Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Statistika

Index Statistika

Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat.

15 vztahy: Analýza hlavních komponent, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Česká statistická společnost, Český statistický úřad, Data, Empirie, Eurostat, Faktorová analýza, Matematická statistika, Matematika, Pravděpodobnostní výběr, Shluková analýza, Teorie pravděpodobnosti, Věda, Znalost.

Analýza hlavních komponent

Analýza hlavních komponent (PCA) je v teorii signálu transformace sloužící k dekorelaci dat.

Nový!!: Statistika a Analýza hlavních komponent · Vidět víc »

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, zkráceně ÚZIS ČR, je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Nový!!: Statistika a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR · Vidět víc »

Česká statistická společnost

Česká statistická společnost (ČStS) byla založena v roce 1990.

Nový!!: Statistika a Česká statistická společnost · Vidět víc »

Český statistický úřad

Strašnicích, jaro 2017 Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky.

Nový!!: Statistika a Český statistický úřad · Vidět víc »

Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu.

Nový!!: Statistika a Data · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Statistika a Empirie · Vidět víc »

Eurostat

Budova Eurostatu Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie.

Nový!!: Statistika a Eurostat · Vidět víc »

Faktorová analýza

Faktorová analýza je statistická metoda, sloužící k tomu, aby vysvětlila rozptyl pozorovaných proměnných pomocí menšího počtu latentních proměnných – tzv.

Nový!!: Statistika a Faktorová analýza · Vidět víc »

Matematická statistika

Teorie pravděpodobnosti popisuje vznik náhodných dat, zatímco matematická statistika usuzuje z dat na charakter procesů, jimiž data vznikla Matematická statistika je vědecká disciplína na pomezí popisné statistiky a aplikované matematiky.

Nový!!: Statistika a Matematická statistika · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Statistika a Matematika · Vidět víc »

Pravděpodobnostní výběr

Pravděpodobnostní (někdy též náhodný) výběr je jednou z metod statistického výběru a souhrnně označuje skupinu výběrových technik, které jsou založeny na využití matematicko-statistických teorií pravděpodobnosti.

Nový!!: Statistika a Pravděpodobnostní výběr · Vidět víc »

Shluková analýza

Shluková analýza (též clusterová analýza, anglicky cluster analysis) je vícerozměrná statistická metoda, která se používá ke klasifikaci objektů.

Nový!!: Statistika a Shluková analýza · Vidět víc »

Teorie pravděpodobnosti

Pravděpodobnost hodu kostkami Teorie pravděpodobnosti (počet pravděpodobnosti) je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp.

Nový!!: Statistika a Teorie pravděpodobnosti · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Statistika a Věda · Vidět víc »

Znalost

Znalost je strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu.

Nový!!: Statistika a Znalost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Statistická věda, Statistik.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »