Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Teorie pravděpodobnosti

Index Teorie pravděpodobnosti

Pravděpodobnost hodu kostkami Teorie pravděpodobnosti (počet pravděpodobnosti) je matematická disciplína popisující zákonitosti týkající se jevů, které (přinejmenším z hlediska pozorovatele) mohou a nemusí nastat, resp.

50 vztahy: Andrej Nikolajevič Kolmogorov, Aristotelés, Axiom, Binomické rozdělení, Blaise Pascal, Determinismus, Dopis, Edwin Thompson Jaynes, Exponenciální rozdělení, Finance, Forma, Fuzzy logika, Fyzika, Hazardní hra, Hrací kostka, Informace, Kolmogorovovy axiomy pravděpodobnosti, Kombinatorika, Koncepční model, Logika, Matematická statistika, Matematik, Matematika, Míra, Množina, Náhodný jev, Náhodný proces, Normální rozdělení, Orientace, Pierre de Fermat, Počáteční úloha, Poissonovo rozdělení, Poloha, Pravděpodobnost, Predikce, Rovnoměrné rozdělení, Rozdělení pravděpodobnosti, Rychlost, Sigma algebra, Statistika, Teorie míry, Teplota, Thomas Bayes, Výrok, 1654, 17. století, 19. století, 1922, 1933, 1998.

Andrej Nikolajevič Kolmogorov

Andrej Nikolajevič Kolmogorov (Андрей Николаевич Колмогоров) (25. dubna 1903 Tambov – 20. října 1987 Moskva) byl sovětský matematik, zakladatel moderní teorie pravděpodobnosti a teorie složitosti algoritmů.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Andrej Nikolajevič Kolmogorov · Vidět víc »

Aristotelés

Lysippos: Aristotelés (římská kopie) Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Aristotelés · Vidět víc »

Axiom

Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Axiom · Vidět víc »

Binomické rozdělení

Tři příklady binomického rozdělení. Distribuční funkce odpovídající příkladům nahoře. Binomické rozdělení (někdy též Bernoulliho schéma) popisuje četnost výskytu náhodného jevu v n nezávislých pokusech, v nichž má jev stále stejnou pravděpodobnost.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Binomické rozdělení · Vidět víc »

Blaise Pascal

Blaise Pascal (19. června 1623 Clermont – 19. srpna 1662 Paříž) byl francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Blaise Pascal · Vidět víc »

Determinismus

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí, je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Determinismus · Vidět víc »

Dopis

Obraz Quodlibet od Cornelia Gysbrechtse Dopis je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby či instituce (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi), prostřednictvím třetí osoby či instituce (poštovního operátora či klienta).

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Dopis · Vidět víc »

Edwin Thompson Jaynes

Edwin Thompson Jaynes (5. července 1922 - 30. dubna 1998) byl americký fyzik a metodolog, známy pracemi zejména ve statistické fyzice, teorii pravděpodobnosti a spektroskopii.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Edwin Thompson Jaynes · Vidět víc »

Exponenciální rozdělení

Hustoty exponenciálního rozdělení s různými hodnotami parametru ''λ'' Exponenciální rozdělení či exponenciální pravděpodobnostní rozdělení je v teorii pravděpodobnosti a matematické statistice spojité rozdělení pravděpodobnosti.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Exponenciální rozdělení · Vidět víc »

Finance

Finance je velmi široký ekonomický termín, který se týká peněžních prostředků a zacházení s nimi.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Finance · Vidět víc »

Forma

Forma (latinsky tvar, podoba, druh) může být.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Forma · Vidět víc »

Fuzzy logika

Aplikace fuzzy logiky na měření teploty umožňuje používat pojmy jako „studená voda“, „teplá voda“, „horká voda“, které nemají striktní hranice Fuzzy logika (česky též mlhavá logika) je podobor matematické logiky odvozený od teorie fuzzy množin, v němž se logické výroky ohodnocují mírou pravdivosti.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Fuzzy logika · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Fyzika · Vidět víc »

Hazardní hra

ruletu (kolem roku 1800) Hrací automaty v Las Vegas Hazardní hra je taková hra šancí nebo dovedností, jejíž výsledek závisí výhradně nebo převážně na náhodě.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Hazardní hra · Vidět víc »

Hrací kostka

Dvě standardní hrací kostky se zaoblenými rohy Římské hrací kostky (2. stol., muzeum ve Vienne) Hrací kostka je malý mnohostěn, obvykle krychle, která se používá pro generování sekvence náhodných čísel.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Hrací kostka · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Informace · Vidět víc »

Kolmogorovovy axiomy pravděpodobnosti

Kolmogorovovy axiomy pravděpodobnosti jsou základem jednoho z nejrozšířenějších pojetí teorie pravděpodobnosti.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Kolmogorovovy axiomy pravděpodobnosti · Vidět víc »

Kombinatorika

Kombinatorika (kombinatorická matematika) je část matematiky zabývající se kolekcemi prvků množin s definovanou vnitřní strukturou.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Kombinatorika · Vidět víc »

Koncepční model

Koncepční model je reprezentace systému vytvořená kompozicí konceptů, které pomáhají lidem chápat nebo simulovat subjekt, který model reprezentuje.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Koncepční model · Vidět víc »

Logika

Logika má více významů – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrům.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Logika · Vidět víc »

Matematická statistika

Teorie pravděpodobnosti popisuje vznik náhodných dat, zatímco matematická statistika usuzuje z dat na charakter procesů, jimiž data vznikla Matematická statistika je vědecká disciplína na pomezí popisné statistiky a aplikované matematiky.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Matematická statistika · Vidět víc »

Matematik

Matematik je osoba, jehož primární oblastí, kterou studuje a zkoumá je matematika.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Matematik · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Matematika · Vidět víc »

Míra

Míra může znamenat.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Míra · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Množina · Vidět víc »

Náhodný jev

Náhodný jev označuje výsledek náhodného pokusu, o kterém lze po provedení pokusu rozhodnout, zda nastal nebo nenastal.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Náhodný jev · Vidět víc »

Náhodný proces

Brownova pohybu jako příklad náhodného procesu Náhodný proces, též stochastický proces, si lze představit jako zobecnění pojmů náhodná veličina a náhodný vektor.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Náhodný proces · Vidět víc »

Normální rozdělení

Hustota normálního rozdělení pravděpodobnosti Normální rozdělení neboli Gaussovo rozdělení (podle Carla Friedricha Gausse) je jedno z nejdůležitějších rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Normální rozdělení · Vidět víc »

Orientace

Orientace (z lat. oriens, východ) je určení směru, rozpoznání (vlastního) místa, polohy nebo směru, v přeneseném smyslu zaujetí postoje, zaměření a podobně.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Orientace · Vidět víc »

Pierre de Fermat

Pierre de Fermat (17. srpna 1601 Beaumont-de-Lomagne – 12. ledna 1665 Castres) byl francouzský matematik.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Pierre de Fermat · Vidět víc »

Počáteční úloha

Počáteční úloha (také Cauchyho úloha nebo problém počáteční hodnoty) je v matematice v oboru diferenciálních rovnic hledání takového řešení obyčejné diferenciální rovnice, které vyhovuje počáteční podmínce.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Počáteční úloha · Vidět víc »

Poissonovo rozdělení

Hustota pravděpodobnosti Distribuční funkce Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti je náhodná veličina, která vyjadřuje počet výskytů jevů v určitém intervalu (času, délky, objemu), když nastávají nezávisle na sobě.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Poissonovo rozdělení · Vidět víc »

Poloha

Poloha označuje umístění, popř.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Poloha · Vidět víc »

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost náhodného jevu je číslo, které je mírou očekávatelnosti výskytu jevu.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Pravděpodobnost · Vidět víc »

Predikce

Predikce (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Predikce · Vidět víc »

Rovnoměrné rozdělení

Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti přiřazuje všem hodnotám náhodné veličiny stejnou pravděpodobnost.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Rovnoměrné rozdělení · Vidět víc »

Rozdělení pravděpodobnosti

Rozdělení pravděpodobnosti nebo rozložení pravděpodobnosti (někdy také distribuce pravděpodobnosti) náhodné veličiny je pravidlo, kterým každému jevu popisovanému touto veličinou přiřazujeme určitou pravděpodobnost.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Rozdělení pravděpodobnosti · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Rychlost · Vidět víc »

Sigma algebra

\sigma-algebra (sigma-algebra, též \sigma-těleso) je v matematice libovolný neprázdný systém množin, který je uzavřený na spočetné sjednocení a na rozdíl dvou prvků a obsahuje sjednocení všech svých prvků.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Sigma algebra · Vidět víc »

Statistika

Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Statistika · Vidět víc »

Teorie míry

Teorie míry je matematická disciplína, která se zabývá problémem matematického uchopení pojmu kvantity.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Teorie míry · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Teplota · Vidět víc »

Thomas Bayes

Thomas Bayes (1701 (?)–1761) byl anglický duchovní, dnes známý především pro formulaci tzv.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Thomas Bayes · Vidět víc »

Výrok

Výrok může označovat.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a Výrok · Vidět víc »

1654

1654 (MDCLIV) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 1654 · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 17. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 19. století · Vidět víc »

1922

1922 (MCMXXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 1922 · Vidět víc »

1933

1933 (MCMXXXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 1933 · Vidět víc »

1998

1998 (MCMXCVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Teorie pravděpodobnosti a 1998 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Náhodný pokus, Počet pravděpodobnosti, Pravděpodobnostní prostor.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »