Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Svoboda projevu

Index Svoboda projevu

Svoboda projevu (též svoboda slova) je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení.

108 vztahy: Abbásovci, Adolf Hitler, Afrika, Amerika, Anglie, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Autorský zákon (Česko, 2000), Írán, Čína, Česko, Básník, Cenzura, Chalífa, Deklarace práv člověka a občana, Demokracie, Diktatura, Diskuse, Doktrína, Drogová závislost, Electronic Frontier Foundation, Etnikum, Evropa, Fašismus, Firewall, Fridrich II. Štaufský, Genocida, Homofobie, Human Rights Watch, Index on Censorship, Informační společnost, Informační technologie, Internet, Islám, John Milton, John Stuart Mill, Josif Vissarionovič Stalin, Kanada, Komunita, Konsenzus, Konverze (náboženství), Kuba, Lež, Lidská rasa, Listina základních práv a svobod, Madrasa, Magna charta libertatum, Média, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Myanmar, Náboženství, ..., Národ, Názor, Noam Chomsky, Oxfordská univerzita, Parlament, Pára, Písmo, Přátelství, Politická korektnost, Politika, Pomluva, Pornografie, Poskytovatel internetového připojení, Pravda, Proxy server, Rasismus, Reportéři bez hranic, Revoluce, Rodina, Rozum, Sýrie, Severní Korea, Sexismus, Starověk, Starověké Athény, Stát, Středověk, Světová banka, Svoboda, Svoboda informací, Svoboda myšlení, Svoboda sdružování, Svoboda tisku, The Guardian, Tisk, Tiskový zákon, Torontská univerzita, Tunisko, Umar ibn al-Chattáb, Umění, Univerzita, Univerzita v Cambridgi, Uzbekistán, Všeobecná deklarace lidských práv, Velká čínská zeď, Velká francouzská revoluce, Vietnam, Vláda, Volby, Volení chalífové, Voltaire, World Wide Web, Základní lidská práva, 1215, 1224, 1644, 1859, 1985. Rozbalte index (58 více) »

Abbásovci

Abbásovci je jedna ze dvou největších sunnitských dynastií muslimského impéria, vládnoucí arabskému chalífátu v letech 750 až 1258.

Nový!!: Svoboda projevu a Abbásovci · Vidět víc »

Adolf Hitler

Adolf Hitler (20. dubna 1889 Braunau am Inn – 30. dubna 1945 Berlín) byl německý nacistický politik rakouského původu, od roku 1933 do své smrti kancléř a diktátor nacistického Německa.

Nový!!: Svoboda projevu a Adolf Hitler · Vidět víc »

Afrika

Afrika (anglicky, francouzsky, portugalsky, arabsky أفريقيا,, amharsky አፍሪቃ,, svahilsky) je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi a včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země.

Nový!!: Svoboda projevu a Afrika · Vidět víc »

Amerika

Amerika se skládá ze tří patrných částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky.

Nový!!: Svoboda projevu a Amerika · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Svoboda projevu a Anglie · Vidět víc »

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Signatářské státy Evropské úmluvy o lidských právech (2009) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zkráceně Evropská úmluva o lidských právech, je nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě.

Nový!!: Svoboda projevu a Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod · Vidět víc »

Autorský zákon (Česko, 2000)

Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000.

Nový!!: Svoboda projevu a Autorský zákon (Česko, 2000) · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Svoboda projevu a Írán · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Svoboda projevu a Čína · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Svoboda projevu a Česko · Vidět víc »

Básník

Guillaume Apollinaire kaligram (1918) Básník je tvůrce poezie.

Nový!!: Svoboda projevu a Básník · Vidět víc »

Cenzura

Není klasifikováno / nejsou data col-endNení klasifikováno / nejsou data Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně.

Nový!!: Svoboda projevu a Cenzura · Vidět víc »

Chalífa

Chalífa neboli kalif (arabsky خليفة, což znamená zástupce, nástupce, náměstek; původně chalífat rasúl Alláh – náměstek posla božího) je titul užívaný nástupci proroka Mohameda.

Nový!!: Svoboda projevu a Chalífa · Vidět víc »

Deklarace práv člověka a občana

''Deklarace práv člověka a občana'' Deklarace práv člověka a občana (francouzsky: La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) byla vydána 26. srpna 1789 francouzským Ústavodárným národním shromážděním a představovala první krok k vytvoření první francouzské ústavy.

Nový!!: Svoboda projevu a Deklarace práv člověka a občana · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Svoboda projevu a Demokracie · Vidět víc »

Diktatura

Diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády, ve které je politická moc je držena diktátorem nebo politickou skupinou.

Nový!!: Svoboda projevu a Diktatura · Vidět víc »

Diskuse

Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.

Nový!!: Svoboda projevu a Diskuse · Vidět víc »

Doktrína

Doktrína (lat. doctrina, od docere, učit) je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu.

Nový!!: Svoboda projevu a Doktrína · Vidět víc »

Drogová závislost

Drogová závislost (též látková závislost, narkomanie (z řečtiny. νάρκη /narkē/ - snížená citlivost, spánek, šílenství, vášeň, touha.) či toxikomanie) je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog.

Nový!!: Svoboda projevu a Drogová závislost · Vidět víc »

Electronic Frontier Foundation

Electronic Frontier Foundation (EFF) je mezinárodní nezisková organisace založená v San Franciscu.

Nový!!: Svoboda projevu a Electronic Frontier Foundation · Vidět víc »

Etnikum

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.

Nový!!: Svoboda projevu a Etnikum · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Svoboda projevu a Evropa · Vidět víc »

Fašismus

Liktorské pruty se sekyrou, ''fasces'', jsou původním symbolem fašismu a daly mu jméno Fašismus (italsky fascismo) v užším a původním smyslu označuje italský fašismus, politické hnutí vedené Benitem Mussolinim a vzniklé po 1. světové válce, které ovládalo Itálii v letech 1922 až 1943.

Nový!!: Svoboda projevu a Fašismus · Vidět víc »

Firewall

LAN) a „zbytkem světa“ (WAN) Firewall (čti /:ˈfaɪə(r)ˌwɔːl:/, fajrvol) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.

Nový!!: Svoboda projevu a Firewall · Vidět víc »

Fridrich II. Štaufský

Fridrich II.

Nový!!: Svoboda projevu a Fridrich II. Štaufský · Vidět víc »

Genocida

Oběti genocidy ve Rwandě Genocida (genocidium) je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako „úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny“ ačkoliv co znamená „část“ je předmětem debaty právníků.

Nový!!: Svoboda projevu a Genocida · Vidět víc »

Homofobie

Odpůrce Gay Pride (Brno 2008) Homofobie (z řeckých slov homós.

Nový!!: Svoboda projevu a Homofobie · Vidět víc »

Human Rights Watch

Human Rights Watch (zkratka HRW) je mezinárodní nevládní organizace, která vede výzkum lidských práv a lidská práva prosazuje.

Nový!!: Svoboda projevu a Human Rights Watch · Vidět víc »

Index on Censorship

Index on Censorship je časopis vycházející od roku 1972 ve Velké Británii a zaměřený na obranu práva na svobodné vyjadřování ve světě.

Nový!!: Svoboda projevu a Index on Censorship · Vidět víc »

Informační společnost

Informační společnost je „Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.

Nový!!: Svoboda projevu a Informační společnost · Vidět víc »

Informační technologie

Informační technologie je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování, vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů.

Nový!!: Svoboda projevu a Informační technologie · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Svoboda projevu a Internet · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Svoboda projevu a Islám · Vidět víc »

John Milton

John Milton (9. prosince 1608 – 8. listopadu 1674) byl anglický barokní básník, známý zejména díky své epické básni Ztracený ráj.

Nový!!: Svoboda projevu a John Milton · Vidět víc »

John Stuart Mill

John Stuart Mill (20. května 1806 Londýn, Velká Británie – 8. května 1873 Avignon, Francie) byl anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik.

Nový!!: Svoboda projevu a John Stuart Mill · Vidět víc »

Josif Vissarionovič Stalin

Josif Vissarionovič Džugašvili (přepisem do češtiny Iosif Vissarionovič Džugašvili; 18. prosince 1878 Gori, Ruské impérium – 5. března 1953 Moskva, Sovětský svaz), celosvětově známý jako Stalin (odvozeno z ruského výrazu, tj. "ocel")Méně známou přezdívku Koba přijal v mládí, a to podle jednoho z hrdinů románu gruzínského spisovatele Alexandra Kazbegi Otcovrah (publikován v roce 1882).

Nový!!: Svoboda projevu a Josif Vissarionovič Stalin · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Svoboda projevu a Kanada · Vidět víc »

Komunita

Komunita (z lat. communitas – společenství) nemá jedinou definici.

Nový!!: Svoboda projevu a Komunita · Vidět víc »

Konsenzus

  Konsensus nebo konsenzus či konsens znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas,Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005 obecně jakýkoliv vzájemný souhlas.

Nový!!: Svoboda projevu a Konsenzus · Vidět víc »

Konverze (náboženství)

Muslimové, jež konvertovali ke křesťanství Náboženská konverze je označení pro proces, kdy člověk přijal novou náboženskou identitu nebo změnil dosavadní vyznávané náboženství.

Nový!!: Svoboda projevu a Konverze (náboženství) · Vidět víc »

Kuba

Kuba je největší ostrovní stát v Karibiku.

Nový!!: Svoboda projevu a Kuba · Vidět víc »

Lež

Pinocchio, symbol prolhanosti Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.

Nový!!: Svoboda projevu a Lež · Vidět víc »

Lidská rasa

Rozložení lidských ras podle knihy ''Meyers Konversationslexikon'' z let 1885-90 Lidská rasa či plemeno je podle starších rasových teorií skupina lidí spojená shodnými tělesnými znaky, zejména barvou pleti a tvarem a vzhledem hlavy.

Nový!!: Svoboda projevu a Lidská rasa · Vidět víc »

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky.

Nový!!: Svoboda projevu a Listina základních práv a svobod · Vidět víc »

Madrasa

Hodina v medrese v Bosně a Hercegovině v roce 1906 Madrasa (též medresa) je islámská náboženská škola vyššího typu, nejčastěji založená při mešitě.

Nový!!: Svoboda projevu a Madrasa · Vidět víc »

Magna charta libertatum

Magna charta, verze z roku 1215 Magna charta libertatum, nebo také Velká listina práv a svobod, je anglický právní dokument původně vydaný roku 1215.

Nový!!: Svoboda projevu a Magna charta libertatum · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Svoboda projevu a Média · Vidět víc »

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (International Covenant on Civil and Political Rights) je mezinárodní smlouvou přijatou na zasedání Organizace spojených národů v New Yorku dne 19.

Nový!!: Svoboda projevu a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech · Vidět víc »

Myanmar

Myanmar či Barma (česky také Myanma, oficiálním názvem Svazová republika Myanmar) je jedna ze zemí jihovýchodní Asie.

Nový!!: Svoboda projevu a Myanmar · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Svoboda projevu a Náboženství · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Svoboda projevu a Národ · Vidět víc »

Názor

Názor vyjadřuje specifické osobní hledisko jednotlivce, individuální stanovisko každého člověka, jedinečný postoj nějaké konkrétní osoby (formalizovaně pak i nějak organizované skupiny lidí) k určité skutečnosti.

Nový!!: Svoboda projevu a Názor · Vidět víc »

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (* 7. prosince 1928 Philadelphia) je americký filozof, kognitivní vědec, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista židovského původu, tvůrce tzv.

Nový!!: Svoboda projevu a Noam Chomsky · Vidět víc »

Oxfordská univerzita

Oxfordská univerzita (anglicky University of Oxford, často také Oxford University, Universitas Oxoniensis) je nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa a jedna z nejstarších na světě.

Nový!!: Svoboda projevu a Oxfordská univerzita · Vidět víc »

Parlament

Kapitol ve Washingtonu, sídlo Kongresu USA Parlament je zákonodárný sbor volených či nevolených zástupců příslušné administrativní územní jednotky, ať už je to stát, svazek států, nebo spolková země státu.

Nový!!: Svoboda projevu a Parlament · Vidět víc »

Pára

Pára je obecné označení pro plynné skupenství nějaké látky.

Nový!!: Svoboda projevu a Pára · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Svoboda projevu a Písmo · Vidět víc »

Přátelství

Bavící se přátelé Přátelství Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním.

Nový!!: Svoboda projevu a Přátelství · Vidět víc »

Politická korektnost

Politická korektnost, výjimečně politická správnost či společenská nezávadnost, jsou překlady anglického termínu political correctness.

Nový!!: Svoboda projevu a Politická korektnost · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Svoboda projevu a Politika · Vidět víc »

Pomluva

Pomluva je trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami.

Nový!!: Svoboda projevu a Pomluva · Vidět víc »

Pornografie

Přední část obalu krabice od pornografického videa Pornografie (z řeckého πορνογραφία pornografía A-Ž Malý encyklopedický slovník, Academia 1972, s. 920 V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš otevřeného literárního útvaru, zpravodajství atd. Hranice mezi erotikou a pornografií jsou do značné míry subjektivní. V minulosti byla jako „pornografická“ pronásledována celá řada dnes klasických uměleckých děl: Odysseus Jamese Joyce, Lolita Vladimira Nabokova aj.

Nový!!: Svoboda projevu a Pornografie · Vidět víc »

Poskytovatel internetového připojení

Poskytovatel internetového připojení (používána zkratka ISP z anglického Internet service provider, nebo IAP z Internet access provider) je firma nebo organizace zprostředkující přístup do Internetu, tj.

Nový!!: Svoboda projevu a Poskytovatel internetového připojení · Vidět víc »

Pravda

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností.

Nový!!: Svoboda projevu a Pravda · Vidět víc »

Proxy server

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient.

Nový!!: Svoboda projevu a Proxy server · Vidět víc »

Rasismus

Americký černoch mohl pít pouze z nádržky s označením "pro barevné", 1939, Oklahoma City. Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče.

Nový!!: Svoboda projevu a Rasismus · Vidět víc »

Reportéři bez hranic

Reportéři bez hranic (francouzsky: Reporters sans frontières, anglicky: Reporters Without Borders, německy: Reporter ohne Grenzen) je v Paříži založená nevládní organizace obhajující svobodu tisku a médií.

Nový!!: Svoboda projevu a Reportéři bez hranic · Vidět víc »

Revoluce

Eugène Delacroix: ''Svoboda vede lid 28. července 1830'' (Červencová revoluce) Revoluce (z lat. revolvere – převracet) je lidové povstání, jehož součástí je mimoprávní akce mas, kterou se usiluje o změnu politického systému, nikoli jen vládnoucí elity.

Nový!!: Svoboda projevu a Revoluce · Vidět víc »

Rodina

Širší rodina Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.

Nový!!: Svoboda projevu a Rodina · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Svoboda projevu a Rozum · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Svoboda projevu a Sýrie · Vidět víc »

Severní Korea

Severní Korea, oficiálně Korejská lidově demokratická republika (zkráceně KLDR), je stát ve východní Asii na severní části Korejského poloostrova.

Nový!!: Svoboda projevu a Severní Korea · Vidět víc »

Sexismus

Sexistický piktogram, který ukazuje ženu s koštětem. Sexismus je termín vzniklý v druhé polovině 20. století, který se vztahuje na přesvědčení, že jedno z pohlaví je nižší, méně důležité nebo schopné.

Nový!!: Svoboda projevu a Sexismus · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Svoboda projevu a Starověk · Vidět víc »

Starověké Athény

Athény, řecky Αθήνα, hlavní město dnešního Řecka, byly osídleny již v neolitu a někdy kolem roku 1600 př.

Nový!!: Svoboda projevu a Starověké Athény · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Svoboda projevu a Stát · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Svoboda projevu a Středověk · Vidět víc »

Světová banka

Světová banka (anglicky World Bank, zkratka WB) je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů (OSN), které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě.

Nový!!: Svoboda projevu a Světová banka · Vidět víc »

Svoboda

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.

Nový!!: Svoboda projevu a Svoboda · Vidět víc »

Svoboda informací

Vlajka svobody projevu pocházející z kontroverze o šifrovací klíč AACS Svoboda informací se vztahuje k ochraně práva na svobodu projevu s ohledem na Internet a informační technologie.

Nový!!: Svoboda projevu a Svoboda informací · Vidět víc »

Svoboda myšlení

Svoboda představuje takovou volnost, že přirozená kauzalita či spontánnost činnosti není omezena ani znemožněna zvnějšku, čímž může být naplněna podstata lidské svobody spočívající především v tom, že nejsme ve svém chtění a jednání determinováni ani zevnitř vlastní podstatou.

Nový!!: Svoboda projevu a Svoboda myšlení · Vidět víc »

Svoboda sdružování

Právo veřejně se sdružovat za účelem „vytváření, šíření a prosazování názorů a idejí“ je jedním ze základních práv moderní demokratické společnosti, nejenom pro občany daného státu ale všeobecně pro lidi, kteří v něm žijí.

Nový!!: Svoboda projevu a Svoboda sdružování · Vidět víc »

Svoboda tisku

Není klasifikováno / nejsou data col-end Svoboda tisku představuje právo na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředků, tj.

Nový!!: Svoboda projevu a Svoboda tisku · Vidět víc »

The Guardian

The Guardian je britský deník, založený roku 1821 a do roku 1959 vycházející pod názvem The Manchester Guardian.

Nový!!: Svoboda projevu a The Guardian · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Svoboda projevu a Tisk · Vidět víc »

Tiskový zákon

Tiskový zákon je zkrácený název zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

Nový!!: Svoboda projevu a Tiskový zákon · Vidět víc »

Torontská univerzita

Torontská univerzita (anglicky University of Toronto, zkráceně U of T), je kanadská veřejná univerzita sídlící v Torontu v provincii Ontario.

Nový!!: Svoboda projevu a Torontská univerzita · Vidět víc »

Tunisko

Africa, dnešní El-DžemPři tažení proti Tunisu roku 1535 císař Karel V. osvobodil tisíce křesťanských otrokůSeverní Tunisko Tunisko (oficiálně Tuniská republika) je stát v severní Africe.

Nový!!: Svoboda projevu a Tunisko · Vidět víc »

Umar ibn al-Chattáb

Umar ibn al-Chattáb, Umar I. jako chalífa (?581 – 7. listopad 644) byl přítel proroka Mohameda, příslušník kmene Kurajšovců.

Nový!!: Svoboda projevu a Umar ibn al-Chattáb · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Svoboda projevu a Umění · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Svoboda projevu a Univerzita · Vidět víc »

Univerzita v Cambridgi

Univerzita v Cambridgi, či Cambridgeská univerzita (anglicky University of Cambridge, často také Cambridge University, latinsky Universitas Cantabrigiensis) je druhá nejstarší univerzita v anglicky mluvící části světa.

Nový!!: Svoboda projevu a Univerzita v Cambridgi · Vidět víc »

Uzbekistán

Uzbekistán, oficiálně Republika Uzbekistán, je vnitrozemský stát ve Střední Asii. Jeho sousedy jsou Afghánistán na jihu a státy Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán.

Nový!!: Svoboda projevu a Uzbekistán · Vidět víc »

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv.

Nový!!: Svoboda projevu a Všeobecná deklarace lidských práv · Vidět víc »

Velká čínská zeď

Etapy budování Velké zdi: žlutá - Čchin, červená - Ťin, modrá - Ming Strážní věž poblíž Pekingu Vnitřek strážní věže poblíž Pekingu Snímek Velké zdi pořídil radar raketoplánu Endeavour 10. dubna 1994, verze ve falešných barvách Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou.

Nový!!: Svoboda projevu a Velká čínská zeď · Vidět víc »

Velká francouzská revoluce

Velká francouzská revoluce je označení pro období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799, tedy zhruba od svolání generálních stavů králem Ludvíkem XVI. do uchopení moci Napoleonem Bonapartem.

Nový!!: Svoboda projevu a Velká francouzská revoluce · Vidět víc »

Vietnam

Vietnam, celým oficiálním názvem Vietnamská socialistická republika (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, česky též zkratka VSR), je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře.

Nový!!: Svoboda projevu a Vietnam · Vidět víc »

Vláda

Alexandra Salmonda Vláda, kabinet nebo sbor ministrů (britsky také cabinet, americky také administration) je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí; ve federaci to může také být nejvyšší orgán státu (např. v Německu).

Nový!!: Svoboda projevu a Vláda · Vidět víc »

Volby

Volby do iráckého parlamentu v lednu 2005 Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země.

Nový!!: Svoboda projevu a Volby · Vidět víc »

Volení chalífové

Volení chalífové jsou první čtyři nástupci proroka Mohameda vládnoucí v letech 632–661.

Nový!!: Svoboda projevu a Volení chalífové · Vidět víc »

Voltaire

Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (21. listopadu 1694, Paříž – 30. května 1778, Paříž), byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.

Nový!!: Svoboda projevu a Voltaire · Vidět víc »

World Wide Web

Grafické znázornění webu kolem vyhledávače Google První web server měl na stole Tim Berners-Lee, vynálezce webu World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v Internetu.

Nový!!: Svoboda projevu a World Wide Web · Vidět víc »

Základní lidská práva

538 př. Kr.), obvykle považovaný za „první zápis lidských práv“ parlamentní suverenity. Tím byla otevřena cesta k politickému prosazení lidských práv. Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) Základní lidská práva jsou subjektivní veřejná práva, která jsou v Česku zaručena především ústavní Listinou základních práv a svobod.

Nový!!: Svoboda projevu a Základní lidská práva · Vidět víc »

1215

Bez popisu.

Nový!!: Svoboda projevu a 1215 · Vidět víc »

1224

Bez popisu.

Nový!!: Svoboda projevu a 1224 · Vidět víc »

1644

1644 (MDCXLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Svoboda projevu a 1644 · Vidět víc »

1859

1859 (MDCCCLIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Svoboda projevu a 1859 · Vidět víc »

1985

1985 (MCMLXXXV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Svoboda projevu a 1985 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Svoboda slova, Svoboda vyjadřování.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »