Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Surovina

Index Surovina

Surovina je pojem, jímž zpravidla označujeme surovou hmotu.

44 vztahy: Živočichové, Člověk, Biosféra, Cereálie, Cihlářská hlína, Dřevo, Druhotná surovina, Guáno, Halit, Hornina, Houby, Ingredience, Kamenivo, Kaolin, Koření, Koks, Kovy, Látka (rozcestník), Léčivá rostlina, Luštěnina, Minerál, Objekt, Odpad, Okopaniny, Organismus, Ovoce, Písek (materiál), Polotovar, Proces, Recyklace, Ropa, Ruda, Svítiplyn, Technologie, Tok (systémová dynamika), Užitkové rostliny, Uhlí, Vápenec, Výrobek, Voda, Vzduch, Zelenina, Země, Zemní plyn.

Živočichové

Živočichové (Metazoa, Animalia) je říše mnohobuněčných heterotrofních organismů, které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub.

Nový!!: Surovina a Živočichové · Vidět víc »

Člověk

Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří jediný současně žijící zástupce člověka – člověk moudrý (Homo sapiens sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní.

Nový!!: Surovina a Člověk · Vidět víc »

Biosféra

Biosféra (též živý obal Země) je část planety Země, kde se (byť i jen sporadicky a nepravidelně) vyskytují nějaké formy života.

Nový!!: Surovina a Biosféra · Vidět víc »

Cereálie

Cereálie, neboli obiloviny, se dělí na celozrnné a necelozrnné.

Nový!!: Surovina a Cereálie · Vidět víc »

Cihlářská hlína

Ruční formování cihlářské hlíny do dřevěné formy (Indie) Cihlářská hlína je druh hlíny mastného vzhledu a žluté až žlutočervené barvy, který se používá jako cihlářská surovina, zejména na výrobu cihel, pálených i nepálených, a jiných stavebních komponent.

Nový!!: Surovina a Cihlářská hlína · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Surovina a Dřevo · Vidět víc »

Druhotná surovina

Druhotná surovina je na rozdíl od běžných přírodních surovin vždy produkt nějaké lidské činnosti.

Nový!!: Surovina a Druhotná surovina · Vidět víc »

Guáno

Těžba guána na ostrovech u pobřeží Peru (kol. 1860) Guáno je nahromaděný trus mořských ptáků či netopýrů, který se postupně za velmi dlouhou dobu nashromáždil do mohutných vrstev.

Nový!!: Surovina a Guáno · Vidět víc »

Halit

Halit (Glocker, 1847), chemický vzorec NaCl, je minerál krystalizující v krychlové (kubické) soustavě.

Nový!!: Surovina a Halit · Vidět víc »

Hornina

sedimentární horninou Horniny jsou heterogenní přírodní látky, jež tvoří zemskou kůru.

Nový!!: Surovina a Hornina · Vidět víc »

Houby

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní vyčleněnou jako samostatnou říši.

Nový!!: Surovina a Houby · Vidět víc »

Ingredience

Ingredience neboli přísada je látka, která je součástí směsi (v obecném slova smyslu).

Nový!!: Surovina a Ingredience · Vidět víc »

Kamenivo

Kamenivo je zrnitý materiál přírodního nebo umělého původu, určený pro stavební účely.

Nový!!: Surovina a Kamenivo · Vidět víc »

Kaolin

Mrtníkem Kaolin Kaolin (někdy také kaolín) je hornina, která se skládá z minerálu kaolinit a drobných křemenných zrn, která ovlivňují viskozitu materiálu.

Nový!!: Surovina a Kaolin · Vidět víc »

Koření

Maroku Koření se obvykle používá k vylepšení chutě a vůně pokrmů (původně sloužilo k překrytí chutě a zápachu zkažených potravin), někdy také k jejich konzervaci.

Nový!!: Surovina a Koření · Vidět víc »

Koks

Koks Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C.

Nový!!: Surovina a Koks · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Surovina a Kovy · Vidět víc »

Látka (rozcestník)

Látka může být.

Nový!!: Surovina a Látka (rozcestník) · Vidět víc »

Léčivá rostlina

Léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) je taková rostlina, která obsahuje účinné látky příznivě ovlivňující nepříznivý stav organismu.

Nový!!: Surovina a Léčivá rostlina · Vidět víc »

Luštěnina

Hrachové lusky Luštěnina neboli luskovina je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu a sóju.

Nový!!: Surovina a Luštěnina · Vidět víc »

Minerál

300px Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla jako výsledek geologických procesů.

Nový!!: Surovina a Minerál · Vidět víc »

Objekt

Objekt nebo předmět označuje to, co je cílem pozornosti, například.

Nový!!: Surovina a Objekt · Vidět víc »

Odpad

Fotografie odpadu ve slumu v Jakartě Příklad odpadu, produkovaného běžnou domácností Odpad na skládce Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Nový!!: Surovina a Odpad · Vidět víc »

Okopaniny

Dužninové části okopanin - kořeny brambor Okopaniny jsou polní plodiny, které poskytují produkty s nízkým obsahem sušiny, což společně s jejich morfologickými a biologickými vlastnostmi ovlivňuje postupy pěstování.

Nový!!: Surovina a Okopaniny · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Surovina a Organismus · Vidět víc »

Ovoce

Barceloně Jako ovoce se označují zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena převážně víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin.

Nový!!: Surovina a Ovoce · Vidět víc »

Písek (materiál)

Kalábrii Bělského potoka poblíž Děčína Písek pod elektronovým mikroskopem Písek je směs drobných kamínků různého původu.

Nový!!: Surovina a Písek (materiál) · Vidět víc »

Polotovar

Polotovar obecně je rozpracovaný nedokončený výrobek, který prakticky téměř vždy vyžaduje další následné zpracování na finální produkt.

Nový!!: Surovina a Polotovar · Vidět víc »

Proces

Proces (z latinského, což je tvar slovesa – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému.

Nový!!: Surovina a Proces · Vidět víc »

Recyklace

Symbol recyklace Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.

Nový!!: Surovina a Recyklace · Vidět víc »

Ropa

Ropa Těžba ropy při vietnamském pobřeží Ropa (též (surová) nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů.

Nový!!: Surovina a Ropa · Vidět víc »

Ruda

Páskovaná železná ruda Manganová konkrece Olověná ruda Zlatá ruda Měděná ruda Ruda označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Nový!!: Surovina a Ruda · Vidět víc »

Svítiplyn

Svítiplyn je technický plyn, tvořený směsí vodíku, oxidu uhelnatého, metanu, a dalších plynů (dusík, oxid uhličitý), používaný v 19.

Nový!!: Surovina a Svítiplyn · Vidět víc »

Technologie

Technologie (řecky.

Nový!!: Surovina a Technologie · Vidět víc »

Tok (systémová dynamika)

Tok (též toková veličina) je v systémové dynamice jedna ze dvou zobecněných výkonových veličin: Platí totiž, že tok * úsilí.

Nový!!: Surovina a Tok (systémová dynamika) · Vidět víc »

Užitkové rostliny

Užitkové rostliny, neboli plodiny jsou rostliny dávající člověku ať už přímo, či nepřímo nějaký užitek.

Nový!!: Surovina a Užitkové rostliny · Vidět víc »

Uhlí

Uhlí - antracit Příklad možného složení uhlí Uhlí (lidově či nářečně též uhel) je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina.

Nový!!: Surovina a Uhlí · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Surovina a Vápenec · Vidět víc »

Výrobek

Produkty z pohanky Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu.

Nový!!: Surovina a Výrobek · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Surovina a Voda · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Surovina a Vzduch · Vidět víc »

Zelenina

Zelenina Jako zelenina jsou označovány jedlé části kulturních jednoletých nebo dvouletých rostlin.

Nový!!: Surovina a Zelenina · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Surovina a Země · Vidět víc »

Zemní plyn

Těžba zemního plynu v metrech krychlových za rok Buzău Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo.

Nový!!: Surovina a Zemní plyn · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Suroviny.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »