Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

T-buněčný receptor

Index T-buněčný receptor

T-buňka se navázáním TCR na MHC začne měnit na jisté specializované typy T-buněčný receptor (TCR, z anglického T-cell receptor) je molekula nacházející se na povrchu T-lymfocytů.

87 vztahy: Alela, Aminokyselina, Anergie, Antigen, Antigen prezentující buňka, Arginin, B-buněčný receptor, B-lymfocyt, Bakterie, Bílkovina, Brzlík, Buňka, Buněčný cyklus, CD4, CD8, Chromozom, Cystein, Cytokin, Cytoplazma, Cytotoxický T-lymfocyt, Diferenciační skupina, Disulfidický můstek, Diverzita, Embryonální vývoj, Endoplazmatické retikulum, Epitelová tkáň, Exon, Fosfatáza, Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát, Fosforylace, Fyn, Gen, Glykoproteiny, Heterodimer, Hlavní histokompatibilní komplex, Homologie (biologie), Imunita (biologie), Imunitní reakce, Imunitní systém, Inositoltrisfosfát, Interferon γ, Interleukin 2, Kůže, Kináza, Kostimulace, Kostní dřeň, Krev, Kyselina asparagová, Kyselina glutamová, Lck, ..., Leukemie, Ligand (biochemie), Lipidy, Lysin, MHC glykoprotein I. třídy, MHC glykoprotein II. třídy, Molekula, MRNA, Mutace, Myš, Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis, NF-κB, NFAT, NK T-lymfocyt, Nukleotid, Paměťová buňka, Parazitismus, Patogen, Peptid, Pomocný T-lymfocyt, Protein teplotního šoku, Protilátka, Ras (protein), Regulační T-lymfocyt, SH2 doména, Src, Střevo, Synapse, T-lymfocyt, Terminální deoxynukleotidyltransferáza, Tetanus, Tyrosin, Tyrosinkináza, Vápník, Virus, 1,2-diacylglycerol. Rozbalte index (37 více) »

Alela

Alela (allela, alelomorfa) je konkrétní forma genu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Alela · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Aminokyselina · Vidět víc »

Anergie

Anergie je imunologický pojem, který popisuje neschopnost reakce lidského imunitního systému proti cizí látce zapříčiněnou přímou indukcí tolerance v periferních lymfocytech.

Nový!!: T-buněčný receptor a Anergie · Vidět víc »

Antigen

Antigen je látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek.

Nový!!: T-buněčný receptor a Antigen · Vidět víc »

Antigen prezentující buňka

Prezentace antigenů T-buňce vyvolá její dozrání Antigen prezentující buňka (APC buňka) je buňka, která na svém povrchu vystavuje vzorky cizorodých struktur, tzv.

Nový!!: T-buněčný receptor a Antigen prezentující buňka · Vidět víc »

Arginin

Arginin (zkratka Arg nebo R) je biogenní aminokyselina obsahující bazickou guanidinovou skupinu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Arginin · Vidět víc »

B-buněčný receptor

Každý B-lymfocyt má charakteristický B-buněčný receptor, který se od ostatních liší unikátní strukturou své imunoglobulinové části a váže se tedy na jiný antigen pomocným T-lymfocytem (TH2) B-buněčný receptor (BCR, z angl. B-cell receptor) je důležitý receptor na povrchu B-lymfocytů.

Nový!!: T-buněčný receptor a B-buněčný receptor · Vidět víc »

B-lymfocyt

Efektorový B-lymfocyt, tzn. plazmatická buňka B-lymfocyty (jinak také B buňky) jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď.

Nový!!: T-buněčný receptor a B-lymfocyt · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Bakterie · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: T-buněčný receptor a Bílkovina · Vidět víc »

Brzlík

Brzlík (thymus) je hlavním orgánem pro diferenciaci a funkční dozrávání T-lymfocytů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Brzlík · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: T-buněčný receptor a Buňka · Vidět víc »

Buněčný cyklus

Grafické znázornění buněčného cyklu a jeho fází s důrazem na zachování poměru jednotlivých fází Buněčný cyklus Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení.

Nový!!: T-buněčný receptor a Buněčný cyklus · Vidět víc »

CD4

CD4 je označení pro diferenciační skupinu povrchových glykoproteinů přítomných především na vnější straně cytoplazmatické membrány pomocných T-lymfocytů, a proto se také tyto lymfocyty označují jako CD4+ T-lymfocyty.

Nový!!: T-buněčný receptor a CD4 · Vidět víc »

CD8

CD8 je označení pro diferenciační skupinu povrchových bílkovin přítomných na vnější straně cytoplazmatické membrány cytotoxických T-lymfocytů; proto se také tyto lymfocyty označují jako CD8+ T-lymfocyty.

Nový!!: T-buněčný receptor a CD8 · Vidět víc »

Chromozom

Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře.

Nový!!: T-buněčný receptor a Chromozom · Vidět víc »

Cystein

Cystein (značka Cys nebo C) je v přírodě se vyskytující neesenciální aminokyselina, která ve své molekule obsahuje thiolovou skupinu -SH.

Nový!!: T-buněčný receptor a Cystein · Vidět víc »

Cytokin

Interleukin-1 α interleukin (Interleukin 1-receptor -'''IL1R''' (ružově)a Interleukin 1-beta komplex -'''IL1B'''(azúrově) Cytokin (podobný termín interleukin) je označení pro skupinu menších signálních proteinů, účastnících se významně v imunitní odpovědi.

Nový!!: T-buněčný receptor a Cytokin · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: T-buněčný receptor a Cytoplazma · Vidět víc »

Cytotoxický T-lymfocyt

Cytotoxické T-lymfocyty (TC lymfocyty, CD8+ T-lymfocyty) jsou buňky, zprostředkovávající buněčnou imunitní odpověď.

Nový!!: T-buněčný receptor a Cytotoxický T-lymfocyt · Vidět víc »

Diferenciační skupina

Schéma některých CD na hematopoetických buňkách Diferenciační skupina (zkratka CD z angličtiny cluster of differentiation) je označení pro skupinu molekul na buňkách, které mají na povrchu stejnou antigenní determinantu (.

Nový!!: T-buněčný receptor a Diferenciační skupina · Vidět víc »

Disulfidický můstek

Formální znázornění procesu vzniku disulfidických můstků jako oxidačního procesu Disulfidický můstek (též např. SS můstek či SS vazba) je kovalentní vazba mezi dvěma atomy síry, vznikající oxidací dvou sulfanylových (-SH) skupin cysteinu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Disulfidický můstek · Vidět víc »

Diverzita

Diverzita (v některých oblastech používán český výraz rozmanitost; z angl. diversity) je základní vlastností systémů, vyjadřující rozrůzněnost jejich prvků (elementů).

Nový!!: T-buněčný receptor a Diverzita · Vidět víc »

Embryonální vývoj

Prvních 23 dní lidského zárodečného vývoje, zachycených na schematických ilustracích (anglicky) Pod pojmem embryonální vývoj (též zárodečný vývoj či embryogeneze) je v běžné mluvě myšlen vývoj embrya (zárodku) živočichů, a to zejména obratlovců, jako je člověk (viz embryonální vývoj člověka).

Nový!!: T-buněčný receptor a Embryonální vývoj · Vidět víc »

Endoplazmatické retikulum

membránové buněčné struktury Endoplazmatické retikulum (ER) je soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálků, která se nachází v cytoplazmě drtivé většiny eukaryotních buněk.

Nový!!: T-buněčný receptor a Endoplazmatické retikulum · Vidět víc »

Epitelová tkáň

Epitelové buňky Epitelová tkáň (epitel, krycí tkáň) je tkáň tvořená buňkami, které na sebe těsně naléhají, a minimem mezibuněčné hmoty.

Nový!!: T-buněčný receptor a Epitelová tkáň · Vidět víc »

Exon

Struktura genu: gen je tvořen exony a introny Exon je část sekvence nukleové kyseliny (DNA či RNA), podle níž se obvykle tvoří v procesu translace bílkovina.

Nový!!: T-buněčný receptor a Exon · Vidět víc »

Fosfatáza

Fosfatáza je enzym, který odstraňuje fosfátovou skupinu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Fosfatáza · Vidět víc »

Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát

Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2, PI-4,5-P2, PtdIns(4,5)P2) je fosfoinositid (derivát fosfatidylinositolu), který patří mezi fosfolipidy zastoupené v buněčných membránách.

Nový!!: T-buněčný receptor a Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: T-buněčný receptor a Fosforylace · Vidět víc »

Fyn

Fyn je druhý největší ostrov Dánska.

Nový!!: T-buněčný receptor a Fyn · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Gen · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: T-buněčný receptor a Glykoproteiny · Vidět víc »

Heterodimer

Heterodimery jsou dimery, jejichž dvě monomerové složky jsou různé.

Nový!!: T-buněčný receptor a Heterodimer · Vidět víc »

Hlavní histokompatibilní komplex

Hlavní histokompatibilní komplex (MHC, z angl. major histocompatibility complex) je označení pro několik typů glykoproteinových komplexů nacházejících se na vnějších stranách cytoplazmatické membrány buněk obratlovců.

Nový!!: T-buněčný receptor a Hlavní histokompatibilní komplex · Vidět víc »

Homologie (biologie)

Anatomie ruky různých obratlovců ukazuje, jak jsou si jednotlivé kosti homologické Homologie je v evoluční biologii označení pro formu znaku, kterou dva či více druhů zdědilo od společného předka.

Nový!!: T-buněčný receptor a Homologie (biologie) · Vidět víc »

Imunita (biologie)

Lymfocyty, jako ten na obrázku, pomáhají tělu bránit se specifickým způsobem proti infekci Imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se proti antigenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z prostředí z pohledu organismu vnitřního.

Nový!!: T-buněčný receptor a Imunita (biologie) · Vidět víc »

Imunitní reakce

fagocytující konidie, ukázka imunitní odpovědi na vystavení těla patogenu Imunitní reakce či také imunitní odpověď je souhrn procesů, jimiž tělo reaguje na setkání s antigeny.

Nový!!: T-buněčný receptor a Imunitní reakce · Vidět víc »

Imunitní systém

Imunitní systém je souhrn mechanismů zajišťujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur.

Nový!!: T-buněčný receptor a Imunitní systém · Vidět víc »

Inositoltrisfosfát

Inositol-1,4,5-trisfosfát PIP2 na IP3 a DAG; tento proces je popsán v textu Inositoltrisfosfát (IP3, přesněji inositol-1,4,5-trisfosfát) je ve vodě rozpustný cukerný alkohol esterifikovaný na třech místech fosfátovými skupinami.

Nový!!: T-buněčný receptor a Inositoltrisfosfát · Vidět víc »

Interferon γ

Interferon γ - struktura Interferon gamma (IFNγ) je dimerní rozpustný cytokin, který je jediným zástupcem interferonů druhé třídy.

Nový!!: T-buněčný receptor a Interferon γ · Vidět víc »

Interleukin 2

Stavba tohoto proteinu Interleukin-2 (IL-2) je cytokin ze skupiny interleukinů,Stenesh, J. (1989): Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology (2nd Edition).

Nový!!: T-buněčný receptor a Interleukin 2 · Vidět víc »

Kůže

Detail lidské kůže Kůže (lat. cutis, gr. derma), nebo u některých zvířat kožich, kožešina je orgán pokrývající těla obratlovců.

Nový!!: T-buněčný receptor a Kůže · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: T-buněčný receptor a Kináza · Vidět víc »

Kostimulace

Kostimulace je důležitý imunologický koncept, který zajišťuje správnou aktivaci T-lymfocytů a B-lymfocytů a do jisté míry zamezuje vzniku autoimunity.

Nový!!: T-buněčný receptor a Kostimulace · Vidět víc »

Kostní dřeň

Ilustrace buněk kostní dřeně Kostní dřeň (medulla ossea), lidově morek, je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí savců.

Nový!!: T-buněčný receptor a Kostní dřeň · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: T-buněčný receptor a Krev · Vidět víc »

Kyselina asparagová

Kyselina asparagová (Asp, D) je biogenní aminokyselina vyskytující se v organismu ve formě své konjugované zásady, která se nazývá aspartát.

Nový!!: T-buněčný receptor a Kyselina asparagová · Vidět víc »

Kyselina glutamová

Kyselina L-glutamová (symbol Glu nebo E) je kódovaná glukogenní neesenciální aminokyselina.

Nový!!: T-buněčný receptor a Kyselina glutamová · Vidět víc »

Lck

Lck (neboli lymphocyte-specific tyrosine kinase, dříve známá jako p56lck) je protein-tyrosin kináza ze skupiny SRC kináz, která hraje významnou roli v aktivaci T lymfocytů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Lck · Vidět víc »

Leukemie

Leukemické buňky v nátěru z periferní krve Leukémie (řecky leukos λευκός, "bílý" a haima αίμα, "krev", odtud i starší český termín bělokrevnost), zastarale též hemoblastózy, představují '''nádorová onemocnění''', která vycházejí z krvetvorné tkáně a z lymfatických uzlin.

Nový!!: T-buněčný receptor a Leukemie · Vidět víc »

Ligand (biochemie)

Myoglobin (modře) s navázaným ligandem hem (oranžově). Podle PDBID: 1MBO Ligand ve smyslu používaném v biochemii a farmakologii označuje látku, typicky malou molekulu, která vytváří komplex s biomolekulou a tato vazba má biologický význam.

Nový!!: T-buněčný receptor a Ligand (biochemie) · Vidět víc »

Lipidy

strukturní vzorec triacylglycerolů Lipidy (z řeckého lipos tj. tučný) jsou přírodní látky živočišného i rostlinného původu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Lipidy · Vidět víc »

Lysin

Lysin (zkratka Lys, K) patří k proteinogenním aminokyselinám.

Nový!!: T-buněčný receptor a Lysin · Vidět víc »

MHC glykoprotein I. třídy

MHC glykoprotein I. třídy MHC glykoproteiny (gp) I. třídy jsou transmembránové molekuly, jejichž funkcí je prezentace antigenu CD8+ T-buňkám.

Nový!!: T-buněčný receptor a MHC glykoprotein I. třídy · Vidět víc »

MHC glykoprotein II. třídy

Schéma MHC glykoproteinu II. třídy MHC glykoproteiny II.

Nový!!: T-buněčný receptor a MHC glykoprotein II. třídy · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Molekula · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: T-buněčný receptor a MRNA · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: T-buněčný receptor a Mutace · Vidět víc »

Myš

Myš je české rodové jméno pro mnoho drobných hlodavců z čeledi myšovitých, ve vědecké nomenklatuře rozřazených do různých rodů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Myš · Vidět víc »

Mycobacterium

Mycobacterium (mykobakterie) je rod nepohyblivých a nesporulujících bakterií ze samostatné čeledi Mycobacteriaceae, řazené k aktinobakteriím.

Nový!!: T-buněčný receptor a Mycobacterium · Vidět víc »

Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (MTB) je patogenní bakterie z rodu Mycobacterium.

Nový!!: T-buněčný receptor a Mycobacterium tuberculosis · Vidět víc »

NF-κB

Vazba NF-κB1 na DNA (pohled shora) Signalizační kaskáda NF-κB heterodimeru NF-κB (resp. NFκB, čteno "nukleární faktor kappa B") je skupina transkripčních faktorů, které se vážou na promotory RNA polymerázy II a ovlivňují tak expresi genů důležitých pro imunitu, zánětlivou odpověď, buněčný růst a buněčnou smrt, embryonální vývoj a další významné procesy.

Nový!!: T-buněčný receptor a NF-κB · Vidět víc »

NFAT

NFAT (též NF-AT, z angl. nuclear factor of activated T-cells) je komplex proteinů účinkující jako transkripční faktor, jenž se váže na promotory genů pro interleukin 2 a interleukin 4 a aktivuje je.

Nový!!: T-buněčný receptor a NFAT · Vidět víc »

NK T-lymfocyt

NK T-lymfocyty (NKT buňky) jsou T-lymfocyty, které mají některé vlastnosti NK buněk.

Nový!!: T-buněčný receptor a NK T-lymfocyt · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: T-buněčný receptor a Nukleotid · Vidět víc »

Paměťová buňka

Tři druhy imunitní odpovědi; třetí z nich reprezentuje právě tu vyvolanou imunologickou pamětí - od infekce je sice již poměrně dávno, ale díky paměťovým buňkám je odpověď velmi pohotová Paměťová buňka je označení pro bílé krvinky ze skupiny lymfocytů, které se v těle uchovávají po proběhnuté imunitní odpovědi.

Nový!!: T-buněčný receptor a Paměťová buňka · Vidět víc »

Parazitismus

kukačku Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel).

Nový!!: T-buněčný receptor a Parazitismus · Vidět víc »

Patogen

Patogenní bakterie anthraxu Patogen (též etiologické agens, patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je biologický faktor (organismus), který může zapřičinit onemocnění hostitele.

Nový!!: T-buněčný receptor a Patogen · Vidět víc »

Peptid

Peptid (z řec. πεπτος, „stravitelný“) je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou.

Nový!!: T-buněčný receptor a Peptid · Vidět víc »

Pomocný T-lymfocyt

Pomocné T-lymfocyty (TH lymfocyty, CD4+ T-lymfocyty) jsou buňky specificky stimulující další buňky imunitního systému prostřednictvím sekretovaných cytokinů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Pomocný T-lymfocyt · Vidět víc »

Protein teplotního šoku

Funkce hsp70 (francouzsky) - chaperonová aktivita Protein teplotního šoku (hsp - heat shock protein) je označení pro skupinu proteinů, které zajišťují univerzální stresovou odpověď buněk, například při vystavení buňky vysoké teplotě, extrémnímu pH nebo třeba těžkým kovům.

Nový!!: T-buněčný receptor a Protein teplotního šoku · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: T-buněčný receptor a Protilátka · Vidět víc »

Ras (protein)

Protein Ras Ras (též p21ras) je rodina genů ze skupiny protoonkogenů, které kódují malé monomerické proteiny schopné vázat na sebe GTP.

Nový!!: T-buněčný receptor a Ras (protein) · Vidět víc »

Regulační T-lymfocyt

Regulační T lymfocyty jsou lymfocyty, které jsou součástí imunitního systému a patří do skupiny CD4+ buněk.

Nový!!: T-buněčný receptor a Regulační T-lymfocyt · Vidět víc »

SH2 doména

SH2 doména (Src-homology 2 domain) je strukturní doména vyskytující se v různé míře u všech eukaryotických organismů; je typická tím, že se váže na fosforylovaný tyrosin (fosfotyrosin, pY).

Nový!!: T-buněčný receptor a SH2 doména · Vidět víc »

Src

Src (čteno) je gen a stejnojmenný protein ze Src rodiny, který funguje jako nereceptorická tyrosinkináza (nejedná se tedy o tyrosinkinázový receptor).

Nový!!: T-buněčný receptor a Src · Vidět víc »

Střevo

náhled Střevo (intestinum, enteron) je nejdelší úsek trávicí trubice.

Nový!!: T-buněčný receptor a Střevo · Vidět víc »

Synapse

Synapse je spojení dvou neuronů (nebo smyslové buňky a neuronu), sloužící k předávání vzruchů.

Nový!!: T-buněčný receptor a Synapse · Vidět víc »

T-lymfocyt

Lidský lymfocyt lidský pomocný T lymfocyt T-lymfocyt (též T-buňka) je druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytů.

Nový!!: T-buněčný receptor a T-lymfocyt · Vidět víc »

Terminální deoxynukleotidyltransferáza

Terminální deoxynukleotidyltransferáza (též terminální deoxyribonukleotidyltransferáza, zkratka Tdt) je neobvyklá DNA polymeráza, která katalyzuje přidávání nukleotidů na 3' konec DNA, přičemž k této činnosti nepotřebuje žádný templát.

Nový!!: T-buněčný receptor a Terminální deoxynukleotidyltransferáza · Vidět víc »

Tetanus

Opistotonus generalizovaného tetanu. Tetanus (strnutí šíje) je nebezpečné onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani.

Nový!!: T-buněčný receptor a Tetanus · Vidět víc »

Tyrosin

Tyrosin (Tyr, Y) je jednou z 20 základních proteinogenních aminokyselin.

Nový!!: T-buněčný receptor a Tyrosin · Vidět víc »

Tyrosinkináza

Tyrozinkináza zap-70 - příklad z mnoha možných Tyrozinkináza je enzym ze skupiny proteinkináz, který katalyzuje přenos fosfátové skupiny (fosforylace) z nukleosidtrifosfátů (většinou ATP) na aminokyselinu tyrozin v proteinech.

Nový!!: T-buněčný receptor a Tyrosinkináza · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: T-buněčný receptor a Vápník · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: T-buněčný receptor a Virus · Vidět víc »

1,2-diacylglycerol

oleoylglycerol Rozklad fosfolipidu PIP2 na IP3 a DAG; tento proces je popsán v textu 1,2-diacylglycerol (DAG) je ester glycerolu a určité (obvykle vyšší mastné kyseliny).

Nový!!: T-buněčný receptor a 1,2-diacylglycerol · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Receptor T buněk, Receptor T-buněk, T buněčný receptor, TCR.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »