i antonym.

Nový!!: Slovo a Tezaurus · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Slovo a Tisk · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Slovo a Tvarosloví · Vidět víc »

Varšavská smlouva

Varšavská smlouva (oficiálně Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci) byl vojenský pakt evropských zemí tzv.

Nový!!: Slovo a Varšavská smlouva · Vidět víc »

Václav Matěj Kramerius

Pamětní deska v Husově ulici v Praze Václav Matěj Kramerius (9. února 1753 Klatovy – 22. března 1808 Praha farnost při kostele sv.Jiljí na Starém Městě pražském) byl český spisovatel, nakladatel a novinář, zakladatel novodobé české žurnalistiky.

Nový!!: Slovo a Václav Matěj Kramerius · Vidět víc »

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv.

Nový!!: Slovo a Všeobecná deklarace lidských práv · Vidět víc »

Vědomí

Vědomí (od věděti) je ústředí integrované psychické činnosti člověka a v různé míře i dalších živočichů, zahrnující všechno, čemu právě věnují svoji pozornost.

Nový!!: Slovo a Vědomí · Vidět víc »

Věta (lingvistika)

Věta je typizovaný jazykový útvar, kterým mluvčí slovně vyjadřuje určitou myšlenku, vztah k situaci, nebo obecný názor.

Nový!!: Slovo a Věta (lingvistika) · Vidět víc »

Verbální komunikace

Verbální komunikace (z lat. verbum, slovo) znamená komunikaci prostřednictvím jazyka a řeči.

Nový!!: Slovo a Verbální komunikace · Vidět víc »

Základní lidská práva

538 př. Kr.), obvykle považovaný za „první zápis lidských práv“ parlamentní suverenity. Tím byla otevřena cesta k politickému prosazení lidských práv. Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.

Nový!!: Slovo a Základní lidská práva · Vidět víc »

Zrak

Lidské oko Zrak je smysl, který umožňuje živočichům vnímat světlo, různé barvy, tvary.

Nový!!: Slovo a Zrak · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Slovo a Zvuk · Vidět víc »

Zvyk

Zvyk nebo zvyklost je ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství, zdůvodněný pouze tím, že se tak chovali vždycky, přinejmenším po delší dobu.

Nový!!: Slovo a Zvyk · Vidět víc »

11. červenec

11.

Nový!!: Slovo a 11. červenec · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Slovo a 15. století · Vidět víc »

1605

1605 (MDCV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 1605 · Vidět víc »

1719

1719 (MDCCXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1719 · Vidět víc »

1781

1781 (MDCCLXXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Slovo a 1781 · Vidět víc »

1789

1789 (MDCCLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Slovo a 1789 · Vidět víc »

1860

1860 (MDCCCLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1860 · Vidět víc »

1874

1874 (MDCCCLXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Slovo a 1874 · Vidět víc »

1888

1888 (MDCCCLXXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1888 · Vidět víc »

1890

1890 (MDCCCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Slovo a 1890 · Vidět víc »

19. červenec

19.

Nový!!: Slovo a 19. červenec · Vidět víc »

19. prosinec

19.

Nový!!: Slovo a 19. prosinec · Vidět víc »

1909

1909 (MCMIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Slovo a 1909 · Vidět víc »

1911

1911 (MCMXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1911 · Vidět víc »

1916

1916 (MCMXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 1916 · Vidět víc »

1918

1918 (MCMXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Slovo a 1918 · Vidět víc »

1925

1925 (MCMXXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Slovo a 1925 · Vidět víc »

1933

1933 (MCMXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1933 · Vidět víc »

1935

1935 (MCMXXXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Slovo a 1935 · Vidět víc »

1936

1936 (MCMXXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Slovo a 1936 · Vidět víc »

1937

1937 (MCMXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Slovo a 1937 · Vidět víc »

1938

1938 (MCMXXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 1938 · Vidět víc »

1946

1946 (MCMXLVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Slovo a 1946 · Vidět víc »

1953

1953 (MCMLIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Slovo a 1953 · Vidět víc »

1957

1957 (MCMLVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Slovo a 1957 · Vidět víc »

1958

1958 (MCMLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Slovo a 1958 · Vidět víc »

1960

1960 (MCMLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Slovo a 1960 · Vidět víc »

1962

1962 (MCMLXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Slovo a 1962 · Vidět víc »

1966

1966 (MCMLXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 1966 · Vidět víc »

1967

1967 (MCMLXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1967 · Vidět víc »

1968

1968 (MCMLXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Slovo a 1968 · Vidět víc »

1971

1971 (MCMLXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Slovo a 1971 · Vidět víc »

1978

1978 (MCMLXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1978 · Vidět víc »

1989

1989 (MCMLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Slovo a 1989 · Vidět víc »

1992

1992 (MCMXCII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Slovo a 1992 · Vidět víc »

1994

1994 (MCMXCIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 1994 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Slovo a 20. století · Vidět víc »

2005

2005 (MMV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Slovo a 2005 · Vidět víc »

2007

2007 (MMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Slovo a 2007 · Vidět víc »

2011

2011 (MMXI) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal sobotou.

Nový!!: Slovo a 2011 · Vidět víc »

2017

Rok 2017 (MMXVII) gregoriánského kalendáře začal v neděli 1.

Nový!!: Slovo a 2017 · Vidět víc »

21. srpen

21.

Nový!!: Slovo a 21. srpen · Vidět víc »

21. století

21.

Nový!!: Slovo a 21. století · Vidět víc »

27. červen

27.

Nový!!: Slovo a 27. červen · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »