Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Teorie

Index Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

31 vztahy: Bůh, Divák, Empirie, Evoluce, Experiment, Falzifikace, Filosofie, Formální teorie, Gnozeologie, Hypotéza, Karl Popper, Konzistence, Kvantová fyzika, Literární teorie, Matematická logika, Metodologie, Paradigma, Paul Karl Feyerabend, Poznání, Praxe, Teorie automatů, Teorie grup, Teorie her, Teorie informace, Teorie množin, Teorie pravděpodobnosti, Teorie relativity, Teorie superstrun, Teorie všeho, Thomas Samuel Kuhn, Věda.

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Teorie a Bůh · Vidět víc »

Divák

Divák je osoba, kdo se dívá a přitom se pozorovaného dění aktivně neúčastní.

Nový!!: Teorie a Divák · Vidět víc »

Empirie

Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem).

Nový!!: Teorie a Empirie · Vidět víc »

Evoluce

Schéma vysvětlující základní princip biologické evoluce z Darwinovy knihy ''O původu druhů''. Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život.

Nový!!: Teorie a Evoluce · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Teorie a Experiment · Vidět víc »

Falzifikace

Falzifikace (z lat. falsum facere, doslova „učinit nepravdivé“) může znamenat.

Nový!!: Teorie a Falzifikace · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Teorie a Filosofie · Vidět víc »

Formální teorie

Formální teorie je jeden z nejdůležitějších pojmů matematickologické syntaxe.

Nový!!: Teorie a Formální teorie · Vidět víc »

Gnozeologie

Gnozeologie (z řeckého γνῶσις gnósis poznání + λόγος logos slovo, řeč), v anglosaské literatuře obvykle epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost) či noetika (z řec. νοήμα noéma myšlenka) je filozofická disciplína, která zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět.

Nový!!: Teorie a Gnozeologie · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Teorie a Hypotéza · Vidět víc »

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper (28. července 1902 Vídeň – 17. září 1994 Londýn) byl rakousko-britský filosof.

Nový!!: Teorie a Karl Popper · Vidět víc »

Konzistence

Konzistence nebo konsistence (z lat. con-sisto, držím pohromadě) má více významů.

Nový!!: Teorie a Konzistence · Vidět víc »

Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je soubor oborů postavených na teoriích, jejichž ústředním pojmem je kvantování.

Nový!!: Teorie a Kvantová fyzika · Vidět víc »

Literární teorie

Literární teorie je – vedle literární historie a kritiky – hlavní část literární vědy (vědy o literatuře).

Nový!!: Teorie a Literární teorie · Vidět víc »

Matematická logika

Matematická logika je vědní disciplína nacházející se na rozhraní mezi logikou a matematikou.

Nový!!: Teorie a Matematická logika · Vidět víc »

Metodologie

Metodologie (z řec. methodos, sledování, stopování, od hodos, cesta) je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací.

Nový!!: Teorie a Metodologie · Vidět víc »

Paradigma

Paradigma (z řeckého παράδειγμα parádeigma.

Nový!!: Teorie a Paradigma · Vidět víc »

Paul Karl Feyerabend

Paul Karl Feyerabend (13. ledna 1924 – 11. února 1994) byl původem rakouský filosof vědy a zakladatel epistemologického anarchismu.

Nový!!: Teorie a Paul Karl Feyerabend · Vidět víc »

Poznání

Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění).

Nový!!: Teorie a Poznání · Vidět víc »

Praxe

Praxe či jinak zvaná zběhlost v daném oboru je velmi zobecněný termín pro již konanou činnost, která byla v minulosti vykonávaná a tudíž je nám či danému subjektu bližší či známá.

Nový!!: Teorie a Praxe · Vidět víc »

Teorie automatů

Teorie automatů se zabývá studiem matematických vlastností abstraktních strojů, které se podobají automatu znázorněnému na obrázku. Tento automat přijímá řetězce složené z nul a jedniček, které obsahují sudý počet nul. Jeho činnost začíná vždy ve stavu, do kterého vede šipka (''S1''); načtením symbolu ''0'' přechází do druhého stavu ''S2''. Načtení další ''0'' způsobí přechod automatu zpátky do stavu ''S1''. Stav ''S1'' je koncový, což je znázorněno dvojicí kružnic. V obou stavech je symbol ''1'' ignorován díky přechodu do aktuálního stavu. Teorie automatů je studium abstraktních strojů a automatů, včetně výpočetních problémů, které mohou být pomocí nich řešené.

Nový!!: Teorie a Teorie automatů · Vidět víc »

Teorie grup

Teorie grup je matematická disciplína zabývající se studiem grup.

Nový!!: Teorie a Teorie grup · Vidět víc »

Teorie her

Jako teorie her nebo též teorie strategických her se označuje disciplína aplikované matematiky, která analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat kdekoliv, kde dochází ke střetu zájmů.

Nový!!: Teorie a Teorie her · Vidět víc »

Teorie informace

Teorie informace se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska.

Nový!!: Teorie a Teorie informace · Vidět víc »

Teorie množin

Teorie množin je matematická teorie, která se zabývá studiem množin.

Nový!!: Teorie a Teorie množin · Vidět víc »

Teorie pravděpodobnosti

Pravděpodobnost hodu kostkami Teorie pravděpodobnosti (počet pravděpodobnosti) je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp.

Nový!!: Teorie a Teorie pravděpodobnosti · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Teorie a Teorie relativity · Vidět víc »

Teorie superstrun

Teorie superstrun, resp.

Nový!!: Teorie a Teorie superstrun · Vidět víc »

Teorie všeho

Teorie všeho je ve fyzice i obecněji používaný pojem pro teorie, které by do jediného konzistentního rámce zahrnuly zákony pro všechny základní interakce, a to na všech úrovních a škálách organizace hmoty.

Nový!!: Teorie a Teorie všeho · Vidět víc »

Thomas Samuel Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (18. července 1922 – 17. června 1996) byl americký filosof, fyzik, teoretik vědy a vědeckého poznání, zabýval se dějinami vědy, astronomií, kvantovou teorií a její prehistorií.

Nový!!: Teorie a Thomas Samuel Kuhn · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Teorie a Věda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Teoretik, Teoretička, Theorie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »