Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Soustava souřadnic

Index Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

52 vztahy: Analytická geometrie, Šachová notace, Časoprostor, Bijekce, Diferenciální geometrie, Dimenze vektorového prostoru, Ekliptikální souřadnice, Etalon, Fyzika, Fyzikální jednotka, Geoid, Geometrické zobrazení, Greenwich, Kartézská soustava souřadnic, Křivka, Kružnice, Londýn, Mechanický pohyb, Metr, Množina, Nebeská mechanika, Obzorníkové souřadnice, Ortogonalita, Ortogonální souřadnice, Paříž, Přímka, Polární soustava souřadnic, Poledník, Proměnná, Prostor (geometrie), Pythagorova věta, René Descartes, Rovina, Rovník, Rovníkové souřadnice, Sèvres, Sférická soustava souřadnic, Soustava SI, Soustava souřadnic, Stupeň volnosti, Teoretická mechanika, Teorie relativity, Uspořádaná n-tice, Válcová soustava souřadnic, Vektor, Veličina, Základní poledník, Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka, Zeměpisné souřadnice, ..., Zobecněná souřadnice, 3D. Rozbalte index (2 více) »

Analytická geometrie

Analytická geometrie (také souřadnicová geometrie nebo kartézská geometrie) je část geometrie, která zkoumá geometrické útvary v euklidovské geometrii pomocí algebraických a analytických metod.

Nový!!: Soustava souřadnic a Analytická geometrie · Vidět víc »

Šachová notace

Algebraická šachová notace: název pole se skládá z názvu sloupce a názvu řady V minulosti se používalo několik způsobů, jak zaznamenávat průběh šachové hry, dnes se však používá téměř výhradně (krátká) algebraická šachová notace, kterou v Evropě rozšířil syrský šachový teoretik Philipp Stamma v 18. století.

Nový!!: Soustava souřadnic a Šachová notace · Vidět víc »

Časoprostor

Prostoročas, dříve časoprostor, je fyzikální pojem z teorie relativity sjednocující prostor a čas do jednoho čtyřrozměrného kontinua.

Nový!!: Soustava souřadnic a Časoprostor · Vidět víc »

Bijekce

Bijekce (bijektivní zobrazení, vzájemně jednoznačné zobrazení, isomorfismus) je zobrazení, které je zároveň prosté i na.

Nový!!: Soustava souřadnic a Bijekce · Vidět víc »

Diferenciální geometrie

Diferenciální geometrie je část geometrie, která využívá ke studiu křivek, ploch a variet vyšší dimenze metody diferenciálního počtu.

Nový!!: Soustava souřadnic a Diferenciální geometrie · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Soustava souřadnic a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Ekliptikální souřadnice

Ekliptikální soustava souřadnic je jedna ze sférických soustav souřadnic používaných v astronomii k určení polohy nebeského tělesa.

Nový!!: Soustava souřadnic a Ekliptikální souřadnice · Vidět víc »

Etalon

délky (1 metr) Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo či ztělesněná míra sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti.

Nový!!: Soustava souřadnic a Etalon · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Soustava souřadnic a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Soustava souřadnic a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Geoid

Mapa zvlnění geoidu v metrech (na základě gravitačního modelu EGM96 a referencích WGS84 elipsoidu) gravitačních jednotkách Geoid je fyzikální model povrchu Země při střední hladině světových oceánů.

Nový!!: Soustava souřadnic a Geoid · Vidět víc »

Geometrické zobrazení

Geometrické zobrazení je zobrazení, které každému bodu A útvaru U přiřazuje právě jeden bod A^\prime útvaru U^\prime.

Nový!!: Soustava souřadnic a Geometrické zobrazení · Vidět víc »

Greenwich

Místopisný název Greenwich má vícero významů: Spojené království: Austrálie: Kanada: Slovinsko: USA.

Nový!!: Soustava souřadnic a Greenwich · Vidět víc »

Kartézská soustava souřadnic

Body v rovinné kartézské soustavě souřadnic Bod v prostorové pravotočivé kartézské soustavě souřadnic Kartézská soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které jsou souřadné osy vzájemně kolmé přímky, které se protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic.

Nový!!: Soustava souřadnic a Kartézská soustava souřadnic · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Soustava souřadnic a Křivka · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Soustava souřadnic a Kružnice · Vidět víc »

Londýn

Londýn (s výslovností) je hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ležící na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.

Nový!!: Soustava souřadnic a Londýn · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Soustava souřadnic a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Soustava souřadnic a Metr · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Soustava souřadnic a Množina · Vidět víc »

Nebeská mechanika

Sluneční soustava Nebeská mechanika je vědní obor ležící na rozhraní mezi astronomií a teoretickou mechanikou, zabývající se popisem pohybu kosmických těles vesmírem a určováním jejich drah.

Nový!!: Soustava souřadnic a Nebeská mechanika · Vidět víc »

Obzorníkové souřadnice

Obzorníkové souřadnice dané azimutem ''A'' a výškou ''h'' Obzorníkové souřadnice jsou souřadnice, s jejichž pomocí se určují polohy nebeských těles na nebeské sféře.

Nový!!: Soustava souřadnic a Obzorníkové souřadnice · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Soustava souřadnic a Ortogonalita · Vidět víc »

Ortogonální souřadnice

Ortogonální souřadnice (ortogonální soustava souřadnic, též pravoúhlá soustava souřadnic nebo pravoúhlé souřadnice) představují v matematice takový systém souřadnic, v němž jsou v každém bodě souřadné osy navzájem kolmé.

Nový!!: Soustava souřadnic a Ortogonální souřadnice · Vidět víc »

Paříž

Paříž je hlavní a zároveň největší město Francie.

Nový!!: Soustava souřadnic a Paříž · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Soustava souřadnic a Přímka · Vidět víc »

Polární soustava souřadnic

Polární soustava souřadnic je taková soustava souřadnic v rovině, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel spojnice tohoto bodu a počátku od zvolené osy ležící v rovině (nejčastěji jí odpovídá osa x kartézských souřadnic).

Nový!!: Soustava souřadnic a Polární soustava souřadnic · Vidět víc »

Poledník

Poledník je pomyslná čára, vzniklá průnikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země.

Nový!!: Soustava souřadnic a Poledník · Vidět víc »

Proměnná

Proměnná je v logice, matematice a programování způsob symbolické reprezentace objektů, který umožňuje zcela abstraktní manipulaci s nimi.

Nový!!: Soustava souřadnic a Proměnná · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Soustava souřadnic a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Pythagorova věta

Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině.

Nový!!: Soustava souřadnic a Pythagorova věta · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Soustava souřadnic a René Descartes · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Soustava souřadnic a Rovina · Vidět víc »

Rovník

Rovník je pomyslná čára vedoucí po povrchu kulového rotujícího tělesa, například planety, měsíce nebo hvězdy, přesně na půli cesty mezi jeho geografickými póly.

Nový!!: Soustava souřadnic a Rovník · Vidět víc »

Rovníkové souřadnice

Rovníkové souřadnice Rovníkové souřadnice představují jeden ze systémů souřadnic pro mapování objektů na obloze.

Nový!!: Soustava souřadnic a Rovníkové souřadnice · Vidět víc »

Sèvres

Sèvres je město v jihozápadní části metropolitní oblasti Paříže ve Francii v departmentu Hauts-de-Seine a regionu Île-de-France.

Nový!!: Soustava souřadnic a Sèvres · Vidět víc »

Sférická soustava souřadnic

Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel odklonu průvodiče bodu od osy x a třetí souřadnice (označovaná \theta) úhel mezi průvodičem a osou z. Sférická soustava souřadnic je vhodná v případech takových problémů, které mají sférickou symetrii.

Nový!!: Soustava souřadnic a Sférická soustava souřadnic · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Soustava souřadnic a Soustava SI · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Soustava souřadnic a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Stupeň volnosti

Jako stupně volnosti se ve fyzice nebo statistice označují vzájemně nezávislé veličiny (parametry, vnitřní proměnné), které určují stav systému.

Nový!!: Soustava souřadnic a Stupeň volnosti · Vidět víc »

Teoretická mechanika

Teoretická mechanika (též analytická mechanika) je označení, které se užívá pro matematické formulace klasické mechaniky.

Nový!!: Soustava souřadnic a Teoretická mechanika · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Soustava souřadnic a Teorie relativity · Vidět víc »

Uspořádaná n-tice

Jako uspořádaná n-tice se v matematice označuje uspořádaný seznam konečného počtu n objektů (je proto možné se také setkat s pojmy jako uspořádaná k-tice apod., konkrétní varianty se pak nazývají uspořádané dvojice, uspořádané trojice atd.). Zapisuje se obvykle jako seznam těchto prvků, uzavřený do kulatých závorek.

Nový!!: Soustava souřadnic a Uspořádaná n-tice · Vidět víc »

Válcová soustava souřadnic

Válcová soustava souřadnic (cylindrická soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od osy z, druhá souřadnice (označovaná \varphi) udává úhel průmětu průvodiče bodu do roviny xy od zvolené osy ležící v rovině (nejčastěji x) a třetí souřadnice (označovaná z) polohu bodu na ose z. Bod ve válcové soustavě souřadnic. Válcová soustava souřadnic je vhodná pro řešení problémů s válcovou symetrií.

Nový!!: Soustava souřadnic a Válcová soustava souřadnic · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Soustava souřadnic a Vektor · Vidět víc »

Veličina

Veličina je pojem používaný pro kvantitativní a kvalitativní popis reality, tj.

Nový!!: Soustava souřadnic a Veličina · Vidět víc »

Základní poledník

Královská observatoř Greenwich Základní poledník v Greenwichi Základní poledník nebo též nultý poledník je poledník, od kterého se počítá zeměpisná délka.

Nový!!: Soustava souřadnic a Základní poledník · Vidět víc »

Zeměpisná šířka

rovnoběžky přerušovaně. Zeměpisná šířka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku.

Nový!!: Soustava souřadnic a Zeměpisná šířka · Vidět víc »

Zeměpisná délka

Žlutě jsou poledníky propojující místa stejné zeměpisné délky Zeměpisná délka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k východu nebo západu od Greenwichského poledníku.

Nový!!: Soustava souřadnic a Zeměpisná délka · Vidět víc »

Zeměpisné souřadnice

Zeměpisná šířka (φ) a délka (λ) Zeměpisné souřadnice (koordináty) se používají k jednoznačnému určení polohy na povrchu Země.

Nový!!: Soustava souřadnic a Zeměpisné souřadnice · Vidět víc »

Zobecněná souřadnice

Jako zobecněné souřadnice (někdy též obecné souřadnice) se označuje skupina souřadnic použitých k popisu fyzikálního systému.

Nový!!: Soustava souřadnic a Zobecněná souřadnice · Vidět víc »

3D

3D či 3-D je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry (viz kartézská soustava souřadnic); předměty ve trojrozměrném světě mají objem.

Nový!!: Soustava souřadnic a 3D · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Koordináta, Koordináty, Poloha bodu, Přímočará soustava souřadnic, Přímočaré souřadnice, Souřadnice, Souřadnicová osa, Souřadnicová soustava, Souřadnicový systém, Souřadná osa, Souřadná soustava, Souřadný systém, Systém souřadnic.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »