Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Slovotvorný rozbor

Index Slovotvorný rozbor

Slovotvorný rozbor je gramatická analýza slova.

6 vztahy: Gramatika, Kořen (mluvnice), Koncovka (mluvnice), Přípona (mluvnice), Předpona, Slovo.

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Gramatika · Vidět víc »

Kořen (mluvnice)

Kořen v lingvistice označuje jednotlivý morfém slova, který nese základní význam.

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Kořen (mluvnice) · Vidět víc »

Koncovka (mluvnice)

Koncovka je zakončení ohebných slov (tzv. flexivní sufix), které se při skloňování nebo časování slova mění.

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Koncovka (mluvnice) · Vidět víc »

Přípona (mluvnice)

Pojmem přípona se v lingvistice označuje jednotlivý morfém (tzv. derivativní sufix), který se nachází ve slově, za kořenem slova, nejde-li o další kořen slova nebo o koncovku.

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Přípona (mluvnice) · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Předpona · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Slovotvorný rozbor a Slovo · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »