Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Stát

Index Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

54 vztahy: Anarchie, Anarchismus, Anarchoindividualismus, Anarchokapitalismus, Apatrida, Autonomie, Byrokracie, Centralizace, Decentralizace, Demokracie, Dualismus, Federace, Instituce, Komunita, Konfederace, Libri, Max Weber, Mezinárodní právo, Ministát, Moc, Monarchie, Montevideo, Murray Rothbard, Národ, Národní stát, Niccolò Machiavelli, Občanská válka, Občanství, Obyvatelstvo, Organismus, Ozbrojené síly, Přímá demokracie, Příroda, Personální unie, Právo, Reálná unie, Republika, Revoluce, Rodina, Seznam států světa, Sociální anarchismus, Společnost, Státní území, Státní moc, Státní převrat, Suzerenita, Svrchovanost, Teokracie, Teritorium, Thomas Hobbes, ..., Unitární stát, Vláda, Zastupitelská demokracie, 1933. Rozbalte index (4 více) »

Anarchie

12. dubna 2003 Anarchie (z řec. an-arché, příd. jméno anarchický) je stav bezvládí.

Nový!!: Stát a Anarchie · Vidět víc »

Anarchismus

Anarchismus je politická ideologie usilující o vytvoření společnosti bez sociální, ekonomické a politické hierarchie a jiných forem nadvlády člověka nad člověkem (např. genderová nebo věková).

Nový!!: Stát a Anarchismus · Vidět víc »

Anarchoindividualismus

Modro-černá vlajka anarchoindividualismu Anarchoindividualismus nebo individualistický anarchismus je směr anarchismu, který vznikl v 19. století v Severní Americe, nicméně vychází i z myšlenek Pierra-Josepha Proudhona.

Nový!!: Stát a Anarchoindividualismus · Vidět víc »

Anarchokapitalismus

Anarchokapitalismus je směr anarchismu, který zdůrazňuje soukromé vlastnictví a z něj plynoucí přirozená práva jako klíčové pro realizaci bezstátní společnosti.

Nový!!: Stát a Anarchokapitalismus · Vidět víc »

Apatrida

Apatrida nebo také apolita je osoba, která není státním příslušníkem žádného státu, nepožívá proto ochrany žádného státu.

Nový!!: Stát a Apatrida · Vidět víc »

Autonomie

Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si sám dává nebo dobrovolně přijímá.

Nový!!: Stát a Autonomie · Vidět víc »

Byrokracie

Byrokracie znamená původně vládu úředníků (byrokratů), racionální uspořádání výkonu správy a vlády prostřednictvím hierarchie nadřízenosti a podřízenosti placených zaměstnanců.

Nový!!: Stát a Byrokracie · Vidět víc »

Centralizace

Centralizace je označení procesu, systém nebo způsobu řízení z jednoho organizačního ústředí, tzv.

Nový!!: Stát a Centralizace · Vidět víc »

Decentralizace

Zatímco centralizace, zejména ve vládní sféře, je známá a často praktikována, pro decentralizaci nemáme žádnou obecnou definici.

Nový!!: Stát a Decentralizace · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Stát a Demokracie · Vidět víc »

Dualismus

Pojem dualismus (z latinského duo „dva“) obvykle označuje dvojitost, podvojnost.

Nový!!: Stát a Dualismus · Vidět víc »

Federace

Federace (fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie).

Nový!!: Stát a Federace · Vidět víc »

Instituce

Instituce (z lat. instituere, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů.

Nový!!: Stát a Instituce · Vidět víc »

Komunita

Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici.

Nový!!: Stát a Komunita · Vidět víc »

Konfederace

KonfederaceMalá československá encyklopedie ČSAV, heslo Konfederace, III.

Nový!!: Stát a Konfederace · Vidět víc »

Libri

LIBRI, spol.

Nový!!: Stát a Libri · Vidět víc »

Max Weber

Max Weber (21. dubna 1864 – 14. června 1920) byl německý sociolog a ekonom.

Nový!!: Stát a Max Weber · Vidět víc »

Mezinárodní právo

Mezinárodní právo je souborem právních norem, které upravují právní vztahy mezi jednotlivými státy a také vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi.

Nový!!: Stát a Mezinárodní právo · Vidět víc »

Ministát

Mapa světa s vyznačenými mikrostáty velikostí Ministát (mikrostát) je suverénní stát s velmi malou rozlohou, velmi malým počtem obyvatel, nebo nejčastěji obojím.

Nový!!: Stát a Ministát · Vidět víc »

Moc

Moc můžeme definovat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“GIDDENS, Anthony.

Nový!!: Stát a Moc · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Stát a Monarchie · Vidět víc »

Montevideo

Družicový pohled na Río de la Plata směrem k východu. Vlevo nahoře, na rozhraní modré oceánské a kalné říční vody se při ústí řeky Santa Lucía rozkládá Montevideo, vpravo dole pak Buenos Aires Pohled na centrum města Montevideo je hlavní město Uruguaye.

Nový!!: Stát a Montevideo · Vidět víc »

Murray Rothbard

Murray Newton Rothbard (2. března 1926 – 7. ledna 1995) byl americký ekonom Rakouské školy, který pomohl definovat moderní libertarianismus a založil proud tržního anarchismu, který nazýval anarchokapitalismus.

Nový!!: Stát a Murray Rothbard · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Stát a Národ · Vidět víc »

Národní stát

Rozpad Rakouska-Uherska po první světové válce Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické).

Nový!!: Stát a Národní stát · Vidět víc »

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (3. května 1469 – 21. června 1527, Florencie) byl italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor.

Nový!!: Stát a Niccolò Machiavelli · Vidět víc »

Občanská válka

Čečensku Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

Nový!!: Stát a Občanská válka · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Stát a Občanství · Vidět víc »

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území.

Nový!!: Stát a Obyvatelstvo · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Stát a Organismus · Vidět víc »

Ozbrojené síly

Ozbrojené síly je soubor ozbrojených sborů státu, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho státním území.

Nový!!: Stát a Ozbrojené síly · Vidět víc »

Přímá demokracie

Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování.

Nový!!: Stát a Přímá demokracie · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Stát a Příroda · Vidět víc »

Personální unie

Personální unie (z lat. persona – osoba) označuje dva nebo více formálně samostatné státy (monarchie) spojené osobou panovníka.

Nový!!: Stát a Personální unie · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Stát a Právo · Vidět víc »

Reálná unie

Reálná unie je spojení dvou a více států (suverénních), které sdílejí některé státní instituce, ale nejsou přímo spojeny do jednoho celku či státu (jako v případě politické unie) a zachovávají si svá práva suverénních států.

Nový!!: Stát a Reálná unie · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Stát a Republika · Vidět víc »

Revoluce

Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Nový!!: Stát a Revoluce · Vidět víc »

Rodina

Širší rodina Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Nový!!: Stát a Rodina · Vidět víc »

Seznam států světa

Tento seznam svrchovaných státu poskytuje přehled o svrchovaných státech na světě, spolu s informacemi o jejich statusu a mezinárodním uznání jejich svrchovanosti.

Nový!!: Stát a Seznam států světa · Vidět víc »

Sociální anarchismus

Sociální anarchismus či socialistický anarchismus, anarchistický socialismus nebo komunitární anarchismus vidí individuální svobodu jako pojmově související se sociální rovností a zdůrazňuje komunity a vzájemnou pomoc.

Nový!!: Stát a Sociální anarchismus · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Stát a Společnost · Vidět víc »

Státní území

Státní území je konstitutivním prvkem státu, bez něj by stát existovat nemohl.

Nový!!: Stát a Státní území · Vidět víc »

Státní moc

Státní moc je druhem veřejné moci, jde o schopnost státu vnutit svou vůli subjektům, které jsou v dosahu jeho právního řádu.

Nový!!: Stát a Státní moc · Vidět víc »

Státní převrat

Státní převrat neboli puč, někdy se též používá francouzského výrazu coup d'état, je (často násilné) svržení vlády a převzetí politické moci ve státě.

Nový!!: Stát a Státní převrat · Vidět víc »

Suzerenita

Suzerenita je pojem, který se dá jednoduše vysvětlit jako omezená suverenita.

Nový!!: Stát a Suzerenita · Vidět víc »

Svrchovanost

Svrchovanost (též suverenita) je právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu.

Nový!!: Stát a Svrchovanost · Vidět víc »

Teokracie

Teokracie (též theokracie; z řečtiny theos.

Nový!!: Stát a Teokracie · Vidět víc »

Teritorium

Teritorium je v obecném smyslu slova zájmové nebo závislé území.

Nový!!: Stát a Teritorium · Vidět víc »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie – 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Nový!!: Stát a Thomas Hobbes · Vidět víc »

Unitární stát

Unitární státy zobrazeny modře Unitární stát (nebo jednotný stát) je ve státovědě označení pro stát s jednotnou soustavou státních orgánů, s jednotným právním řádem a nedělitelným územím.

Nový!!: Stát a Unitární stát · Vidět víc »

Vláda

Alexandra Salmonda Vláda, kabinet nebo sbor ministrů (britsky také cabinet, americky také administration) je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí; ve federaci to může také být nejvyšší orgán státu (např. v Německu).

Nový!!: Stát a Vláda · Vidět víc »

Zastupitelská demokracie

'''Modře''' zvýrazněné země se označují za zastupitelské demokracie, '''zelené''' jsou země, které se označují za demokracie ale neumožňují existenci opozičních stran, '''červeně''' pak země které se neoznačují za demokracie Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní či nepřímá demokracie je forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé demokracie.

Nový!!: Stát a Zastupitelská demokracie · Vidět víc »

1933

1933 (MCMXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Stát a 1933 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Samostatný stát, Státní útvar, Státy, Země (státní celek).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »