Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Sušení

Index Sušení

Sušení je běžný fyzikálně-chemický proces, kdy z příslušného materiálu (suroviny, produktu, výrobku apod.) nebo i z předmětu běžné denní potřeby či spotřeby odstraňujeme nežádoucí vodu jejím odpařením do ovzduší.

30 vztahy: Atmosféra, Déšť, Deštník, Fén, Fotografie, Kolíček na prádlo, Látka, Léčivá rostlina, Obuv, Oděv, Papír, Příroda, Prádlo, Průvan, Proces, Seno, Sláma, Slunce, Sušárna, Sušené ovoce, Sušenka, Sucho, Surovina, Teplo, Textilie, Vítr, Vlas, Voda, Vypařování, Vzduch.

Atmosféra

atmosféry Země Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru.

Nový!!: Sušení a Atmosféra · Vidět víc »

Déšť

Déšť Déšť je přírodní jev tvořený kapkami vody padajícími z oblaků na zemský povrch.

Nový!!: Sušení a Déšť · Vidět víc »

Deštník

Deštníky Deštník neboli paraple je zařízení, které umožňuje schovávat i ochraňovat osoby a předměty pod ním ukryté před dopadajícím deštěm, slunečním zářením, někdy (po jistý čas) i padajícím sněhem.

Nový!!: Sušení a Deštník · Vidět víc »

Fén

Vysoušeč vlasů (fén) Vysoušeč vlasů zvaný též fén je malý domácí elektrospotřebič, jenž slouží k vysoušení vlasů po koupeli.

Nový!!: Sušení a Fén · Vidět víc »

Fotografie

Nicéphore Niépce: ''Pohled z okna v Le Gras'' druhá známá nejstarší dochovaná fotografie, 1826 Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu nebo chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například filmu.

Nový!!: Sušení a Fotografie · Vidět víc »

Kolíček na prádlo

Jednodílný dřevěný kolíček Obvyklý trojdílný kolíček Kolíček na prádlo, prádelní kolíček, kramlík je drobná technická pomůcka používaná při sušení vypraného prádla.

Nový!!: Sušení a Kolíček na prádlo · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Sušení a Látka · Vidět víc »

Léčivá rostlina

Léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) je taková rostlina, která obsahuje účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav organismu.

Nový!!: Sušení a Léčivá rostlina · Vidět víc »

Obuv

Obuv slouží především k ochraně chodidla a nohy proti úrazu, poranění, chladu, nečistotě, vodě nebo sněhu.

Nový!!: Sušení a Obuv · Vidět víc »

Oděv

Oděv (někde též oblek, oblečení, oblékání, odívání, šat, ošacení, šaty apod.) je označení pro výrobek nebo sadu výrobků z přírodních a umělých tkanin (textilií), kůže a dalších materiálů, které lidé používají pro ochranu a okrasu svého těla.

Nový!!: Sušení a Oděv · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Sušení a Papír · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Sušení a Příroda · Vidět víc »

Prádlo

Obec Prádlo se nachází v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský.

Nový!!: Sušení a Prádlo · Vidět víc »

Průvan

Zarážka u dveří ve tvaru kočky Průvan je pohyb vzduchu v místnosti nebo i v jiné uzavřené prostoře.

Nový!!: Sušení a Průvan · Vidět víc »

Proces

Proces (z latinského, což je tvar slovesa – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému.

Nový!!: Sušení a Proces · Vidět víc »

Seno

Senoseč v Engadinu, Švýcarsko, rok 1900 Seno na louce Seno je sušená zelená píce využívaná jako krmivo pro hospodářská zvířata a pro zimní přikrmování volně žijící lesní zvěře.

Nový!!: Sušení a Seno · Vidět víc »

Sláma

Balíky slámy Termín sláma označuje vymlácené vyschlé stonky a stébla v širším významu ze všech polních plodin a v užším významu pouze z obilnin.

Nový!!: Sušení a Sláma · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Sušení a Slunce · Vidět víc »

Sušárna

Sušárna dřeva Sušárna či sušírna je specializovaný průmyslový provoz, stavba, místnost nebo jiné konkrétní místo, kde se provádí sušení nebo vysoušení různých materiálů.

Nový!!: Sušení a Sušárna · Vidět víc »

Sušené ovoce

Sušené ovoce a ořechy Rozinky jsou typickým příkladem sušeného ovoce meruňka Sušené ovoce (bakálie) je ovoce, které bylo usušeno buď přírodní cestou nebo za použití stroje, jako je např.

Nový!!: Sušení a Sušené ovoce · Vidět víc »

Sušenka

Sušenky v plechové krabici Sušenka nebo též keks, je pečený zákusek, většinou suchý a plochý.

Nový!!: Sušení a Sušenka · Vidět víc »

Sucho

Sucho se projevuje praskáním vyschlé půdy. Aralského jezera. Požár zalesněné oblasti jako důsledek sucha. Veličky u Strážnice v roce 2012 Sucho je nahodilý přírodní jev způsobený deficitem atmosférických srážek, který následně vede k poklesu množství vody v různých částech hydrologického cyklu.

Nový!!: Sušení a Sucho · Vidět víc »

Surovina

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu.

Nový!!: Sušení a Surovina · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Sušení a Teplo · Vidět víc »

Textilie

Nedělní textilní trh v Karáčí v Pákistánu Textilie (z latinského textilis, tkaný) je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 80 % váhového množství textilních vláken.

Nový!!: Sušení a Textilie · Vidět víc »

Vítr

Šipka větru: západní vítr o rychlosti 63–67 uzlů Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Nový!!: Sušení a Vítr · Vidět víc »

Vlas

pokožka''sebum'' – kožní maz''follicle'' – vlasový folikul''sebaceous gland'' – potní žláza Vlas a chlup jsou označení pro dva anatomicky téměř totožné útvary tvořené keratinem.

Nový!!: Sušení a Vlas · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Sušení a Voda · Vidět víc »

Vypařování

Vypařování je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu, jako při varu).

Nový!!: Sušení a Vypařování · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Sušení a Vzduch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Vysoušení.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »