Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Soustava SI

Index Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

106 vztahy: Ampér, Angloamerická měrná soustava, Astronomická jednotka, Atom, Atomová hmotnostní konstanta, Avogadrova konstanta, Čas, Český metrologický institut, Československo, Becquerel, Boltzmannova konstanta, Brno, Coulomb, Délka, Den, Desítková soustava, Elektrický proud, Elektronvolt, Elementární náboj, Etalon, Farad, Francie, Frekvence, Fyzika, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Gray, Hektar, Henry, Hertz, Hmotnost, Hodina, Iridium, Joule, Kandela, Katal, Kelvin, Kilogram, Kilogram na metr krychlový, Klidová hmotnost, Kvadrant, Látkové množství, Litr, Lumen, Lux (světlo), Metr, Metr čtvereční, Metr krychlový, Metr za sekundu, Metrická soustava, ..., Metrologie, Mezinárodní úřad pro míry a váhy, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Minuta, Mol, Mosaz, Napoleon Bonaparte, Newton, Nové definice SI, Ohm, Pascal (jednotka), Předpona soustavy SI, Planckova konstanta, Platina, Radián, Rakousko-Uhersko, Sèvres, Síla, Sekunda, Siemens (jednotka), Sievert, Soustava CGS, Steradián, Stupeň Celsia, Svítivost, Světlo, Teorie relativity, Teplota, Termodynamická teplota, Tesla, Trojný bod, Vakuum, Velká francouzská revoluce, Vlastní čas, Voda, Volt, Vteřina, Watt, Weber (jednotka), Zářivost, Základní fyzikální veličiny, 16. listopad, 1790, 1795, 1799, 1801, 1812, 1837, 1840, 1871, 1874, 1875, 1876, 1889, 1960, 1990. Rozbalte index (56 více) »

Ampér

Ampér (značka A) je základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud.

Nový!!: Soustava SI a Ampér · Vidět víc »

Angloamerická měrná soustava

Angloamerická měrná soustava se skládá z imperiálních jednotek (imperial units), používaných i dnes ve Velké Británii, a amerických běžných jednotek (U.S. customary units), používaných v USA.

Nový!!: Soustava SI a Angloamerická měrná soustava · Vidět víc »

Astronomická jednotka

Astronomická jednotka (doporučená značka jednotky au, Rezoluce B2, s. 1. IAU, 2012 (anglicky)Příručka SI: z anglického astronomical unit, nebo ua z francouzského unité astronomique; běžně se používá i značka AU, případně UA, obě zavedené dříve platnými normamiČSN 01 1300 Zákonné měřicí jednotky. Oddíl VII. Vedlejší jednotky, tab. 5, str. 8-9. Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha, 1979 (novelizace 1987)) je jednotka vzdálenosti, používaná v astronomii, původně definovaná jako střední vzdálenost Země od Slunce.

Nový!!: Soustava SI a Astronomická jednotka · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Soustava SI a Atom · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Soustava SI a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta, nespr.

Nový!!: Soustava SI a Avogadrova konstanta · Vidět víc »

Čas

Čas a doba jsou jedny ze základních fyzikálních veličin, které bývá užitečné rozlišovat takto.

Nový!!: Soustava SI a Čas · Vidět víc »

Český metrologický institut

Český metrologický institut (zkráceně ČMI) je metrologický institut, který zajišťuje služby v oblasti metrologie na území ČR.

Nový!!: Soustava SI a Český metrologický institut · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Soustava SI a Československo · Vidět víc »

Becquerel

Becquerel (značka Bq) je jednotka aktivity zdroje radioaktivního záření v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Becquerel · Vidět víc »

Boltzmannova konstanta

Definice entropie pomocí Boltzmannovy konstanty coby epitaf na hrobě Ludwiga Boltzmanna Boltzmannova konstanta vyjadřuje vztah mezi teplotou a energií plynu.

Nový!!: Soustava SI a Boltzmannova konstanta · Vidět víc »

Brno

Brno (Brin) je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Nový!!: Soustava SI a Brno · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Soustava SI a Coulomb · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Soustava SI a Délka · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Soustava SI a Den · Vidět víc »

Desítková soustava

Desítková soustava či dekadická soustava je poziční číselná soustava se základem 10.

Nový!!: Soustava SI a Desítková soustava · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Soustava SI a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Soustava SI a Elektronvolt · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Soustava SI a Elementární náboj · Vidět víc »

Etalon

délky (1 metr) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo či ztělesněná míra sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Nový!!: Soustava SI a Etalon · Vidět víc »

Farad

Farad (symbol F) je jednotka elektrické kapacity v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Farad · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Soustava SI a Francie · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Soustava SI a Frekvence · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Soustava SI a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Soustava SI a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Soustava SI a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gray

Gray (značka Gy) je jednotka absorbované dávky záření v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Gray · Vidět víc »

Hektar

Čtverec se stometrovými stranami má plochu jeden hektar Hektar (značka ha) je jednotka pro plošný obsah, používá se pro vyjadřování plochy zemědělské půdy a stavebních parcel, tzn.

Nový!!: Soustava SI a Hektar · Vidět víc »

Henry

Henry (označení H) je v elektrotechnice název odvozené jednotky SI definující vlastní indukčnost.

Nový!!: Soustava SI a Henry · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Hertz · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Soustava SI a Hmotnost · Vidět víc »

Hodina

Hodina (značka h) je jedna z jednotek času.

Nový!!: Soustava SI a Hodina · Vidět víc »

Iridium

Iridium je drahý kov šedivě bílé barvy.

Nový!!: Soustava SI a Iridium · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Soustava SI a Joule · Vidět víc »

Kandela

Kandela (značka cd, angl. název jednotky je candela) je jednotka svítivosti.

Nový!!: Soustava SI a Kandela · Vidět víc »

Katal

Katal (kat) je jednotkou katalytické aktivity enzymů.

Nový!!: Soustava SI a Katal · Vidět víc »

Kelvin

Kelvin je jednotkou termodynamické teploty a také vhodnou jednotkou teplotního rozdílu nebo intervalu, stejně velkou, jako je stupeň Celsia – na rozdíl od něj se užívá i v jednotkách odvozených, jako W/(m·K).

Nový!!: Soustava SI a Kelvin · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Soustava SI a Kilogram · Vidět víc »

Kilogram na metr krychlový

Kilogram na metr krychlový je v SI jednotka měrné hmotnosti (hustoty).

Nový!!: Soustava SI a Kilogram na metr krychlový · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Soustava SI a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Kvadrant

Kvadrant (lat. quadrans „čtvrtina“) je výsek roviny, vymezený dvěma osami souřadnic.

Nový!!: Soustava SI a Kvadrant · Vidět víc »

Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např.

Nový!!: Soustava SI a Látkové množství · Vidět víc »

Litr

Litr je metrická jednotka objemu odpovídající krychlovému decimetru.

Nový!!: Soustava SI a Litr · Vidět víc »

Lumen

Lumen, zkratka lm, je hlavní jednotkou světelného toku.

Nový!!: Soustava SI a Lumen · Vidět víc »

Lux (světlo)

Lux (lx) je jednotka intenzity osvětlení.

Nový!!: Soustava SI a Lux (světlo) · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Soustava SI a Metr · Vidět víc »

Metr čtvereční

Metr čtvereční, též metr čtverečný, je jednotka obsahu v SI.

Nový!!: Soustava SI a Metr čtvereční · Vidět víc »

Metr krychlový

Betonová krychle o hraně 1 metr Metr krychlový (také metr kubický, hovorově často kubík) je jednotka objemu, značená m³, patřící do soustavy SI jako odvozená jednotka.

Nový!!: Soustava SI a Metr krychlový · Vidět víc »

Metr za sekundu

Metr za sekundu (značka m/s nebo m·s−1) je odvozená jednotka rychlosti v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Metr za sekundu · Vidět víc »

Metrická soustava

USA a Libérie. Metrická soustava je soustava základních fyzikálních veličin, založená na jednotce 1 metr nebo jejích násobcích.

Nový!!: Soustava SI a Metrická soustava · Vidět víc »

Metrologie

Metrologie je vědní a technický obor, který se zabývá měřením různých technických a fyzikálních veličin, tedy např.

Nový!!: Soustava SI a Metrologie · Vidět víc »

Mezinárodní úřad pro míry a váhy

Mezinárodní úřad pro míry a váhy je jedna ze tří mezinárodních organizací, které udržují standardní soustavu SI.

Nový!!: Soustava SI a Mezinárodní úřad pro míry a váhy · Vidět víc »

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dříve Ministerstvo hospodářství ČR) je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

Nový!!: Soustava SI a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky · Vidět víc »

Minuta

Minuta je jednotka času nebo úhlu (úhlová minuta, dříve také oblouková minuta) a většinou označuje 1/60 výchozí jednotky.

Nový!!: Soustava SI a Minuta · Vidět víc »

Mol

Mol (značka mol) je základní fyzikální jednotka látkového množství.

Nový!!: Soustava SI a Mol · Vidět víc »

Mosaz

Mosazná kostka, zinkový slitek a kousek mědi Mosaz je slitina mědi a zinku.

Nový!!: Soustava SI a Mosaz · Vidět víc »

Napoleon Bonaparte

BUBEN, Milan: ''Encyklopedie heraldiky'' (Libri 1997, ISBN 80-85983-31-1) s. 268, heslo: Napoleonská heraldika:" ''Sám Napoleon hned poté, co se stal roku 1804 císařem, nepřevzal znak své rodiny, ale začal užívat orla s blesky ve spárech po vzoru starých římských legií.''" Napoleon I. Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio – 5. května 1821 Svatá Helena) byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a poté sto dní na přelomu jara a léta 1815.

Nový!!: Soustava SI a Napoleon Bonaparte · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Soustava SI a Newton · Vidět víc »

Nové definice SI

USA.) Mezinárodní výbor pro míry a váhy (CIPM) navrhl v roce 2011 změnu definic základních jednotek soustavy SI.

Nový!!: Soustava SI a Nové definice SI · Vidět víc »

Ohm

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega).

Nový!!: Soustava SI a Ohm · Vidět víc »

Pascal (jednotka)

Pascal (značka Pa) je jednotka tlaku.

Nový!!: Soustava SI a Pascal (jednotka) · Vidět víc »

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se může použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek (SI) (s výjimkou bezrozměrné jednotky 1) k vyjádření a násobků použité jednotky.

Nový!!: Soustava SI a Předpona soustavy SI · Vidět víc »

Planckova konstanta

Planckova konstanta je jedna ze základních fyzikálních konstant.

Nový!!: Soustava SI a Planckova konstanta · Vidět víc »

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat.

Nový!!: Soustava SI a Platina · Vidět víc »

Radián

π radiánů. Některé obvyklé úhly, vyjádřené v radiánech Radián je bezrozměrná odvozená jednotka soustavy SI užívaná při měření rovinného úhlu.

Nový!!: Soustava SI a Radián · Vidět víc »

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, oficiálně Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie '''Království a země v Říšské radě zastoupené''' neboli „Předlitavska“ a Země svaté Štěpánské koruny uherské neboli „Zalitavska“ (nepřesně Uherska), existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, která vznikla přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv.

Nový!!: Soustava SI a Rakousko-Uhersko · Vidět víc »

Sèvres

Sèvres je město v jihozápadní části metropolitní oblasti Paříže ve Francii v departmentu Hauts-de-Seine a regionu Île-de-France.

Nový!!: Soustava SI a Sèvres · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Soustava SI a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Soustava SI a Sekunda · Vidět víc »

Siemens (jednotka)

Siemens je jednotkou elektrické vodivosti, značí se velkým písmenem S.

Nový!!: Soustava SI a Siemens (jednotka) · Vidět víc »

Sievert

Sievert (značka Sv) je jednotkou ekvivalentní dávky ionizujícího záření (HT) případně dávkového ekvivalentu (H).

Nový!!: Soustava SI a Sievert · Vidět víc »

Soustava CGS

Soustava CGS (systém CGS, z centimetr-gram-sekunda, též absolutní systém (soustava) jednotek) představuje starší systém jednotek, používaný v letech 1874-1889.

Nový!!: Soustava SI a Soustava CGS · Vidět víc »

Steradián

Grafická reprezentace – 1 steradián. Steradián (sr) je v soustavě SI jednotka prostorového úhlu.

Nový!!: Soustava SI a Steradián · Vidět víc »

Stupeň Celsia

Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.

Nový!!: Soustava SI a Stupeň Celsia · Vidět víc »

Svítivost

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech.

Nový!!: Soustava SI a Svítivost · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Soustava SI a Světlo · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Soustava SI a Teorie relativity · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Soustava SI a Teplota · Vidět víc »

Termodynamická teplota

Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina dobře definovatelná pro termodynamické systémy ve stavu termodynamické rovnováhy, rostoucí s růstem vnitřní energie systému.

Nový!!: Soustava SI a Termodynamická teplota · Vidět víc »

Tesla

Tesla je jednotka magnetické indukce v soustavě SI, její značka je T. Jedná se o odvozenou jednotku SI; její vyjádření v základních jednotkách je T.

Nový!!: Soustava SI a Tesla · Vidět víc »

Trojný bod

Trojný bod je fyzikální pojem označující bod ve fázovém diagramu.

Nový!!: Soustava SI a Trojný bod · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Soustava SI a Vakuum · Vidět víc »

Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Nový!!: Soustava SI a Velká francouzská revoluce · Vidět víc »

Vlastní čas

Vlastní čas je veličina vyskytující se v teorii relativity, jedná se o čas v soustavě spojené vždy s pohybujícím tělesem.

Nový!!: Soustava SI a Vlastní čas · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Soustava SI a Voda · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: Soustava SI a Volt · Vidět víc »

Vteřina

Vteřina, plným názvem úhlová vteřina (dříve také oblouková vteřina), je jednou z jednotek úhlu (1/60 úhlové minuty).

Nový!!: Soustava SI a Vteřina · Vidět víc »

Watt

Watt, W je hlavní jednotka výkonu v SI.

Nový!!: Soustava SI a Watt · Vidět víc »

Weber (jednotka)

Weber (značka Wb) je odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický tok.

Nový!!: Soustava SI a Weber (jednotka) · Vidět víc »

Zářivost

Zářivost je radiometrická veličina, definovaná jako měrná veličina zářivého toku v prostorovém úhlu.

Nový!!: Soustava SI a Zářivost · Vidět víc »

Základní fyzikální veličiny

Základní fyzikální veličiny dané soustavy veličin a jednotek jsou fyzikální veličiny, které tato soustava bere jako vzájemně nezávislé a pomocí kterých definuje všechny ostatní, tzv.

Nový!!: Soustava SI a Základní fyzikální veličiny · Vidět víc »

16. listopad

16.

Nový!!: Soustava SI a 16. listopad · Vidět víc »

1790

1790 (MDCCXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Soustava SI a 1790 · Vidět víc »

1795

1795 (MDCCXCV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Soustava SI a 1795 · Vidět víc »

1799

1799 (MDCCXCIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Soustava SI a 1799 · Vidět víc »

1801

1801 (MDCCCI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Soustava SI a 1801 · Vidět víc »

1812

1812 (MDCCCXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Soustava SI a 1812 · Vidět víc »

1837

1837 (MDCCCXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Soustava SI a 1837 · Vidět víc »

1840

1840 (MDCCCXL) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Soustava SI a 1840 · Vidět víc »

1871

1871 (MDCCCLXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Soustava SI a 1871 · Vidět víc »

1874

1874 (MDCCCLXXIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Soustava SI a 1874 · Vidět víc »

1875

1875 (MDCCCLXXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Soustava SI a 1875 · Vidět víc »

1876

1876 (MDCCCLXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Soustava SI a 1876 · Vidět víc »

1889

1889 (MDCCCLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Soustava SI a 1889 · Vidět víc »

1960

1960 (MCMLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Soustava SI a 1960 · Vidět víc »

1990

1990 (MCMXC) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Soustava SI a 1990 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dílčí jednotka, Jednotka SI, Jednotky SI, Mezinárodní jednotky SI, Mezinárodní soustava SI, Mezinárodní soustava jednotek, Mezinárodní soustava jednotek SI, Mezinárodní systém SI, Mezinárodní systém jednotek, Mezinárodní systém jednotek SI, Násobná jednotka, SI (jednotka), SI (jednotky), SI (soustava), SI (systém), Soustava jednotek SI, Systém jednotek SI, Vedlejší jednotka, Základní jednotka SI, Základní jednotky SI.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »