Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Spolek

Index Spolek

Spolek je obecně sdružení či skupina osob.

65 vztahy: Americký klub dam, Český červený kříž, Český statistický úřad, Česko, Československý svaz žen, Československý svaz mládeže, Československo, Říšský zákoník, Říjnový diplom, Bezúhonnost, Církev a náboženská společnost, Delegát, Fúze (obchod), Fyzická osoba, Hlahol, Identifikační číslo osoby, Informační systémy veřejné správy, Insolvenční řízení, Kraje v Česku, Krajský národní výbor, Liberalismus, Libra šterlinků, Lidová demokracie, Listina základních práv a svobod, Městský soud v Praze, Ministerstvo vnitra České republiky, Německo, Nejvyšší soud České republiky, Neoabsolutismus, Nizozemsko, Občanský zákoník (Česko, 2012), Obchodní zákoník, Obec, Obecně prospěšná společnost, Odbory, Organizační řád, Osoba, Předseda, Podnikání, Politická strana, Politické hnutí, Právní osobnost, Právnická osoba, Rakouské císařství, Rakousko, Revoluční odborové hnutí, Socialismus, Sokol (spolek), Soud, Spojené království, ..., Stanovy, Statutární orgán, Svaz československo-sovětského přátelství, Svéprávnost, Svoboda shromažďovací, Umělecká beseda, Výbor, Veřejná prospěšnost, Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, Zletilost, 15. listopad, 1852, 1860, 1867, 26. listopad. Rozbalte index (15 více) »

Americký klub dam

Americký klub dam byl první český ženský spolek.

Nový!!: Spolek a Americký klub dam · Vidět víc »

Český červený kříž

Logo Český červený kříž (ČČK) je české občanské sdružení, národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž ve smyslu Ženevských úmluv.

Nový!!: Spolek a Český červený kříž · Vidět víc »

Český statistický úřad

Strašnicích, jaro 2017 Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky.

Nový!!: Spolek a Český statistický úřad · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Spolek a Česko · Vidět víc »

Československý svaz žen

Československý svaz žen je název společenské organizace začleněné do systému Národní fronty Čechů a Slováků.

Nový!!: Spolek a Československý svaz žen · Vidět víc »

Československý svaz mládeže

Československý svaz mládeže (zkratka ČSM) byla jednotná mládežnická organizace v Československu řízená KSČ.

Nový!!: Spolek a Československý svaz mládeže · Vidět víc »

Československo

Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992.

Nový!!: Spolek a Československo · Vidět víc »

Říšský zákoník

prosincové ústavy Říšský zákoník (zkratka ř. z.), německy Reichsgesetzblatt (RGBl.) byla úřední sbírka císařských patentů, zákonů, nařízení a státních smluv vydávána v letech 1849–1918, zprvu pro Rakouské císařství, od roku 1867 jen pro Předlitavsko (rakouskou část Rakouska-Uherska).

Nový!!: Spolek a Říšský zákoník · Vidět víc »

Říjnový diplom

Říjnový diplom (celý název) byl vydán 20. října 1860 císařem Františkem Josefem I. Šlo o prohlášení, ve kterém se císař provždy zříkal absolutismu a kterým zřídil Říšskou radu.

Nový!!: Spolek a Říjnový diplom · Vidět víc »

Bezúhonnost

Bezúhonnost je vlastnost člověka, fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin, případně označuje, že celkově vede řádný život, nepáchá ani přestupky, plní své zákonné povinnosti apod., nebo se může týkat například jen úmyslných trestných činů či trestných činů vztahujících se k určité činnosti.

Nový!!: Spolek a Bezúhonnost · Vidět víc »

Církev a náboženská společnost

Církev a náboženská společnost, případně církev nebo náboženská společnost, jsou sousloví, která se objevují v právních předpisech České republiky a jejich předchůdců nejméně od poloviny 19. století.

Nový!!: Spolek a Církev a náboženská společnost · Vidět víc »

Delegát

Delegát označuje zmocněného či zvoleného zástupce, například pro konferenci, kongres nebo sjezd politické strany, nebo obecně člena nějaké delegace.

Nový!!: Spolek a Delegát · Vidět víc »

Fúze (obchod)

Motivem fúze bývá nejčastěji zjednodušení organizačních struktur a řízení obchodní společnosti.

Nový!!: Spolek a Fúze (obchod) · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Spolek a Fyzická osoba · Vidět víc »

Hlahol

Pod názvem Hlahol bylo založeno v Čechách několik pěveckých sborů.

Nový!!: Spolek a Hlahol · Vidět víc »

Identifikační číslo osoby

Identifikační číslo osoby (zkráceně IČO, zastarale také IČ, zpočátku IČO jako identifikační číslo organizace) je v České republice unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Nový!!: Spolek a Identifikační číslo osoby · Vidět víc »

Informační systémy veřejné správy

Informační systémy veřejné správy (dále ISVS) jsou v České republice systémy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Nový!!: Spolek a Informační systémy veřejné správy · Vidět víc »

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je obecně jakékoliv zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku a jeho řízení.

Nový!!: Spolek a Insolvenční řízení · Vidět víc »

Kraje v Česku

Samosprávné kraje Česka Územní kraje Česka Kraje jsou v současné době v České republice označení pro dva různé typy subjektů.

Nový!!: Spolek a Kraje v Česku · Vidět víc »

Krajský národní výbor

Pardubicích. Krajský národní výbor (KNV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 1949–1990 správu krajů.

Nový!!: Spolek a Krajský národní výbor · Vidět víc »

Liberalismus

Liberalismus (latinsky liber svobodný, liberalis svobody se týkající, svobodomyslný) je politický směr nebo také filosofický pohled, který stojí na tom, že svoboda je prioritní politická hodnota.

Nový!!: Spolek a Liberalismus · Vidět víc »

Libra šterlinků

Libra šterlinků, nebo též britská libra je zákonné platidlo Spojeného království.

Nový!!: Spolek a Libra šterlinků · Vidět víc »

Lidová demokracie

Lidová demokracie (též lidová republika nebo lidově demokratická republika) je dobové označení reálně socialistických politických systémů, v němž měla vedoucí úlohu komunistická strana či skupina stran pod vedením komunistické strany.

Nový!!: Spolek a Lidová demokracie · Vidět víc »

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.

Nový!!: Spolek a Listina základních práv a svobod · Vidět víc »

Městský soud v Praze

Městský soud v Praze je krajský soud se sídlem v hlavním městě Praze, jehož působnost je dána pouze pro území hlavního města, pro obce Středočeského kraje je jako krajský soud zřízen Krajský soud v Praze.

Nový!!: Spolek a Městský soud v Praze · Vidět víc »

Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) je ústřední orgán státní správy pro vnitřní věci státu, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Nový!!: Spolek a Ministerstvo vnitra České republiky · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Spolek a Německo · Vidět víc »

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším správním soudem nejvyšším článkem v soustavě soudů České republiky.

Nový!!: Spolek a Nejvyšší soud České republiky · Vidět víc »

Neoabsolutismus

Neoabsolutismus (také Bachův či Bachovský absolutismus a Františkojosefínský absolutismus) je označení pro formu vlády v Rakouském císařství (předchůdci pozdějšího Rakousko-Uherska) v letech 1851–1859.

Nový!!: Spolek a Neoabsolutismus · Vidět víc »

Nizozemsko

Nizozemsko, někdy označované i jako Nizozemí nebo Holandsko,Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického, nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux.

Nový!!: Spolek a Nizozemsko · Vidět víc »

Občanský zákoník (Česko, 2012)

Občanský zákoník (k odlišení od předchozího občanského zákoníku též nový občanský zákoník) je zákon, který byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník rekodifikoval české soukromé právo a nahradil předchozí československý občanský zákoník z roku 1964 a další zákony, mimo jiné zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů (viz zrušovací ustanovení níže).

Nový!!: Spolek a Občanský zákoník (Česko, 2012) · Vidět víc »

Obchodní zákoník

Obchodní zákoník byl zákoník vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 513/1991 Sb., který v letech 1992–2013 upravoval oblast obchodního práva coby součásti práva soukromého.

Nový!!: Spolek a Obchodní zákoník · Vidět víc »

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně.

Nový!!: Spolek a Obec · Vidět víc »

Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost (zkratka o. p. s.) je spolu se spolky, ústavy, nadacemi a nadačními fondy a evidovanými právnickými osobami církví a náboženských společností jednou z právních forem nestátních neziskových organizací v České republice.

Nový!!: Spolek a Obecně prospěšná společnost · Vidět víc »

Odbory

Dům odborových svazů v Praze, dříve Ústřední rada odborů Odbory jsou právnickou osobou ve formě sdružení - především zaměstnanců, založené s cílem prosazovat pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy svých členů.

Nový!!: Spolek a Odbory · Vidět víc »

Organizační řád

Organizační řád je interní dokument firmy, spolku, nebo jiného společenství lidí, který stanoví.

Nový!!: Spolek a Organizační řád · Vidět víc »

Osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.

Nový!!: Spolek a Osoba · Vidět víc »

Předseda

Předseda je označení vedoucího funkcionáře některých institucí.

Nový!!: Spolek a Předseda · Vidět víc »

Podnikání

Podnikání bylo dle obchodního zákoníku zrušeného ke dni 1.

Nový!!: Spolek a Podnikání · Vidět víc »

Politická strana

Politická strana je politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému.

Nový!!: Spolek a Politická strana · Vidět víc »

Politické hnutí

Politické hnutí je sociální hnutí v oblasti politiky.

Nový!!: Spolek a Politické hnutí · Vidět víc »

Právní osobnost

Právní osobnost nebo také právní subjektivita je schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práva, tedy schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Nový!!: Spolek a Právní osobnost · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Spolek a Právnická osoba · Vidět víc »

Rakouské císařství

Rakouské císařství byl poloúřední název užívaný v období od 11. srpna 1804 do 21. prosince 1867 pro souhrn dědičných zemí pod vládou rodu habsbursko-lotrinského (do porážky uherské revoluce v letech 1848/9 zahrnovalo pouze území původně náležející ke Svaté říši římské, po tomto datu pak i Uherské království).

Nový!!: Spolek a Rakouské císařství · Vidět víc »

Rakousko

Rakousko, oficiální název Rakouská republika, Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Spolek a Rakousko · Vidět víc »

Revoluční odborové hnutí

Revoluční odborové hnutí (ROH; slovensky Revolučné odborové hnutie) byla monopolní odborová organizace, která byla zároveň nejmasovější společenskou organizací v socialistickém Československu.

Nový!!: Spolek a Revoluční odborové hnutí · Vidět víc »

Socialismus

Socialismus (z latinského socialis družný, společenský) je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na společném vlastnictví.

Nový!!: Spolek a Socialismus · Vidět víc »

Sokol (spolek)

alt.

Nový!!: Spolek a Sokol (spolek) · Vidět víc »

Soud

Brně - pohled z krajského úřadu Soud je nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc.

Nový!!: Spolek a Soud · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Spolek a Spojené království · Vidět víc »

Stanovy

Stanovy jsou základní ustavující dokument některých typů právnických osob, zejména občanského sdružení, akciové společnosti, družstva nebo politické strany, u kterých jsou stanovy důležitou podmínkou při registraci.

Nový!!: Spolek a Stanovy · Vidět víc »

Statutární orgán

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (sdružení, spolek apod.). Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektiv, například představenstvo akciové společnosti či družstva.

Nový!!: Spolek a Statutární orgán · Vidět víc »

Svaz československo-sovětského přátelství

Karla Ludwiga Svaz československo-sovětského přátelství (zkratka SČSP,, odlišuj od Společnosti sovětsko-československého přátelství, SSČP) byl v ČSR a ČSSR (resp. v letech 1948–1960 Československé republiky) druhou nejmasovější organizací (nejmasovější bylo ROH), součást Národní fronty ČSR a ČSSR.

Nový!!: Spolek a Svaz československo-sovětského přátelství · Vidět víc »

Svéprávnost

Svéprávnost (do 1. ledna 2014 způsobilost k právním úkonům, někdy též nesprávně plnoprávnost) je způsobilost právně jednat, například uzavírat jakékoli smlouvy.

Nový!!: Spolek a Svéprávnost · Vidět víc »

Svoboda shromažďovací

Komunistického svazu mládeže proti umístění amerického radaru v Česku v roce 2007 Svoboda shromažďovací je základním lidským právem, které patří do kategorie práv politických.

Nový!!: Spolek a Svoboda shromažďovací · Vidět víc »

Umělecká beseda

Umělecká beseda je občanské sdružení, respektive umělecký spolek sdružující mnohé české umělce od roku 1863 ve třech odborech: literárním, výtvarném a hudebním.

Nový!!: Spolek a Umělecká beseda · Vidět víc »

Výbor

Výbor je kolektivní orgán právnické osoby nebo jejího orgánu.

Nový!!: Spolek a Výbor · Vidět víc »

Veřejná prospěšnost

Veřejná prospěšnost je status právnické osoby, jejímž posláním je veřejně prospěšná činnost a je proto v určitých oblastech (např. daňových) ze strany státu zvýhodňována.

Nový!!: Spolek a Veřejná prospěšnost · Vidět víc »

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob

Veřejný rejstřík právnických (případně i fyzických) osob je pojem českého práva definovaný zákonem č. 304/2013 Sb.,Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Nový!!: Spolek a Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob · Vidět víc »

Zletilost

Zletilost neboli plnoletost označuje věk, jehož dosažením člověk nabývá plné svéprávnosti.

Nový!!: Spolek a Zletilost · Vidět víc »

15. listopad

15.

Nový!!: Spolek a 15. listopad · Vidět víc »

1852

1852 (MDCCCLII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Spolek a 1852 · Vidět víc »

1860

1860 (MDCCCLX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Spolek a 1860 · Vidět víc »

1867

1867 (MDCCCLXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Spolek a 1867 · Vidět víc »

26. listopad

26.

Nový!!: Spolek a 26. listopad · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Občanské sdružení, Spolek (právo), Spolkové právo, Z. s., Zapsaný spolek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »