Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

TRNA

Index TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

12 vztahy: Aminoacyl-tRNA syntetáza, Aminokyselina, Antikodon, Buňka, Genetický kód, Nukleotid, Polypeptid, Posttranskripční modifikace, Proteosyntéza, Ribozom, RNA, Translace (biologie).

Aminoacyl-tRNA syntetáza

Aminoacyl-tRNA syntetáza (aaRS) je enzym ze skupiny ligáz, který umožňuje navázání jedné z dvaceti proteinogenních aminokyselin na příslušnou molekulu transferové RNA (tRNA).

Nový!!: TRNA a Aminoacyl-tRNA syntetáza · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: TRNA a Aminokyselina · Vidět víc »

Antikodon

GmAA, který je komplementární ke kodonům UUC a UUU v sekvenci mRNA. Jedná se o případ, kdy jeden antikodon díky speciální bázi (Gm) rozeznává více kodonů kódujících tu samou aminokyselinu (v tomto případě fenylalanin), čímž se ušetří tRNA. Více informací viz wobbling Antikodon je trojice nukleotidů nacházející se v molekule transferové RNA (tRNA), která umožňuje specifické navázání tRNA na komplementární trojici bází (tzv. kodon) na mRNA molekule.

Nový!!: TRNA a Antikodon · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: TRNA a Buňka · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: TRNA a Genetický kód · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: TRNA a Nukleotid · Vidět víc »

Polypeptid

Polypeptid je obvykle označení pro peptidový biopolymer složený z více než 10 aminokyselin.

Nový!!: TRNA a Polypeptid · Vidět víc »

Posttranskripční modifikace

Posttranskripční modifikace je sled několika biochemických procesů, které následují u eukaryot po transkripci DNA do RNA.

Nový!!: TRNA a Posttranskripční modifikace · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: TRNA a Proteosyntéza · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: TRNA a Ribozom · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: TRNA a RNA · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: TRNA a Translace (biologie) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Transferová RNA, Transferová ribonukleová kyselina.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »