Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Stimulace

Index Stimulace

Stimulace (z lat. stimulatio, podněcování) je aktivita (proces, děj, činnost), která podněcuje či povzbuzuje člověka nebo i jiný živý organizmus k nějaké reakci, chování, činnosti nebo práci zpravidla pozitivní povahy, a to pomocí stimulů (podnětů).

25 vztahy: Aktivita, Bazální stimulace, Biochemie, Biologie, Ekonomie, Kopulace, Latina, Lékařství, Nerv, Organismus, Orgán, Přírodní vědy, Peníze, Pohlavní styk, Právo, Proces, Psychologie, Reakce, Receptor, Regulátor růstu, Rozmnožování, Sexuální dráždění, Společnost, Stimulace penisu rukou, Stimulans.

Aktivita

Aktivita (z lat. actio.

Nový!!: Stimulace a Aktivita · Vidět víc »

Bazální stimulace

Bazální stimulací se rozumí pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který má nabídnout mentálně postiženým jedincům nebo pacientům v nemocnici (často na JIP) podněty pro vývoj jejich osobnosti v jednoduché podobě.

Nový!!: Stimulace a Bazální stimulace · Vidět víc »

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie.

Nový!!: Stimulace a Biochemie · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Stimulace a Biologie · Vidět víc »

Ekonomie

Ekonomie je nauka, která se zabývá popisem a analýzou výroby, distribuce a spotřeby ekonomických statků (zejména zboží, služeb a peněz), a zkoumá, jak jsou omezené zdroje alokovány mezi jednotlivá alternativní využití.

Nový!!: Stimulace a Ekonomie · Vidět víc »

Kopulace

Kopulace je pohlavní akt, který u mnohobuněčných živočichů spočívá v bezprostředním kontaktu dvou jedinců vedoucímu k oplodnění.

Nový!!: Stimulace a Kopulace · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Stimulace a Latina · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Stimulace a Lékařství · Vidět víc »

Nerv

periferní nerv – řez napříč periferní nerv – řez podél, zvýraznění myelinové pochvy Nerv, též periferní nerv (lat. nervus), je struktura tvořená myelinizovanými svazky dlouhých výběžků nervových buněk, obklopenými podpůrnou, vazivovou tkání.

Nový!!: Stimulace a Nerv · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Stimulace a Organismus · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Stimulace a Orgán · Vidět víc »

Přírodní vědy

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie.

Nový!!: Stimulace a Přírodní vědy · Vidět víc »

Peníze

Peníze jsou z hlediska ekonomické teorie takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.

Nový!!: Stimulace a Peníze · Vidět víc »

Pohlavní styk

Pohlavní styk (příklad)Pohlavní styk (též milování, sexuální styk nebo obecně sex) je v užším smyslu označení pro penilně-vaginální styk (soulož čili koitus), tedy úkon vložení ztopořeného penisu muže do vaginy ženy.

Nový!!: Stimulace a Pohlavní styk · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Stimulace a Právo · Vidět víc »

Proces

Proces (z latinského, což je tvar slovesa – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému.

Nový!!: Stimulace a Proces · Vidět víc »

Psychologie

Řecké písmeno Psí bývá občas používáno jako symbol psychologiePsychologie (z řeckého ψυχή (psyché).

Nový!!: Stimulace a Psychologie · Vidět víc »

Reakce

Reakce obvykle představuje nějakou odezvu na určitou událost.

Nový!!: Stimulace a Reakce · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Stimulace a Receptor · Vidět víc »

Regulátor růstu

Regulátory růstu rostlin jsou látky ovlivňující zdravý vývoj celé rostliny či kterékoliv její části od vyklíčení až po dozrání semen.

Nový!!: Stimulace a Regulátor růstu · Vidět víc »

Rozmnožování

pohlavním rozmnožování kolopejky (''Kalanchoe pinnata'') Rozmnožování (reprodukce) je proces tvorby potomstva.

Nový!!: Stimulace a Rozmnožování · Vidět víc »

Sexuální dráždění

Sexuální dráždění, jinak též stimulace je proces, zacílený na vyvolání sexuálního vzrušení.

Nový!!: Stimulace a Sexuální dráždění · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Stimulace a Společnost · Vidět víc »

Stimulace penisu rukou

Johann Nepomuk Geiger, akvarel, 1840. Stimulace penisu rukou (v obecné češtině honění, anglicky slangově) je forma vnějšího pohlavního styku, resp.

Nový!!: Stimulace a Stimulace penisu rukou · Vidět víc »

Stimulans

Stimulancia (jednotné číslo stimulans; látky se označují též jako stimulanty, podle klasifikace ATC psychostimulancia) jsou psychoaktivní látky, které vyvolávají dočasné zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, případně obojího.

Nový!!: Stimulace a Stimulans · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Stimul.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »