Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tečna

Index Tečna

funkce. Tečna kružnice. Tečna je přímka, která má s křivkou společný jeden bod dotyku.

20 vztahy: Bod, Derivace, Funkce (matematika), Graf funkce, Jednotkový vektor, Křivka, Kružnice, Normála, Okolí (matematika), Ortogonalita, Přímka, Polohový vektor, Poloměr, Polorovina, Průsečík, Směrnice, Styk, Tečna kružnice, Thaletova věta, Vektor.

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Tečna a Bod · Vidět víc »

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Tečna a Derivace · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Tečna a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Graf funkce

V matematice je graf funkce f(x1, x2, …, xn) množina všech (n+1)-tic (x1, x2, …, xn, f(x1, x2, …, xn)).

Nový!!: Tečna a Graf funkce · Vidět víc »

Jednotkový vektor

V matematice, respektive v jejím podoboru nazývaném lineární algebra, se v normovaném vektorovém prostoru rozumí jednotkovým vektorem každý vektor, jehož norma (často označovaná zkrátka za délku) je rovna jedné.

Nový!!: Tečna a Jednotkový vektor · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Tečna a Křivka · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Tečna a Kružnice · Vidět víc »

Normála

Normála daného n−1 dimenzionálního podprostoru v n-dimenzionálním prostoru je přímka kolmá na daný podprostor.

Nový!!: Tečna a Normála · Vidět víc »

Okolí (matematika)

Okolí bodu je podmnožina topologického prostoru, jejíž otevřená podmnožina obsahuje tento bod.

Nový!!: Tečna a Okolí (matematika) · Vidět víc »

Ortogonalita

Původem řecké slovo ortogonální znamená pravoúhlý (z řec. ορθος pravý a γονια úhel).

Nový!!: Tečna a Ortogonalita · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Tečna a Přímka · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Tečna a Polohový vektor · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: Tečna a Poloměr · Vidět víc »

Polorovina

Polorovina je část roviny, která vznikne rozdělením roviny jednou přímkou.

Nový!!: Tečna a Polorovina · Vidět víc »

Průsečík

Průsečík je geometrický pojem používaný ve dvou významech.

Nový!!: Tečna a Průsečík · Vidět víc »

Směrnice

Směrnice je slovo s více významy.

Nový!!: Tečna a Směrnice · Vidět víc »

Styk

Slovo styk může mít různé významy.

Nový!!: Tečna a Styk · Vidět víc »

Tečna kružnice

Tečna kružnice Tečna kružnice je přímka, jež má s danou kružnicí právě jeden společný bod dotyku.

Nový!!: Tečna a Tečna kružnice · Vidět víc »

Thaletova věta

Znázornění Thaletovy věty Thaletova věta je matematická věta o velikosti úhlů trojúhelníků vytvořených nad průměrem kružnice.

Nový!!: Tečna a Thaletova věta · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Tečna a Vektor · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Tečný vektor.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »