Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Starověké dějiny Židů

Index Starověké dějiny Židů

Starověké dějiny Židů lze vymezit těmito mezníky: první zmínky o izraelském národě ve 13. století př. n. l. na jedné straně a islámskou expanzí na počátku 7. století n. l. na druhé straně.

185 vztahy: Abrahám, Alexandr Jannaios, Alexandr Veliký, Alexandrie, Amorité, Antigonos, Antoninus Pius, Archeologie, Aristokracie, Asýrie, Šalomoun, Šalomounův chrám, Šešonk I., Židé, Římané, Bažina, Babylonie, Babylonské zajetí, Beduíni, Bejt Še'an, Bible, Biblická kritika, Byzantská říše, Chammurapiho zákoník, Chizkijáš, Churrité, David (biblická postava), Dějiny židovského národa, Deset ran egyptských, Deuteronomistická škola, Doba bronzová, Druhý chrám, Dynastie, Edóm, Edikt, Egypt, El Amarna, Eneolit, Esejci, Etnikum, Exodus, Faraon, Faraon z Exodu, Farizeové, Flavius Iosephus, Galilea, Gerizim, Gezer, Hadrianus, Hasmoneovské království, ..., Helenizace, Herodes Veliký, Hierokracie, Hyksósové, Islámská expanze, Izák, Izrael, Izraelská pobřežní planina, Izraelské kmeny, Izraelské království, Javne, Jákob, Jóšijáš, Jehuda ha-Nasi, Jericho, Jeruzalém, JHVH, Jizre'elské údolí, Jordán, Judaismus, Judea, Judské hory, Judské království, Judsko, Julianus, Kanaán, Kýros II., Křesťanství, Kočovnictví, Lachiš, Makabejské povstání, Mari, Méšova stéla, Místodržitelství, Megido, Merenptahova stéla, Mezník, Mezopotámie, Mišna, Midraš, Moáb, Mořské národy, Mojžíš, Monoteismus, Nejstarší paleolit, Obřízka, Ostrakismus, Palestina, Palestinský kánon, Parthská říše, Patriarcha, Pelištejci, Perská říše, Pompeius, Povstání Bar Kochby, Prase domácí, Provincie, První židovská válka, Ptolemaiovci, Ptolemaiovský Egypt, Rabín, Revoluce, Rudé moře, Saduceové, Salómé Alexandra, Samaří, Samařsko, Samaritáni, Saul, Sásánovci, Seleukovci, Seleukovská říše, Semité, Septuaginta, Sinaj (biblická hora), Starý zákon, Starověk, Starověký Řím, Středověk, Svitky od Mrtvého moře, Synagoga, Syria Palaestina, Talmud, Tóra, Tel, Tel Be'er Ševa, Tel Chacor, Tel Dan, Titus, Transcendence, Uša, Ugarit, Války diadochů, Velbloud, Velekněz, Vespasianus, William F. Albright, 1. kniha Samuelova, 1. století př. n. l., 10. století př. n. l., 12. století př. n. l., 13. století př. n. l., 135 př. n. l., 14. století př. n. l., 142 př. n. l., 16. století př. n. l., 160, 167 př. n. l., 17. století, 19. století, 1967, 2. kniha Samuelova, 200, 200 př. n. l., 301 př. n. l., 312 př. n. l., 313, 323 př. n. l., 37 př. n. l., 4 př. n. l., 40 př. n. l., 522 př. n. l., 586 př. n. l., 6, 614, 629, 63 př. n. l., 638, 66, 7. století, 7. století př. n. l., 70, 729–720 př. n. l., 8. století př. n. l., 8. tisíciletí př. n. l.. Rozbalte index (135 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Abrahám · Vidět víc »

Alexandr Jannaios

Hasmonejské království za Alexandra Jannaia Alexandr Jannaios (řecky Alexandros Iannaios;: אלכסנדר ינאי Alexander Janaj), byl král Judska z hasmonejské (chašmonejské) dynastie mezi lety (103 př. n. l. a 76 př. n. l.), syn Jana Hyrkána.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Alexandr Jannaios · Vidět víc »

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký, bysta v kodaňské glyptotéce Alexandr Veliký (20. nebo 21. července 356 př. n. l. Pella – 10. nebo 11. června 323 př. n. l. Babylón; encyklopedie Britannica uvádí datum smrti 13. červen 323 př. n. l.), rovněž známý jako Alexandr III.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Alexandr Veliký · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Alexandrie · Vidět víc »

Amorité

Amorité (sumersky MAR.TU, akkadsky Tidnum nebo Amurrūm, egyptsky Amar, hebrejsky ’emōrî אֱמֹרִי) je název semitského národa, který od druhé poloviny 3.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Amorité · Vidět víc »

Antigonos

Antigonos může být.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Antigonos · Vidět víc »

Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (19. září 86 poblíž Lanuvia – 7. března 161 v Loriu), všeobecně známý jako Antoninus Pius, byl římským císařem v letech 138 až 161.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Antoninus Pius · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Archeologie · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Aristokracie · Vidět víc »

Asýrie

Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku (horní tok řeky Tigris), v širším smyslu pak pojmenování významného starověkého státního útvaru, jenž zvláště od 9. do 7. století př. n. l. hrál dominantní roli na Předním východě.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Asýrie · Vidět víc »

Šalomoun

Šalomoun (Šelomo či Šlomo, doslova „Pokoj jeho“), přepisováno též jako Šalamoun, byl králem jednotného Izraelského království.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Šalomoun · Vidět víc »

Šalomounův chrám

Náčrt představy Šalomounova chrámu Šalomounův chrám (Bejt ha-mikdaš), známý také jako První chrám, je podle Bible prvním židovským chrámem v Jeruzalémě.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Šalomounův chrám · Vidět víc »

Šešonk I.

Šešonk I. byl první egyptským faraon 22.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Šešonk I. · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Židé · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Římané · Vidět víc »

Bažina

Labi Doñana Bažina (močál, slať, mokřina) je území prosycené vodou, na kterém rostou charakteristické rostliny (tzv. bahenní rostliny) a žijí také specifičtí živočichové.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Bažina · Vidět víc »

Babylonie

Horní část stély s Chammurapiho zákoníkem Babylonie je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku, v širším smyslu pak označení dvou významných starověkých říší na Předním východě – říše starobabylonské a říše novobabylonské.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Babylonie · Vidět víc »

Babylonské zajetí

babylonské říše na počátku 7. století př. n. l. (tmavě zelená) Babylonské zajetí (též babylonský exil či vyhnanství) je označení pro deportaci a exil Židů z judského království do Babylónu za vlády Nabukadnesara II. na počátku 6. století př. n. l..

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Babylonské zajetí · Vidět víc »

Beduíni

sinajské hoře Beduíni (z arabského badawí - neusazení, nomadští; pl. bedu) jsou příslušníci arabských nomádských kmenů obývajících převážně pouště.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Beduíni · Vidět víc »

Bejt Še'an

Bejt Še'an (بيسان - Bajt Šán, Bisan nebo Bejsan, v oficiálním přepisu do angličtiny Bet She'an, přepisováno též Beit She'an) je město v Severním distriktu v Izraeli.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Bejt Še'an · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Bible · Vidět víc »

Biblická kritika

Papyrus 46, kolem roku 200) Zlomek svitku Izajáše z nálezů od Mrtvého moře (1. stol. př. n. l.) Biblická kritika je vědecké zkoumání Bible jako textu historicko-kritickou metodou s využitím mnoha dalších věd od archeologie, paleografie nebo jazykovědy až po historii, literární vědu a filosofii.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Biblická kritika · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Byzantská říše · Vidět víc »

Chammurapiho zákoník

Chammurapiho zákoník Chammurapiho zákoník (nebo kodex krále Chammurapiho) je babylonský zákoník, vydaný králem Chammurapim.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Chammurapiho zákoník · Vidět víc »

Chizkijáš

Chizkijáš (hebrejsky:, Chizkijahu, případně, Jechizkijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Ezechjáš či Ezechiáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí dvanáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Chizkijáš · Vidět víc »

Churrité

době bronzové (fialově). Churrité (klínopisně Ḫu-ur-ri) bylo starověké předněvýchodní etnikum, žijící především v Malé Asii, v severní Sýrii a v severní a východní Mezopotámii.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Churrité · Vidět víc »

David (biblická postava)

David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval patrně v letech 1013-973 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a David (biblická postava) · Vidět víc »

Dějiny židovského národa

Dějiny židovského národa (The History of the Jews 1987 (2001ed.) Weidenfeld & Nicolson) britského publicisty a historika Paula Johnsona začínají biblickými časy a končí vznikem samostatného státu Izrael.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Dějiny židovského národa · Vidět víc »

Deset ran egyptských

Zamoření Egypta mouchami, čtvrtá z egyptských ran Deset ran egyptských je označení pro události předcházející vyjití (odchod, exodus) Izraelitů z Egypta a jejich putování do Země zaslíbené pod vedením Mojžíše, popsané v Bibli ve Starém zákoně v knize Exodus.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Deset ran egyptských · Vidět víc »

Deuteronomistická škola

Termínem Deuteronomistická škola se v biblistice označuje škola či skupina teologicky i časově příbuzných písařů, autorů a redaktorů několika knih Starého zákona.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Deuteronomistická škola · Vidět víc »

Doba bronzová

jantarové stezky Doba bronzová je historické období, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu – slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb (bronz se roztavil a odléval do dvoudílných forem) – díky metalurgii.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Doba bronzová · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Druhý chrám · Vidět víc »

Dynastie

Glücksburské resp. Oldenburské dynastie. Dynastie (z řeckého: δυναστης (dynástes).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Dynastie · Vidět víc »

Edóm

Edóm, nebo též Idumea (hebrejsky אֱדוֹם, česky červený) je oblast mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Edóm · Vidět víc »

Edikt

Edikt (z lat. edicere vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Edikt · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Egypt · Vidět víc »

El Amarna

Lokalizace El Amarny El Amarna je dnešní název lokality ve středním Egyptě, která je významným archeologickým nalezištěm.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a El Amarna · Vidět víc »

Eneolit

Eneolit (z latinského aeneus – měděný), jinak také chalkolit (z řeckého chalkos – měděný, lithos – kámen) či česky doba měděná, je označení pro historické období v pravěku – závěrečnou fázi doby kamenné.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Eneolit · Vidět víc »

Esejci

Trosky esejského sídliště v Kumránu Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Esejci · Vidět víc »

Etnikum

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Etnikum · Vidět víc »

Exodus

Kniha Exodus (z řeckého exodos vyjití),, Šemot („jména“), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu a zároveň i Starého zákona.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Exodus · Vidět víc »

Faraon

symboly života, 5. dynastie Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Faraon · Vidět víc »

Faraon z Exodu

Jméno faraona, který vystupuje v příběhu židovského exodu z Egypta, není v Tóře zmíněno, je nazýván jednoduše „Faraon“.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Faraon z Exodu · Vidět víc »

Farizeové

Farizeové (z řec. farisajos, - peruším, oddělení, český singulár je farizej nebo farizeus) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l..

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Farizeové · Vidět víc »

Flavius Iosephus

Iosephus či Josephus (37/38 Jeruzalém – kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky יוסף בן מתתיהו), řecky Iosepos (Ιώσηπος), byl židovský kněz, učenec a historik, který zanechal významné poznámky o První židovské válce v letech 66–70.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Flavius Iosephus · Vidět víc »

Galilea

Mapa historických regionů na severu Izraele Horní Galileji Město Nazaret Severní svahy hory Har Meron Obytná čtvrť ve městě Karmi'el Galilea (hebrejsky הגליל, Ha-Galil, arabsky الجليل - al-Džalil) je hornatá oblast na severu Izraele.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Galilea · Vidět víc »

Gerizim

Gerizim (Džebel et Tur), též přepisováno jako Gerizím či Garizim, je hora v Samařsku na Západním břehu Jordánu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Gerizim · Vidět víc »

Gezer

Gezerské kultické návrší Gezer bylo významné starověké město v Izraeli.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Gezer · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Hadrianus · Vidět víc »

Hasmoneovské království

Hasmoneovské království (někdy také hasmonejské království) vzniklo postupným vymaňováním se ze seleukovské nadvlády, které začalo makabejským povstáním roku 167 př. n. l. Roku 142 dosáhl Šimon Makabejský úplné nezávislosti a založil dynastii Hasmoneovců.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Hasmoneovské království · Vidět víc »

Helenizace

Řecká kultura pronikala i do židovské kultury, až nakonec otupila i zákaz zobrazování živých tvorů Helenizace je pojem používaný k popsání kulturní změny, při které se něco neřeckého stane řeckým (Antické Řecko).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Helenizace · Vidět víc »

Herodes Veliký

Herodes Veliký (הורדוס, Hordus; řecky: ἡρῴdης, Héródés), známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n. l.), byl králem Judeje.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Herodes Veliký · Vidět víc »

Hierokracie

Hierokracie (z řeckého ἱερός hieros, svatý a κρατεῖν, kratein, vládnout, tedy svatovláda) je typ teokratické vlády, kdy vládu vykonává přímo duchovenstvo, nikoliv jiné instituce, které by jednaly pod záštitou duchovenstva.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Hierokracie · Vidět víc »

Hyksósové

Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Hyksósové · Vidět víc »

Islámská expanze

Islámský chalífát Tento článek pojednává o výbojích arabských kmenů uskutečněných pod praporem islámu, zahájených ve třicátých letech 7. století a pokračujících až do počátku 8. století.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Islámská expanze · Vidět víc »

Izák

Abrahám obětující Izáka Izák (Jicchak; doslova „bude se smát“) je druhým biblickým patriarchou (vedle Abraháma a Jákoba).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Izák · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Izrael · Vidět víc »

Izraelská pobřežní planina

Skalnaté útesy Roš ha-nikra na severu pobřežní planiny. Pobřežní planina (hebrejsky מישור החוף, Mišor ha-Chof) je úzká pobřežní planina v Izraeli táhnoucí se podél Středozemního moře, kde žije až 70 % obyvatel země.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Izraelská pobřežní planina · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Izraelské království

Izraelské království (někdy také „severní království“ oproti „jižnímu“ judskému) je státní útvar, který existoval mezi lety 930–722 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Izraelské království · Vidět víc »

Javne

Javne (hebrejsky יַבְנֶה; arabsky يبنة, Yibna, latinsky Iamnia, česky v historických pramenech Jamnie, v oficiálním přepisu do angličtiny Yavne) je město v Centrálním distriktu v Izraeli.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Javne · Vidět víc »

Jákob

Jákobův zápas s andělem'' – Gustave Doré, 1855 Jákob (Ja'akov), zvaný Izrael, je třetí praotec izraelského národa.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jákob · Vidět víc »

Jóšijáš

Jóšijáš (hebrejsky:, Jo'šijahu), v českých překladech Bible přepisováno též jako Josijáš, Jošiáš či Joziáš, byl z Davidovské dynastie v pořadí patnáctý král samostatného Judského království.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jóšijáš · Vidět víc »

Jehuda ha-Nasi

Jehuda ha-Nasi (přibližně 165 ­­– 217) zvaný též Rabi („učitel“, „mistr“) nebo Rabejnu ha-kadoš („Náš svatý učitel“) byl tanaita a vůdčí osobnost židovské společnosti v Judeji v 2. až 3. století našeho letopočtu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jehuda ha-Nasi · Vidět víc »

Jericho

Jericho (arabsky: أريحا, kanaánsky: Yareah, řecky: Ἱεριχώ) je malé blízkovýchodní město, nacházející se na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jericho · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jeruzalém · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a JHVH · Vidět víc »

Jizre'elské údolí

Jizre'elské údolí, pohled od města Nazaret Ilit Vymezení Jizre'elského údolí, žlutá linie: obchodní stezka Via Maris Jizre'elské údolí (hebr. עמק יזרעאל, Emek Jizre'el) je velké údolí na severu Izraele.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jizre'elské údolí · Vidět víc »

Jordán

Jordán je řeka protékající Velkou příkopovou propadlinou, která tvoří hranici mezi Izraelem, Jordánskem a Západním břehem Jordánu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Jordán · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Judaismus · Vidět víc »

Judea

Provincie Judea (Ιουδαία, יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Judea · Vidět víc »

Judské hory

Judské hory (hebrejsky הרי יהודה Harej Jehuda) je pohoří v Izraeli a na Západním břehu Jordánu, které probíhá od severu (hora Ba'al Chacor) k jihu (Be'er Ševa) a tvoří předěl mezi pobřežní nížinou Šefela a Judskou pouští.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Judské hory · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Judské království · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Judsko · Vidět víc »

Julianus

Flavius Claudius Julianus (latinsky FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS, řecky Φλάβιος Κλαύδιος Ἰουλιανός, později pod křesťanským vlivem označován jako Julianus Apostata, řecky Ἰουλιανὸς ὁ Ἀποστάτης, tj. „Odpadlík“, ve starší české literatuře uváděn jako Julián; 331 v Konstantinopoli – 26. června 363 poblíž vesnice Maranga u řeky Tigris) byl od roku 355 mladší císař Constantia II. a v letech 360/361 – 363 samostatný římský císař.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Julianus · Vidět víc »

Kanaán

Oblast nejčastěji označovaná jako ''Kenaán'' s vyznačenými národy v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l. Kanaán či Kenaan (někdy též Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán apod.) je označení pro území Předního východu, kde se dnes nalézají západní Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Kanaán · Vidět víc »

Kýros II.

Kýros II.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Kýros II. · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Křesťanství · Vidět víc »

Kočovnictví

Ruští Něnci jsou příkladem moderních nomádů Kočovníci nebo také nomádi jsou komunity lidí, jejichž způsob života preferuje spíše neustálé kočování z jednoho místa někam jinam před usedlým životem na jednom místě (např v jednom městě, státě atd.). Odhaduje se, že na Zemi žije okolo 30–40 milionů nomádů.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Kočovnictví · Vidět víc »

Lachiš

Lachiš (hebrejsky: לכיש) bylo významné starověké město v Izraeli.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Lachiš · Vidět víc »

Makabejské povstání

Judy Makabejského (167–161 př. n. l.) Povstání Makabejských (167–161 př. n. l.) vzniklo v reakci na násilnou helenizaci Judska, která začala roku 167 př. n. l. výnosem seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifána.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Makabejské povstání · Vidět víc »

Mari

Nápis na disku marijského krále Jahdunlima, cca 1800 př. n. l. Mari bylo starověké sumerské město v Sýrii, dnešní pahorek Tell Hariri, 11 km severozápadně od Abú Kamalu, asi 3 km od západního břehu řeky Eufrat, asi 120 km jihovýchodně od Dair az-Zauru v Sýrii.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mari · Vidět víc »

Méšova stéla

Méšova stéla je čedičová stéla popsaná moabským textem z 9.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Méšova stéla · Vidět víc »

Místodržitelství

Místodržitelství byl nejvyšší úřad jednotlivých rakouských korunních zemí, který zde pod vedením místodržitele (místodržícího) jmenovaného císařem vykonával státní správu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Místodržitelství · Vidět víc »

Megido

Megido (hebrejsky מגידו) bylo starověké město a v letech 1800-600 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Megido · Vidět víc »

Merenptahova stéla

Káhirského muzea Merenptahova stéla – známá též jako Izraelská stéla nebo Vítězná stéla Merenptahova – je nápis zanechaný starověkým egyptským faraonem Merenptahem (vládl od r. 1213 do 1203 př. n. l.), na rubové straně žulové stély vztyčené faraonem Amenhotepem III.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Merenptahova stéla · Vidět víc »

Mezník

Slovo mezník může znamenat.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mezník · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mezopotámie · Vidět víc »

Mišna

Vilně r. 1921 Mišna (matnitin), je záznam ústní tradice judaismu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mišna · Vidět víc »

Midraš

Midraš (doslova "zavrtávání se") je odvozen od slovesa דרש ve významu "hledat, bádat, zkoumat", tedy snaha zkoumat a porozumět biblickému textu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Midraš · Vidět víc »

Moáb

Moáb je jméno starověkého království a území mezi Mrtvým mořem a Syrskou pouští v dnešním Jordánsku.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Moáb · Vidět víc »

Mořské národy

Ramsses III. bojující s mořskými národy Mořské národy je souhrnný název pro národy neznámého původu, které v průběhu 2. tisíciletí př. n. l. útočily na bohaté starověké civilizace nacházející se na březích Středozemního moře, jako byla egyptská, mykénská, chetitská a další.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mořské národy · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Mojžíš · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Monoteismus · Vidět víc »

Nejstarší paleolit

Pěstní klín (západní Francie, před asi 0,5 mil. let) Nejstarší paleolit je nejstarší fáze paleolitu, kdy Homo habilis ("člověk zručný") začal poprvé používat nástroje (do současnosti se dochovala kamenná industrie).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Nejstarší paleolit · Vidět víc »

Obřízka

Srovnání neobřezaného a obřezaného penisu Mužská obřízka (cirkumcize) se řadí mezi malé chirurgické zákroky.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Obřízka · Vidět víc »

Ostrakismus

Ostrakon (ὄστρακον) Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Ostrakismus · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Palestina · Vidět víc »

Palestinský kánon

Palestinský kánon je označení rozsahu knih hebrejské bible v podobě, v níž jej vypracoval Sanhedrin ke konci 1. století a kterou obvykle přijímají protestantské církve.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Palestinský kánon · Vidět víc »

Parthská říše

Parthská říše (persky شاهنشاهی پارت‎, v soudobé perštině اشکانیان, Aškāniān a İmparatoriya-Ashkâniân), resp.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Parthská říše · Vidět víc »

Patriarcha

Patriarcha může znamenat.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Patriarcha · Vidět víc »

Pelištejci

Gazu, Ašdod a Aškelon Pelištejci či Pelišté (starším českým názvem Filištíni; hebrejsky פְּלְשְׁתִּים, Pelištim) byli nesemitský národ, který přišel pravděpodobně z Kréty (kmen Peleset (či Pelešet), jeden z tzv. mořských národů), dobyl kolem roku 1200 př. n. l. jižní pobřeží Palestiny a spojil kanaánské městské státy v jeden svazek.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Pelištejci · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Perská říše · Vidět víc »

Pompeius

Gnaeus Pompeius Magnus (29. září 106 př. n. l. – 28. září 48 př. n. l.), někdy zmiňován jako Pompeius Veliký, byl význačný vojevůdce a méně obratný politik na sklonku existence římské republiky.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Pompeius · Vidět víc »

Povstání Bar Kochby

Mince ražená židovskými povstalci Povstání Bar Kochby (též druhá židovská válka) bylo druhé celožidovské povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132–135 pod vedením Šimona bar Kochby.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Povstání Bar Kochby · Vidět víc »

Prase domácí

Prase domácí (hlava selete) Prase domácí (lat. Sus scrofa f. domestica) je významné domácí zvíře, chované hospodářsky především pro maso, vyšlechtěné z prasete divokého (Sus scrofa).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Prase domácí · Vidět víc »

Provincie

Provincie (z latinského provincia.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Provincie · Vidět víc »

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a První židovská válka · Vidět víc »

Ptolemaiovci

Ptolemaiovci (též Lágovci) byla dynastie makedonského původu, která vládla v Egyptě v letech 323 př. n. l.–30 př. n. l..

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Ptolemaiovci · Vidět víc »

Ptolemaiovský Egypt

Ptolemaiovská říše nebo Ptolemaiovský Egypt jsou obecně užívané termíny pro Ptolemaiovské království (starořecky Πτολεμαϊκὴ βασιλεία, Ptolemaïkḕ basileía), starověký helénistický stát v Egyptě od roku 305 př. n. l., kdy se jako král nad ním ujal vlády Ptolemaios I. Sótér, původně makedonský generál Alexandra Velikého, až do roku 30 př. n. l., kdy byl Egypt dobyt Gaiem Octavianem a přeměněn v římskou provincii, v latině nazývanou jako Aegyptus.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Ptolemaiovský Egypt · Vidět víc »

Rabín

Mojžíš je v židovské tradici často nazýván jako „Moše rabenu“ – „Mojžíš, náš učitel“ Rabín (někdy také rabi, z hebr. רב rav, popř. רבי rabi) je vysokou náboženskou autoritou v judaismu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Rabín · Vidět víc »

Revoluce

Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Revoluce · Vidět víc »

Rudé moře

Rudé moře je vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Rudé moře · Vidět víc »

Saduceové

Saduceové (hebr. צדוקים cadokim, dosl. „Sádokovci“) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v 2.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Saduceové · Vidět víc »

Salómé Alexandra

Hasmonejské království za Salómé Alexandry Salómé Alexandra (také Salome Alexandra, שְׁלוֹמְצִיּוֹן אלכסנדרה, Šlomcijon Alexandra; 139–67 př. n. l.) byla jediná židovská královna; pocházela z rodu Hasmoneovců a vládla v letech 76–67 př. n. l.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Salómé Alexandra · Vidět víc »

Samaří

Sloupořadí v ruinách Samaří Zbytky hradeb Zříceniny fora Římské divadlo Samaří (שומרון Šomron, Σεβαστη Sebasté) bylo město v Samařsku v dnešním Izraeli, v oblasti palestinské autonomie na západním břehu Jordánu, asi 10 km severozápadně od moderního města Náblus (ve starověku Sichem).

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Samaří · Vidět víc »

Samařsko

Samařsko, Šomron či někdy též Samaří (שֹׁמְרוֹן, Šomron;: سامريّون, Sāmariyyūn nebo ألسامرة, as-Samara – také známé jako جبال نابلس, Džabal Nablus;: Σαμάρεια) je název označující hornatou oblast odpovídající severní části Západního břehu Jordánu, neboli severní části mezinárodně neuznávaného sedmého distriktu státu Izrael nazvaného Judea a Samaří, který ale zahrnuje jen izraelské osady zbudované na tomto území po roce 1967.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Samařsko · Vidět víc »

Samaritáni

Samaritáni (hebrejsky: שומרונים, Šomronim; sg. שומרון, Šomron) jsou nábožensko-etnickou skupinou v Izraeli a na autonomních palestinských územích.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Samaritáni · Vidět víc »

Saul

Saul (hebrejsky שָׁאוּל, ŠA'UL, doslova „Vyžádaný“) byl první izraelský král, byl synem Kíše.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Saul · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Sásánovci · Vidět víc »

Seleukovci

Državy Seleukovců kolem roku 300 př. n. l. Seleukovci byli dynastií makedonského původu, která ovládala od roku 312 př. n. l. asijskou část panství Alexandra Velikého.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Seleukovci · Vidět víc »

Seleukovská říše

Seleukovská říše (starořecky Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν, Basileía tōn Seleukidōn, zkráceně Σελεύκεια, Seleúkeia) byla založena po smrti Alexandra Makedonského, když se jeden z jeho generálů, Seleukos I. Níkátor, ustavil v roce 312 př. n. l. pánem Babylónu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Seleukovská říše · Vidět víc »

Semité

Semité jsou obecně národy hovořící semitským jazykem.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Semité · Vidět víc »

Septuaginta

Septuaginta (z lat. septuaginta sedmdesát; odtud často označovaná pouze římskou číslicí LXX nebo řeckým Οʹ) je překlad Starého zákona do řečtiny a vůbec nejstarší zachovalý překlad Starého zákona, který vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. n. l.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Septuaginta · Vidět víc »

Sinaj (biblická hora)

''Mojžíš s Desaterem'' – Rembrandt van Rijn (1659) Název hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19–20) dal Hospodin Desatero přikázání Mojžíšovi.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Sinaj (biblická hora) · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Starý zákon · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Starověký Řím · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Středověk · Vidět víc »

Svitky od Mrtvého moře

Izajáše (Iz 57,17–59,9; 1QIsab) Svitky od Mrtvého moře (někdy Kumránské svitky) jsou nálezy starověkých svitků a jejích zlomků nalezených poblíž Mrtvého moře, zejména v Kumránu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Svitky od Mrtvého moře · Vidět víc »

Synagoga

Plzni je jednou z největších na světě Evropě Brně Synagoga (z řeckého, synagógé, „shromáždění“;, bejt kneset, „dům shromáždění“ nebo בית תפילה, bejt tfila, „dům modlitby“), je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Synagoga · Vidět víc »

Syria Palaestina

Provincie Syria Palaestina byla římská provincie, jež po porážce povstání Bar Kochby roku 135 vznikla přeměnou provincie Judea.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Syria Palaestina · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Talmud · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Tóra · Vidět víc »

Tel

Tel Arad v Izraeli Tel (hebrejsky תל, „mohyla“, arabsky تلّ‎, tall) je typ blízkovýchodní archeologické lokality, která má tvar vyvýšeniny.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Tel · Vidět víc »

Tel Be'er Ševa

Tel Be'er Ševa je izraelský národní park, který se nachází při soutoku Nachal Chevron a Nachal Beer Ševa, západně od města Be'er Ševa.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Tel Be'er Ševa · Vidět víc »

Tel Chacor

Tel Chacor je izraelský národní park a největší archeologická lokalita v Izraeli.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Tel Chacor · Vidět víc »

Tel Dan

doby železné Tel Dan (תל דן, tedy doslova „mohyla Dan“, či Tel el-Kadi,: تل القاضي, doslova „mohyla Soudců“ – tedy doslovný překlad hebrejského názvu, neboť Dan též znamená „soudce“ či „ten, který soudí“) je izraelský tel zahrnující pozůstatky starověkého města Dan (דן‎), které Bible zmiňuje jako nejsevernější město Izraelského království, náležející kmeni Dan.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Tel Dan · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Titus · Vidět víc »

Transcendence

Transcendence (z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje přesahování, překračování toho, co je bezprostředně dáno, například jako smyslová skutečnost.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Transcendence · Vidět víc »

Uša

Uša (אוּשָׁה, v oficiálním přepisu do angličtiny Usha) je vesnice typu kibuc v Izraeli, v Haifském distriktu, v Oblastní radě Zevulun.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Uša · Vidět víc »

Ugarit

Poloha Ugarit je vlastní název městského státu v Sýrii, který dosáhl svého největšího rozsahu na konci své existence, tj.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Ugarit · Vidět víc »

Války diadochů

Dědictví Alexandra Velikého Války diadochů je název série konfliktů mezi vojevůdci Alexandra Velikého – diadochy – které trvaly s krátkými přestávkami více než čtyřicet let.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Války diadochů · Vidět víc »

Velbloud

Velbloud (Camelus) je společné označení pro dva druhy sudokopytníků: velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus), zvaného též drabař, a velblouda jednohrbého (Camelus dromedarius) neboli dromedára.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Velbloud · Vidět víc »

Velekněz

thébský velekněz Amonův Velekněz je označení pro kněze, který je nadřazen jiným kněžím buď rozsahem či mírou svého kněžství, nebo svým úřadem v rámci náboženského společenství nebo kněžské kasty.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Velekněz · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a Vespasianus · Vidět víc »

William F. Albright

William Foxwell Albright (24. května 1891 Coquimbo – 19. září 1971 Baltimore) byl americký archeolog, biblista, filosof, filolog a odborník na keramiku.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a William F. Albright · Vidět víc »

1. kniha Samuelova

1.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 1. kniha Samuelova · Vidět víc »

1. století př. n. l.

1.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 1. století př. n. l. · Vidět víc »

10. století př. n. l.

border.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 10. století př. n. l. · Vidět víc »

12. století př. n. l.

Dějepis - Století 13. století př. n. l. - 12.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 12. století př. n. l. · Vidět víc »

13. století př. n. l.

Století: 14. století př. n. l. – 13.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 13. století př. n. l. · Vidět víc »

135 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 135 př. n. l. · Vidět víc »

14. století př. n. l.

Dějepis - Století 15. století př. n. l. - 14.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 14. století př. n. l. · Vidět víc »

142 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 142 př. n. l. · Vidět víc »

16. století př. n. l.

Dějepis - Století 17. století př. n. l. - 16.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 16. století př. n. l. · Vidět víc »

160

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 160 · Vidět víc »

167 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 167 př. n. l. · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 17. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 19. století · Vidět víc »

1967

1967 (MCMLXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 1967 · Vidět víc »

2. kniha Samuelova

2.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 2. kniha Samuelova · Vidět víc »

200

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 200 · Vidět víc »

200 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 200 př. n. l. · Vidět víc »

301 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 301 př. n. l. · Vidět víc »

312 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 312 př. n. l. · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 313 · Vidět víc »

323 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 323 př. n. l. · Vidět víc »

37 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 37 př. n. l. · Vidět víc »

4 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 4 př. n. l. · Vidět víc »

40 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 40 př. n. l. · Vidět víc »

522 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 527 526 525 524 523 – 522 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 522 př. n. l. · Vidět víc »

586 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 591 590 589 588 587 – 586 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 586 př. n. l. · Vidět víc »

6

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 6 · Vidět víc »

614

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 614 · Vidět víc »

629

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 629 · Vidět víc »

63 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 63 př. n. l. · Vidět víc »

638

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 638 · Vidět víc »

66

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 66 · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 7. století · Vidět víc »

7. století př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 7. století př. n. l. · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 70 · Vidět víc »

729–720 př. n. l.

Století: 9. století př. n. l. – 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. Roky: 749 – 740 739 – 730 – 729 – 720 př.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 729–720 př. n. l. · Vidět víc »

8. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 8. století př. n. l. · Vidět víc »

8. tisíciletí př. n. l.

Na přelomu 9.

Nový!!: Starověké dějiny Židů a 8. tisíciletí př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Přehled starověkých dějin Izraele, Starověké dějiny Izraele, Starověké židovské dějiny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »