Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Subjektivismus

Index Subjektivismus

Subjektivismus (od subjekt a subjektivní) je myšlenkový a filosofický postoj, který zdůrazňuje subjektivní stránku intencionálních aktů: poznávání, hodnocení, soudů a podobně.

23 vztahy: Arthur Schopenhauer, Cogito ergo sum, Edmund Husserl, Etika, Fenomén, Fenomenologie, George Berkeley, Gnozeologie, Immanuel Kant, Intence, Kategorie, Konstruktivismus, Objektivismus, Psychika, Realismus a nominalismus, Relativismus, René Descartes, Schutzstaffel, Skepticismus, Subjekt, Thomas Hobbes, Transcendentální filosofie, 1941.

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer (1855) Arthur Schopenhauer (22. února 1788, Gdaňsk, Polsko – 21. září 1860, Frankfurt nad Mohanem, Svobodné město Frankfurt) byl německý filosof 19. století.

Nový!!: Subjektivismus a Arthur Schopenhauer · Vidět víc »

Cogito ergo sum

René Descartes (1596–1650) Věta Cogito ergo sum, zkráceně Cogito, je jádro Descartova pokusu o nové založení filosofické jistoty.

Nový!!: Subjektivismus a Cogito ergo sum · Vidět víc »

Edmund Husserl

Edmund Husserl Edmund Husserl (8. dubna 1859, Prostějov – 27. dubna 1938, Freiburg im Breisgau) byl německý filosof moravského původu a zakladatel moderní fenomenologie.

Nový!!: Subjektivismus a Edmund Husserl · Vidět víc »

Etika

Etika (z řeckého ethos – mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti.

Nový!!: Subjektivismus a Etika · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Subjektivismus a Fenomén · Vidět víc »

Fenomenologie

Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů.

Nový!!: Subjektivismus a Fenomenologie · Vidět víc »

George Berkeley

George Berkeley (12. březen 1685 u Thomastownu (Kilkenny) – 14. leden 1753, Oxford) byl irský filosof a teolog, od roku 1734 anglikánský biskup z Cloyne.

Nový!!: Subjektivismus a George Berkeley · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Subjektivismus a Gnozeologie · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Subjektivismus a Immanuel Kant · Vidět víc »

Intence

Intence (z latinského in-tendó, směřuji, napřahuji se, zamýšlím; pozor, nezaměňovat s intenzí v logice!) znamená zaměření, úmysl, obrácení pozornosti k nějakému předmětu.

Nový!!: Subjektivismus a Intence · Vidět víc »

Kategorie

Kategorie může označovat.

Nový!!: Subjektivismus a Kategorie · Vidět víc »

Konstruktivismus

El Lisického, kterou využívala redakce časopisu ''Ogoňok'' Konstruktivismus byl název pro architektonické a umělecké hnutí, které se rozšířilo zejména v Rusku po Říjnové revoluci 1917 až do počátku 30.

Nový!!: Subjektivismus a Konstruktivismus · Vidět víc »

Objektivismus

Objektivismus ve svém původním významu je označení pro směr v etice, který hlásá, že dobro existuje nezávisle na lidském vědomí.

Nový!!: Subjektivismus a Objektivismus · Vidět víc »

Psychika

Řecké písmeno Psí je chápáno jako označení pro psychologii i psychiku Psychika (někdy chápaná jako synonymum mysli) je nejzákladnějším a nejobecnějším psychologickým pojmem.

Nový!!: Subjektivismus a Psychika · Vidět víc »

Realismus a nominalismus

Realismus a nominalismus je středověké označení pro dvě obecné tendence, pro jednu ze základních polarit lidského myšlení, jež se týká vztahu mezi obecným a zvláštním, společným a jednotlivým, univerzálním a individuálním.

Nový!!: Subjektivismus a Realismus a nominalismus · Vidět víc »

Relativismus

Relativismus (z lat. relativus, poměrný, vztažný) může označovat velmi široké spektrum postojů a názorů, které obvykle netvoří žádný soudržný systém.

Nový!!: Subjektivismus a Relativismus · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Subjektivismus a René Descartes · Vidět víc »

Schutzstaffel

Znak SS Schutzstaffel (známější pod zkratkou SS nebo runami Runic "SS"), česky Ochranný oddíl, byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z horlivě oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž.

Nový!!: Subjektivismus a Schutzstaffel · Vidět víc »

Skepticismus

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu.

Nový!!: Subjektivismus a Skepticismus · Vidět víc »

Subjekt

Subjekt (lat. subiectum, doslova podklad; překlad řec. hypokeimenon, podstata) může znamenat.

Nový!!: Subjektivismus a Subjekt · Vidět víc »

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (5. dubna 1588, Malmesbury, hrabství Wiltshire, Anglie – 4. prosince 1679, zámek Hardwick Hall, hrabství Derbyshire) byl anglický filozof, který nejvíce proslul pracemi týkajícími se politické filozofie.

Nový!!: Subjektivismus a Thomas Hobbes · Vidět víc »

Transcendentální filosofie

Transcendentální filosofie, transcendentální idealismus (z lat. transcendentalis, od transcendere, překračovat, přesahovat) či formalistický idealismus je filozofická nauka, jejíž počátek položil Immanuel Kant na konci 18. století a která měla velký vliv na pozdější německou filozofii.

Nový!!: Subjektivismus a Transcendentální filosofie · Vidět víc »

1941

1941 (MCMXLI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Subjektivismus a 1941 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »