Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Staroperština

Index Staroperština

Stará perština (klínopisně 15px15px15px15px) je zaniklý západoíránský jazyk, kterým se mluvilo i psalo v jižní oblasti dnešního Íránu, dnes nazývané Fárs.

58 vztahy: Ablativ, Achaimenovci, Achaimenovská říše, Ahura Mazda, Akkadština, Akuzativ, Alveolární souhláska, Aproximantní souhláska, Aramejština, Artaxerxés III., Asýrie, Avesta, Írán, Íránské jazyky, Šáhanšáh, Babylón, Behistunský nápis, Bratr, Dareios I., Dativ, Dějiny Íránu, Dentální souhláska, Dvojné číslo, Elam, Fárs, Frikativní souhláska, Genitiv, Glotální souhláska, Indoíránské jazyky, Indoevropské jazyky, Jednotné číslo, Kůň, Klínové písmo, Laterální souhláska, Lokál, Množné číslo, Muž, Nazální souhláska, Nominativ, Palatální souhláska, Papyrus, Pasargady, Předmět, Persepolis, Plozivní souhláska, Podmět, Samohláska, Sloveso, Slovosled, Souhláska, ..., Střední perština, Sykavka, Velární souhláska, Vokativ, Země (územní jednotka), Zikkurat, 18. století, 6. století př. n. l.. Rozbalte index (8 více) »

Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, který se objevuje v některých jazycích, např.

Nový!!: Staroperština a Ablativ · Vidět víc »

Achaimenovci

Achaimenovci (staropersky Hachámanišijá) byli vládnoucí dynastií ve starověké Persii a zároveň prvním známým panovnickým rodem indoevropského etnika Peršanů.

Nový!!: Staroperština a Achaimenovci · Vidět víc »

Achaimenovská říše

Achaimenovská říše neboli Perská říše (případně První Perská říše pro odlišení od Novoperské) jsou historické názvy pro říši (sami Achaimenovci ji žádný název nedali) vytvořené výboji Kýra Velikého (559–530 př. n. l.) a jeho syna Kambýsa (530–522) je tradičně považována za stát, který završuje rané období vývoje politické organizace na Předním východě.

Nový!!: Staroperština a Achaimenovská říše · Vidět víc »

Ahura Mazda

Ardašírovi Ahura Mazda, též Ormuzd (klínopis alt.

Nový!!: Staroperština a Ahura Mazda · Vidět víc »

Akkadština

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie.

Nový!!: Staroperština a Akkadština · Vidět víc »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Staroperština a Akuzativ · Vidět víc »

Alveolární souhláska

Alveolára, též prealveolára, dásňová či předodásňová souhláska, je zvuk, který je při řeči tvořen přiblížením nebo kontaktem jazyka s přední částí dásňového oblouku (lat. prae.

Nový!!: Staroperština a Alveolární souhláska · Vidět víc »

Aproximantní souhláska

Aproximanta je zvuk (souhláska), který při řeči vzniká přiblížením dvou orgánů artikulačního ústrojí (artikulátorů), které je menší než u frikativ, ale těsnější než u samohlásek.

Nový!!: Staroperština a Aproximantní souhláska · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Staroperština a Aramejština · Vidět víc »

Artaxerxés III.

Artaxerxés III. (řecky, staropersky Artachšaçá), původním jménem Óchos (staropersky Vahuka), byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců, vládnoucí v letech 359/358–338 př. n. l. Jeho otcem byl král Artaxerxés II., matkou Stateira, dcera Hydarnova.

Nový!!: Staroperština a Artaxerxés III. · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Staroperština a Asýrie · Vidět víc »

Avesta

Avesta (snad z perského abestág, chvály, nebo ábaštá, zákon) je sbírka staroíránských posvátných spisů zoroastrického či parského náboženství, které uctívá nejvyššího boha Ahura Mazdu a jeho proroka Zarathuštru.

Nový!!: Staroperština a Avesta · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Staroperština a Írán · Vidět víc »

Íránské jazyky

Íránské jazyky jsou odnoží indoíránské větve indoevropské jazykové rodiny.

Nový!!: Staroperština a Íránské jazyky · Vidět víc »

Šáhanšáh

perské říše Šáhanšáh či šáhinšáh (staropersky 15px15px15px15px15px15px15px15px15px15px 15px15px15px15px15px15px15px15px15px, středopersky a parthsky 60px, novopersky شاهنشاه) byl tradiční titul íránských vládců ve starověku s významem král králů.

Nový!!: Staroperština a Šáhanšáh · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Staroperština a Babylón · Vidět víc »

Behistunský nápis

Behistunský nápis (moderněji též Bísotúnský nápis) je epigrafická památka na vysoké skalní stěně mezi Kermánšáhem a Hamadánem v Íránu, kterou nechal krátce po roce 521 př. n. l. pořídit perský král Dareios I., aby oslavil vítězství nad rebely v prvních letech své vlády (poslední úpravy jsou asi z roku 518 př. n. l.). Nápis je psán klínovým písmem ve třech jazycích – staroperštině, akkadštině a elamštině – a doplňuje ho obraz Ahuramazdy, pod nímž stojí král a devět spoutaných vzbouřenců – Açina, Nidintubel, Martija, Fravartiš, Čiçatachma, Fráda, Vahjazdáta, Aracha a Skuncha.

Nový!!: Staroperština a Behistunský nápis · Vidět víc »

Bratr

Bratr je běžné označení sourozence mužského pohlaví.

Nový!!: Staroperština a Bratr · Vidět víc »

Dareios I.

Dareios I. (staropersky Dárajavauš; kolem 550 př. n. l. – listopad 486 př. n. l.) byl perský velkokrál z rodu Achaimenovců vládnoucí v letech 522–486 př. n. l. Pocházel z mladší, Ariaramnovy větve rodu, která se od hlavní linie oddělila po polovině 7. století.

Nový!!: Staroperština a Dareios I. · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Staroperština a Dativ · Vidět víc »

Dějiny Íránu

Náměstí v Isfahánu Dějiny Íránu sahají více než pět tisíc let do minulosti a zahrnují území, jež je mnohem rozsáhlejší nežli současná Íránská islámská republika, vzniklá v roce 1979.

Nový!!: Staroperština a Dějiny Íránu · Vidět víc »

Dentální souhláska

Dentální souhláska (dentála, zubná souhláska) je souhláska, která je tvořena kontaktem jazyka s horními zuby (latinsky dentis – zuby).

Nový!!: Staroperština a Dentální souhláska · Vidět víc »

Dvojné číslo

Dvojné číslo (duál) je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost.

Nový!!: Staroperština a Dvojné číslo · Vidět víc »

Elam

Elam (persky: تمدن ایلام) byla starověká civilizace, jejíž počátky sahají až do 6.

Nový!!: Staroperština a Elam · Vidět víc »

Fárs

Provincie Fárs je jednou z íránských provincií se správním městem Šíráz.

Nový!!: Staroperština a Fárs · Vidět víc »

Frikativní souhláska

Frikativa (také spiranta či třená souhláska), je zvuk, který při řeči vzniká těsným přiblížením dvou orgánů artikulačního ústrojí (artikulátorů), čímž vzniká úžina, která stojí v cestě proudu vzduchu a je příčinou vzniku výrazného šumu.

Nový!!: Staroperština a Frikativní souhláska · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Staroperština a Genitiv · Vidět víc »

Glotální souhláska

Glotála, též hlasivková souhláska, je zvuk, který je při řeči tvořen v hlasivkové štěrbině (lat. glottis.

Nový!!: Staroperština a Glotální souhláska · Vidět víc »

Indoíránské jazyky

Indoíránské Indoíránské jazyky jsou jednou ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Staroperština a Indoíránské jazyky · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Staroperština a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Staroperština a Jednotné číslo · Vidět víc »

Kůň

Kůň domácí (Equus caballus) nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky.

Nový!!: Staroperština a Kůň · Vidět víc »

Klínové písmo

Klínové písmo Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj.

Nový!!: Staroperština a Klínové písmo · Vidět víc »

Laterální souhláska

Laterála, též boková souhláska, je zvuk, který při řeči vzniká tak, že proud vzduchu prochází přes boky jazyka, přičemž špička jazyka se dotýká v horní části ústní dutiny.

Nový!!: Staroperština a Laterální souhláska · Vidět víc »

Lokál

Lokál (také lokativ, zkratka LOC, česky též místník) je mluvnický pád vyjadřující obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá.

Nový!!: Staroperština a Lokál · Vidět víc »

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus.

Nový!!: Staroperština a Množné číslo · Vidět víc »

Muž

Symbol označující muže Proporce lidské postavy (Vitruvius), Leonardo da Vinci Muž je dospělý člověk samčího pohlaví.

Nový!!: Staroperština a Muž · Vidět víc »

Nazální souhláska

Nazální neboli nosová souhláska (neboli nosovka či nazála), je hláska, která vzniká spuštěním měkkého patra (velum), čímž je umožněno proudění vzduchu nosní dutinou.

Nový!!: Staroperština a Nazální souhláska · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Staroperština a Nominativ · Vidět víc »

Palatální souhláska

Poloha jazyka při výslovnosti palatálních souhlásekPalatála, též předopatrová souhláska, je zvuk, který je při řeči tvořen přiblížením nebo kontaktem hřbetu jazyka s tvrdým (předním) patrem (lat. palatum durum.

Nový!!: Staroperština a Palatální souhláska · Vidět víc »

Papyrus

Héraklův papyrus šáchoru papírodárného (''Cyperus papyrus'') Papyrus je psací materiál, sloužící k zápisu textů.

Nový!!: Staroperština a Papyrus · Vidět víc »

Pasargady

Pasargady (klínopisně 15px15px15px15px15px15px15px, novopersky پاسارگاد) byly hlavním městem starověké perské říše a místem posledního odpočinku jejího zakladatele Kýra Velikého.

Nový!!: Staroperština a Pasargady · Vidět víc »

Předmět

Předmět může být.

Nový!!: Staroperština a Předmět · Vidět víc »

Persepolis

Persepolis (staropersky Pársa, novopersky تخت جمشید/پارسه, Tacht-e Džamšíd) je název starověkého města v dnešní íránské provincii Fárs, antické Persidě.

Nový!!: Staroperština a Persepolis · Vidět víc »

Plozivní souhláska

Plozivní souhláska (ploziva, okluziva) je zvuk, který při řeči vzniká uvolněním závěru (okluze) v mluvidlech.

Nový!!: Staroperština a Plozivní souhláska · Vidět víc »

Podmět

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti.

Nový!!: Staroperština a Podmět · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Staroperština a Samohláska · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Staroperština a Sloveso · Vidět víc »

Slovosled

Slovosled (slovní pořádek, pořad) je pořadí slov a větných členů ve větách, frázích, rozvitých větných členech atp.

Nový!!: Staroperština a Slovosled · Vidět víc »

Souhláska

Souhlásky (konsonanty) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem (na rozdíl od samohlásek) je šum, který vzniká specifickým postavením či pohybem mluvidel.

Nový!!: Staroperština a Souhláska · Vidět víc »

Střední perština

Středoperský jazyk známý též jako Pársik (jazyk Pársu nebo Fársu) je íránský jazyk, který byl jedním z dialektů jihozápadního Íránu.

Nový!!: Staroperština a Střední perština · Vidět víc »

Sykavka

Sykavky (sibilanty) jsou skupina třených souhlásek (frikativ), při jejichž výslovnosti vznikají výrazné turbulence vzduchu, které se při poslechu projevují intenzivním šumem.

Nový!!: Staroperština a Sykavka · Vidět víc »

Velární souhláska

Poloha jazyka při výslovnosti velárních souhlásek Velára, též zadopatrová souhláska, je zvuk, který je při řeči tvořen přiblížením nebo kontaktem hřbetu jazyka s měkkým (zadním) patrem (lat. palatum velum.

Nový!!: Staroperština a Velární souhláska · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Staroperština a Vokativ · Vidět víc »

Země (územní jednotka)

Země je v některých evropských státech označení pro existující či historické územní jednotky zpravidla většího územního rozsahu a často vybavené různou mírou samosprávy nebo přímo autonomií.

Nový!!: Staroperština a Země (územní jednotka) · Vidět víc »

Zikkurat

Zikkurat Choga Zanbil z 13. století př. n. l. poblíž města Susy v Íránu Zikkurat (Zikkurrat) (z babylónského ziqqurrat, od kmene zaqāru „postavit na zvýšeném místě“ nebo z akkadského zakáru tyčit se, vyčnívat) jsou stupňovité věže, pnoucí se do výše (3 až 7 stupňů), vysoké několik desítek metrů, několik teras nad sebou na vrcholu schodiště vedoucí ke svatyni, kam sestupoval bůh). Tyto stavby byly rozšířeny v Mezopotámii a Elamu v době od třetího tisíciletí př. n. l. do šestého století př. n. l. Například zikkurat z Uru (2100 př. n. l.) či proslulá Babylonská věž - 90m vysoká, postavená na čtvercové základně 90×90 metrů.

Nový!!: Staroperština a Zikkurat · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Staroperština a 18. století · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Staroperština a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Stará perština.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »