Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Symbol

Index Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

59 vztahy: Agathón, Androgyn, Apoštolské vyznání, Aristofanés, Betlémská hvězda, Celek, Charles Sanders Peirce, Dopravní značka, Egypt, Ekologie, Emblém, Estetika, Filosofie, Francie, Helénismus, Hvězda, Idea, Ideologie, Ikon, Index, Islám, Kříž, Křesťan, Křesťanství, Klišé, Komunismus, Kouř, Krásno, Krédo, Kristus, Latina, Medaile, Nacismus, Naděje, Náboženství, Obraz, Oheň, Olympijská vlajka, Olympijské hry, Přirozenost, Pečeť, Piktogram, Platón, Politika, Sémiotika, Sókratés, Slovo, Smysl (filosofie), Sport, Státní znak, ..., Svatý Augustin, Svátost, Symbolismus, Symposion (Platón), Víra, Vítězství, Vlajka, Vzkříšení, Zeus. Rozbalte index (9 více) »

Agathón

Agathón, řecky Ἀγάθων (asi 448 př. n. l. –  asi 400 př. n. l.) byl starořecký básník, autor tragédií.

Nový!!: Symbol a Agathón · Vidět víc »

Androgyn

Leonardo da Vinci: Kresba androgyna s dvěma hlavami Androgyn (řecky anér, andros - muž a gyné - žena) byla bájná čtyřnohá a oboupohlavní bytost takové síly, že se bohové rozhodli ji omezit.

Nový!!: Symbol a Androgyn · Vidět víc »

Apoštolské vyznání

Apoštolské vyznání (latinsky Symbolum Apostolicum – Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané.

Nový!!: Symbol a Apoštolské vyznání · Vidět víc »

Aristofanés

Aristofanés (asi 448 př. n. l. Athény – asi 385 př. n. l.), byl starořecký dramatik, hlavní představitel antické komedie.

Nový!!: Symbol a Aristofanés · Vidět víc »

Betlémská hvězda

Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrců (v originále mágů) z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary.

Nový!!: Symbol a Betlémská hvězda · Vidět víc »

Celek

Celek může být.

Nový!!: Symbol a Celek · Vidět víc »

Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce (čti // dle angl. //, nikoliv //), (10. září 1839 Cambridge, Massachusetts – 19. dubna 1914 Milford, Pensylvánie) byl americký vědec, matematik a logik, jeden z nejvýznamnějších amerických filosofů, zakladatel pragmatismu a moderní sémiotiky.

Nový!!: Symbol a Charles Sanders Peirce · Vidět víc »

Dopravní značka

Výstražná značka Dvojitá zatáčka, první vpravo Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích.

Nový!!: Symbol a Dopravní značka · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Symbol a Egypt · Vidět víc »

Ekologie

Ekologie (z řeckého: οἶκος "obydlí" A -λογία, "nauka") je věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím.

Nový!!: Symbol a Ekologie · Vidět víc »

Emblém

Emblém (franc. emblème, symbol) může znamenat.

Nový!!: Symbol a Emblém · Vidět víc »

Estetika

Aesthetica Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

Nový!!: Symbol a Estetika · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Symbol a Filosofie · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Symbol a Francie · Vidět víc »

Helénismus

diadochy kolem roku 300 př. n. l. řecké architektury Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do kultur orientálních a jejich vzájemné ovlivňování.

Nový!!: Symbol a Helénismus · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Symbol a Hvězda · Vidět víc »

Idea

Idea (řecké idea nebo eidos) znamená původně podobu, vzhled; v současné češtině nejčastěji znamená.

Nový!!: Symbol a Idea · Vidět víc »

Ideologie

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny.

Nový!!: Symbol a Ideologie · Vidět víc »

Ikon

Cedr v libanonské vlajce je ikonem, neboť se podobá skutečnému cedru. Ikon je druh znaku, kde vztah mezi znakem a zastupovanou skutečností je dán vnější podobností, objektivní shodou.

Nový!!: Symbol a Ikon · Vidět víc »

Index

Index (latinsky, původně „ukazováček“), znamená ukazatel, seznam, přehled; tento pojem se využívá v těchto významech: seznam všeobecně, jako např..

Nový!!: Symbol a Index · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Symbol a Islám · Vidět víc »

Kříž

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž Groom v Texasu Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství.

Nový!!: Symbol a Kříž · Vidět víc »

Křesťan

Křesťan je označení pro vyznavače křesťanství, nejrozšířenějšího monoteistického abrahámovského náboženství, založeném na učení Ježíše Krista.

Nový!!: Symbol a Křesťan · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Symbol a Křesťanství · Vidět víc »

Klišé

Klišé (z fr. cliché) znamená obtisk, identickou kopii, stereotyp.

Nový!!: Symbol a Klišé · Vidět víc »

Komunismus

Karl Marx Komunismus (z latinského.

Nový!!: Symbol a Komunismus · Vidět víc »

Kouř

Kouř z požáru Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování.

Nový!!: Symbol a Kouř · Vidět víc »

Krásno

Město Krásno (něm. Schönfeld) se nachází v okrese Sokolov v Karlovarském kraji.

Nový!!: Symbol a Krásno · Vidět víc »

Krédo

Krédo (z lat. credo věřím) znamená vyznání víry, nejběžněji křesťanské vyznání víry a přeneseně i životní přesvědčení a zásady, např.

Nový!!: Symbol a Krédo · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Symbol a Kristus · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Symbol a Latina · Vidět víc »

Medaile

Forma na sklářskou medaili Medaile je zvláštní druh plastiky.

Nový!!: Symbol a Medaile · Vidět víc »

Nacismus

Třetí říše, symbol nacistické ideologie Nacionální socialismus (zkráceně nacismus) je krajně pravicováM.

Nový!!: Symbol a Nacismus · Vidět víc »

Naděje

Vyobrazení Naděje (Sebald Beham) Naděje je člověkem vnímanou možností (šancí) pokroku (výsledku) ve zdánlivě neznámé (neřešitelné) situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek událostí a situací v životě člověka.

Nový!!: Symbol a Naděje · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Symbol a Náboženství · Vidět víc »

Obraz

Obraz je obecně jakékoli grafické vyjádření zpravidla ve dvou rozměrech.

Nový!!: Symbol a Obraz · Vidět víc »

Oheň

Plamen ohně Symbol označující hořlavost Oheň je forma hoření.

Nový!!: Symbol a Oheň · Vidět víc »

Olympijská vlajka

Olympijská vlajka Olympijská vlajka je symbol mezinárodního olympijského hnutí reprezentovaného Mezinárodním olympijským výborem (MOV).

Nový!!: Symbol a Olympijská vlajka · Vidět víc »

Olympijské hry

LOH 2004 Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého světa, které se pořádají jednou za čtyři roky (toto období mezi jednotlivými hrami se nazývá "olympiáda").

Nový!!: Symbol a Olympijské hry · Vidět víc »

Přirozenost

Přirozenost (řecky fysis, lat. natura, srov. s českým nátura) je podstata, trvalá struktura jsoucna, pokud je základem či pevnou součástí jeho chování.

Nový!!: Symbol a Přirozenost · Vidět víc »

Pečeť

Vosková pečeť na obálce Pečeť (latinsky sigillum) je grafické znamení vytištěné, vytlačené či připevněné na písemnosti (nebo jiném předmětu).

Nový!!: Symbol a Pečeť · Vidět víc »

Piktogram

Ukázka piktogramu. Piktogram je grafický znak (ideogram) znázorňující pojem nebo sdělení obrazově.

Nový!!: Symbol a Piktogram · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Symbol a Platón · Vidět víc »

Politika

Politika (z řeckého polis – město, politiké techné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory.

Nový!!: Symbol a Politika · Vidět víc »

Sémiotika

Sémiotika (z řec. σημειον sémeion, znak, označení) je nauka o znakových systémech.

Nový!!: Symbol a Sémiotika · Vidět víc »

Sókratés

Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách), řecky Σωκράτης, bez diakritiky Sokrates, byl athénský filosof, učitel Platónův.

Nový!!: Symbol a Sókratés · Vidět víc »

Slovo

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby.

Nový!!: Symbol a Slovo · Vidět víc »

Smysl (filosofie)

Smysl je slovo s velmi širokým významem, a přitom tak základní, že se obtížně vymezuje.

Nový!!: Symbol a Smysl (filosofie) · Vidět víc »

Sport

vpravo Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova disport.

Nový!!: Symbol a Sport · Vidět víc »

Státní znak

Státní znaky členských států EU Státní znak je jeden ze státních symbolů každého státu.

Nový!!: Symbol a Státní znak · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Symbol a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Symbol a Svátost · Vidět víc »

Symbolismus

Carlose Schwaba je vizuálním shrnutím symbolických motivů. Smrt a andělé, nezkažený sníh, a dramatické pózy postav vyjadřují touhu symbolistů po proměně „kamkoliv pryč z tohoto světa“. Symbolismus je umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886, největší rozmach byl na přelomu 19.

Nový!!: Symbol a Symbolismus · Vidět víc »

Symposion (Platón)

Symposion je jeden z Platónových dialogů, jímž byl pravděpodobně založen stejnojmenný literární žánr symposia.

Nový!!: Symbol a Symposion (Platón) · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Symbol a Víra · Vidět víc »

Vítězství

Vítězství je termín, který označuje úspěch v boji.

Nový!!: Symbol a Vítězství · Vidět víc »

Vlajka

Nejvyšší vlajkový stožár na světě v Kichong-dong (Severní Korea) vysoký 160 metrů Vlajka je zpravidla různobarevný kus látky, obdélníkového, čtvercového či jinak pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který symbolizuje organizaci (typicky zejména stát či jinou územní správní korporaci jako zemi, kraj, obec a podobně), případně slouží k signalizaci.

Nový!!: Symbol a Vlajka · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Symbol a Vzkříšení · Vidět víc »

Zeus

Zeus (starověký řecký Ζεύς; moderní řecký Δίας; skloňování Dia, Diovi, Die, Diem) je nejvyšší z bohů řecké mytologie.

Nový!!: Symbol a Zeus · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Symboly.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »