Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Světlo

Index Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

103 vztahy: Analytická chemie, Anihilace, Antičástice, Arnold Sommerfeld, Úhlová rychlost, Atom, Barva, Chemiluminiscence, Christiaan Huygens, Dalekohled, Dánové, Disperze (vlnění), Displej z tekutých krystalů, Dualita částice a vlnění, Elektroluminiscence, Elektromagnetické spektrum, Elektromagnetické záření, Elektron, Energie, Excitovaný stav, Fáze (vlna), Fázová rychlost, Fialová, Fluorescence, Fosforescence, Fotoluminiscence, Fotometrické veličiny, Fotometrie, Frekvence, Fyzikální konstanty, Grupová rychlost, Hertz, Hippolyte Fizeau, Index lomu, Infračervené záření, Intenzita elektrického pole, Intenzita osvětlení, Interference, Io (měsíc), Jas, Jupiter (planeta), Kandela, Katodoluminiscence, Katodové záření, Koherence (vlnění), Kolorimetrie, Kvantování, Laser, Léon Brillouin, LED, ..., Lom vlnění, Lumen, Luminiscence, Lux (světlo), Maser, Měsíc (satelit), Metr, Mobilní telefon, Newton, Oblouková lampa, Oheň, Ole Rømer, Opalování, Optická otáčivost, Optika, Planckův vyzařovací zákon, Planeta, Platón, Plazi, Plazma, Pokožka (živočichové), Polarizace (elektrodynamika), Praha, Radioaktivita, Radiometrie, Receptor, Rudolfinum, Signál, Sklo, Sluneční světlo, Snellův zákon, Soustava SI, Stimulovaná emise, Svítivost, Světelný tok, Synchrotron, Teorie, Teorie relativity, Teplo, Triboluminiscence, Ultrafialové záření, Vakuum, Včela, Výbojka, Vlnění, Vlnová délka, Voda, Zelená, Zrcadlo, 1676, 1678, 1849, 20. století. Rozbalte index (53 více) »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Světlo a Analytická chemie · Vidět víc »

Anihilace

Anihilace je proces v částicové fyzice, při kterém dochází k zániku částice a její antičástice při jejich vzájemném setkání.

Nový!!: Světlo a Anihilace · Vidět víc »

Antičástice

V částicové fyzice pro každou částici existuje antičástice, což je částice, která má stejnou hmotnost jako částice, ale hodnoty jiných charakteristik mají opačné znaménko, např.

Nový!!: Světlo a Antičástice · Vidět víc »

Arnold Sommerfeld

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (5. prosince 1868, Královec – 26. dubna 1951, Mnichov) byl německý teoretický fyzik, průkopník rozvoje atomové a kvantové fyziky.

Nový!!: Světlo a Arnold Sommerfeld · Vidět víc »

Úhlová rychlost

Úhlová rychlost je fyzikální veličina popisující otáčivý pohyb tělesa (otáčení, rotaci).

Nový!!: Světlo a Úhlová rychlost · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Světlo a Atom · Vidět víc »

Barva

Barva je vlastnost světla resp.

Nový!!: Světlo a Barva · Vidět víc »

Chemiluminiscence

Luminiscence při chemických reakcích, kdy jeden z produktů se nachází ve vybuzeném stavu.

Nový!!: Světlo a Chemiluminiscence · Vidět víc »

Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (14. dubna 1629, Haag – 8. července 1695, Haag) byl význačný nizozemský fyzik, matematik, astronom, horolog a autor rané science fiction.

Nový!!: Světlo a Christiaan Huygens · Vidět víc »

Dalekohled

Zrcadlový dalekohled hvězdárny v Ondřejově Optický dalekohled či teleskop je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje.

Nový!!: Světlo a Dalekohled · Vidět víc »

Dánové

Dáni jsou západogermánská etnická skupina o celkovém počtu asi 7 milionů; asi 5 mil.

Nový!!: Světlo a Dánové · Vidět víc »

Disperze (vlnění)

Průchod světla hranolem způsobí, že každá barva z něho vyjde v jiném úhlu, vzniká tak duha. Disperze je závislost šíření fázové rychlosti šíření vlny na její frekvenci.

Nový!!: Světlo a Disperze (vlnění) · Vidět víc »

Displej z tekutých krystalů

budík s LCD Displej z tekutých krystalů (anglicky liquid crystal display, zkratkou LCD) je tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem.

Nový!!: Světlo a Displej z tekutých krystalů · Vidět víc »

Dualita částice a vlnění

Fotoelektrický jev. Myšlenku duality částic a vlnění zavedl v roce 1905 Albert Einstein pro objasnění fotoelektrického jevu.

Nový!!: Světlo a Dualita částice a vlnění · Vidět víc »

Elektroluminiscence

noční světlo Elektroluminiscence je luminiscence, při níž dochází k přeměně elektrické energie ve světlo při průchodu proudu vhodným materiálem (luminoforem), na rozdíl od emise světla (incandescence) nebo od reakce různých chemikálií (chemiluminiscence).

Nový!!: Světlo a Elektroluminiscence · Vidět víc »

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek.

Nový!!: Světlo a Elektromagnetické spektrum · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Světlo a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Světlo a Elektron · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Světlo a Energie · Vidět víc »

Excitovaný stav

Excitovaný stav je fyzikální jev, kdy elektrony v elektronovém obalu atomu jsou přeneseny do vyšších energetických hladin než je normální stav.

Nový!!: Světlo a Excitovaný stav · Vidět víc »

Fáze (vlna)

Fáze vlny je bezrozměrná veličina, která určuje vztah charakteristické veličiny vlny (například výchylky akustického tlaku, nebo magnetické indukce) k danému místu a času a ke stavu charakteristické veličiny vlny v časovém a prostorovém počátku.

Nový!!: Světlo a Fáze (vlna) · Vidět víc »

Fázová rychlost

Fázová rychlost je ve fyzice rychlost, s jakou se pohybuje fáze vlnění prostorem.

Nový!!: Světlo a Fázová rychlost · Vidět víc »

Fialová

Africká fialka Fialová (od Viola, fialka) je barva na okraji barevného spektra mezi modrou a neviditelnou ultrafialovou (UV).

Nový!!: Světlo a Fialová · Vidět víc »

Fluorescence

Fluorescentní minerály při absorpci UV záření emitují viditelné světlo jako fluorescenci. Elektron absorbuje záření o kratší vlnové délce (například UV záření) a relaxuje fluorescencí na delší vlnové délce. Fluorescence je luminiscence, která dohasne téměř ihned (během nanosekund) po odstranění zdroje excitace.

Nový!!: Světlo a Fluorescence · Vidět víc »

Fosforescence

Fosforeskující figurka ptáka. Schema energetických hladin molekuly A excitované do singletního stavu (1A*) s přechodem do tripletního stavu (3A), který relaxuje do základního stavu fosforescencí. Fosforescence je luminiscence při které je látka excitována do metastabilního stavu.

Nový!!: Světlo a Fosforescence · Vidět víc »

Fotoluminiscence

Fotoluminiscence je luminiscence vyvolaná elektromagnetickým zářením.

Nový!!: Světlo a Fotoluminiscence · Vidět víc »

Fotometrické veličiny

Fotometrické veličiny jsou charakteristiky světla, tedy elektromagnetického záření viditelného lidským okem, které kvantitativně popisují vizuální vjem tohoto záření.

Nový!!: Světlo a Fotometrické veličiny · Vidět víc »

Fotometrie

Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán.

Nový!!: Světlo a Fotometrie · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Světlo a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální konstanty

Na této stránce je seznam fyzikálních konstant.

Nový!!: Světlo a Fyzikální konstanty · Vidět víc »

Grupová rychlost

Grupová rychlost ve fyzice je rychlost přenosu energie vlněním.

Nový!!: Světlo a Grupová rychlost · Vidět víc »

Hertz

Hertz (značka Hz; celým slovem hertz, s malým h; výslovnost herc) je jednotkou frekvence (kmitočtu) v soustavě SI.

Nový!!: Světlo a Hertz · Vidět víc »

Hippolyte Fizeau

Hippolyte Fizeau (23. září 1819 Paříž – 18. září 1896 Venteuil) byl francouzský fyzik, specializující se na výzkum šíření světla.

Nový!!: Světlo a Hippolyte Fizeau · Vidět víc »

Index lomu

Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách.

Nový!!: Světlo a Index lomu · Vidět víc »

Infračervené záření

teplotní škálou („tepelné záření“). Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření.

Nový!!: Světlo a Infračervené záření · Vidět víc »

Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

Nový!!: Světlo a Intenzita elektrického pole · Vidět víc »

Intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení (též osvětlenost, osvětlivost) je fotometrická veličina definovaná jako světelný tok dopadající na jednotku plochy.

Nový!!: Světlo a Intenzita osvětlení · Vidět víc »

Interference

Interference (interferenční jev) znamená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty.

Nový!!: Světlo a Interference · Vidět víc »

Io (měsíc)

Io je jedním z měsíců planety Jupiter, nejvnitřnější ze skupiny měsíců objevených Galileem.

Nový!!: Světlo a Io (měsíc) · Vidět víc »

Jas

Jas je jedna z fotometrických veličin, definovaná jako měrná veličina svítivosti.

Nový!!: Světlo a Jas · Vidět víc »

Jupiter (planeta)

Bez popisu.

Nový!!: Světlo a Jupiter (planeta) · Vidět víc »

Kandela

Kandela (značka cd, angl. název jednotky je candela) je jednotka svítivosti.

Nový!!: Světlo a Kandela · Vidět víc »

Katodoluminiscence

Buzení je uděleno elektrony, které jsou urychlené elektrickým polem s napětím řádově 100 - 100 000 V. Z toho vyplývá, že energie budících elektronů podstatně převyšuje energii buzení nebo ionizace luminiscenčních center.

Nový!!: Světlo a Katodoluminiscence · Vidět víc »

Katodové záření

Provozní Crookesova trubice Katodové záření je proud elektronů vycházející z katody katodové trubice, který vytváří elektrický proud, k čemuž dojde, pokud se tlak v uzavřeném tělesu sníží na hodnotu 1 Pa.

Nový!!: Světlo a Katodové záření · Vidět víc »

Koherence (vlnění)

Koherencí rozumíme vzájemnou souvislost fáze a amplitudy vlnění vycházejících buď ze dvou různých míst na povrchu zářícího tělesa (koherence prostorová) nebo vlnění vycházejícího z jednoho místa, avšak s určitým časovým odstupem (koherence časová).

Nový!!: Světlo a Koherence (vlnění) · Vidět víc »

Kolorimetrie

Kolorimetrie je optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci.

Nový!!: Světlo a Kolorimetrie · Vidět víc »

Kvantování

Kvantování je ve fyzice proces, při kterém se klasické fyzikální objekty a veličiny popisující jejich chování nahrazují odpovídajícími matematickými strukturami kvantové teorie (např. operátory, vlnová funkce, stavový vektor, dráhový integrál apod.) a zákony klasické fyziky, popisující vztahy mezi veličinami, se nahrazují odpovídajícími zákony kvantové teorie.

Nový!!: Světlo a Kvantování · Vidět víc »

Laser

Helium-neonový laser Červený (660 & 635 nm), zelený (532 & 520 nm) a modrofialový (445 & 405 nm) laser Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření') je optický zdroj elektromagnetického záření tj.

Nový!!: Světlo a Laser · Vidět víc »

Léon Brillouin

Léon Brillouin (7. srpna 1889, Sèvres - 4. října 1969, New York) byl francouzský fyzik, jenž se zabýval především kvantovou mechanikou a fyzikou pevných látek.

Nový!!: Světlo a Léon Brillouin · Vidět víc »

LED

Schematická značka elektroluminiscenční diodyRůzné LED LED (též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody.

Nový!!: Světlo a LED · Vidět víc »

Lom vlnění

Lom světla znázorněný vlnami v nádrži vlnostroje Lom světla ve vodě. Tmavý obdélník ukazuje skutečnou polohu tyče. Světlý obdélník ukazuje její zdánlivou polohu ve vodě. Bod X vypadá, jako by byl blíže ke hladině v místě Y. Pokud se vlnění dostane k rozhraní dvou prostředí, ve kterých má vlnění různou fázovou rychlost, může dojít při průchodu vlnění tímto rozhraním ke změně směru šíření vlnění.

Nový!!: Světlo a Lom vlnění · Vidět víc »

Lumen

Lumen, zkratka lm, je hlavní jednotkou světelného toku.

Nový!!: Světlo a Lumen · Vidět víc »

Luminiscence

Příklad bioluminiscence u mořských korýšů Luminiscence je spontánní (samovolné) záření (obvykle) pevných nebo kapalných látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa nad úrovní jeho tepelného záření v dané spektrální oblasti při dané teplotě, přitom toto záření má určitou dobu doznívání, tedy trvá i po skončení budícího účinku.

Nový!!: Světlo a Luminiscence · Vidět víc »

Lux (světlo)

Lux (lx) je jednotka intenzity osvětlení.

Nový!!: Světlo a Lux (světlo) · Vidět víc »

Maser

Část vodíkového maseru Maser (akronym z anglického "Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation", tj. zesilování mikrovln pomocí stimulované emise záření) je zařízení zesilující a generující (mikrovlnné) koherentní elektromagnetické záření na základě stimulované emise, tedy na stejném principu jako laser.

Nový!!: Světlo a Maser · Vidět víc »

Měsíc (satelit)

Měsíce ve sluneční soustavě v měřítku vzhledem k Zemi Měsíc, též přirozený satelit či přirozená družice (zastarale trabant nebo souputník) je kosmické těleso přirozeného původu pohybující se po oběžné dráze kolem jiného (většího) vesmírného tělesa, kterým může být planeta, trpasličí planeta nebo planetka.

Nový!!: Světlo a Měsíc (satelit) · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Světlo a Metr · Vidět víc »

Mobilní telefon

Mobilní telefon Samsung Galaxy Ace Počet uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 Mobilní telefon (hovorově mobil) je elektronické mobilní zařízení, zařízení které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory jako normální telefon, jehož uživatel však není díky použití rádiových vln vázán na místo, kde končí telefonní přípojka.

Nový!!: Světlo a Mobilní telefon · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Světlo a Newton · Vidět víc »

Oblouková lampa

Oblouková lampa z detailu Oblouková lampa je intenzivní elektrický světelný zdroj, v němž je světlo vyzařováno elektrickým obloukem hořícím mezi dvěma elektrodami.

Nový!!: Světlo a Oblouková lampa · Vidět víc »

Oheň

Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření.

Nový!!: Světlo a Oheň · Vidět víc »

Ole Rømer

Ole Christensen Rømer (25. září 1644, Aarhus – 19. září 1710, Kodaň) byl dánský matematik, astronom a politik.

Nový!!: Světlo a Ole Rømer · Vidět víc »

Opalování

Žena při opalování Opalování je činnost, při které je kůže vystavována ultrafialovému záření za účelem jejího ztmavnutí.

Nový!!: Světlo a Opalování · Vidět víc »

Optická otáčivost

Optická otáčivost (též optická aktivita, optická stáčivost) je schopnost chirálních látek stáčet rovinu polarizovaného světla.

Nový!!: Světlo a Optická otáčivost · Vidět víc »

Optika

Optika (z řeckého optikós, což znamená „týkající se vidění“, od óps znamenající „oko, zrak“) je disciplína fyziky, která se v původním smyslu zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se světlem souvisejí.

Nový!!: Světlo a Optika · Vidět víc »

Planckův vyzařovací zákon

Závislost intenzity záření ''I'' absolutně černého tělesa o frekvenci ''ω'' na frekvenci ''ω''. Planckův vyzařovací zákon vyjadřuje závislost intenzity záření I absolutně černého tělesa na frekvenci ω. kde Intenzitu záření I o frekvenci ω je třeba chápat tak, že spektrum je rozděleno na nekonečně malé a stejně velké intervaly frekvencí a intenzita záření I o frekvenci ω pak znamená intenzitu záření o frekvencích z intervalu, který obsahuje frekvenci ω. Tuto formuli odhadl v srpnu roku 1900 Max Planck a o rok později přišel i na způsob, jakým se dá odvodit, za což byl později oceněn Nobelovou cenou.

Nový!!: Světlo a Planckův vyzařovací zákon · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Světlo a Planeta · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Světlo a Platón · Vidět víc »

Plazi

Výraz plazi (Reptilia) lze chápat různým způsobem.

Nový!!: Světlo a Plazi · Vidět víc »

Plazma

Slunci Plazmastřední rod; 2.

Nový!!: Světlo a Plazma · Vidět víc »

Pokožka (živočichové)

Vrstvy epidermis živočichů Pokožka (epidermis) je nejsvrchnější vrstva kůže.

Nový!!: Světlo a Pokožka (živočichové) · Vidět víc »

Polarizace (elektrodynamika)

V elektrodynamice je polarizace vlastnost vlnění, jako je světlo, a jiného elektromagnetického záření.

Nový!!: Světlo a Polarizace (elektrodynamika) · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Světlo a Praha · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Světlo a Radioaktivita · Vidět víc »

Radiometrie

Radiometrie je část optiky, která se zabývá měřením elektromagnetického záření, včetně viditelného světla.

Nový!!: Světlo a Radiometrie · Vidět víc »

Receptor

Trans-membránový receptor: E-vnější mezibuněčný prostor, P-Cytoplazmatická membrána, I-vnitrobuněčný prostor V biochemii je receptor (přijímač, přenašeč) bílkovina umístěná na cytoplazmatické membráně, nebo v cytoplazmě či buněčném jádře, která se váže na specifické molekuly (ligandy), jako neurotransmitery, hormony nebo ostatní látky, a spouští buněčnou odezvu na tyto ligandy.

Nový!!: Světlo a Receptor · Vidět víc »

Rudolfinum

Rudolfinum je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha při pravém břehu řeky Vltavy na Starém Městě v Praze.

Nový!!: Světlo a Rudolfinum · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Světlo a Signál · Vidět víc »

Sklo

Vltavín (moldavit), přírodní sklo, které vzniklo po dopadu meteoritu v Německu Sklo je obecně homogenní a amorfní (tj. ne krystalická) pevná látka.

Nový!!: Světlo a Sklo · Vidět víc »

Sluneční světlo

mrak Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem.

Nový!!: Světlo a Sluneční světlo · Vidět víc »

Snellův zákon

Snellův zákon patří k základním zákonům popisujícím šíření vlnění, které přechází (tzv. lomem) přes rozhraní z jednoho prostředí do jiného prostředí, kde se skokově mění optické vlastnosti prostředí.

Nový!!: Světlo a Snellův zákon · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Světlo a Soustava SI · Vidět víc »

Stimulovaná emise

Stimulovaná emise je obecně emise koherentního elektromagnetického záření z látky vyvolaná dopadajícím zářením za současného přechodu části kvantové soustavy z excitovaného stavu do stavu základního.

Nový!!: Světlo a Stimulovaná emise · Vidět víc »

Svítivost

Svítivost udává prostorovou hustotu světelného toku zdroje v různých směrech.

Nový!!: Světlo a Svítivost · Vidět víc »

Světelný tok

Světelný tok vyjadřuje množství světelné energie, kterou přenese záření nebo zdroj vyzáří za časovou jednotku s přihlédnutím k citlivosti průměrného lidského oka na různé vlnové délky světla.

Nový!!: Světlo a Světelný tok · Vidět víc »

Synchrotron

rentgenových paprsků; zde je synchrotronová kruhová dráhaModerní průmyslové synchrotrony mohou být velmi rozměrné (European synchrotron radiation facility - Grenoble. Synchrotron je konkrétní druh kruhového urychlovače částic ve kterém je magnetické pole a elektrické pole určitým způsobem sesynchronizováno s "prolétajícími" částicemi.

Nový!!: Světlo a Synchrotron · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Světlo a Teorie · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Světlo a Teorie relativity · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Světlo a Teplo · Vidět víc »

Triboluminiscence

Triboluminiscence je fyzikální proces vyzařování světla, které vzniká při drcení či tření některých krystalů.

Nový!!: Světlo a Triboluminiscence · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Světlo a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Světlo a Vakuum · Vidět víc »

Včela

Včela Apis je rod blanokřídlého hmyzu.

Nový!!: Světlo a Včela · Vidět víc »

Výbojka

Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky.

Nový!!: Světlo a Výbojka · Vidět víc »

Vlnění

Vlnění na povrchu kapaliny Postupné elektromagnetické vlnění Jako vlnění se označuje šíření určitého rozruchu, zpravidla kmitů, prostorem.

Nový!!: Světlo a Vlnění · Vidět víc »

Vlnová délka

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů postupného periodického vlnění, které kmitají ve fázi.

Nový!!: Světlo a Vlnová délka · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Světlo a Voda · Vidět víc »

Zelená

Zelená je jedna ze základních barev barevného spektra, je to barva monochromatického světla o vlnové délce zhruba 520 až 570 nm.

Nový!!: Světlo a Zelená · Vidět víc »

Zrcadlo

Zrcadlo Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem.

Nový!!: Světlo a Zrcadlo · Vidět víc »

1676

1676 (MDCLXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Světlo a 1676 · Vidět víc »

1678

1678 (MDCLXXVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Světlo a 1678 · Vidět víc »

1849

1849 (MDCCCXLIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Světlo a 1849 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Světlo a 20. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Paprsek světla, Světelný paprsek, Viditelné světlo, Viditelné záření.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »