Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

TATB

Index TATB

TATB, systematický název 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen, C6H6N6O6 je vysoce brizantní trhavina, s velmi nízkou citlivostí k mechanickým podnětům.

18 vztahy: Amoniak, Detonační rychlost, Dichlormethan, Hexogen, Hustota, Jaderná zbraň, Krystal, Kyselina dusičná, Kyselina sírová, Kyslík, Nitrace, Pentrit, Redoxní reakce, Rozpustnost, Trhavina, Trinitrotoluen, Vodík, Vzbuch.

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: TATB a Amoniak · Vidět víc »

Detonační rychlost

Hřib vzniklý jaderným výbuchem Detonační rychlost (brizance) je charakteristická rychlostí větší než rychlost zvuku za místních podmínek v detonační vlně.

Nový!!: TATB a Detonační rychlost · Vidět víc »

Dichlormethan

Dichlormethan (zkratka DCM) nebo methylenchlorid je organická chemická sloučenina se vzorcem CH2Cl2.

Nový!!: TATB a Dichlormethan · Vidět víc »

Hexogen

Hexogen (1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexan, 1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan) je velmi silná, karcinogenní, často používaná trhavina, často též označovaná jako Cyklonit, RDX (z angl. Research Department Explosive) nebo T4.

Nový!!: TATB a Hexogen · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: TATB a Hustota · Vidět víc »

Jaderná zbraň

ekvivalentu TNT) 27. března 1954 na atolu Bikini Jaderná zbraň nebo též atomová zbraň je zbraň hromadného ničení, založená na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků.

Nový!!: TATB a Jaderná zbraň · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: TATB a Krystal · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: TATB a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: TATB a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: TATB a Kyslík · Vidět víc »

Nitrace

Příklad nitrace Nitrace je chemická reakce, při které dochází k navázání nitroskupiny na organický zbytek (R).

Nový!!: TATB a Nitrace · Vidět víc »

Pentrit

Pentrit (pentaerythritol tetranitrát) je silná výbušnina, běžně označovaná zkratkou PENT, PETN, PENTA nebo TEN.

Nový!!: TATB a Pentrit · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: TATB a Redoxní reakce · Vidět víc »

Rozpustnost

Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok).

Nový!!: TATB a Rozpustnost · Vidět víc »

Trhavina

Trhavina je výbušnina, která je za normálních podmínek velmi málo citlivá k vnějším vlivům a naopak po iniciaci dokáže vyvinout detonaci o mimořádně vysoké trhavé síle.

Nový!!: TATB a Trhavina · Vidět víc »

Trinitrotoluen

Trinitrotoluen (často označovaný jako TNT nebo tritol, chemicky názvem 2,4,6-trinitrotoluen) je velmi silná, relativně bezpečná a hojně používaná trhavina.

Nový!!: TATB a Trinitrotoluen · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: TATB a Vodík · Vidět víc »

Vzbuch

Vzbuch je označení používané pro proces samovolného explozivního exotermního rozkladu nestabilní látky (např. výbušiny), způsobeného pouhým zahříváním, bez jiné iniciace.

Nový!!: TATB a Vzbuch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

1,3,5-triamin-2,4,6-trinitrobenzen, 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »