Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Statek

Index Statek

Statek v ekonomické teorii označuje cokoliv, co zvyšuje užitek.

21 vztahy: Alokace, Cena, Důchod, Ekonomie, Lhostejný statek, Luxusní statek, Méněcenný statek, Nabídka, Nežádoucí statek, Normální statek, Poptávka, Služba, Smíšený statek, Soukromý statek, Spotřeba, Spotřebitel, Stát, Trh, Užitek (ekonomie), Veřejný statek, Voda.

Alokace

Alokace (z lat. locus, místo) znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně.

Nový!!: Statek a Alokace · Vidět víc »

Cena

Cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky.

Nový!!: Statek a Cena · Vidět víc »

Důchod

Slovo důchod může znamenat:;v sociálním zabezpečení.

Nový!!: Statek a Důchod · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Statek a Ekonomie · Vidět víc »

Lhostejný statek

Lhostejný statek (také statek neutrální) označuje v teorii spotřebitele takový statek, jehož spotřeba nijak neovlivňuje užitek spotřebitele.

Nový!!: Statek a Lhostejný statek · Vidět víc »

Luxusní statek

Luxusní statek je ekonomické označení zboží, po němž poptávka stoupá rychleji než úměrně s rostoucím příjmem.

Nový!!: Statek a Luxusní statek · Vidět víc »

Méněcenný statek

Méněcenný statek označuje v teorii spotřebitele takový statek, kterého je se zvýšením důchodu spotřebitele poptáváno menší množství.

Nový!!: Statek a Méněcenný statek · Vidět víc »

Nabídka

Posun křivky nabídky (''S'', modrá), který způsobuje pokles ceny a zvýšení objemu zboží na trhu. Toto je způsobeno posunem optima (E) po křivce poptávky. Nabídka (značí se S, z anglického supply) je ekonomický pojem vyjadřující objem výstupu výroby, který chce vyrábějící subjekt na trhu prodat za určitou cenu.

Nový!!: Statek a Nabídka · Vidět víc »

Nežádoucí statek

Nežádoucí statek označuje v teorii spotřebitele takový statek, jehož spotřeba snižuje užitek spotřebitele.

Nový!!: Statek a Nežádoucí statek · Vidět víc »

Normální statek

Normální statek označuje v teorii spotřebitele takový statek, kterého je se zvýšením důchodu spotřebitele poptáváno větší množství.

Nový!!: Statek a Normální statek · Vidět víc »

Poptávka

Poptávka (značí se D, z anglického demand) je křivka, jež vyjadřuje závislost mezi množstvím zboží, které je kupující ochoten koupit, a cenou, jakou je ochoten za zboží zaplatit v určitý čas na určitém místě.

Nový!!: Statek a Poptávka · Vidět víc »

Služba

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu.

Nový!!: Statek a Služba · Vidět víc »

Smíšený statek

Smíšený statek je veřejný statek, jehož spotřebitelé se však navzájem ovlivňují a o statek musí soutěžit.

Nový!!: Statek a Smíšený statek · Vidět víc »

Soukromý statek

Soukromý statek (privátní statek) je statek, jehož spotřeba je plně dělitelná mezi jednotlivé spotřebitele a celková spotřeba tohoto statku je sumou spotřeb jednotlivých spotřebitelů.

Nový!!: Statek a Soukromý statek · Vidět víc »

Spotřeba

Spotřeba je užívání zdrojů k okamžitému prospěchu.

Nový!!: Statek a Spotřeba · Vidět víc »

Spotřebitel

Spotřebitel je poslední v řetězci odběratelů, fyzická osoba, která zboží nebo služby spotřebovává a neprodává dál.

Nový!!: Statek a Spotřebitel · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Statek a Stát · Vidět víc »

Trh

Slovo trh se užívá ve více významech.

Nový!!: Statek a Trh · Vidět víc »

Užitek (ekonomie)

Užitek jako ekonomický pojem označuje subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby statků.

Nový!!: Statek a Užitek (ekonomie) · Vidět víc »

Veřejný statek

Čistý veřejný statek je statek, který charakterizují.

Nový!!: Statek a Veřejný statek · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Statek a Voda · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »