Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tóra

Index Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

36 vztahy: Abrahám, Adam, Ústní tóra, Šema Jisra'el, Bible, Chasidismus, Deuteronomium, Druhý chrám, Elohista, Exodus, Genesis, Halacha, Izák, Jahvista, Jákob, Judaismus, Julius Wellhausen, Kabala, Korán, Leviticus, Mojžíš, Noe, Numeri, Původ svátku Pesach, Raši, Rodinný původ, Sa'adja Ga'on, Sefer Tora, Sinaj (hora), Tana'im, Tanach, 1. století, 13. století př. n. l., 3. století, 6. století, 613 micvot.

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Tóra a Abrahám · Vidět víc »

Adam

1), Druhá bible ze St Marciala, Limoges (kolem 1100) Adam a Eva s hadem. (Codex Aemilinanesis, Španělsko 994) Stvoření světa, Adama a Evy. Arménský rukopis, 1619 Adam byl podle Bible první člověk, společný předek celého lidstva a všech lidí.

Nový!!: Tóra a Adam · Vidět víc »

Ústní tóra

Ústní tóra (/ tora še-be-al pe) je termín, který v judaismu označuje nábožensko-právní literaturu, ustanovení a tradice, které nejsou přímo zmíněné v pěti knihách Mojžíšových, pro které se v těchto případech používá označení psaná tóra (hebr. / tora še-bichtav).

Nový!!: Tóra a Ústní tóra · Vidět víc »

Šema Jisra'el

Šema Jisra'el (doslova Slyš, Izraeli; zkráceně Šema, hebrejsky, „Slyš!“) je jedna z nejdůležitějších židovských modliteb a vyznání víry (krédo) judaismu. Jedná se o jeden z ústředních a nejstarších prvků židovské liturgie. V souvislosti s liturgií se takto někdy označuje i celá pasáž, přesně nazývaná kri'at Šema, dosl. „čtení Šema“. Text prvních dvou částí Šema je obsažen také ve svitcích mezuzy a tfilin.

Nový!!: Tóra a Šema Jisra'el · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Tóra a Bible · Vidět víc »

Chasidismus

Chasidismus (z hebrejského, chasid – zbožný) je židovské pietistické hnutí, které vzniklo na počátku 18. století v Podolí, dnes jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině, „jako reakce na talmudickou suchopárnost a na tehdejší rozvrstvenost společnosti“.

Nový!!: Tóra a Chasidismus · Vidět víc »

Deuteronomium

Deuteronomium, hebrejsky דְּבָרִים Devarim („Slova“) (někdy též nazývána 5. kniha Mojžíšova) je pátou knihou Starého zákona.

Nový!!: Tóra a Deuteronomium · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: Tóra a Druhý chrám · Vidět víc »

Elohista

Schéma údajných hlavních autorů Tóry Elohista je jedním z několika hypotetických autorů 5 Knih Mojžíšových a některých dalších biblických knih.

Nový!!: Tóra a Elohista · Vidět víc »

Exodus

Kniha Exodus (z řeckého exodos vyjití),, Šemot („jména“), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu a zároveň i Starého zákona.

Nový!!: Tóra a Exodus · Vidět víc »

Genesis

Stránka z Geneze z hebrejské bible Geršoma ben Mošeho Soncina, Brest, 1494 Genesis (Berešit, značka Gn nebo Gen, případně 1M), též První kniha Mojžíšova, je první knihou hebrejské i křesťanské bible.

Nový!!: Tóra a Genesis · Vidět víc »

Halacha

Halacha (od הלך – chodit, kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá na významu zvyk, obyčej, mrav, předpis, ustanovení) je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic.

Nový!!: Tóra a Halacha · Vidět víc »

Izák

Abrahám obětující Izáka Izák (Jicchak; doslova „bude se smát“) je druhým biblickým patriarchou (vedle Abraháma a Jákoba).

Nový!!: Tóra a Izák · Vidět víc »

Jahvista

Schéma údajných hlavních autorů Tóry Jahvista je jedním z několika hypotetických autorů 5 Knih Mojžíšových a některých dalších biblických knih.

Nový!!: Tóra a Jahvista · Vidět víc »

Jákob

Jákobův zápas s andělem'' – Gustave Doré, 1855 Jákob (Ja'akov), zvaný Izrael, je třetí praotec izraelského národa.

Nový!!: Tóra a Jákob · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Tóra a Judaismus · Vidět víc »

Julius Wellhausen

Julius Wellhausen (17. května 1844 Hameln – 7. ledna 1918 Göttingen) byl německý protestantský teolog, který měl velký význam na starozákonní bádání.

Nový!!: Tóra a Julius Wellhausen · Vidět víc »

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky.

Nový!!: Tóra a Kabala · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Tóra a Korán · Vidět víc »

Leviticus

Leviticus, hebrejsky וַיִּקְרָא Va-jikra („A zavolal“) (někdy též nazývána 3. kniha Mojžíšova) je třetí knihou Starého zákona.

Nový!!: Tóra a Leviticus · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Tóra a Mojžíš · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Tóra a Noe · Vidět víc »

Numeri

Numeri, Ba-midbar nebo Be-midbar („Na poušti“) (někdy též nazývána 4. kniha Mojžíšova) je čtvrtou knihou Starého zákona.

Nový!!: Tóra a Numeri · Vidět víc »

Původ svátku Pesach

Svátek Pesach připomíná vyjití židů z egyptského otroctví.

Nový!!: Tóra a Původ svátku Pesach · Vidět víc »

Raši

Rabi Šlomo Jicchaki,, někdy též Rabi Šlomo ben Jicchak, známější pod akronymem Raši byl (1040, Troyes – 13. července 1105, tamtéž) byl židovský učenec žijící a působící v severní Francii.

Nový!!: Tóra a Raši · Vidět víc »

Rodinný původ

Rodinný původ označuje sociální vztah mezi předkem či předchůdcem, tedy rodičem (a jeho předky tzn. prarodiči, pra-prarodiči atd.). Předek je "jakákoli osoba, od níž pochází potomci.

Nový!!: Tóra a Rodinný původ · Vidět víc »

Sa'adja Ga'on

Sa'adja ben Josef Gaon (882, Fajjúm – 942, Bagdád) byl jeden z nejvýznamnějších středověkých židovských filosofů a autorů.

Nový!!: Tóra a Sa'adja Ga'on · Vidět víc »

Sefer Tora

Svitek Tóry Sefer Tora (dosl. „kniha (svitek) zákona“) je v současnosti standardní označení pro pergamenový svitek s textem Tóry používaný k liturgickému čtení při bohoslužbách.

Nový!!: Tóra a Sefer Tora · Vidět víc »

Sinaj (hora)

Mojžíšova hora nebo hora Sinaj (arabsky جبل موسى, Jabal Mūsá, egyptskou arabštinou Gebel Mūsa), je hora na Sinajském poloostrově, která je nejčastěji ztotožňována s biblickou horou Sinaj.

Nový!!: Tóra a Sinaj (hora) · Vidět víc »

Tana'im

Tana'im (aramejsky: תנאים, někdy též tanaité, tana'ité, odvozeno od תנא opakovat, učit, učit se) je název označující rabíny farizejského směru v judaismu, kteří působili zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny, tj.

Nový!!: Tóra a Tana'im · Vidět víc »

Tanach

Tanach je akronym, kterým se v židovství označují posvátné spisy, které jsou součástí Bible.

Nový!!: Tóra a Tanach · Vidět víc »

1. století

1.

Nový!!: Tóra a 1. století · Vidět víc »

13. století př. n. l.

Století: 14. století př. n. l. – 13.

Nový!!: Tóra a 13. století př. n. l. · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Tóra a 3. století · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Tóra a 6. století · Vidět víc »

613 micvot

613 micvot nebo 613 přikázání (přepsáno jako tarjag micvot, TaRJaG je akronym numerické hodnoty „613“) je koncept židovského náboženství, podle kterého Tóra obsahuje celkem 613 micvot (v hebrejštině: „přikázání“ (pl.), od sg. micva –; od kořene צוה, c-v-h „přikazovat“), které Bůh nařídil Izraeli.

Nový!!: Tóra a 613 micvot · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Knihy Mojžíšovy, Mojžíšovy knihy, Pentateuch, Pět knih Mojžíšových, Tora.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »