Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Systematický název

Index Systematický název

Systematický název na rozdíl od triviálního názvu vyjadřuje systematické zařazení popisovaného jevu.

10 vztahy: Biologická nomenklatura, Biologická systematika, Biologie, Chemický prvek, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Oxidy, Periodická tabulka, Taxonomická kategorie, Taxonomie (biologie), Triviální název.

Biologická nomenklatura

Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonů, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími různými jazyky.

Nový!!: Systematický název a Biologická nomenklatura · Vidět víc »

Biologická systematika

Systematika (taxonomie) (z řec. slova systema) vědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi.

Nový!!: Systematický název a Biologická systematika · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Systematický název a Biologie · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Systematický název a Chemický prvek · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů).

Nový!!: Systematický název a Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii · Vidět víc »

Oxidy

Oxidy (dříve psáno, v souladu s dalšími jazyky, oxydy, zastarale kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s méně elektronegativními prvky.

Nový!!: Systematický název a Oxidy · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Systematický název a Periodická tabulka · Vidět víc »

Taxonomická kategorie

Kategorie, přesněji taxonomická kategorie (anglicky taxonomic rank), též klasifikační kategorie je abstraktní termín používaný v taxonomii (biologie).

Nový!!: Systematický název a Taxonomická kategorie · Vidět víc »

Taxonomie (biologie)

Taxonomie (z řec. taxis – uspořádání, nomos – zákon) je v užším slova smyslu vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.

Nový!!: Systematický název a Taxonomie (biologie) · Vidět víc »

Triviální název

Triviální název je název užívaný v běžném životě, v obchodě (jako obchodní název) a v literatuře mimo odborné publikace.

Nový!!: Systematický název a Triviální název · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Racionální název, Systematické názvosloví, Systematický název (biologie), Systematický název (chemie).

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »