Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Splicing

Index Splicing

Splicing (česky někdy sestřih) je postsyntetická úprava mediátorové RNA, k níž dochází v jádru eukaryotních organismů.

17 vztahy: Alternativní splicing, Bílkovina, Buněčné jádro, Eukaryota, Exon, Intron, MRNA, Posttranskripční modifikace, Primární transkript, Proteom, Ribonukleoprotein, Ribozym, SnRNA, SnRNP, Spliceozom, Trans-splicing, Transkripce (DNA).

Alternativní splicing

izoformy proteinů Alternativní splicing (též alternativní sestřih) je jev, při němž díky různým variantám splicingu z jednoho genu vzniká více bílkovinných produktů.

Nový!!: Splicing a Alternativní splicing · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Splicing a Bílkovina · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Splicing a Buněčné jádro · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Splicing a Eukaryota · Vidět víc »

Exon

Struktura genu: gen je tvořen exony a introny Exon je část sekvence nukleové kyseliny (DNA či RNA), podle níž se obvykle tvoří v procesu translace bílkovina.

Nový!!: Splicing a Exon · Vidět víc »

Intron

pre-mRNA v mRNA Intron je oblast pre-mRNA, která se nepřekládá do proteinu, ale vystřihuje se během tvorby mRNA mechanismem zvaným splicing.

Nový!!: Splicing a Intron · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: Splicing a MRNA · Vidět víc »

Posttranskripční modifikace

Posttranskripční modifikace je sled několika biochemických procesů, které následují u eukaryot po transkripci DNA do RNA.

Nový!!: Splicing a Posttranskripční modifikace · Vidět víc »

Primární transkript

Primární transkript (též hnRNA - heterogenní nukleární RNA, prekurzorová RNA či také pre-RNA) je označení pro RNA bezprostředně po jejím vzniku.

Nový!!: Splicing a Primární transkript · Vidět víc »

Proteom

Proteom je soubor proteinů, které jsou produkované z genomu daného organismu.

Nový!!: Splicing a Proteom · Vidět víc »

Ribonukleoprotein

Ribozom je komplikovaný ribonukleoprotein složený z mnoha proteinů (modře) a molekul RNA (oranžově) Ribonukleoprotein (RNP) je jakýkoliv složený protein, který obsahuje RNA jakožto svou neproteinovou složku.

Nový!!: Splicing a Ribonukleoprotein · Vidět víc »

Ribozym

Ribozym (RNA enzym) je katalyticky aktivní molekula RNA, která funguje jako enzym.

Nový!!: Splicing a Ribozym · Vidět víc »

SnRNA

Splicing snRNA (small nuclear RNA, tedy v překladu malá jaderná RNA) je typ nekódující RNA, podílející se na procesu zvaném splicing, při němž dochází k vystříhání intronů z pre-mRNA.

Nový!!: Splicing a SnRNA · Vidět víc »

SnRNP

kvasinek; v pravém dolním rohu je vyznačena stavba takového spliceozomu (s jednotlivými snRNP v různých barvách) snRNP („malý jaderný ribonukleoprotein“ – z angl. small nuclear ribonucleoprotein) je označení pro významnou skupinu jaderných ribonukleoproteinů.

Nový!!: Splicing a SnRNP · Vidět víc »

Spliceozom

Spliceozom je drobná jaderná organela, v níž probíhá splicing, tedy odstraňování intronů z pre-mRNA.

Nový!!: Splicing a Spliceozom · Vidět víc »

Trans-splicing

Trans-splicing (či česky bimolekulární sestřih) je speciální forma potranskripčních úprav RNA v eukaryotických buňkách, kde dva exony z dvou různých primárních RNA jsou slity do jednoho.

Nový!!: Splicing a Trans-splicing · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Splicing a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

RNA splicing.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »