Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Stavební materiál

Index Stavební materiál

Pálené cihly Příprava železobetonové desky Stavební materiál či pouze stavivo je látka s vhodnými vlastnostmi, která se používá ve stavebnictví, kde slouží k výstavbě.

29 vztahy: Akustika, Anorganická látka, Chemický průmysl, Cihla, Dřevo, Druhotná surovina, Hlína, Hmotnost, Hustota, Hutnost, Kompozitní materiál, Kovy, Lesnictví, Metalurgie, Mezerovitost, Moderní architektura, Nasákavost, Organická látka, Pórovitost, Pevnost (fyzika), Polotovar, Průmysl, Pružnost, Sklo, Stavebnictví, Struktura, Surovina, Tepelná vodivost, Vodotěsnost.

Akustika

Umělý všesměrový zdroj zvuku v akustické bezodrazové komoře sloužící ke studiu akustiky Akustika je rozsáhlý vědní obor, zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením, vnímáním zvuku sluchem a přenosu prostorem až po vnímání lidskými smysly.

Nový!!: Stavební materiál a Akustika · Vidět víc »

Anorganická látka

vápencové formace v Egyptě Anorganická látka (česky méně často neústrojná látka) je materiál tvořený převážně anorganickými sloučeninami anebo chemickými prvky, který však může obsahovat i příměsi organických sloučenin.

Nový!!: Stavební materiál a Anorganická látka · Vidět víc »

Chemický průmysl

soli položil základy chemického průmyslu Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských sektorů.

Nový!!: Stavební materiál a Chemický průmysl · Vidět víc »

Cihla

Pálené cihly připravené k použití Výroba nepálených cihel Cihla je stavební prvek, lidmi vytvořený umělý „kámen“, vyrobený formováním hlíny do pravidelných útvarů (nejčastěji kvádrů s poměrem stran 4: 2: 1, existují ale i složitější moderní tvary).

Nový!!: Stavební materiál a Cihla · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Stavební materiál a Dřevo · Vidět víc »

Druhotná surovina

Druhotná surovina je na rozdíl od běžných přírodních surovin vždy produkt nějaké lidské činnosti.

Nový!!: Stavební materiál a Druhotná surovina · Vidět víc »

Hlína

Hlína je z geologického hlediska soudržná zemina (nezpevněná hornina), která se skládá z částic různé velikosti, vždy však menších než 2 milimetry.

Nový!!: Stavební materiál a Hlína · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Stavební materiál a Hmotnost · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Stavební materiál a Hustota · Vidět víc »

Hutnost

Hutnost je stupeň vyplnění objemu určitého materiálu pevnou látkou.

Nový!!: Stavební materiál a Hutnost · Vidět víc »

Kompozitní materiál

Miniletadlo VariEze, postavené z kompozitních materiálů Kompozitní materiál, nebo zkráceně kompozit je obecně vzato materiál ze dvou, nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí.

Nový!!: Stavební materiál a Kompozitní materiál · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Stavební materiál a Kovy · Vidět víc »

Lesnictví

Lesní cesta umožňuje zpřístupnění lesa Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity http://lesnickeforum.silvarium.cz/index.php/component/content/article/47-pispvky/60-co-to-je-lesnictvi-a-co-se-od-nj-oekava-v-tomto-stoleti-. Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou.

Nový!!: Stavební materiál a Lesnictví · Vidět víc »

Metalurgie

Ruční zpracování kovu. Bessemerův konvertor Metalurgie (česky též hutnictví; z řeckého metallourgos, pracovník s kovem http://www.ajaonline.org/sites/default/files/AJA1134Amzallag_0.pdf - Nassim Amzallag: From Metallurgy to Bronze Age Civilizations: The Synthetic Theory Používání metalurgických postupů při zpracovávání kovů je pak doloženo u mnoha kultur a civilizací. Příkladem jsou antická a středověká království, říše Středního a Blízkého východu, antický Egypt, Anatolie (dnešní Turecko), Incká říše, Řecká i Římská říše v antické Evropě, středověká Evropa, staré i středověké Japonsko, Čína a Indie, atd. Dlouho před tím, než se staly běžnými v Evropě, byly mnohé výrobní postupy a zařízení používané v metalurgii známé v Číně (jde například o vysokou pec, lití železa, výrobu oceli, ale i hydraulické kovací lisy).

Nový!!: Stavební materiál a Metalurgie · Vidět víc »

Mezerovitost

Mezerovitost je vlastnost zrnitých sypkých materiálů.

Nový!!: Stavební materiál a Mezerovitost · Vidět víc »

Moderní architektura

Opera v Sydney je zástupcem moderní architektury; byla postavena v roce 1973 Moderní architektura je termín užívaný pro mnoho stavitelských stylů s podobnými charakteristikami – na prvním místě jde o zjednodušení forem a eliminaci ornamentů.

Nový!!: Stavební materiál a Moderní architektura · Vidět víc »

Nasákavost

Nasákavost je schopnost materiálu přijímat vodu.

Nový!!: Stavební materiál a Nasákavost · Vidět víc »

Organická látka

Dřevo je typická organická látka, kde převažuje celulóza, ale je tvořena i desítkami dalších sloučenin Organická látka (česky méně často ústrojná látka) je obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle obsahuje i příměsi anorganických sloučenin.

Nový!!: Stavební materiál a Organická látka · Vidět víc »

Pórovitost

Pórovitost nebo poréznost je vlastnost pevných nebo polotuhých materiálů, které obsahují množství drobných a rovnoměrně rozložených dutin či otvorů nejrůznějšího tvaru a původu.

Nový!!: Stavební materiál a Pórovitost · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Stavební materiál a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Polotovar

Polotovar obecně je rozpracovaný nedokončený výrobek, který prakticky téměř vždy vyžaduje další následné zpracování na finální produkt.

Nový!!: Stavební materiál a Polotovar · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Stavební materiál a Průmysl · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Stavební materiál a Pružnost · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Stavební materiál a Sklo · Vidět víc »

Stavebnictví

250px Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající se stavbami.

Nový!!: Stavební materiál a Stavebnictví · Vidět víc »

Struktura

Struktura (z latinského, skládat, sestavovat, budovat, pořádat) označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu, zejména pokud vykazuje nějaké pravidelnosti a zákonitosti.

Nový!!: Stavební materiál a Struktura · Vidět víc »

Surovina

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu.

Nový!!: Stavební materiál a Surovina · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Stavební materiál a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Vodotěsnost

Vodotěsnost (voděodolnost) vypovídá o vlastnosti pouzdra hodinek nepropouštět vlhkost a vodu.

Nový!!: Stavební materiál a Vodotěsnost · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »