Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Středověk

Index Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

58 vztahy: Anglie, Španělsko, Čína, Balkán, Bitva u Poitiers (1356), Byzantská říše, Centralizace, Demografie středověku, Evropa, Feudalismus, Franská říše, Gotika, Habsburkové, Humanismus, Indie, Islám, Itálie, Jagellonci, Jho, Křesťanství, Konstantinopol, Kontinent, Kryštof Kolumbus, Marek Otisk, Martin Luther, Nizozemsko, Novověk, Osmanská říše, Pád Konstantinopole, Portugalsko, První výprava Kryštofa Kolumba, Pyrenejský poloostrov, Renesance (historická epocha), Románský sloh, Starověk, Starověká filosofie, Střední Evropa, Středověká archeologie, Středověké lékařství, Středozemní moře, Trojpolní systém, Uhersko, Západní Evropa, Západořímská říše, 11. století, 12. století, 14. století, 1453, 1492, 1493, ..., 15. století, 1517, 1526, 476, 5. století, 7. století, 9. století, 95 tezí. Rozbalte index (8 více) »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Středověk a Anglie · Vidět víc »

Španělsko

Španělsko, oficiálně Španělské království (španělsky a galicijsky Reino de España; katalánsky Regne d'Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je stát ležící na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Středověk a Španělsko · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Středověk a Čína · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Středověk a Balkán · Vidět víc »

Bitva u Poitiers (1356)

Iluminace bitvy z 15. století Bitva u Poitiers (též bitva u Maupertuis), která se odehrála 19. září 1356, je jednou z velkých bitev ve stoleté válce (další jsou např. bitva u Kresčaku a bitva u Azincourtu), ve které bojovali na jedné straně Francouzi a Skotové proti Angličanům a Vlámům.

Nový!!: Středověk a Bitva u Poitiers (1356) · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Středověk a Byzantská říše · Vidět víc »

Centralizace

Centralizace je označení procesu, systém nebo způsobu řízení z jednoho organizačního ústředí, tzv.

Nový!!: Středověk a Centralizace · Vidět víc »

Demografie středověku

Demografie středověku je označením pro výzkum demografických poměrů v Evropě v době středověku.

Nový!!: Středověk a Demografie středověku · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Středověk a Evropa · Vidět víc »

Feudalismus

Feudalismus neboli feudální zřízení je systém lenních vztahů charakteristický pro evropský, zejména vrcholný středověk.

Nový!!: Středověk a Feudalismus · Vidět víc »

Franská říše

Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc) neboli Franská říše, popř.

Nový!!: Středověk a Franská říše · Vidět víc »

Gotika

Seiny na Katedrálu Notre-Dame v Paříži Gotický oltář z pozdního 15. století z Mariánského kostela v Krakově Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.

Nový!!: Středověk a Gotika · Vidět víc »

Habsburkové

Habsburkové byli jedním z nejvýznamnějších panovnických rodů v evropské historii až do svého vymření po meči roku 1740 a po přeslici roku 1780.

Nový!!: Středověk a Habsburkové · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Středověk a Humanismus · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Středověk a Indie · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Středověk a Islám · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Středověk a Itálie · Vidět víc »

Jagellonci

Jagellonská Evropa na konci 15. století Jagellonci byli panovnická dynastie, pocházející z Litevského velkoknížectví.

Nový!!: Středověk a Jagellonci · Vidět víc »

Jho

Volské jho přes čelo (dělené) Volské jho před kohoutek (Španělsko) Volské jho za rohy (Chile) Volské jho (Baskicko) Jho nebo též jařmo je část postroje tažných zvířat, která přenáší tažnou sílu na pluh.

Nový!!: Středověk a Jho · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Středověk a Křesťanství · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Středověk a Konstantinopol · Vidět víc »

Kontinent

Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty Fullerova projekce zobrazuje povrch Země jako rozložený mnohostěn, veškerá pevnina se tak jeví téměř jako jeden celek Kontinent (z latinského contineō, -ēre, což znamená držím pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou.

Nový!!: Středověk a Kontinent · Vidět víc »

Kryštof Kolumbus

Kryštof Kolumbus (italsky, latinsky, španělsky, portugalsky, asi 31. října 1451, Janov – 20. května 1506, Valladolid) byl janovský mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní severozápadní Itálii.

Nový!!: Středověk a Kryštof Kolumbus · Vidět víc »

Marek Otisk

Marek Otisk (11. dubna 1976 Ostrava) je český filosof, historik filosofie, vysokoškolský pedagog a editor.

Nový!!: Středověk a Marek Otisk · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Středověk a Martin Luther · Vidět víc »

Nizozemsko

Nizozemsko, někdy označované i jako Nizozemí nebo Holandsko,Nizozemí je na rozdíl od termínu Nizozemsko označením historického, nízko položeného území v okolí ústí řek Rýn, Šelda a Máza, které zhruba odpovídá území dnešních tří států Nizozemsko, Belgie a Lucembursko, pro které se vžil nový souhrnný název Benelux.

Nový!!: Středověk a Nizozemsko · Vidět víc »

Novověk

Novověk je označením dějinné epochy v evropských i mimoevropských oblastech.

Nový!!: Středověk a Novověk · Vidět víc »

Osmanská říše

Osmanská říše (zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno) byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři.

Nový!!: Středověk a Osmanská říše · Vidět víc »

Pád Konstantinopole

Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří.

Nový!!: Středověk a Pád Konstantinopole · Vidět víc »

Portugalsko

Portugalsko (portugalsky: Portugal), oficiálně Portugalská republika (portugalsky: República Portuguesa) je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Středověk a Portugalsko · Vidět víc »

První výprava Kryštofa Kolumba

První Kolumbova výpravaPrvní výprava Kryštofa Kolumba započala 3. srpna 1492, kdy Kryštof Kolumbus vyplul na svou první plavbu do domnělé Indie ze španělského přístavu Palos de la Frontera se třemi loděmi - Niña, Pinta a Santa Maria (nikdy nebyly oficiálně pojmenovány).

Nový!!: Středověk a První výprava Kryštofa Kolumba · Vidět víc »

Pyrenejský poloostrov

Satelitní snímek Pyrenejský poloostrov nebo též Iberský poloostrov (španělsky) se nachází na jihozápadě Evropy.

Nový!!: Středověk a Pyrenejský poloostrov · Vidět víc »

Renesance (historická epocha)

Renesance z francouzského la renaissance je období mezi 14. a 16. stoletím (zasahující i do 17. století), které následuje po středověku a předchází období reformace.

Nový!!: Středověk a Renesance (historická epocha) · Vidět víc »

Románský sloh

náměstí v Pise Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10.-13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.

Nový!!: Středověk a Románský sloh · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Středověk a Starověk · Vidět víc »

Starověká filosofie

Starověká filosofie (její západní část se označuje jako antická filosofie) je rané období rozvoje filosofie, na které na Západě navazuje středověká filosofie.

Nový!!: Středověk a Starověká filosofie · Vidět víc »

Střední Evropa

datum přístupu.

Nový!!: Středověk a Střední Evropa · Vidět víc »

Středověká archeologie

Středověká archeologie (medievální) je podobor archeologie časově vymezený na období středověku.

Nový!!: Středověk a Středověká archeologie · Vidět víc »

Středověké lékařství

Středověké lékařství v Evropě čerpá hlavně z poznatků z antiky a dá se říct, že středověk byl v Evropě dobou stagnace medicíny.

Nový!!: Středověk a Středověké lékařství · Vidět víc »

Středozemní moře

Středozemní moře (latinsky Mare Internum nebo Mare Mediterraneum, španělsky Mar Mediterráneo, katalánsky Mar Mediterrània, francouzsky mer Méditerranée, korsicky Mare Mediterraniu, italsky Mar Mediterraneo, slovinsky Sredozemsko morje, chorvatsky Sredozemno more, srbsky Средоземно море, albánsky Detit Mesdhe, řecky Μεσόγειο Θάλασσα (Mesógeio Thálassa, Mesojio Thalasa), turecky Akdeniz, arabsky البحر الأبيض المتوسط (al-bahhr al-abyadd al-mutawasitt), hebrejsky הים התיכון (ha-yam ha-tíqón), maltsky Baħar Mediterran) je vnitřní moře Atlantského oceánu mezi Evropou, Asií a Afrikou.

Nový!!: Středověk a Středozemní moře · Vidět víc »

Trojpolní systém

Schéma trojpolního systému Trojpolní systém představoval vylepšený způsob obdělávání půdy, který cca ve 13. století vytlačil tzv.

Nový!!: Středověk a Trojpolní systém · Vidět víc »

Uhersko

Uhersko či Uhry, oficiálním názvem Uherské království (Magyar Királyság;Maďarština má pro výraz „uherský“ a „maďarský“ jedno slovo, Magyar Királyság by tedy bylo možné přeložit jako „Uherské království“ i „Maďarské království“. V českém prostředí se však druhá možnost nepoužívá, neboť zastírá fakt, že toto království bylo mnohonárodnostním státním útvarem a nikoli jen „královstvím Maďarů“. Výraz Maďarské království se užívá pro státní útvar existující v letech 1920–1946. Regnum Hungariae), byl historický mnohonárodnostní státní útvar s maďarskou hegemonií, rozkládající se do roku 1918 na území dnešního.

Nový!!: Středověk a Uhersko · Vidět víc »

Západní Evropa

Západní Evropa Západní Evropa geograficky leží západně od střední Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Středověk a Západní Evropa · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Středověk a Západořímská říše · Vidět víc »

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu.

Nový!!: Středověk a 11. století · Vidět víc »

12. století

Dvanácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1101 a 31. prosincem 1200.

Nový!!: Středověk a 12. století · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Středověk a 14. století · Vidět víc »

1453

Bez popisu.

Nový!!: Středověk a 1453 · Vidět víc »

1492

Země Koruny české.

Nový!!: Středověk a 1492 · Vidět víc »

1493

Bez popisu.

Nový!!: Středověk a 1493 · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Středověk a 15. století · Vidět víc »

1517

Bez popisu.

Nový!!: Středověk a 1517 · Vidět víc »

1526

Bez popisu.

Nový!!: Středověk a 1526 · Vidět víc »

476

Bez popisu.

Nový!!: Středověk a 476 · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Středověk a 5. století · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Středověk a 7. století · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Středověk a 9. století · Vidět víc »

95 tezí

95 tezí neboli Disputace o moci odpustků je seznam návrhů pro akademickou disputaci, jež napsal v roce 1517 Martin Luther, profesor morální teologie na Univerzitě ve Wittenbergu v Německu.

Nový!!: Středověk a 95 tezí · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »