Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Starověký Řím

Index Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

537 vztahy: Achaimenovci, Achajský spolek, Adoptivní císaři, Aegyptus, Aetius, Afrika, Afrika (provincie), Agrippina mladší, Aineiás, Alamani, Alani, Alarich I., Alba Longa, Alexander Severus, Alexandrie, Alpy, Anchísés, Antiochos III. Megás, Antiochos IV. Epifanés, Antoninián, Antoninus Pius, Apeninský poloostrov, Aramejci, Arcadius, Archaická latinka, Ariánství, Aristokracie, Arméni, Arminius, Asie (provincie), Ústava, Athény, Attila, Augur, Augustus, Augustus (titul), Aurelianus, Auspicia, Autokracie, Avaři, Írán, Šápúr I., Španělsko, Židé, Černé moře, Řím, Římané, Římská říše, Římská legie, Římská mytologie, ..., Římská občanská válka, Římská shromáždění, Římské právo, Římské provincie, Římský diktátor, Římský konzul, Římskokatolická církev, Řecká kolonizace, Řecká mytologie, Řecko, Řekové, Balkán, Barbar, Baroko, Basileus, Basilicata, Belisar, Benátská republika, Berbeři, Biologie, Bitva na řece Allia a vyplenění Říma, Bitva na Katalaunských polích, Bitva u Actia, Bitva u Adrianopole, Bitva u Aegatských ostrovů, Bitva u Beneventa, Bitva u Farsálu, Bitva u Filipp, Bitva u Kann, Bitva u Karrh, Bitva u Kynoskefal, Bitva u Magnésie, Bitva u Milvijského mostu, Bitva u Naissu, Bitva u Pydny, Bitva u Trasimenského jezera, Bitva u Zamy, Bitva v Teutoburském lese, Bohoslužba, Bratři Gracchové, Brennus, Brindisi, Británie (provincie), Byzantská říše, Caesar, Caligula, Caracalla, Církev, Císař, Chalkedonské vyznání, Cheruskové, Chronologie dějin starověkého Říma, Claudius, Claudius II., Commodus, Constantius I. Chlorus, Constantius II., Constitutio Antoniniana, Dardanely, Dácké války, Dákové, Decius, Demokracie, Diadém, Diecéze, Diocletianus, Doketismus, Domitianus, Donatisté, Druhá makedonská válka, Druhá punská válka, Druhý triumvirát, Druhý vatikánský koncil, Dunaj, Ebro, Edikt milánský, Egypt, Egyptské náboženství, Epirus, Etruské náboženství, Etruskové, Eufrat, Evropa, Féničané, Filip V. Makedonský, Flaviovská dynastie, Foederati, Forum Romanum, Francouzština, Gaius Cassius Longinus, Gaius Gracchus, Gaius Marius, Galerius, Galie, Galové, Galské císařství, Galské války, Gótové, Germáni, Germánie, Germánské jazyky, Gnosticismus, Hadrianus, Hadriánův val, Hamilkar Barkas, Hannibal, Hasdrubal Sličný, Hegemonie, Helénismus, Heliogabalus, Herakleios, Hermetismus, Hispania Tarraconensis, Hispánie, Honorius (císař), Hunové, Husrav II., Iberové, Ideologie, Ilýrie, Ilyrové, Inflace, Isaurie, Islámská expanze, Isthmické hry, Italština, Italikové, Itálie, Jaderské moře, Ježíš Kristus, Jeruzalém, Judaismus, Judea, Jugurtha, Julianus, Julius Caesar, Julius Nepos, Julsko-klaudijská dynastie, Jupiter (mytologie), Justinián I., Kalábrie, Kapitol, Kapitolská vlčice, Kartágo, Křesťanství, Keltské náboženství, Kleopatra VII., Klientelismus, Kodifikace (právo), Kolón, Kolonát, Koloseum, Konstantin I. Veliký, Konstantinopol, Korint, Král, Království, Krize třetího století, Kultura, Kynismus, Labarum, Langobardi, Lars Porsenna, Latifundie, Latina, Latinka, Latinové, Lazio, Lékařství, Legenda, Lex Hortensia, Libri tres contra Galileos, Licinius, Liktor, Limes Romanus, Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, Lucius Iunius Brutus, Lukrécie, Magistratus, Makedonci, Malá Asie, Manicheismus, Marcus Aemilius Lepidus (triumvir), Marcus Antonius, Marcus Aurelius, Marcus Furius Camillus, Marcus Iunius Brutus, Marcus Licinius Crassus, Marcus Tullius Cicero, Markomani, Markomanské války, Marmarské moře, Massinissa, Maxentius, Maximianus, Mše, Mýtus, Messina, Mezopotámie, Milán, Mithraismus, Mithridatés VI. Pontský, Monarchie, Monofyzitismus, Monopol, Náboženství, Núbie, Nero, Nerva, Niš, Nobilita, Nova Roma, Novoplatonismus, Numa Pompilius, Numidie, Občanská válka, Občanské právo, Odoaker, Oligarchie, Optimáti, Orfismus (náboženství), Orient, Osvojení, Otrokářství, Palatin (Řím), Palmýra, Parthové, Patriarchát (územní členění církve), Patricij, Patron, Pax Romana, Předalpská Galie, Pergamon, Perseus Makedonský, Perská říše, Philae, Plebej, Pohanství, Polybios, Pompeius, Pontus, Populárové, Portugalština, Portugalsko, Pozdně antické náboženství, Pravoslaví, Pretoriánská garda, Principát, Propuštěnec, Proskripce, Protektorát, První židovská válka, První nikajský koncil, První punská válka, Ptolemaiovci, Ptolemaiovský Egypt, Pyrrhos, Pyrrhovo vítězství, Ravenna, Reforma Servia Tullia, Reggio di Calabria, Republika, Rhodos, Romanizace, Románské jazyky, Romulus a Remus, Romulus Augustus, Rubikon, Rumunština, Sabinové, Sagunto, Samnium, Sardinie, Sarmati, Sásánovci, Sýrie (provincie), Scipio Aemilianus, Scipio Africanus, Secessio plebis, Seleukovci, Seleukovská říše, Septimius Severus, Servius Tullius, Sestercius, Severní Afrika, Severovská dynastie, Seznam římských císařů, Seznam římských konzulů, Seznam římských králů, Sicílie, Skotsko, Slovanské jazyky, Sol (bůh), Spartakus, SPQR, Starověk, Starověká římská literatura, Starověká Makedonie, Starověké Řecko, Starověké římské náboženství, Starověký Egypt, Státní náboženství, Státověda, Stěhování národů, Středověk, Středozemní moře, Stoicismus, Sulla, Svatá Helena, Svébové, Syřané, Syrakusy, Tacitus, Taranto, Tarquinius Superbus, Taurus (pohoří), Třetí makedonská válka, Theodorich Veliký, Theodosius I., Thrákie, Tibera, Tiberius, Tiberius Sempronius Gracchus, Titus, Titus Quinctius Flamininus, Traianus, Trója, Trestní právo, Tribun lidu, Triumvirát, Tyrannis, Umění, Umbrové, Urbanizace, Uzurpátor, Valens, Valentinianus I., Valerianus, Vandalové, Válečné reparace, Veje, Velká Británie (ostrov), Velké Řecko, Venuše (mytologie), Vespasianus, Vesuv, Veto, Via Latina, Via Salaria, Vizigóti, Vojenská taktika, Volená monarchie, Volskové, Wikiknihy, Zákon dvanácti desek, Západořímská říše, Zenobie, Zvykové právo, 1. století, 1. století př. n. l., 10. století př. n. l., 100 př. n. l., 101 př. n. l., 113 př. n. l., 117, 1204, 133 př. n. l., 14, 146 př. n. l., 148 př. n. l., 15. století, 161, 168 př. n. l., 18. století, 180, 188 př. n. l., 192, 192 př. n. l., 193, 196 př. n. l., 197 př. n. l., 2. století, 2. století př. n. l., 200 př. n. l., 201 př. n. l., 202 př. n. l., 204 př. n. l., 212, 215 př. n. l., 216 př. n. l., 218 př. n. l., 219 př. n. l., 222, 224, 226 př. n. l., 235, 241 př. n. l., 25 př. n. l., 260, 264 př. n. l., 269, 27 př. n. l., 272, 275 př. n. l., 280 př. n. l., 282 př. n. l., 284, 286, 287 př. n. l., 290 př. n. l., 298 př. n. l., 3. století, 3. století př. n. l., 305, 306, 31 př. n. l., 312, 324, 325, 326 př. n. l., 330, 337, 338 př. n. l., 340 př. n. l., 341 př. n. l., 343 př. n. l., 353, 361, 363, 364, 366 př. n. l., 375, 378, 387 př. n. l., 390, 394, 395, 396 př. n. l., 4. století př. n. l., 402, 406, 410, 42 př. n. l., 43 př. n. l., 438, 44 př. n. l., 45 př. n. l., 450 př. n. l., 451, 455, 476, 48 př. n. l., 480, 49 př. n. l., 493 př. n. l., 5. století, 5. století př. n. l., 50 př. n. l., 500 př. n. l., 509 př. n. l., 510 př. n. l., 53 př. n. l., 535, 565, 568, 59 př. n. l., 6. století, 60 př. n. l., 619–610 př. n. l., 626, 64, 640, 659–650 př. n. l., 68, 7. století, 7. století př. n. l., 70, 71 př. n. l., 73 př. n. l., 753 př. n. l., 79, 8. století př. n. l., 80, 88 př. n. l., 9, 91 př. n. l., 96. Rozbalte index (487 více) »

Achaimenovci

Achaimenovci (staropersky Hachámanišijá) byli vládnoucí dynastií ve starověké Persii a zároveň prvním známým panovnickým rodem indoevropského etnika Peršanů.

Nový!!: Starověký Řím a Achaimenovci · Vidět víc »

Achajský spolek

Achajský spolek byl federací starověkých řeckých městských států (poleis) v Achaji, území ležícím na severním pobřeží Peloponéského poloostrova.

Nový!!: Starověký Řím a Achajský spolek · Vidět víc »

Adoptivní císaři

Jako adoptivní císaři se nazývají císaři vládnoucí v letech 96 n. l. (po zavraždění Domitiana) až 192 n. l. Císař si za svého života našel nástupce, kterého adoptoval za svého syna, tito nástupci se nazývají adoptivními císaři.

Nový!!: Starověký Řím a Adoptivní císaři · Vidět víc »

Aegyptus

Provincia Aegypti (latinský název egyptské provincie, řecky ἐπαρχία Αἰγύπτου), zkráceně Aegyptus, bylo ve starověku jméno římské provincie, zahrnující převážnou část moderního Egypta s výjimkou Sinajského poloostrova.

Nový!!: Starověký Řím a Aegyptus · Vidět víc »

Aetius

Flavius Aetius (kolem roku 396 v Durostoru – 454 v Římě) nebo také Aëtius byl význačným západořímským vojevůdcem a politikem.

Nový!!: Starověký Řím a Aetius · Vidět víc »

Afrika

Afrika (anglicky, francouzsky, portugalsky, arabsky أفريقيا,, amharsky አፍሪቃ,, svahilsky) je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi a včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země.

Nový!!: Starověký Řím a Afrika · Vidět víc »

Afrika (provincie)

Africa je latinské jméno severní části afrického kontinentu, která byla ve starověku římskou provincií.

Nový!!: Starověký Řím a Afrika (provincie) · Vidět víc »

Agrippina mladší

Busta Agrippiny mladší Květné zahrady v Kroměříži Iulia Agrippina (6. listopadu 15 nebo 16, Oppidum Ubiorum, dnes Kolín nad Rýnem – březen 59, Kampánie), zvaná na odlišení od své matky Agrippina mladší, byla dcera vojevůdce Germanika a Agrippiny starší, dcery Marka Vipsania Agrippy a vnučky Augusta.

Nový!!: Starověký Řím a Agrippina mladší · Vidět víc »

Aineiás

Tróje Aineiás (též Aeneas či Aeneás, řecky Αἰνείας) je postava řecké mytologie a bájeslovný zakladatel římského národa.

Nový!!: Starověký Řím a Aineiás · Vidět víc »

Alamani

Oblast osídlená Alamany mezi 3. až 6. stoletím s vyzančenými místy jejich bitev Alamani (taktéž Alemani) byli původně svaz západogermánských kmenů sídlící na horním toku Mohanu na území dnešního Německa.

Nový!!: Starověký Řím a Alamani · Vidět víc »

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského původu, který významně zasáhl do evropských poměrů v době stěhování národů.

Nový!!: Starověký Řím a Alani · Vidět víc »

Alarich I.

Alarichův pohřeb v korytě řeky Busento (H. Leutemann, 1895) Alarich I. (cca 370 – 410 Cosenza) byl v letech 395 – 410 vizigótským králem, germánského etnika sídlícího původně v severním Černomoří.

Nový!!: Starověký Řím a Alarich I. · Vidět víc »

Alba Longa

Alba Longa byl starověký městský stát na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Alba Longa · Vidět víc »

Alexander Severus

Marcus Aurelius Severus Alexander, původním jménem Gessius Alexianus Bassianus, jako caesar Marcus Aurelius Alexander (1. října 208 Arca Caesarea, dnes ʿArká v Libanonu – únor / březen 235 u Mogontiaka, Germania Superior), byl římský císař panující v letech 222–235.

Nový!!: Starověký Řím a Alexander Severus · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Starověký Řím a Alexandrie · Vidět víc »

Alpy

Alpy – satelitní snímek Reliéfní mapa Alpy (německy Alpen, francouzsky Alpes, rétorománsky Alps, italsky Alpi, slovinsky Alpe) jsou rozsáhlé evropské pohoří.

Nový!!: Starověký Řím a Alpy · Vidět víc »

Anchísés

Aineiás a Anchísés na váze z Louvru Anchísés (řecky Αγχίσης, latinsky Anchises) je v řecké mytologii syn dardanského krále Kapya.

Nový!!: Starověký Řím a Anchísés · Vidět víc »

Antiochos III. Megás

Antiochos III.

Nový!!: Starověký Řím a Antiochos III. Megás · Vidět víc »

Antiochos IV. Epifanés

Antiochos IV.

Nový!!: Starověký Řím a Antiochos IV. Epifanés · Vidět víc »

Antoninián

Typy antoniniánů Antoninián (latinsky antoninianus) je název římské stříbrné mince ražené ve 3. století n. l. Označení antoninián pochází až z pozdější doby, soudobý termín není znám.

Nový!!: Starověký Řím a Antoninián · Vidět víc »

Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (19. září 86 poblíž Lanuvia – 7. března 161 v Loriu), všeobecně známý jako Antoninus Pius, byl římským císařem v letech 138 až 161.

Nový!!: Starověký Řím a Antoninus Pius · Vidět víc »

Apeninský poloostrov

Satelitní snímek Apeninského poloostrova a okolí Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů.

Nový!!: Starověký Řím a Apeninský poloostrov · Vidět víc »

Aramejci

Aramejci jsou příslušníci západosemitského kočovného a pasteveckého národa, který žil v oblasti horní Mezopotámie (biblický Aram).

Nový!!: Starověký Řím a Aramejci · Vidět víc »

Arcadius

Flavius Arcadius (řecky Arkadios; 377 – 1. května 408) byl východořímský císař vládnoucí od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Arcadius · Vidět víc »

Archaická latinka

Jeden z nejstarších dokladů archaické latinky, tzv. Lapis niger Archaická latinka je nejstarší písmo latinské abecedy vzniklé přibližně v 7.

Nový!!: Starověký Řím a Archaická latinka · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Starověký Řím a Ariánství · Vidět víc »

Aristokracie

Aristokracie (z řec. aristos, nejlepší a kratos, vláda) je forma vlády, kde je moc v rukou elity, skupiny urozených občanů.

Nový!!: Starověký Řím a Aristokracie · Vidět víc »

Arméni

Arméni jsou starobylý národ indoevropského původu, který přes 3 500 let nepřetržitě obývá Arménskou vysočinu, v níž leží dnešní Arménie.

Nový!!: Starověký Řím a Arméni · Vidět víc »

Arminius

Arminius, v Německu nazývaný Hermann der Cherusker (v některých pramenech Armenius) (16 př. n. l. – 21) byl náčelník kmene Cherusků, který sjednotil germánské kmeny a vedl úspěšnou vzpouru proti římské nadvládě, jež vyústila v trvalý zánik provincie Germánie.

Nový!!: Starověký Řím a Arminius · Vidět víc »

Asie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Asie Římská provincie Asia zahrnovala západní část poloostrova Malá Asie v dnešním Turecku.

Nový!!: Starověký Řím a Asie (provincie) · Vidět víc »

Ústava

Ústava státu je základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu.

Nový!!: Starověký Řím a Ústava · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Starověký Řím a Athény · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Starověký Řím a Attila · Vidět víc »

Augur

Augur (pl. augures), neboli ptakopravec, byl kněz a úředník ve starověkém Římě.

Nový!!: Starověký Řím a Augur · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Starověký Řím a Augustus · Vidět víc »

Augustus (titul)

Diokleciána (Nápis: Diocletianus Augustus) Čestný titul Augustus (lat. vznešený) byl od roku 27 př. n. l. do začátku 7.

Nový!!: Starověký Řím a Augustus (titul) · Vidět víc »

Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus (9. září 214 v Moesii nebo v Panonii – 275 poblíž Byzantia), známý také jako Aurelián, byl římským císařem v letech 270 až 275.

Nový!!: Starověký Řím a Aurelianus · Vidět víc »

Auspicia

Auspicia (auguria) byla znamení Římanům, jimiž bozi dávali najevo svůj souhlas nebo nesouhlas s činem, jejž kdo podnikal.

Nový!!: Starověký Řím a Auspicia · Vidět víc »

Autokracie

Autokracie (z řec. αὐτός – sám, κρατειν – vládnout, tedy samovláda) je v politickém významu slova forma vlády, ve které je držitelem veškeré moci autokrat – buď jednotlivec (monokracie), nebo úzká a sociálně uzavřená skupina lidí.

Nový!!: Starověký Řím a Autokracie · Vidět víc »

Avaři

Uměle prodloužená avarská lebka Birituální pohřebište středního a pozdního období kaganátu na jižním Slovensku a hranice pozdně avarského kaganátu Avaři byli kočovné etnikum nejasného, zřejmě mongolského, turkického nebo indoevropského původu, které nejspíše pocházelo stejně jako jejich možní příbuzní Hunové ze stepí střední Asie.

Nový!!: Starověký Řím a Avaři · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Starověký Řím a Írán · Vidět víc »

Šápúr I.

Šápúr I. (kol. 205 – 271/272) byl perský velkokrál z rodu Sásánovců vládnoucí v letech 240/241 – 271/272.

Nový!!: Starověký Řím a Šápúr I. · Vidět víc »

Španělsko

Španělsko, oficiálně Španělské království (španělsky a galicijsky Reino de España; katalánsky Regne d'Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je stát ležící na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Španělsko · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Starověký Řím a Židé · Vidět víc »

Černé moře

Černé moře (mingrelsky) je moře Atlantského oceánu, se kterým je však spojeno pouze prostřednictvím Středozemního moře, na něž navazuje v oblasti Bosporu.

Nový!!: Starověký Řím a Černé moře · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Starověký Řím a Řím · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Starověký Řím a Římané · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Starověký Řím a Římská říše · Vidět víc »

Římská legie

Moderní rekonstrukce římských legionářů s plátovou zbrojí (''lorica segmentata'') Legie (z latinského slova legio „vojenské odvody“, což je odvozeno ze slova legere „vybírat“, „odvádět“, „shromažďovat“) je termín, jenž v širším smyslu označuje celé římské vojsko, případně v užším a běžnějším významu se jedná o základní vojenskou jednotku starověké římské armády.

Nový!!: Starověký Řím a Římská legie · Vidět víc »

Římská mytologie

Římská mytologie sestává z mýtů a legend starých Římanů, pojednávajících o bozích a hrdinech či povaze světa.

Nový!!: Starověký Řím a Římská mytologie · Vidět víc »

Římská občanská válka

Římská občanská válka (49–45 př. n. l.) byl jeden z posledních vojensko-politických konfliktů v Římské republice před vznikem císařství.

Nový!!: Starověký Řím a Římská občanská válka · Vidět víc »

Římská shromáždění

Mezi římská lidová shromáždění (comitia) patřily comitia curiata („kurijní shromáždění“), comitia centuriata („setninové shromáždění“) a comitia tributa („tributní shromáždění“).

Nový!!: Starověký Řím a Římská shromáždění · Vidět víc »

Římské právo

Římské právo je právní systém, který se vyvinul ve starověké římské obci a postupně se rozšířil po celé Římské říši.

Nový!!: Starověký Řím a Římské právo · Vidět víc »

Římské provincie

Mapa provincií římské říše po roce 135 Provincie (latinsky provincia, pl. provinciae) byla ve starověkém Římě základní a až do konce 3. století největší správní jednotka římského území mimo Apeninský poloostrov.

Nový!!: Starověký Řím a Římské provincie · Vidět víc »

Římský diktátor

Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností.

Nový!!: Starověký Řím a Římský diktátor · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Starověký Řím a Římský konzul · Vidět víc »

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská církev), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Nový!!: Starověký Řím a Římskokatolická církev · Vidět víc »

Řecká kolonizace

Řecká a fénická kolonizace Řecká kolonizace probíhala ve dvou hlavních vlnách: zhruba 1100–900 a poté 754–535 př. n. l.

Nový!!: Starověký Řím a Řecká kolonizace · Vidět víc »

Řecká mytologie

muzea Pia IV. a Klementa XIV., nalezená v italském městě Otricoli. Řecká mytologie sestává z mýtů a legend starých Řeků, pojednávajících o bozích a hrdinech, povaze světa či vzniku a významu řeckého kultu a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka.

Nový!!: Starověký Řím a Řecká mytologie · Vidět víc »

Řecko

Řecko (nebo Ελλάς), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě – na jihu Balkánského poloostrova.

Nový!!: Starověký Řím a Řecko · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Starověký Řím a Řekové · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Starověký Řím a Balkán · Vidět víc »

Barbar

kylixu z 5. století př. n. l. Barbar (řec. βαρβαρος, barbaros) je slovo neznámého původu, původně snad onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou „řeč“ cizinců, podobně jako české slovo „brblat“.

Nový!!: Starověký Řím a Barbar · Vidět víc »

Baroko

charakteristického uměleckého díla baroka v Česku Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.

Nový!!: Starověký Řím a Baroko · Vidět víc »

Basileus

Basileus (Řecky: βασιλεύς, Βασίλιας) nebo taky Basiliás je řecký titul, jehož význam se v různých historických epochách proměňoval.

Nový!!: Starověký Řím a Basileus · Vidět víc »

Basilicata

Basilicata je kraj na jihu Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Basilicata · Vidět víc »

Belisar

Flavius Belisarius (řecky Βελισάριος, 505 – 13. března 565) byl byzantský vojevůdce 6. století.

Nový!!: Starověký Řím a Belisar · Vidět víc »

Benátská republika

Benátská republika, plným jménem Nejjasnější republika benátská nebo též Nejjasnější republika sv.

Nový!!: Starověký Řím a Benátská republika · Vidět víc »

Berbeři

Někteří významní Berbeři: Ptolemaios z Mauretánie, Massinissa, Juba I. z Numídie, Tárik ibn Zijád, Abd al-Kádir, Svatý Augustin, Abú Abdallah ibn Battúta, Lucius Apuleius, Idir, Kateb Yacine, Muhammad ibn Abd al-Karím al-Chattábí, Mustafa Benboulaïd, Loreen, Hindi Zahra, Karim Benzema, Zinédine Zidane Rozšíření berberských jazyků v severní Africe dnes Atlas v Maroku Berber z Maroka Berbeři (Berber: ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ Imaziɣen, j.č.: ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ Amaziɣ/Amazigh) je souhrnné označení pro africké národy v severní Africe.

Nový!!: Starověký Řím a Berbeři · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Starověký Řím a Biologie · Vidět víc »

Bitva na řece Allia a vyplenění Říma

Z oné doby se z dějin Říma nedochovalo příliš mnoho psaných záznamů: jednak proto, že se v Římě v onu dobu příliš nevedly, a jednak proto, že pokud již byly, pak nepřečkaly vyplenění Říma.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva na řece Allia a vyplenění Říma · Vidět víc »

Bitva na Katalaunských polích

V bitvě na Katalaunských polích (20. června 451, někdy nazývané také bitva u Chalons nebo bitva národů) bylo odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové aj.) spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů a Franků pod vedením římského velitele vojska (magister militum) Flavia Aetia.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva na Katalaunských polích · Vidět víc »

Bitva u Actia

Námořní bitva u Actia se odehrála 2. září roku 31 př. n. l. poblíž mysu Aktion v severní Akarnánii při vjezdu z Ionského moře do Ambrakijského zálivu v Řecku.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Actia · Vidět víc »

Bitva u Adrianopole

Bitva u Adrianopole se odehrála 9. srpna 378 mezi římským vojskem pod velením východořímského císaře Valenta s Góty a Alany vedenými Fritigernem.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Adrianopole · Vidět víc »

Bitva u Aegatských ostrovů

Bitva u Aegatských ostrovů bylo starověké vojenské střetnutí mezi Římskou republikou a Kartágem v rámci První punské války.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Aegatských ostrovů · Vidět víc »

Bitva u Beneventa

Bitva u Beneventa svedená v roce 275 př. n. l. byla poslední střetnutím mezi vojskem krále Pyrrha z Épeiru a Římany, jež vedl konzul Manius Curius Dentatus.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Beneventa · Vidět víc »

Bitva u Farsálu

V bitvě u Farsálu spolu naposledy bojoval Pompeius proti Caesarovi.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Farsálu · Vidět víc »

Bitva u Filipp

Bitva u Filipp (Filippoi) se odehrála 3.(sebevražda Cassia) a 23.(sebevražda Bruta) října 42 př. n. l. v Makedonii.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Filipp · Vidět víc »

Bitva u Kann

Bitva u Kann byla vybojována 2. srpna roku 216 př. n. l. poblíž říčky Aufidus v Apulii a byla to jedna z nejvýznamnějších bitev druhé punské války.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Kann · Vidět víc »

Bitva u Karrh

Bitva u Karrh byla svedena v roce 53 př. n. l. poblíž parthského města Karrhy mezi římským vojskem vedeným Markem Liciniem Crassem a vojskem Parthů v čele se Súrénem, vojevůdcem krále králů Oróda II.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Karrh · Vidět víc »

Bitva u Kynoskefal

Bitva u Kynoskefal byla svedena během druhé makedonské války v roce 197 př. n. l. mezi Římany vedenými Titem Quinctiem Flamininem a vojskem makedonského krále z dynastie Antigonovců, Filipa V.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Kynoskefal · Vidět víc »

Bitva u Magnésie

Bitva u Magnésie byla vybojována v roce 190 př. n. l. na rovinách Lýdie (dnešní Turecko), poblíž města Magnésia ad Sipylum.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Magnésie · Vidět víc »

Bitva u Milvijského mostu

Bitva u Milvijského mostu přes Tiberu na severu Říma mezi římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem se odehrála 28. října 312.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Milvijského mostu · Vidět víc »

Bitva u Naissu

V bitvě u Naissu, svedené zřejmě v létě 269, porazili Římané vedení císařem Claudiem II. Góty a jejich spojence.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Naissu · Vidět víc »

Bitva u Pydny

Bitva u Pydny vybojovaná 22. června roku 168 př. n. l. mezi Římany a Makedonci ukončila vládu dynastie Antigonovců v Makedonii a vedla tak k faktickému zániku nezávislosti této země.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Pydny · Vidět víc »

Bitva u Trasimenského jezera

Bitva u Trasimenského jezera (24. červen 217 př. n. l.) byla střetnutím mezi římským vojskem vedeným konzulem Gaiem Flaminiem (31 tisíc) a armádou kartaginského vojevůdce Hannibala (asi 40 tisíc).

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Trasimenského jezera · Vidět víc »

Bitva u Zamy

Bitva u Zamy byla svedena 19. října roku 202 př. n. l. Byla poslední a rozhodující bitvou druhé punské války.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva u Zamy · Vidět víc »

Bitva v Teutoburském lese

Bitva v Teutoburském lese, resp.

Nový!!: Starověký Řím a Bitva v Teutoburském lese · Vidět víc »

Bohoslužba

Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena.

Nový!!: Starověký Řím a Bohoslužba · Vidět víc »

Bratři Gracchové

Bratři Gracchové, Tiberius a Gaius, byli římští měšťané, kteří působili jako tribuni ve 2.

Nový!!: Starověký Řím a Bratři Gracchové · Vidět víc »

Brennus

Říma, Paul Jamin, 1893 Brennus byl náčelníkem Senonů, galského kmene sídlícího na západním pobřeží Jaderského moře, který se v roce 387 př. n. l. vypravil z Předalpské Galie, porazil Římany v bitvě u řeky Allie a následně vydrancoval samotný Řím.

Nový!!: Starověký Řím a Brennus · Vidět víc »

Brindisi

Brindisi je italské přístavní město v oblasti Apulie, hlavní město stejnojmenné provincie.

Nový!!: Starověký Řím a Brindisi · Vidět víc »

Británie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna Británie Provincie Británie (latinsky Britannia) se rozkládala v části ostrova Velká Británie, která se mezi léty 43 až 410 nacházela pod kontrolou římské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Británie (provincie) · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Starověký Řím a Byzantská říše · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Starověký Řím a Caesar · Vidět víc »

Caligula

Gaius Caesar Augustus Germanicus (31. srpna 12 – 24. ledna 41), všeobecně známý spíše pod přízviskem Caligula, byl římský císař vládnoucí od 16. března 37 až do okamžiku svého zavraždění o čtyři roky později.

Nový!!: Starověký Řím a Caligula · Vidět víc »

Caracalla

Marcus Aurelius Severus Antoninus (rodným jménem Lucius Septimius Bassianus; 4. dubna 188 v Lugdunu – 8. dubna 217 v Mezopotámii), běžně známý pod přezdívkou Caracalla, již obdržel kvůli svému oblíbenému galskému plášti s kapucí (caracallus), byl římským císařem v letech 211 až 217.

Nový!!: Starověký Řím a Caracalla · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Starověký Řím a Církev · Vidět víc »

Císař

Obecná hodnostní koruna císařství vychází tvarově z mitrové koruny rakouského a ruského císaře. Vedle této obecné koruny užívali císařové v erbu také své koruny v reálné podobě Císař je nejvyšší panovnická hodnost.

Nový!!: Starověký Řím a Císař · Vidět víc »

Chalkedonské vyznání

Chalkedonské vyznání (též přepisované jako chalcedonské) je vyznání víry definované Chalkedonským koncilem (4. ekumenický koncil) roku 451.

Nový!!: Starověký Řím a Chalkedonské vyznání · Vidět víc »

Cheruskové

Hadriana (117-38), '''Cheruskové''' vyobrazeni na severozápadě Německa Cheruskové byli jedním z germánských kmenů obývající údolí řeky Rýn, roviny a lesy v severozápadním Německu (mezi dnešními městy Osnabrück a Hannover) během 1. století př. n. l. a 1. století.

Nový!!: Starověký Řím a Cheruskové · Vidět víc »

Chronologie dějin starověkého Říma

Toto je chronologie událostí z dějin starověkého Říma počínající založením města až do vpádu Langobardů do Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Chronologie dějin starověkého Říma · Vidět víc »

Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (před nástupem na trůn Tiberius Claudius Nero Germanicus; 1. srpna 10 př. n. l. – 13. října 54), známý spíše jako Claudius, byl římský císař z julsko-klaudijské dynastie, vládnoucí od roku 41 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Claudius · Vidět víc »

Claudius II.

Marcus Aurelius Claudius, známý jako Claudius Gothicus či Claudius II. (10. května 213/214 – září 270 Sirmium), byl římský císař vládnoucí v letech 268–270.

Nový!!: Starověký Řím a Claudius II. · Vidět víc »

Commodus

Lucius Aurelius Commodus (31. srpna 161 Lanuvium – 31. prosince 192 Řím) byl římský císař panující v letech 177–192, nejprve jako spoluvládce svého otce Marka Aurelia, po 17. březnu 180 jako samovládce.

Nový!!: Starověký Řím a Commodus · Vidět víc »

Constantius I. Chlorus

Flavius Valerius Constantius (31. března kolem 250 – 25. července 306), známý jako Constantius I., byzantskými historiky přezdívaný Chlorus („bledý“), byl císařem na západě římské říše v době existence tetrarchie.

Nový!!: Starověký Řím a Constantius I. Chlorus · Vidět víc »

Constantius II.

Constantius II., vlastním jménem Flavius Iulius Constantius (7. srpna 317 v Ilýrii, zřejmě v Sirmiu – 3. listopadu 361 v Mopsukrenai, Kilíkie), byl synem Konstantina Velikého a císařem římské říše od roku 337 (na východě) resp.

Nový!!: Starověký Řím a Constantius II. · Vidět víc »

Constitutio Antoniniana

Constitutio Antoniniana byl edikt, který v roce 212 vydal římský císař Marcus Aurelius Severus Antoninus, známý jako Caracalla.

Nový!!: Starověký Řím a Constitutio Antoniniana · Vidět víc »

Dardanely

Dardanely (dříve známé jako Helléspont tedy „Hellino moře“, v klasické literatuře různě nazýváno Hellespontium Pelagus, Rectum Hellesponticum a Fretum Hellesponticum), je úzký průliv v severozápadním Turecku spojující Egejské a Marmarské moře a oddělující evropskou (poloostrov Gallipoli) a asijskou část Turecka.

Nový!!: Starověký Řím a Dardanely · Vidět víc »

Dácké války

Dácké války je označení vojenských střetnutí svedených na přelomu 1.

Nový!!: Starověký Řím a Dácké války · Vidět víc »

Dákové

Dácie v roce 82 př. n. l. Dácké šperky Dákové (Daci) byli původní obyvatelé karpatského oblouku, blízce příbuzní Thráků a Ilyrů.

Nový!!: Starověký Řím a Dákové · Vidět víc »

Decius

Gaius Messius Quintus Decius Valerianus, jako císař Gaius Messius Quintus Traianus Decius (patrně 200/201 Budalia u Sirmia v Dolní Panonii – první polovina června 251 u Abrittu), byl římský císař panující v letech 249–251, od roku 250 spolu se svými syny Deciem mladším a Hostilianem.

Nový!!: Starověký Řím a Decius · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Starověký Řím a Demokracie · Vidět víc »

Diadém

Královna Viktorie při korunovaci sbritskou kounou, tzv. ''State diadem'' Staroegyptská paruka s diadémem Řecko-baktrijský král Diodotus s diadémem Diadém (řečtina, Dyadém) je ozdoba hlavy, koruna, čelenka nebo její přední či horní zdobený nástavec.

Nový!!: Starověký Řím a Diadém · Vidět víc »

Diecéze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.

Nový!!: Starověký Řím a Diecéze · Vidět víc »

Diocletianus

Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (kolem 244 v Dalmácii – 3. prosince 312 nebo 316 ve Spalatu, dnešní Split), rodným jménem Diocles, obvykle známý jako Diocletianus (česky Dioklecián) byl římský císař od 20. listopadu 284 až do 1. května 305.

Nový!!: Starověký Řím a Diocletianus · Vidět víc »

Doketismus

Doketismus z řeckého δοκέω (dokeó) »zdání«, je označení pro helenistický heretický pohled na Ježíše.

Nový!!: Starověký Řím a Doketismus · Vidět víc »

Domitianus

Titus Flavius Domitianus (24. října 51, Řím – 18. září 96, Řím) byl římský císař z flaviovské dynastie (69–96) panující od 14. září 81 do 18. září 96.

Nový!!: Starověký Řím a Domitianus · Vidět víc »

Donatisté

Donatisté a novaciáni byly dvě fundamentalistické větve katolické církve rozšířené zejména ve 4. století.

Nový!!: Starověký Řím a Donatisté · Vidět víc »

Druhá makedonská válka

Druhá makedonská válka (200 až 196 př. n. l.) byla svedena mezi Makedonií, které vládl král Filip V. Makedonský, a římskou republikou, která byla podporována svými spojenci Pergamem a Rhodem.

Nový!!: Starověký Řím a Druhá makedonská válka · Vidět víc »

Druhá punská válka

Druhá punská válka byla vybojována mezi Římany a Kartaginci v letech 218 až 201 př. n. l. Kartaginský vojevůdce Hannibal z rodu Barkasů v ní nejprve Římu uštědřil řadu porážek v takticky geniálně vedených bitvách, které jsou dodnes uváděny ve vojenských učebnicích.

Nový!!: Starověký Řím a Druhá punská válka · Vidět víc »

Druhý triumvirát

Jako druhý triumvirát se označuje spojenectví Gaia Julia Caesara Octavia (později Octavianus, Augustus (-božský)), Marka Antonia a Marka Aemilia Lepida, trvající od r. 43 př. n. l. do r. 33 př. n. l. V platnost vstoupil zákonem zvaným Lex Titia.

Nový!!: Starověký Řím a Druhý triumvirát · Vidět víc »

Druhý vatikánský koncil

Interiér svatopetrské bazilikyFoto: Lothar Wolleh Koncilní otcové v den zahájení koncilu před bazilikou sv. Petra Druhý vatikánský koncil bylo shromáždění více než 2500 katolických biskupů na dosud posledním ekumenickém koncilu, které svolal papež Jan XXIII. (1958–1963) a jež zasedalo v letech 1962–1965.

Nový!!: Starověký Řím a Druhý vatikánský koncil · Vidět víc »

Dunaj

Dunaj je po Volze druhá nejdelší řeka Evropy (30. nejdelší na světě), která protéká nebo tvoří státní hranici celkem 10 zemí (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina).

Nový!!: Starověký Řím a Dunaj · Vidět víc »

Ebro

Ebro je řeka na severovýchodě Španělska, jedna z nejdelších a nejvýznamnějších řek na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Ebro · Vidět víc »

Edikt milánský

Edikt milánský, resp.

Nový!!: Starověký Řím a Edikt milánský · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Starověký Řím a Egypt · Vidět víc »

Egyptské náboženství

Bohové Usir, Anup a Hor Egyptské náboženství je pojem vztahující se k náboženství starověkého Egypta.

Nový!!: Starověký Řím a Egyptské náboženství · Vidět víc »

Epirus

Epirus (řecky: Ήπειρος, Ípiros či Ēpeiros; latinsky: Epirus; albánsky: Epiri), případně také Épeiros, je geografická a historická oblast na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Starověký Řím a Epirus · Vidět víc »

Etruské náboženství

Etruské náboženství bylo polyteistické náboženství Etrusků, které později ovlivnilo některé prvky římského náboženství.

Nový!!: Starověký Řím a Etruské náboženství · Vidět víc »

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii.

Nový!!: Starověký Řím a Etruskové · Vidět víc »

Eufrat

Eufrat, (v aramejštině znamená sladká voda), je největší řeka Blízkého východu.

Nový!!: Starověký Řím a Eufrat · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Starověký Řím a Evropa · Vidět víc »

Féničané

Fénické obchodní trasy Foiníčané (řec. Φοίνικες Foiníkes) nebo Féničané (lat. Phoenices) byli starověký semitský národ, který osídlil Fénicii, krajinu u východního pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Starověký Řím a Féničané · Vidět víc »

Filip V. Makedonský

Filip V. (239 př. n. l. – 179 př. n. l.) byl od roku 221 př. n. l. makedonským králem, jenž pocházel z dynastie Antigonovců.

Nový!!: Starověký Řím a Filip V. Makedonský · Vidět víc »

Flaviovská dynastie

Domitiana Flaviovská dynastie vládla ve starověkém Římě mezi lety 69 až 96, prvním císařem z této dynastie byl Vespasianus následovaný svými syny Titem a Domitianem.

Nový!!: Starověký Řím a Flaviovská dynastie · Vidět víc »

Foederati

Foederati (latinsky spojenci) byly vojenské jednotky barbarských kmenů, především germánského původu, včleňované na základě smlouvy (foedus) do římské armády.

Nový!!: Starověký Řím a Foederati · Vidět víc »

Forum Romanum

Pohled na Forum Romanum Forum Romanum bylo v dobách antického Říma centrum veřejného dění ve městě i v říši.

Nový!!: Starověký Řím a Forum Romanum · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Starověký Řím a Francouzština · Vidět víc »

Gaius Cassius Longinus

Gaius Cassius Longinus (3. října 85 př. n. l. – 3. října 42 př. n. l.) byl římský politik, jeden z Caesarových vrahů.

Nový!!: Starověký Řím a Gaius Cassius Longinus · Vidět víc »

Gaius Gracchus

Gaius Sempronius Gracchus (154 př. n. l. – 121 př. n. l.) byl římský politik a mladší bratr Tiberia Graccha, s nímž sdílel podobný osud.

Nový!!: Starověký Řím a Gaius Gracchus · Vidět víc »

Gaius Marius

Takzvaný “Marius” z Glyptotéky v Mnichově Gaius Marius (157 př. n. l. – 13. ledna 86 př. n. l.) byl římský vojevůdce a politik zvolený celkem sedmkrát konzulem.

Nový!!: Starověký Řím a Gaius Marius · Vidět víc »

Galerius

Gaius Galerius Valerius Maximianus (mezi 250 a 260 dnešní Gamzigrad, Srbsko – počátek května 311 patrně dnešní Sofie, Bulharsko) byl římský císař panující od 1. května 305 do počátku května 311 v rámci druhé až čtvrté tetrarchie.

Nový!!: Starověký Řím a Galerius · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Starověký Řím a Galie · Vidět víc »

Galové

Rekonstrukce keltského karnyxu, keltské muzeum, Salzburg Galové byli příslušníci keltských kmenů obývajících Galii, území zhruba zahrnující dnešní Francii, Belgii, Švýcarska a severní Itálie, kteří hovořili galským jazykem.

Nový!!: Starověký Řím a Galové · Vidět víc »

Galské císařství

Galské císařství neboli Galská říše (latinsky Imperium Galliarum Oficiální název státu není doložen. Název Imperium Galliarum (včetně českého „Galského císařství“) není pochází od římského historika Eutropia.) jsou historická označení pro státní celek, který vznikl v době krize ve 3. století n. l. z odtržených provincií Římské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Galské císařství · Vidět víc »

Galské války

Galské války také Galská válka byla série vojenských tažení Římanů v letech 58–50 př. n. l., v nichž prokonzul a vojevůdce Julius Caesar dobyl velkou část Galie.

Nový!!: Starověký Řím a Galské války · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: Starověký Řím a Gótové · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Starověký Řím a Germáni · Vidět víc »

Germánie

Římské provincie, zeleně vyznačena přibližná rozloha svobodné Germánie Germánie (latinsky Germania) případně Magna Germania („Velká Germánie“) či Germania libera („svobodná Germánie“) bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny.

Nový!!: Starověký Řím a Germánie · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Starověký Řím a Germánské jazyky · Vidět víc »

Gnosticismus

Gnosticismus (z řec. gnósis, γνώσις poznání) je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1.–3.

Nový!!: Starověký Řím a Gnosticismus · Vidět víc »

Hadrianus

Publius Aelius Hadrianus (24. ledna 76 v Italice – 10. července 138 nedaleko Neapole), běžně známý jako Hadrianus (česky Hadrián), byl římský císař v letech 117 až 138.

Nový!!: Starověký Řím a Hadrianus · Vidět víc »

Hadriánův val

Mapa ukazující polohu Hadriánova valu Jedna ze zachovalých částí Hadriánova valu u Greenhead Hadriánův val je kamenné a hliněné hraniční opevnění, hradba, zeď a 17 pevností, táhnoucí se napříč celou severní Anglií, jižně od skotských hranic, postavené římským vojskem.

Nový!!: Starověký Řím a Hadriánův val · Vidět víc »

Hamilkar Barkas

Hamilkar Barkas (punsky ḥmlqrt, což znamená „bratr Melkarta“; kolem 270 př. n. l. – 228 př. n. l.) byl kartaginský politik a generál, jenž položil základy koloniální říše Kartága na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Hamilkar Barkas · Vidět víc »

Hannibal

Hannibal Barkas byl kartáginský generál, stratég a taktik.

Nový!!: Starověký Řím a Hannibal · Vidět víc »

Hasdrubal Sličný

Hasdrubal Sličný (270 př. n. l. – 221 př. n. l.) byl kartaginský vojevůdce, zeť Hamilkara Barky a muž, který konsolidoval nově dobyté území Kartága v Ibérii.

Nový!!: Starověký Řím a Hasdrubal Sličný · Vidět víc »

Hegemonie

Hegemonie (z řec. hegemon – „vládce“) je proces působení mocenských praktik, kterými vládnoucí skupiny ve společnosti udržují status quo, a to za pomoci budování preventivního souhlasu společensky podřízených skupin se společenským řádem.

Nový!!: Starověký Řím a Hegemonie · Vidět víc »

Helénismus

diadochy kolem roku 300 př. n. l. řecké architektury Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do kultur orientálních a jejich vzájemné ovlivňování.

Nový!!: Starověký Řím a Helénismus · Vidět víc »

Heliogabalus

Heliogabalus či Elagabalus, původním jménem Varius Avitus Bassianus, jako císař Marcus Aurelius Antoninus (204 patrně Řím – 11. března 222 Řím) byl římský císař ze severovské dynastie panující od 16. května 218 až do svého zavraždění v březnu 222.

Nový!!: Starověký Řím a Heliogabalus · Vidět víc »

Herakleios

Herakleios (latinsky Flavius Heraclius; kolem 575 – 11. února 641) byl byzantský císař v letech 610 až 641.

Nový!!: Starověký Řím a Herakleios · Vidět víc »

Hermetismus

Sieně Hermetismus, hermetika či hermetická nauka je starověká, až do současné doby živá a ne zcela jednotná duchovně-nauková tradice.

Nový!!: Starověký Řím a Hermetismus · Vidět víc »

Hispania Tarraconensis

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Hispania Tarraconensis Hispania Tarraconensis, případně pouze Tarraconensis, byla jedna z římských provincií v Hispánii.

Nový!!: Starověký Řím a Hispania Tarraconensis · Vidět víc »

Hispánie

Římské divadlo v Méridě Hispánie (latinsky Hispania) byl ve starověku a středověku užívaný název pro celý Pyrenejský poloostrov.

Nový!!: Starověký Řím a Hispánie · Vidět víc »

Honorius (císař)

Flavius Honorius (9. září 384 – 15. srpna 423) byl západořímský císař od roku 395 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Honorius (císař) · Vidět víc »

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Hunové · Vidět víc »

Husrav II.

Husrav II. (řecky Chosroés, – únor 628), známý jako Husrav Parvéz („Vítěz“; novopersky Parvíz پرویز), byl perský velkokrál z dynastie Sásánovců panující v letech 590/591–628.

Nový!!: Starověký Řím a Husrav II. · Vidět víc »

Iberové

Dáma z Elche, Národní archeologické muzeum v Madridu, 5.–4. století př. n. l. Iberové byli původní obyvatelé Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Starověký Řím a Iberové · Vidět víc »

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny.

Nový!!: Starověký Řím a Ideologie · Vidět víc »

Ilýrie

Ilyrské kmeny v předřímském období Ilýrie (albánsky Iliria; řecky Iλλυρία, Illyría; latinsky Illyricum) bylo ve starověku území, rozkládající se na západě dnešního Balkánského poloostrova, jež obývaly divoké kmeny Ilyrů – starověkého národa indoevropského původu, dorozumívajícího se ilyrskými jazyky.

Nový!!: Starověký Řím a Ilýrie · Vidět víc »

Ilyrové

Ilyrská přilba Ilyrové (lat. Illyrii nebo Illyri) byli starověký národ indoevropského původu, zahrnující obyvatelstvo starověké Ilýrie (tzn. zhruba dnešní jižní a střední Dalmácie, Bosny, Černé Hory, Albánie a Epiru).

Nový!!: Starověký Řím a Ilyrové · Vidět víc »

Inflace

studené války. Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období.

Nový!!: Starověký Řím a Inflace · Vidět víc »

Isaurie

Poloha Isaurie v Malé Asii kolem roku 400 Isaurie bylo historické území na jihu střední části Malé Asie, asi 120 km severovýchodně od dnešní Antálie.

Nový!!: Starověký Řím a Isaurie · Vidět víc »

Islámská expanze

Islámský chalífát Tento článek pojednává o výbojích arabských kmenů uskutečněných pod praporem islámu, zahájených ve třicátých letech 7. století a pokračujících až do počátku 8. století.

Nový!!: Starověký Řím a Islámská expanze · Vidět víc »

Isthmické hry

Argolidy, Isthmos je na mapě vpravo nahoře Isthmické hry (jiné názvy: isthmijské hry, istmijské hry, istmické hry; od) byly starořecké soutěže pořádané na počest boha Poseidona na druhé straně Korintské šíje, u pobřežní obce Isthmia.

Nový!!: Starověký Řím a Isthmické hry · Vidět víc »

Italština

Mapa italských dialektů Mapa italských dialektů Italština (archaicky vlaština, tak se ale někdy označuje také arumunština) je románský jazyk, kterým mluví asi 76 - 100 milionů mluvčích.

Nový!!: Starověký Řím a Italština · Vidět víc »

Italikové

Italikové byla starověká etnická skupina indoevropského původu, jež přišla na území Apeninského poloostrova ze severu, t. j. ze střední Evropy v 2. tisíciletí př. n. l., a usadili se v jižní části území dnešní Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Italikové · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Itálie · Vidět víc »

Jaderské moře

Jaderské moře neboli poněkud hovorově Jadran (zastarale Adriatické moře Siné moře) je vedlejší část Středozemního moře, ležící mezi Apeninským a Balkánským poloostrovem, tj.

Nový!!: Starověký Řím a Jaderské moře · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Starověký Řím a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Starověký Řím a Jeruzalém · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Starověký Řím a Judaismus · Vidět víc »

Judea

Provincie Judea (Ιουδαία, יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království.

Nový!!: Starověký Řím a Judea · Vidět víc »

Jugurtha

Jugurtha (* asi 160 př. n. l., † 104 př. n. l.) byl králem Numidie.

Nový!!: Starověký Řím a Jugurtha · Vidět víc »

Julianus

Flavius Claudius Julianus (latinsky FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS, řecky Φλάβιος Κλαύδιος Ἰουλιανός, později pod křesťanským vlivem označován jako Julianus Apostata, řecky Ἰουλιανὸς ὁ Ἀποστάτης, tj. „Odpadlík“, ve starší české literatuře uváděn jako Julián; 331 v Konstantinopoli – 26. června 363 poblíž vesnice Maranga u řeky Tigris) byl od roku 355 mladší císař Constantia II. a v letech 360/361 – 363 samostatný římský císař.

Nový!!: Starověký Řím a Julianus · Vidět víc »

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar Gaius Julius Caesar (soudobá výslovnost, výslovnost pochází až z pozdní antiky či raného středověku, 12./13. července 100 př. n. l. – 15. března 44 př. n. l. Řím) byl římský vojevůdce a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Nový!!: Starověký Řím a Julius Caesar · Vidět víc »

Julius Nepos

Julius Nepos († 480) byl západořímský císař v letech 474 až 475.

Nový!!: Starověký Řím a Julius Nepos · Vidět víc »

Julsko-klaudijská dynastie

Rodokmen Juliovsko-claudiovská dynastie byla římská císařská dynastie založená Augustem.

Nový!!: Starověký Řím a Julsko-klaudijská dynastie · Vidět víc »

Jupiter (mytologie)

Jupiter, latinsky a česky alternativně Iuppiter, je nejvyšší z římských bohů vládnoucí nebesům a hromu.

Nový!!: Starověký Řím a Jupiter (mytologie) · Vidět víc »

Justinián I.

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (kolem 482, Tauresium – 14. listopadu 565, Konstantinopol, Byzantská říše), známý spíše jako Justinián I., byl východořímský císař od roku 527 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Justinián I. · Vidět víc »

Kalábrie

Kalábrie (italsky Calabria) /kaˈlaːbrja/ je kraj na jihu Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Kalábrie · Vidět víc »

Kapitol

Náměstí ''Piazza del Campidoglio'' na vrcholku kopce. V pozadí ''Palazzo Senatorio'' "Sedm pahorků" starověkého Říma Marka Aurelia Kapitol (Mons Capitolinus nebo Capitolium, it. Campidoglio) je nejznámější a nejmenší ze sedmi římských pahorků (lat. Septimontium), centrum a symbol moci Starověkého Říma.

Nový!!: Starověký Řím a Kapitol · Vidět víc »

Kapitolská vlčice

Kapitolská vlčice, muzeum Řím215 př. n. l. zobrazuje vlčici včetně kojených dvojčat Kapitolská vlčice (italsky Lupa Capitolina) je středověká bronzová socha na římském pahorku Kapitol.

Nový!!: Starověký Řím a Kapitolská vlčice · Vidět víc »

Kartágo

Kartágo, často psáno také Karthágo (latinsky Carthago, punsky 𐤒𐤓𐤕•𐤇𐤃𐤔𐤕, Qart Hadašt, odvozeno z fénického QRT HDŠT znamenající „Nové město“, řecky Καρχηδών; arabsky قرطاج a také قرطاجة), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula.

Nový!!: Starověký Řím a Kartágo · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Starověký Řím a Křesťanství · Vidět víc »

Keltské náboženství

kotlíku z Gundestrupu Jako keltské náboženství se označují polyteistické kulty starověkých Keltů, zaniklé po rozšíření křesťanství v západní Evropě na konci starověku a na počátku středověku.

Nový!!: Starověký Řím a Keltské náboženství · Vidět víc »

Kleopatra VII.

Obraz od F. A. Bridgmana z roku 1896 Kleopatra VII.

Nový!!: Starověký Řím a Kleopatra VII. · Vidět víc »

Klientelismus

Klientelismus je neoficiální, zákulisní systém dohod ve společnosti, jehož charakteristickým znakem je ochrana, jinak zvaná též protekce, vybraných členů celku, případně poškozování zájmů subjektů, kteří se na klientelistických vazbách nepodílejí.

Nový!!: Starověký Řím a Klientelismus · Vidět víc »

Kodifikace (právo)

Kodifikace je proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu.

Nový!!: Starověký Řím a Kodifikace (právo) · Vidět víc »

Kolón

Kolóni byli kategorií zemědělského obyvatelstva rozšířenou především v pozdní římské říši, kdy začal být velký nedostatek otroků.

Nový!!: Starověký Řím a Kolón · Vidět víc »

Kolonát

Kolonát znamená v řím. právu původně pacht pozemků; pachtýřovi se říkalo colonus.

Nový!!: Starověký Řím a Kolonát · Vidět víc »

Koloseum

Koloseum v současnosti: pohled na nejzachovalejší část Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr (latinsky: Amphitheatrum Flavium, italsky: Anfiteatro Flavio nebo Colosseo), je oválný amfiteátr v centru města Říma v Itálii.

Nový!!: Starověký Řím a Koloseum · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Konstantinopol · Vidět víc »

Korint

Korint (řecky Κόρινθος, Kórinthos) byl starověký řecký městský stát a v současnosti je to řecké město ležící při Korintské šíji (Isthmos) – úzkém pásu země spojujícím Peloponéský poloostrov s řeckou pevninou.

Nový!!: Starověký Řím a Korint · Vidět víc »

Král

český král Jiří z Poděbrad alt.

Nový!!: Starověký Řím a Král · Vidět víc »

Království

Království je stát s monarchistickým státním zřízením, v jehož čele stojí král.

Nový!!: Starověký Řím a Království · Vidět víc »

Krize třetího století

Krize třetího století je historický pojem, jímž se označuje období římských císařských dějin mezi lety 235 a 284/285 n. l. Vnějšími znaky krize byla politická nestabilita (časté střídání císařů), ekonomický úpadek (inflace, deurbanizace) a snížená obranyschopnost státu vůči vnějším nepřátelům (Germáni, perští Sásánovci).

Nový!!: Starověký Řím a Krize třetího století · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Starověký Řím a Kultura · Vidět víc »

Kynismus

Johna Williama Waterhouse Kynismus (novým pravopisem kynizmus; z řec. kyón - pes) byla v antickém Řecku filosofická škola, kterou ve 4.

Nový!!: Starověký Řím a Kynismus · Vidět víc »

Labarum

Labarum Labarum byla původně hlavní vojenská standarta římské armády zavedená za vlády císaře Konstantina, ze které se později vyvinul jeden z Kristových monogramů.

Nový!!: Starověký Řím a Labarum · Vidět víc »

Langobardi

Migrace ze Skandinávie Langobardi byli příslušníci západogermánských kmenů pocházející z dolního Labe.

Nový!!: Starověký Řím a Langobardi · Vidět víc »

Lars Porsenna

Lars Porsenna byl králem etruského města Clusia.

Nový!!: Starověký Řím a Lars Porsenna · Vidět víc »

Latifundie

Latifundie (z lat. latifundium, rozsáhlý pozemek) byly resp.

Nový!!: Starověký Řím a Latifundie · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Starověký Řím a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Starověký Řím a Latinka · Vidět víc »

Latinové

Řekové Latinové byli obyvatelé severozápadní části Latia ve starověku.

Nový!!: Starověký Řím a Latinové · Vidět víc »

Lazio

Lazio (latinsky Latium) je kraj ve střední Itálii, hlavní město je Řím.

Nový!!: Starověký Řím a Lazio · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Starověký Řím a Lékařství · Vidět víc »

Legenda

Legenda (pochází z latinského legenda, což znamená "věci určené ke čtení") je epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp.

Nový!!: Starověký Řím a Legenda · Vidět víc »

Lex Hortensia

Lex Hortensia, česky Hortensiův zákon je starověký římský zákon, přijatý roku 287 př. n. l. lidovým shromážděním.

Nový!!: Starověký Řím a Lex Hortensia · Vidět víc »

Libri tres contra Galileos

Libri tres contra Galileos (často též zkráceně Contra Galileos, česky Tři knihy proti Galilejským, míněno proti křesťanům) je řecky psaný polemický spis římského císaře Flavia Claudia Iuliana sepsaného v souvislosti s jeho reformní politikou v průběhu jeho krátké samostatné vlády v letech 361–363.

Nový!!: Starověký Řím a Libri tres contra Galileos · Vidět víc »

Licinius

Gaius Valerius Licinianus Licinius (kolem 265 dolní Podunají – jaro 325 Soluň) byl římský císař panující od 11. listopadu 308 do 19. září 324 na východě impéria.

Nový!!: Starověký Řím a Licinius · Vidět víc »

Liktor

Liktor Liktor byl u Římanů veřejný sluha úředníků s impériem, zpravidla šlo o propuštěného otroka.

Nový!!: Starověký Řím a Liktor · Vidět víc »

Limes Romanus

(Kolín n. R - Řezno) Limes Romanus nebo jen limes (lat. cesta, později mez, hranice; 2. pád limitis), znamená dnes v širším smyslu pevninskou hranici Římské říše, v užším smyslu systém opevnění a celní hranici tam, kde nebyla určena řekami.

Nový!!: Starověký Řím a Limes Romanus · Vidět víc »

Lucius Aemilius Paullus Macedonicus

Lucius Aemilius Paullus Macedonicus (kolem 229 př. n. l. – 160 př. n. l.) byl římský vojevůdce a politik.

Nový!!: Starověký Řím a Lucius Aemilius Paullus Macedonicus · Vidět víc »

Lucius Iunius Brutus

Lucius Iunius Brutus byl římský občan, jeden ze zakladatelů Římské republiky a jeden ze dvou prvních konzulů.

Nový!!: Starověký Řím a Lucius Iunius Brutus · Vidět víc »

Lukrécie

Sandro Botticelli, Smrt Lukrécie Tizian, Zneuctění Lukrécie Obraz z roku 1534 zachycuje akt sebevraždy Lukrécie Lukrécie, žena římského šlechtice Tarquinia Conlatina, zemřela tragickou smrtí poté, co byla zneuctěna synem posledního římského krále etruského původu, Sextem Tarquiniem.

Nový!!: Starověký Řím a Lukrécie · Vidět víc »

Magistratus

Magistratus (česky magistrát) byl ve starověkém Římě úředník zastávající magistraturu, tedy některý z volených úřadů.

Nový!!: Starověký Řím a Magistratus · Vidět víc »

Makedonci

Makedonci (také makedonští Slované) jsou jihoslovanský národ, představující 64,18 % obyvatelstva Republiky Makedonie (1 300 000), menšiny žijí v Srbsku, Černé Hoře, Albánii, aj., celkem 1 700 000.

Nový!!: Starověký Řím a Makedonci · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Starověký Řím a Malá Asie · Vidět víc »

Manicheismus

Ježíš Kristus jako manicheistický prorok (rozpoznán dle kříže na prsou), 13. století Manicheismus je již dnes vymizelé náboženské učení (jeho nejpozdější a nejzachovalejší forma s největším počtem památek byly nalezeny v Číně), které bylo založeno v Sasánovské říši babylonským prorokem Máním (přibližně roky 216–276) ve 3. století.

Nový!!: Starověký Řím a Manicheismus · Vidět víc »

Marcus Aemilius Lepidus (triumvir)

Marcus Aemilius Lepidus (90 př. n. l. - 13 př. n. l.) byl patricijský římský politik z rodiny Lepidus z rodu Aemilius.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Aemilius Lepidus (triumvir) · Vidět víc »

Marcus Antonius

Marcus Antonius – (latinsky: M•ANTONIVS•M•F•M•N; 83 př. n. l. – 30 př. n. l.) byl římský politik a vojevůdce.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Antonius · Vidět víc »

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus Augustus (26. dubna 121 – 17. března 180), byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Aurelius · Vidět víc »

Marcus Furius Camillus

Marcus Furius Camillus (kolem 446 př. n. l. – 365 př. n. l.) byl římský politik a vojevůdce patricijského původu.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Furius Camillus · Vidět víc »

Marcus Iunius Brutus

Marcus Iunius Brutus (85 př. n. l. - 23. října 42 př. n. l.) byl římský politik, zastánce republikánského zřízení a jeden z iniciátorů spiknutí proti diktátoru Gaiu Iuliu Caesarovi.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Iunius Brutus · Vidět víc »

Marcus Licinius Crassus

Marcus Licinius Crassus (115 př. n. l. – 53 př. n. l.) byl římský politik, vojevůdce a největší boháč v období úpadku římské republiky.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Licinius Crassus · Vidět víc »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Nový!!: Starověký Řím a Marcus Tullius Cicero · Vidět víc »

Markomani

Socha Markomana od Johanna Scherpa na hlavní fasádě Neue Burgu ve Vídni Marcomani byli germánským kmenem, který se na přelomu letopočtu usadil severně od Dunaje, na území dnešního Česka.

Nový!!: Starověký Řím a Markomani · Vidět víc »

Markomanské války

Markomanské války představovaly sérii válek, které proběhly v době vlády římského císaře Marka Aurelia mezi lety 166 až 180, kdy ze severu vpadly do římské říše početné kmeny Sarmatů, po nichž následovali germánští Markomani a Kvádové.

Nový!!: Starověký Řím a Markomanské války · Vidět víc »

Marmarské moře

Marmarské moře je součástí strategicky významné vodní cesty spojující Černé moře přes Bospor a Středozemní moře přes Dardanely.

Nový!!: Starověký Řím a Marmarské moře · Vidět víc »

Massinissa

Massinissa nebo Masinissa (kolem 238 př. n. l. – 148 př. n. l.) byl náčelníkem východonumidského kmene Massylů a později králem celé Numidie, starověkého severoafrického království ležícím na území dnešního Alžírska a Libye.

Nový!!: Starověký Řím a Massinissa · Vidět víc »

Maxentius

Marcus Aurelius Valerius Maxentius (mezi 275 a 283, patrně Sýrie – 28. října 312 u Říma) byl římský císař panující od 28. října 306 do 28. října 312, tj.

Nový!!: Starověký Řím a Maxentius · Vidět víc »

Maximianus

Marcus Aurelius Valerius Maximianus, známý též jako Maximianus Herculius (kolem 250 u Sirmia, Panonie – červenec 310 Massilia, Galie), byl římský císař v letech 286–305 a 307–308, jenž dlouhá léta působil jako spoluvládce zakladatele systému tetrarchie Diocletiana.

Nový!!: Starověký Řím a Maximianus · Vidět víc »

Mše

Kardinál Vlk celebruje mši tridentském ritu koná kněz úkony čelem oltáři. Mše čili mše svatá je nejdůležitější typ bohoslužby v některých křesťanských církvích.

Nový!!: Starověký Řím a Mše · Vidět víc »

Mýtus

Mýtus (řecky μύθος, vyprávění) je „symbolické vyprávění vyjadřující víru v plnost a celistvost nadčasového řádu“, typicky báje, tradiční, obvykle anonymní epický útvar, který dává odpovědi, aniž by kladl nějaké otázky.

Nový!!: Starověký Řím a Mýtus · Vidět víc »

Messina

Cattedrale di Messina Messina je třetí největší sicilské město a hlavní město provincie Messina.

Nový!!: Starověký Řím a Messina · Vidět víc »

Mezopotámie

Mezopotámie (z řeckého Μεσοποταμία, Mesopotamia, „země mezi řekami“ nebo „meziříčí“; arabsky بلاد الرافدين bilād al-rāfidayn, syrsky ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ beth nahrain, „země řek“) je označení pro oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, jejíž jádro tvoří povodí středního a dolního toku obou řek.

Nový!!: Starověký Řím a Mezopotámie · Vidět víc »

Milán

Milán (v milánském dialektu Milan) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano (Metropolitní město Milán).

Nový!!: Starověký Řím a Milán · Vidět víc »

Mithraismus

frýžskou čapkou přemáhajícího kosmického býka a dalšími výjevy z Mithrova života Mithraismus či přesněji Mithrova mystéria (nazývané též „Mystéria Peršanů“), čili kult boha Mithry či Mithrase (latinsky Mithras), byl římský náboženský synkretický směr pozdně starověkého Říma, svůj nejvyšší rozkvět a největší rozmach zažil v období pozdní antiky 1.

Nový!!: Starověký Řím a Mithraismus · Vidět víc »

Mithridatés VI. Pontský

Mithridatés VI., zvaný Eupatór Dionýsos (132 př. n. l. – 63 př. n. l.), byl králem Pontu v 1. století př. n. l. Pontos, který ležel na jižním pobřeží Černého moře, v dnešním severovýchodním Turecku, byl v této době největší a nejvlivnější říší Malé Asie.

Nový!!: Starověký Řím a Mithridatés VI. Pontský · Vidět víc »

Monarchie

Rámy IX. (†2016) je zároveň nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Monarchie (starořecky μοναρχία monarchía, česky samovláda) je forma vlády ve které je panovník nejvyšším představitelem a symbolem státu a jeho svrchovanosti.

Nový!!: Starověký Řím a Monarchie · Vidět víc »

Monofyzitismus

Monofyzitismus (z řeckého μόνος monos jeden + φύσις fysis přirozenost) je christologický názor, že Ježíš Kristus měl pouze jedinou, a to zcela božskou a nikoli lidskou přirozenost a že tedy nelze rozlišovat "mezi Otcem a Synem a mezi božstvím a lidstvím v Kristu".

Nový!!: Starověký Řím a Monofyzitismus · Vidět víc »

Monopol

Monopol je obvykle chápán jako jedna z forem nedokonalé konkurence, kdy existuje jen jedna firma na straně nabídky.

Nový!!: Starověký Řím a Monopol · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Starověký Řím a Náboženství · Vidět víc »

Núbie

Núbie dnes Núbie je historické území rozprostírající se v údolí Nilu v oblasti dnešního severního Súdánu a jižního Egypta.

Nový!!: Starověký Řím a Núbie · Vidět víc »

Nero

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (rodným jménem Lucius Domitius Ahenobarbus; 15. prosince 37 – 9. června 68) byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Nero · Vidět víc »

Nerva

Marcus Cocceius Nerva (8. listopadu 30 Narnia, Umbrie – 27. ledna 98 Řím) byl římský císař panující od 18. září 96 do 27. ledna 98, nejprve jako samovládce, od října 97 spolu s Markem Ulpiem Traianem, užívajícím titulu caesar.

Nový!!: Starověký Řím a Nerva · Vidět víc »

Niš

Niš (v srbské cyrilici Ниш, ve starověku latinsky Naissus) je město na jihovýchodě Srbska.

Nový!!: Starověký Řím a Niš · Vidět víc »

Nobilita

Nobilita byla vrstva bohatých a vlivných římských občanů, která se vytvořila na začátku 3.

Nový!!: Starověký Řím a Nobilita · Vidět víc »

Nova Roma

Nova Roma je mezinárodní nezisková organizace, zabývající se římskou historií, náboženstvím a kulturním dědictvím, stejně jako i praktikování římského způsobu života a víry.

Nový!!: Starověký Řím a Nova Roma · Vidět víc »

Novoplatonismus

Novoplatonismus (někdy také neoplatonismus) je poslední ucelený systém antické filosofie, který vznikl koncem 2. století a trval do 6. století.

Nový!!: Starověký Řím a Novoplatonismus · Vidět víc »

Numa Pompilius

Denár Pomponila Mola, na rubu Numa Pompilius. Nápisy: L.POMPON.MOLO, na rubu NVMA.POMPIL (97 př. n. l.) Numa Pompilius (údajně 750 – 672 př. n. l.) byl legendární druhý římský král, nástupce Romulův.

Nový!!: Starověký Řím a Numa Pompilius · Vidět víc »

Numidie

Numidie (berbersky Inumiden) byla starověkým berberským královstvím v severní Africe, které se později stalo římskou provincií.

Nový!!: Starověký Řím a Numidie · Vidět víc »

Občanská válka

Čečensku Občanská válka je ozbrojený konflikt, v němž obě válčící strany tvoří (alespoň zčásti) obyvatelé jednoho státu bojující zpravidla na jeho území.

Nový!!: Starověký Řím a Občanská válka · Vidět víc »

Občanské právo

Občanské právo hmotné, popřípadě zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví českého právního řádu.

Nový!!: Starověký Řím a Občanské právo · Vidět víc »

Odoaker

Flavius Odoacer (Odoacerus, Odoacre, Odoaker), (433 Panonie – 493 Ravenna) byl germánský vojevůdce a italský král z kmene Skirů.

Nový!!: Starověký Řím a Odoaker · Vidět víc »

Oligarchie

Oligarchie (řecky Ὀλιγαρχία, Oligarchía) či oligokracie je nedemokratická forma vlády menšiny (elit), ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob (nejčastěji byrokratickoarmádně zorganizovaní příslušníci nejbohatší vrstvy ((spolu)majitelé) s politickým vlivem) téměř bez jakékoliv kontroly společnosti.

Nový!!: Starověký Řím a Oligarchie · Vidět víc »

Optimáti

Optimáti (latinsky optimates, „nejlepší muži“; známí rovněž jako boni, „dobří muži“) byla aristokratická a silně konzervativní frakce v pozdní římské republice, jež se vyprofilovala v době reformního hnutí bratří Gracchů (Tiberia a Gaia).

Nový!!: Starověký Řím a Optimáti · Vidět víc »

Orfismus (náboženství)

Orfismus byl různorodý mystický proud starověkého řeckého náboženství odvozující svou nauku od mytického pěvce Orfea.

Nový!!: Starověký Řím a Orfismus (náboženství) · Vidět víc »

Orient

Jeana-Léona Gérôma (kolem 1876) Orient (franc. východ) je tradiční označení východních zemí a kultur, jehož obsah se v dějinách měnil.

Nový!!: Starověký Řím a Orient · Vidět víc »

Osvojení

Osvojení neboli adopce dítěte Osvojení nebo také adopce je jednou z forem náhradní rodinné péče, která si dává za cíl založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je přirozený mezi rodiči a dětmi.

Nový!!: Starověký Řím a Osvojení · Vidět víc »

Otrokářství

náhled Otrok v Zanzibaru. 'Trest arabského pána za drobný přečin.' cca 1890. Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody.

Nový!!: Starověký Řím a Otrokářství · Vidět víc »

Palatin (Řím)

Zříceniny na Palatinu Palatin nebo Palatinus (lat. Mons Palatinus) je pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím.

Nový!!: Starověký Řím a Palatin (Řím) · Vidět víc »

Palmýra

Palmýra (arabsky: تدمر, Tadmor, Aramejsky: Tedmurtá) je město a pozůstatky antického semitského města v Sýrii, 215 km severovýchodně od hlavního města Damašku.

Nový!!: Starověký Řím a Palmýra · Vidět víc »

Parthové

Traianově sloupu v Římě (překreslení) Parthové (staropersky Parthava; řecky Πάρθοι, Parthoi; latinsky Parthi) je v užším slova smyslu název etnika, obývajícího ve starověku oblast jihovýchodně od Kaspického moře (dnes západní část íránského Chorásánu), v širším smyslu pojmenování vládnoucí vrstvy parthské říše (cca 245 př. n. l. – 224 n. l.), jednoho z nejvýznamnějších státních útvarů ve starověku.

Nový!!: Starověký Řím a Parthové · Vidět víc »

Patriarchát (územní členění církve)

Patriarcha, (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία).

Nový!!: Starověký Řím a Patriarchát (územní členění církve) · Vidět víc »

Patricij

Patricij nebo patricius (z lat. pater, otec; doslova „potomek urozeného otce“) byl potomek staré římské rodiny a původně pouze patricijové byli plnoprávnými občany Říma.

Nový!!: Starověký Řím a Patricij · Vidět víc »

Patron

Patron (latinsky patronus) byl v antickém Římě pán ve vztahu ke svým klientům nebo propuštěncům.

Nový!!: Starověký Řím a Patron · Vidět víc »

Pax Romana

Traiana kolem roku 117 Pax Romana nebo také Pax Augusta (latinsky „římský“ nebo „Augustův mír“) je označení, které zavedl britský historik Edward Gibbon pro dlouhé období relativního míru po celém území Římské říše zhruba mezi roky 27 př. n. l. (nástup císaře Augusta) a 180 n. l. (smrt císaře Marca Aurelia).

Nový!!: Starověký Řím a Pax Romana · Vidět víc »

Předalpská Galie

Mapa Galie kolem roku 58 př. n. l., Předalpská Galie (''Gallia Cisalpina'') se nachází v severní Itálii. Předalpská Galie (latinsky: Gallia Cisalpina) bylo římské pojmenování oblasti (v letech 203 až 43/42 př. n. l. římské provincie), zahrnující území dnešní severní Itálie při řece Pádu ohraničené horskými masívy Alp a Apenin.

Nový!!: Starověký Řím a Předalpská Galie · Vidět víc »

Pergamon

Rekonstruovaný Traianův chrám v Pergamu Pergamon (řecky Πέργαμος), případně Pergamum, byla starověká řecká obec na území Mýsie v severozápadní Malé Asii.

Nový!!: Starověký Řím a Pergamon · Vidět víc »

Perseus Makedonský

Perseus (212 př. n. l. – kolem 165 př. n. l.) byl v letech 179 až 168 př. n. l. posledním makedonským králem.

Nový!!: Starověký Řím a Perseus Makedonský · Vidět víc »

Perská říše

Persepole, centra původní Perské říše Perská říše je pojmenování pro různé historické státní útvary v oblasti Peršany obývané Persie, dnešního Íránu.

Nový!!: Starověký Řím a Perská říše · Vidět víc »

Philae

Philae (někdy foneticky Fílé; v egyptštině Pilak, řecky Φιλαί) byl ostrov na Nilu v dnešním jižním Egyptě jižně od 1. kataraktu u Asuánu na historické hranici mezi Egyptem a Núbií, na němž byl postaven jeden z nejznámějších chrámů starověkého Egypta zasvěcený bohyni Esetě.

Nový!!: Starověký Řím a Philae · Vidět víc »

Plebej

Plebej neboli plebejec (lat. plebeius z plebs, lid, měšťané) byl římský měšťan, který neměl předky mezi starou rodovou šlechtou (patricii čili optimáty).

Nový!!: Starověký Řím a Plebej · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Starověký Řím a Pohanství · Vidět víc »

Polybios

Polybios, řecky Πολυβιος, (asi 203 př. n. l. - asi 120 př. n. l.) byl starověký řecký politik a nejvýznamnější historik období helénismu.

Nový!!: Starověký Řím a Polybios · Vidět víc »

Pompeius

Gnaeus Pompeius Magnus (29. září 106 př. n. l. – 28. září 48 př. n. l.), někdy zmiňován jako Pompeius Veliký, byl význačný vojevůdce a méně obratný politik na sklonku existence římské republiky.

Nový!!: Starověký Řím a Pompeius · Vidět víc »

Pontus

Pontus (řecky Πόντος – Pontos, což znamená „moře“) byl název oblasti a někdejšího starověkého království, rozkládajícího se na jižním břehu Černého moře (Pontos Euxeinos).

Nový!!: Starověký Řím a Pontus · Vidět víc »

Populárové

Populárové (latinsky populares, „naklonění lidu“; svými nepřáteli nazývaní „demagogové“) byli politici nearistokratického původu v době pozdní římské republiky, kteří s podporou lidových shromáždění usilovali o prolomení mocenského monopolu římského senátu.

Nový!!: Starověký Řím a Populárové · Vidět víc »

Portugalština

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou.

Nový!!: Starověký Řím a Portugalština · Vidět víc »

Portugalsko

Portugalsko (portugalsky: Portugal), oficiálně Portugalská republika (portugalsky: República Portuguesa) je evropský stát nacházející se na samém jihozápadním cípu světadílu, v západní části Pyrenejského poloostrova.

Nový!!: Starověký Řím a Portugalsko · Vidět víc »

Pozdně antické náboženství

Římské říše. Pozdně antické náboženství (někdy méně přesně též pohanství v pozdní antice) je konvenční novodobé označení pro pestrý a nejednotný soubor náboženských či filosoficko-náboženských nekřesťanských (tj. pohanských) představ a systémů v oblasti tradiční řecko-římské kultury v době, kdy se po vydání milánského ediktu začaly střetávat s křesťanstvím jako rovnoprávným náboženstvím.

Nový!!: Starověký Řím a Pozdně antické náboženství · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Starověký Řím a Pravoslaví · Vidět víc »

Pretoriánská garda

Claudiovi, jej členové Pretoriánské gardy v roce 41, poté co byl zavražděn císař Caligula, objevili jak se skrývá za závěsem a prohlásili ho císařem. Pretoriánská garda byla elitní jednotka tvořící osobní stráž římských císařů.

Nový!!: Starověký Řím a Pretoriánská garda · Vidět víc »

Principát

Octavius Augustus s občanskou korunou Jako principatus - principát se označovala raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octavia Augusta do Diokleciána (císařem v letech 284–305), který zavedl centralizovanější a více absolutistický dominát.

Nový!!: Starověký Řím a Principát · Vidět víc »

Propuštěnec

Propuštěnec byl otrok, kterého ve starověkém Římě jeho pán propustil na svobodu a tím mu daroval nejen svobodu, ale i právní osobnost.

Nový!!: Starověký Řím a Propuštěnec · Vidět víc »

Proskripce

Proskripce (latinsky proscriptio, pl. proscriptiones) ve starověkém Římě představovaly prohlášení člověka za nepřítele státu.

Nový!!: Starověký Řím a Proskripce · Vidět víc »

Protektorát

Protektorát (lat. protectio – ochrana) je označení pro formu státního zřízení.

Nový!!: Starověký Řím a Protektorát · Vidět víc »

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66.

Nový!!: Starověký Řím a První židovská válka · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Starověký Řím a První nikajský koncil · Vidět víc »

První punská válka

První punská válka (264 až 241 př. n. l.) byla první z celkem tří punských válek vybojovaných mezi Kartágem a Římskou republikou.

Nový!!: Starověký Řím a První punská válka · Vidět víc »

Ptolemaiovci

Ptolemaiovci (též Lágovci) byla dynastie makedonského původu, která vládla v Egyptě v letech 323 př. n. l.–30 př. n. l..

Nový!!: Starověký Řím a Ptolemaiovci · Vidět víc »

Ptolemaiovský Egypt

Ptolemaiovská říše nebo Ptolemaiovský Egypt jsou obecně užívané termíny pro Ptolemaiovské království (starořecky Πτολεμαϊκὴ βασιλεία, Ptolemaïkḕ basileía), starověký helénistický stát v Egyptě od roku 305 př. n. l., kdy se jako král nad ním ujal vlády Ptolemaios I. Sótér, původně makedonský generál Alexandra Velikého, až do roku 30 př. n. l., kdy byl Egypt dobyt Gaiem Octavianem a přeměněn v římskou provincii, v latině nazývanou jako Aegyptus.

Nový!!: Starověký Řím a Ptolemaiovský Egypt · Vidět víc »

Pyrrhos

Pyrrhos I. Épeirský (asi 319–272 př. n. l., Argos) byl hegemonem épeirského spolku, králem Molossů a Makedonie.

Nový!!: Starověký Řím a Pyrrhos · Vidět víc »

Pyrrhovo vítězství

Epeiru Pyrrhovo vítězství je slovní spojení, které vyjadřuje formální vítězství či úspěch, které ve skutečnosti ve svých důsledcích žádným vítězstvím či úspěchem není.

Nový!!: Starověký Řím a Pyrrhovo vítězství · Vidět víc »

Ravenna

Ravenna je italské město v oblasti Emilia-Romagna, hlavní město stejnojmenné provincie, sídlo arcibiskupa a jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii.

Nový!!: Starověký Řím a Ravenna · Vidět víc »

Reforma Servia Tullia

Reforma Servia Tullia, jedná se o reformu, která měla proběhnout v Římě za vlády etruského krále Servia Tullia (asi 578 př. n. l. – 534 př. n. l.). Podle římské tradice Servius Tullius reformoval rozdělení obyvatelstva a rozdělil jej do šesti tříd, podle peněžního censu.

Nový!!: Starověký Řím a Reforma Servia Tullia · Vidět víc »

Reggio di Calabria

Reggio di Calabria (někdy také Reggio Calabria) je italské město položené při Messinské úžině v oblasti Kalábrie, hlavní město provincie Reggio Calabria a největší kalabrijské město.

Nový!!: Starověký Řím a Reggio di Calabria · Vidět víc »

Republika

Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období.

Nový!!: Starověký Řím a Republika · Vidět víc »

Rhodos

Rhodos (druhý pád Rhodu,, výslovnost) je řecký ostrov v Egejském moři, největší z Dodekanéských ostrovů, když dosahuje rozlohy 1400 km².

Nový!!: Starověký Řím a Rhodos · Vidět víc »

Romanizace

Romanizace je proces postupného převládání vlivu římské kultury v západní polovině Římské říše.

Nový!!: Starověký Řím a Romanizace · Vidět víc »

Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:'''modrá''' – francouzština; '''zelená''' – španělština; '''oranžová''' – portugalština; '''žlutá''' – italština; '''červená''' – rumunština Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny.

Nový!!: Starověký Řím a Románské jazyky · Vidět víc »

Romulus a Remus

Kapitolská vlčice, socha vlčice kojící Romula a Rema Romulus a Remus byla podle pověsti dvojčata, která založila Řím.

Nový!!: Starověký Řím a Romulus a Remus · Vidět víc »

Romulus Augustus

Romulus Augustus, známý rovněž jako Romulus Augustulus, byl poslední západořímský císař, vládnoucí od 31.

Nový!!: Starověký Řím a Romulus Augustus · Vidět víc »

Rubikon

Rubikon je řeka na Apeninském poloostrově v severní Itálii (Emilia-Romagna).

Nový!!: Starověký Řím a Rubikon · Vidět víc »

Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

Nový!!: Starověký Řím a Rumunština · Vidět víc »

Sabinové

Sabinové byl kmen žijící na území dnešní Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Sabinové · Vidět víc »

Sagunto

Sagunto (ve valencijštině Sagunt) je přístavní město nacházející se ve východním Španělsku.

Nový!!: Starověký Řím a Sagunto · Vidět víc »

Samnium

Samnité na mapě starověké Itálie Samnium (oskicky: Safinim, italsky: Sánnio) byla vnitrozemská oblast na jihu Apeninského poloostrova v Itálii, která byla domovem Samnitů, skupiny sabellských kmenů, kteří ovládali toto území zhruba mezi léty 600 př. n. l. až 290 př. n. l. Samnium bylo ohraničeno Latiem na severu, Lukánií na jihu, Kampánií na západě a Apulií na východě.

Nový!!: Starověký Řím a Samnium · Vidět víc »

Sardinie

Sardinie (italsky: Sardegna, sardinsky Sardigna, Sardinna nebo Sardinnia) je autonomní oblast na stejnojmenném ostrově na jihozápadě Itálie o rozloze 24 090 km² ve Středozemním moři.

Nový!!: Starověký Řím a Sardinie · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Starověký Řím a Sarmati · Vidět víc »

Sásánovci

Sásánovci byla královská dynastie, vládnoucí ve starověké Persii v letech 224 až 651.

Nový!!: Starověký Řím a Sásánovci · Vidět víc »

Sýrie (provincie)

Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Sýrie Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp.

Nový!!: Starověký Řím a Sýrie (provincie) · Vidět víc »

Scipio Aemilianus

Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinus (185 př. n. l. – 129 př. n. l.), častěji nazývaný Scipio Africanus mladší nebo Scipio Aemilianus, byl významným vojevůdcem a politikem v dobách vrcholné římské republiky, který velel vojsku, jež v roce 146 př. n. l. dobylo a vypálilo Kartágo.

Nový!!: Starověký Řím a Scipio Aemilianus · Vidět víc »

Scipio Africanus

Publius Cornelius Scipio Africanus (236 př. n. l. – 183 př. n. l.), případně také Scipio Africanus starší, byl římským politikem a vojevůdcem v době druhé punské války, v níž dosáhl nesmrtelné slávy jako vítěz nad Hannibalem.

Nový!!: Starověký Řím a Scipio Africanus · Vidět víc »

Secessio plebis

Odchod plebejců v představě malíře Barlocciniho (1849) Secessio plebis neboli plebejské secese byly události v římských dějinách, kdy většinové neurozené obyvatelstvo opustilo město, aby dosáhlo svých požadavků.

Nový!!: Starověký Řím a Secessio plebis · Vidět víc »

Seleukovci

Državy Seleukovců kolem roku 300 př. n. l. Seleukovci byli dynastií makedonského původu, která ovládala od roku 312 př. n. l. asijskou část panství Alexandra Velikého.

Nový!!: Starověký Řím a Seleukovci · Vidět víc »

Seleukovská říše

Seleukovská říše (starořecky Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν, Basileía tōn Seleukidōn, zkráceně Σελεύκεια, Seleúkeia) byla založena po smrti Alexandra Makedonského, když se jeden z jeho generálů, Seleukos I. Níkátor, ustavil v roce 312 př. n. l. pánem Babylónu.

Nový!!: Starověký Řím a Seleukovská říše · Vidět víc »

Septimius Severus

Lucius Septimius Severus, jako císař Lucius Septimius Severus Pertinax (11. dubna 146 Leptis Magna, Afrika – 4. února 211 Eburacum, Británie), byl římský císař vládnoucí od 9. dubna 193 do 4. února 211, nejprve spolu s Clodiem Albinem (193–196/197), později se svými syny Caracallou a Getou.

Nový!!: Starověký Řím a Septimius Severus · Vidět víc »

Servius Tullius

Servius Tullius († 535 př. n. l.) byl podle tradičního antického podání šestý král Říma, v pořadí druhý z etruské dynastie, který vládl asi v letech 575–535 př. n. l. O historicitě jeho osoby současní badatelé nepochybují, o jeho původu a životě však existují rozporné zprávy.

Nový!!: Starověký Řím a Servius Tullius · Vidět víc »

Sestercius

Sestercius s Dioskúry Sestercius (latinsky sestertius) byla starověká římská mince.

Nový!!: Starověký Řím a Sestercius · Vidět víc »

Severní Afrika

Severní Afrika, která je od zbytku afrického kontinentu oddělena pouští Sahara představuje nejsevernější část tohoto kontinentu.

Nový!!: Starověký Řím a Severní Afrika · Vidět víc »

Severovská dynastie

Severovská dynastieSeverovská dynastie či Severovci byla římská císařská dynastie, kterou založil panonský místodržitel Septimius Severus v roce 193.

Nový!!: Starověký Řím a Severovská dynastie · Vidět víc »

Seznam římských císařů

Augustus, první římský císař Seznam římských císařů představuje souhrn jedinců monarchicky vládnoucích římské říši od konce 1.

Nový!!: Starověký Řím a Seznam římských císařů · Vidět víc »

Seznam římských konzulů

Seznam římských konzulů (fasti consulares) je základním pramenem pro dataci starořímských dějin a archeologie, neboť přiřazuje jednotlivým rokům jména konzulů, podle nichž se jednotlivé roky v historických pramenech pojmenovávaly.

Nový!!: Starověký Řím a Seznam římských konzulů · Vidět víc »

Seznam římských králů

Seznam římských králů je velmi těžké spolehlivě sestavit, neboť pro toto období neexistují spolehlivé historické prameny.

Nový!!: Starověký Řím a Seznam římských králů · Vidět víc »

Sicílie

Sicílie je autonomní region Itálie na stejnojmenném největším ostrově ve Středozemním moři Sicílii a okolních malých ostrovech.

Nový!!: Starověký Řím a Sicílie · Vidět víc »

Skotsko

Skotsko (skotsky a anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba) je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.

Nový!!: Starověký Řím a Skotsko · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Starověký Řím a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Sol (bůh)

Malé Asie Sol je římské božstvo Slunce.

Nový!!: Starověký Řím a Sol (bůh) · Vidět víc »

Spartakus

Spartakus (109 př. n. l. – 71 př. n. l.) byl podle římských historiků otrok a gladiátor, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě.

Nový!!: Starověký Řím a Spartakus · Vidět víc »

SPQR

Písmena vytesaná do kameneS.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu senát a lid římský.

Nový!!: Starověký Řím a SPQR · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Starověký Řím a Starověk · Vidět víc »

Starověká římská literatura

Římská literatura je součástí tzv.

Nový!!: Starověký Řím a Starověká římská literatura · Vidět víc »

Starověká Makedonie

Makedonie (řecky Μακεδονία, Makedonía) byla starověké království ležící na severu moderního Řecka.

Nový!!: Starověký Řím a Starověká Makedonie · Vidět víc »

Starověké Řecko

Parthenón – symbol starověkého Řecka Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.

Nový!!: Starověký Řím a Starověké Řecko · Vidět víc »

Starověké římské náboženství

rohem hojnosti (''cornu copiae'') Starověké římské náboženství je soubor věrských představ a praktik Římanů od založení Říma do konce starověku.

Nový!!: Starověký Řím a Starověké římské náboženství · Vidět víc »

Starověký Egypt

Hlavní centra starověkého Egypta Gíze jsou dnes nejznámějšími symboly staroegyptské civilizace Starověký Egypt byl jedna z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě.

Nový!!: Starověký Řím a Starověký Egypt · Vidět víc »

Státní náboženství

bez státního náboženství Státní nebo také oficiální náboženství či státní církev je náboženská nauka, instituce nebo vyznání víry oficiálně podporované státem.

Nový!!: Starověký Řím a Státní náboženství · Vidět víc »

Státověda

Státověda je věda, která se zabývá vznikem, fungováním a znaky státu a vztahem mezi jeho institucemi.

Nový!!: Starověký Řím a Státověda · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Starověký Řím a Stěhování národů · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Starověký Řím a Středověk · Vidět víc »

Středozemní moře

Středozemní moře (latinsky Mare Internum nebo Mare Mediterraneum, španělsky Mar Mediterráneo, katalánsky Mar Mediterrània, francouzsky mer Méditerranée, korsicky Mare Mediterraniu, italsky Mar Mediterraneo, slovinsky Sredozemsko morje, chorvatsky Sredozemno more, srbsky Средоземно море, albánsky Detit Mesdhe, řecky Μεσόγειο Θάλασσα (Mesógeio Thálassa, Mesojio Thalasa), turecky Akdeniz, arabsky البحر الأبيض المتوسط (al-bahhr al-abyadd al-mutawasitt), hebrejsky הים התיכון (ha-yam ha-tíqón), maltsky Baħar Mediterran) je vnitřní moře Atlantského oceánu mezi Evropou, Asií a Afrikou.

Nový!!: Starověký Řím a Středozemní moře · Vidět víc »

Stoicismus

Zénón z Kitia. Foto Paolo Monti, 1969 Stoicismus je filosofický směr, založený oficiálně Zénonem z Kitia počátkem 3.

Nový!!: Starověký Řím a Stoicismus · Vidět víc »

Sulla

Lucius Cornelius Sulla (okolo 138/134 př. n. l. – 78 př. n. l.), zvaný Felix („Šťastný“), byl římský politik, vojevůdce a diktátor v době pozdní fáze existence Římské republiky.

Nový!!: Starověký Řím a Sulla · Vidět víc »

Svatá Helena

Flavia Iulia Helena Augusta, též známá jako svatá Helena, Helena Augusta či Helena Konstantinopolská (255 v Drepanonu – 18. srpna 330 v Nikomédii), byla manželkou pozdějšího římského císaře Constantia I. Chlora, jemuž již dříve porodila syna Konstantina, zvaného později Veliký.

Nový!!: Starověký Řím a Svatá Helena · Vidět víc »

Svébové

Svébové (též Suebové, Svévové) bylo východogermánské etnikum, které na přelomu letopočtu žilo poblíž Baltského moře.

Nový!!: Starověký Řím a Svébové · Vidět víc »

Syřané

Koláž slavných Syřanů Syřané jsou občané Syrské arabské republiky, kteří jsou semitského původu a hovoří arabsky nebo aramejsky.

Nový!!: Starověký Řím a Syřané · Vidět víc »

Syrakusy

Syrakusy (česky také Syrákúsy, italsky: Siracusa) je italské město v oblasti Sicílie, hlavní město stejnojmenné provincie.

Nový!!: Starověký Řím a Syrakusy · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: Starověký Řím a Tacitus · Vidět víc »

Taranto

Taranto (česky Tarent) je italské město v kraji Apulie a hlavní město provincie Taranto.

Nový!!: Starověký Řím a Taranto · Vidět víc »

Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus (neznámo – 495 př. n. l.) byl poslední římský král, který se dostal na trůn pomocí vraždy svého předchůdce Servia Tullia.

Nový!!: Starověký Řím a Tarquinius Superbus · Vidět víc »

Taurus (pohoří)

Taurus je pohoří v jižním a východním Turecku.

Nový!!: Starověký Řím a Taurus (pohoří) · Vidět víc »

Třetí makedonská válka

Třetí makedonská válka (171 až 168 př. n. l.) byla konfliktem, v němž se střetli Římané s makedonským králem Perseem.

Nový!!: Starověký Řím a Třetí makedonská válka · Vidět víc »

Theodorich Veliký

Theodorich (též Theoderich) Veliký (453–526) z rodu Amalů byl od roku 474 králem Ostrogótů.

Nový!!: Starověký Řím a Theodorich Veliký · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Starověký Řím a Theodosius I. · Vidět víc »

Thrákie

Turecku Thrákie (bulharsky: Тракия Trakija, řecky: Θράκη Thrákē, latinsky: Thrace nebo také Threce, turecky: Trakya) je historické území nacházející se na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Starověký Řím a Thrákie · Vidět víc »

Tibera

Tibera je řeka v Itálii (Lazio, Emilia-Romagna, Toskánsko, Umbrie).

Nový!!: Starověký Řím a Tibera · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Tiberius · Vidět víc »

Tiberius Sempronius Gracchus

Tiberius Sempronius Gracchus (163 př. n. l. - 133 př. n. l.) byl římským politikem a tribunem lidu s politickou příslušností k populares.

Nový!!: Starověký Řím a Tiberius Sempronius Gracchus · Vidět víc »

Titus

Titus Flavius Vespasianus, jako císař Imperator Titus Caesar divi Vespasiani filius Vespasianus Augustus (30. prosince 39 Řím – 13. září 81 Aquae Cutiliae), byl římský císař z flaviovské dynastie panující od 24. června 79 do 13. září 81.

Nový!!: Starověký Řím a Titus · Vidět víc »

Titus Quinctius Flamininus

Titus Quinctius Flamininus (228 př. n. l. – 174 př. n. l.) byl římský politik a vojevůdce, který zvítězil nad makedonským králem Filipem V. v druhé makedonské válce.

Nový!!: Starověký Řím a Titus Quinctius Flamininus · Vidět víc »

Traianus

Marcus Ulpius Traianus (18. září 53 v Italice poblíž dnešní Sevilly – 9. srpna 117 v Selinúntu), obvykle známý jako Traianus (česky Traján), byl římský císař od roku 98 až do své smrti v roce 117.

Nový!!: Starověký Řím a Traianus · Vidět víc »

Trója

Trója (anglicky Troy, chetitsky Truwisa, řecky Τροία, Ίλιον, latinsky Trōia nebo Īlium, turecky Truva nebo Troia) bylo jednak skutečné, jednak bájné město na území dnešního Turecka v západní Malé Asii.

Nový!!: Starověký Řím a Trója · Vidět víc »

Trestní právo

Trestní právo v České republice je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Nový!!: Starověký Řím a Trestní právo · Vidět víc »

Tribun lidu

Tribun lidu (latinsky tribunus plebis) byl ve starověkém Římě vysoký volený úředník (magistratus), který měl ve městě zastávat zájmy plebejů před útiskem patricijů.

Nový!!: Starověký Řím a Tribun lidu · Vidět víc »

Triumvirát

Triumvirát (lat. triumviratus, od trium virorum, „(vláda) tří mužů“) znamenal ve starověkém Římě obecně trojčlennou komisi, v užším smyslu spojenectví tří mocných politických nebo vojenských vůdců.

Nový!!: Starověký Řím a Triumvirát · Vidět víc »

Tyrannis

Tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky) označuje formu vlády řecké antiky, které bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. V obou případech je hlavou takového systému tyran (řecky – tyrannos), v dobách antického Řecka to bylo označení vládce.

Nový!!: Starověký Řím a Tyrannis · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Starověký Řím a Umění · Vidět víc »

Umbrové

Starověká Itálie s vyznačeným územím starých Umbrů Umbrové byli italický kmen starověké Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Umbrové · Vidět víc »

Urbanizace

Celosvětová mapa urbanizace zobrazující procento urbanizace v jednotlivých zemích k roku 2015. Urbanizace (také poměšťování) je proces, při kterém společnost mění svůj způsob života z venkovského na městský.

Nový!!: Starověký Řím a Urbanizace · Vidět víc »

Uzurpátor

Uzurpátor je v obecném slova smyslu osoba, která si přisvojuje cizí práva a požitky, ať už násilím nebo svévolným jednáním.

Nový!!: Starověký Řím a Uzurpátor · Vidět víc »

Valens

Flavius Iulius Valens (328 – 9. srpna 378) byl římský císař v letech 364 až 378.

Nový!!: Starověký Řím a Valens · Vidět víc »

Valentinianus I.

Flavius Valentinianus (321 – 17. listopadu 375), známý spíše jako Valentinianus I., byl římský císař vládnoucí od roku 364 až do své smrti a zakladatel valentiniánské dynastie.

Nový!!: Starověký Řím a Valentinianus I. · Vidět víc »

Valerianus

Publius Licinius Valerianus (Valerián; cca 190/200 – po 260) byl římský císař vládnoucí spolu se svým synem Gallienem v letech 253–260.

Nový!!: Starověký Řím a Valerianus · Vidět víc »

Vandalové

Mapa germánských kmenů kolem roku 100 n. l. (bez Skandinávie), Vandalové tmavě zeleně Vandalové byli germánský kmen, jazykově patřící k východogermánské skupině indoevropské jazykové skupiny, pocházející údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře.

Nový!!: Starověký Řím a Vandalové · Vidět víc »

Válečné reparace

Válečné reparace jsou odškodným placeným po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům.

Nový!!: Starověký Řím a Válečné reparace · Vidět víc »

Veje

Geografická pozice města Veje (latinsky: Veii) byly ve starověku považovány za nejbohatší město z etruské ligy.

Nový!!: Starověký Řím a Veje · Vidět víc »

Velká Británie (ostrov)

Evropy Satelitní snímek z roku 2002 Velká Británie (anglicky Great Britain) je ostrov na severozápadě Evropy, největší ostrov ze souostroví Britských ostrovů na severozápadě Evropy.

Nový!!: Starověký Řím a Velká Británie (ostrov) · Vidět víc »

Velké Řecko

Magna Graecia okolo roku 280 př. n. l. Velké Řecko (řec. Megalé Hellas, lat. Magna Graecia) je starořecké označení pro pobřežní řecká města v jižní Itálii.

Nový!!: Starověký Řím a Velké Řecko · Vidět víc »

Venuše (mytologie)

Venuše (Venus) je římská bohyně smyslnosti, krásy a lásky.

Nový!!: Starověký Řím a Venuše (mytologie) · Vidět víc »

Vespasianus

Titus Flavius Vespasianus (17. listopadu 9, Falacrinae – 23. června 79, Aquae Cutiliae) běžně známý jako Vespasianus (česky Vespasián), byl římský císař od roku 69 až do své smrti.

Nový!!: Starověký Řím a Vespasianus · Vidět víc »

Vesuv

Vesuv (italsky Monte Vesuvio) je činný stratovulkán na Apeninském poloostrově v Itálii. Sopka se vypíná 1281 metrů nad Neapolským zálivem.

Nový!!: Starověký Řím a Vesuv · Vidět víc »

Veto

Veto, latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například zákonodárný proces.

Nový!!: Starověký Řím a Veto · Vidět víc »

Via Latina

Via Latina (modrá), Via Labicana (červená) a Via Praeneste (fialová Je jednou z nejstarších římských silnic.

Nový!!: Starověký Řím a Via Latina · Vidět víc »

Via Salaria

římská silniční síť. Via Salaria je šedá. Via Salaria je antická solná cesta, která vedla ze severní Itálie přes Latium, kde leží Řím až do střední Itálie.

Nový!!: Starověký Řím a Via Salaria · Vidět víc »

Vizigóti

Vizigóti neboli Západní Gótové byli kmen východogermánského etnika Gótů hovořícího gótštinou.

Nový!!: Starověký Řím a Vizigóti · Vidět víc »

Vojenská taktika

Vojenská taktika (respektive bojová taktika) je soubor konkrétních metod používaných válčícími stranami za účelem napadení a zničení nepřítele v bitvě.

Nový!!: Starověký Řím a Vojenská taktika · Vidět víc »

Volená monarchie

Volená monarchie nebo také volební monarchie je označení takového státního zřízení, kde ať už formálně nebo fakticky, vládne panovník (monarcha), který nevládne dědičně, nýbrž je do svého úřadu zvolen.

Nový!!: Starověký Řím a Volená monarchie · Vidět víc »

Volskové

Volskové nebo Voluskové (lat. Volsci) byl ve starověku italický kmen, který sídlil v jihovýchodní části Latia, v povodí řeky Liri.

Nový!!: Starověký Řím a Volskové · Vidět víc »

Wikiknihy

Logo Wikiknih Wikiknihy (z anglického) je sesterský projekt Wikipedie, obsahující volně šiřitelné učebnice všeho druhu, manuály a podobné texty.

Nový!!: Starověký Řím a Wikiknihy · Vidět víc »

Zákon dvanácti desek

Zákon nebo Zákoník dvanácti desek (latinsky Lex nebo Leges duodecim tabularum) je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5.

Nový!!: Starověký Řím a Zákon dvanácti desek · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Starověký Řím a Západořímská říše · Vidět víc »

Zenobie

Zenobia na minci jako římská císařovna Septimia Zenobia, počeštěně Zenobie (kolem 240, Palmýra – po 274, Řím), byla v letech 267/268–272 královna syrské Palmýry a v roce 272 společně se svým synem Vaballathem vzdorocísařovna římského císaře Aureliana (270–275).

Nový!!: Starověký Řím a Zenobie · Vidět víc »

Zvykové právo

Zvykové právo je právní systém založený na právních obyčejích, které se v určitém společenství ustálily a jsou všeobecně uznávány, sankcionovány a dodržovány.

Nový!!: Starověký Řím a Zvykové právo · Vidět víc »

1. století

1.

Nový!!: Starověký Řím a 1. století · Vidět víc »

1. století př. n. l.

1.

Nový!!: Starověký Řím a 1. století př. n. l. · Vidět víc »

10. století př. n. l.

border.

Nový!!: Starověký Řím a 10. století př. n. l. · Vidět víc »

100 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 100 př. n. l. · Vidět víc »

101 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 101 př. n. l. · Vidět víc »

113 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 113 př. n. l. · Vidět víc »

117

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 117 · Vidět víc »

1204

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 1204 · Vidět víc »

133 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 133 př. n. l. · Vidět víc »

14

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 14 · Vidět víc »

146 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 146 př. n. l. · Vidět víc »

148 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 148 př. n. l. · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Starověký Řím a 15. století · Vidět víc »

161

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 161 · Vidět víc »

168 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 168 př. n. l. · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Starověký Řím a 18. století · Vidět víc »

180

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 180 · Vidět víc »

188 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 188 př. n. l. · Vidět víc »

192

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 192 · Vidět víc »

192 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 192 př. n. l. · Vidět víc »

193

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 193 · Vidět víc »

196 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 196 př. n. l. · Vidět víc »

197 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 197 př. n. l. · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Starověký Řím a 2. století · Vidět víc »

2. století př. n. l.

2.

Nový!!: Starověký Řím a 2. století př. n. l. · Vidět víc »

200 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 200 př. n. l. · Vidět víc »

201 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 201 př. n. l. · Vidět víc »

202 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 202 př. n. l. · Vidět víc »

204 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 204 př. n. l. · Vidět víc »

212

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 212 · Vidět víc »

215 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 215 př. n. l. · Vidět víc »

216 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 216 př. n. l. · Vidět víc »

218 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 218 př. n. l. · Vidět víc »

219 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 219 př. n. l. · Vidět víc »

222

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 222 · Vidět víc »

224

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 224 · Vidět víc »

226 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 226 př. n. l. · Vidět víc »

235

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 235 · Vidět víc »

241 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 241 př. n. l. · Vidět víc »

25 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 25 př. n. l. · Vidět víc »

260

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 260 · Vidět víc »

264 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 264 př. n. l. · Vidět víc »

269

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 269 · Vidět víc »

27 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 27 př. n. l. · Vidět víc »

272

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 272 · Vidět víc »

275 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 275 př. n. l. · Vidět víc »

280 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 280 př. n. l. · Vidět víc »

282 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 282 př. n. l. · Vidět víc »

284

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 284 · Vidět víc »

286

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 286 · Vidět víc »

287 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 287 př. n. l. · Vidět víc »

290 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 290 př. n. l. · Vidět víc »

298 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 298 př. n. l. · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Starověký Řím a 3. století · Vidět víc »

3. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Starověký Řím a 3. století př. n. l. · Vidět víc »

305

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 305 · Vidět víc »

306

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 306 · Vidět víc »

31 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 31 př. n. l. · Vidět víc »

312

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 312 · Vidět víc »

324

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 324 · Vidět víc »

325

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 325 · Vidět víc »

326 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 326 př. n. l. · Vidět víc »

330

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 330 · Vidět víc »

337

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 337 · Vidět víc »

338 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 338 př. n. l. · Vidět víc »

340 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 340 př. n. l. · Vidět víc »

341 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 341 př. n. l. · Vidět víc »

343 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 343 př. n. l. · Vidět víc »

353

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 353 · Vidět víc »

361

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 361 · Vidět víc »

363

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 363 · Vidět víc »

364

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 364 · Vidět víc »

366 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 366 př. n. l. · Vidět víc »

375

Počátek stěhování národů.

Nový!!: Starověký Řím a 375 · Vidět víc »

378

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 378 · Vidět víc »

387 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 387 př. n. l. · Vidět víc »

390

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 390 · Vidět víc »

394

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 394 · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 395 · Vidět víc »

396 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 396 př. n. l. · Vidět víc »

4. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Starověký Řím a 4. století př. n. l. · Vidět víc »

402

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 402 · Vidět víc »

406

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 406 · Vidět víc »

410

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 410 · Vidět víc »

42 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 42 př. n. l. · Vidět víc »

43 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 43 př. n. l. · Vidět víc »

438

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 438 · Vidět víc »

44 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 44 př. n. l. · Vidět víc »

45 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 45 př. n. l. · Vidět víc »

450 př. n. l.

Řím.

Nový!!: Starověký Řím a 450 př. n. l. · Vidět víc »

451

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 451 · Vidět víc »

455

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 455 · Vidět víc »

476

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 476 · Vidět víc »

48 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 48 př. n. l. · Vidět víc »

480

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 480 · Vidět víc »

49 př. n. l.

10. ledna – Caesar se slovy „Kostky jsou vrženy“ (Alea iacta est)překročil říčku Rubikon, čímž začala v Římě další občanská válka.

Nový!!: Starověký Řím a 49 př. n. l. · Vidět víc »

493 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 493 př. n. l. · Vidět víc »

5. století

5.

Nový!!: Starověký Řím a 5. století · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Starověký Řím a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

50 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 50 př. n. l. · Vidět víc »

500 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 500 př. n. l. · Vidět víc »

509 př. n. l.

Století: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 514 513 512 511 510 – 509 př.

Nový!!: Starověký Řím a 509 př. n. l. · Vidět víc »

510 př. n. l.

Staletí: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 510 př.

Nový!!: Starověký Řím a 510 př. n. l. · Vidět víc »

53 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 53 př. n. l. · Vidět víc »

535

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 535 · Vidět víc »

565

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 565 · Vidět víc »

568

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 568 · Vidět víc »

59 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 59 př. n. l. · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Starověký Řím a 6. století · Vidět víc »

60 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 60 př. n. l. · Vidět víc »

619–610 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. - 7. století př. n. l. - 6. století př. n. l. Roky: 639 - 630 629 - 620 619 - 610 př.

Nový!!: Starověký Řím a 619–610 př. n. l. · Vidět víc »

626

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 626 · Vidět víc »

64

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 64 · Vidět víc »

640

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 640 · Vidět víc »

659–650 př. n. l.

Století: 8. století př. n. l. – 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. Roky: 679 – 670 669 – 660 – 659 – 650 př.

Nový!!: Starověký Řím a 659–650 př. n. l. · Vidět víc »

68

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 68 · Vidět víc »

7. století

7.

Nový!!: Starověký Řím a 7. století · Vidět víc »

7. století př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 7. století př. n. l. · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 70 · Vidět víc »

71 př. n. l.

Spartakovo povstání skončilo porážkou otroků.

Nový!!: Starověký Řím a 71 př. n. l. · Vidět víc »

73 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 73 př. n. l. · Vidět víc »

753 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 753 př. n. l. · Vidět víc »

79

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 79 · Vidět víc »

8. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Starověký Řím a 8. století př. n. l. · Vidět víc »

80

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 80 · Vidět víc »

88 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 88 př. n. l. · Vidět víc »

9

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 9 · Vidět víc »

91 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 91 př. n. l. · Vidět víc »

96

Bez popisu.

Nový!!: Starověký Řím a 96 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Antický Řím, Antický řím, Imperium romanum, Starověká římská republika, Starověké římské království, Starý Řím, Římská republika.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »