Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tertullianus

Index Tertullianus

Quintus Septimius Florens Tertullianus (kolem 160 v Kartágu – kolem 220 v Kartágu) je nejvýznamnější latinsky píšící křesťanský spisovatel přelomu 2.

95 vztahy: Adam, Adolf von Harnack, Apoštol, Apologie, Apostáze, Arcibiskup, Římský konzul, Bůh, Biblický kánon, Biskup, Cizoložství, Ctnost, Doketismus, Duše, Duch svatý, Eucharistie, Eusebios z Kaisareie, Filosof, Filosofie, Gnosticismus, Herec, Hereze, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, Irenej z Lyonu, Jakubovo protoevangelium, Ježíš Kristus, Judaismus, Kartágo, Katechumen, Katolicismus, Křesťan, Křesťanství, Křest, Kněz, Konstantin I. Veliký, Kristus, Latina, Logos, Malachiáš, Maria (matka Ježíšova), Markión, Mesiáš, Milost (teologie), Modalismus, Modloslužba, Montanismus, Mučedník, Nejsvětější Trojice, Neologismus, Nesmrtelnost, ..., Nový zákon, Obhájce, Osoba, Otčenáš, Pallium, Pavel, Přídavné jméno, Příslovce, Petr, Podstatné jméno, Podsvětí, Pohanství, Primáti, První nikajský koncil, Prvotní hřích, Recenze, Sekta, Sloveso, Smrtelný hřích, Spisovatel, Starý zákon, Stvoření, Substance, Svatý Augustin, Svatý Jeroným, Svátost, Svěcení, Symbol, Teolog, Teologie, Toga, Trestní řízení, Učitel, Věznice, Vražda, Vzkříšení, Zatmění Slunce, 160, 195, 197, 207, 212, 220, 814, 840. Rozbalte index (45 více) »

Adam

1), Druhá bible ze St Marciala, Limoges (kolem 1100) Adam a Eva s hadem. (Codex Aemilinanesis, Španělsko 994) Stvoření světa, Adama a Evy. Arménský rukopis, 1619 Adam byl podle Bible první člověk, společný předek celého lidstva a všech lidí.

Nový!!: Tertullianus a Adam · Vidět víc »

Adolf von Harnack

Adolf von Harnack (17. května 1851, Tartu Estonsko – 10. června 1930, Heidelberg Bádensko) byl německý protestantský teolog a odborník na dějiny dogmatu a dějiny náboženství.

Nový!!: Tertullianus a Adolf von Harnack · Vidět víc »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Tertullianus a Apoštol · Vidět víc »

Apologie

Apologie (z řec. ἀπολογία apologia) znamená obhajobu, obrannou řeč nebo obranný spis.

Nový!!: Tertullianus a Apologie · Vidět víc »

Apostáze

Španělsku. Apostáze (původem: ἀποστασία; v přepisu apostasia) je termín označující v klasickém smyslu odpadnutí či odstoupení od víry, zejména křesťanské.

Nový!!: Tertullianus a Apostáze · Vidět víc »

Arcibiskup

Arcibiskup (z řeckého αρχι – prvý + biskup) je označení biskupa se zvláštním postavením.

Nový!!: Tertullianus a Arcibiskup · Vidět víc »

Římský konzul

Flavius Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius (konzul v roce 517) Konzul (zkráceně cos.; latinsky consul, pl. consules, což bylo odvozeno z consulere; česky radit se, rozvažovat) byl nejvyšší civilní a vojenský úředník (magistratus) ve starověkém Římě.

Nový!!: Tertullianus a Římský konzul · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Tertullianus a Bůh · Vidět víc »

Biblický kánon

Biblický kánon je termín označující soubor biblických knih.

Nový!!: Tertullianus a Biblický kánon · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Tertullianus a Biskup · Vidět víc »

Cizoložství

Jules Arsene Garnier: Utrpení cizoložníků Cizoložství je obecně definováno jako mimomanželský pohlavní styk manžela nebo manželky, čili manželská nevěra.

Nový!!: Tertullianus a Cizoložství · Vidět víc »

Ctnost

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat.virtus; v češtině alternativně i „zdatnost“) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání.

Nový!!: Tertullianus a Ctnost · Vidět víc »

Doketismus

Doketismus z řeckého δοκέω (dokeó) »zdání«, je označení pro helenistický heretický pohled na Ježíše.

Nový!!: Tertullianus a Doketismus · Vidět víc »

Duše

Duše (od dýchat, dech) je velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly.

Nový!!: Tertullianus a Duše · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Tertullianus a Duch svatý · Vidět víc »

Eucharistie

Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu.

Nový!!: Tertullianus a Eucharistie · Vidět víc »

Eusebios z Kaisareie

Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 30. května 339), nazýván též Eusebius Pamphili (žák Pamfilův), byl biskupem v palestinské Kaisareii a je považován za otce církevních dějin.

Nový!!: Tertullianus a Eusebios z Kaisareie · Vidět víc »

Filosof

Filosof nebo filozof je člověk, který se zabývá filosofickými otázkami v různých oblastech této discipliny, který ji pěstuje a případně vyučuje.

Nový!!: Tertullianus a Filosof · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Tertullianus a Filosofie · Vidět víc »

Gnosticismus

Gnosticismus (z řec. gnósis, γνώσις poznání) je nábožensko-filozofický směr pozdní antiky, který zažil svůj největší rozmach v 1.–3.

Nový!!: Tertullianus a Gnosticismus · Vidět víc »

Herec

Herci Petr Štěpán a Milan Němec převlečení za ženy v ''Sugar! (Někdo to rád horké)'' Herec (herečka) je umělec, který dramaticky předvádí jinou postavu.

Nový!!: Tertullianus a Herec · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Tertullianus a Hereze · Vidět víc »

Historia ecclesiastica gentis Anglorum

Historia ecclesiastica gentis Anglorum je latinsky psané dílo, jehož autorem je Beda Ctihodný a jež se zabývá ranými anglickými dějinami, a to především z hlediska dějin církve.

Nový!!: Tertullianus a Historia ecclesiastica gentis Anglorum · Vidět víc »

Irenej z Lyonu

Irenej z Lyonu, řecky Εἰρηναῖος Eirénaios, latinsky Irenaeus (mezi 140 a 160 v Malé Asii – asi 202) byl zdaleka nejvýznamnějším křesťanským teologem 2. století.

Nový!!: Tertullianus a Irenej z Lyonu · Vidět víc »

Jakubovo protoevangelium

Giotto: ''Zvěstování svaté Anně'' Původně Narození Mariino, později podle apoštola Jakuba Protoevangelium Jakubovo nebo Evangelium svatého Jakuba je apokryfní spis z 2. století, který pojednává o životě Marie, matky Ježíše Krista.

Nový!!: Tertullianus a Jakubovo protoevangelium · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Tertullianus a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Tertullianus a Judaismus · Vidět víc »

Kartágo

Kartágo, často psáno také Karthágo (latinsky Carthago, punsky 𐤒𐤓𐤕•𐤇𐤃𐤔𐤕, Qart Hadašt, odvozeno z fénického QRT HDŠT znamenající „Nové město“, řecky Καρχηδών; arabsky قرطاج a také قرطاجة), bylo jak starověké město v Severní Africe u pobřeží Středozemního moře, tak civilizace, která se ve sféře vlivu tohoto města rozvinula.

Nový!!: Tertullianus a Kartágo · Vidět víc »

Katechumen

Katechumen (lat. catechumenus, řec. κατεχουμένος katechúmenos vyučený, vyškolený) označuje ty, kdo se připravují na křest a přijetí do církve a jsou tudíž vyučováni v křesťanské víře.

Nový!!: Tertullianus a Katechumen · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Tertullianus a Katolicismus · Vidět víc »

Křesťan

Křesťan je označení pro vyznavače křesťanství, nejrozšířenějšího monoteistického abrahámovského náboženství, založeném na učení Ježíše Krista.

Nový!!: Tertullianus a Křesťan · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Tertullianus a Křesťanství · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Tertullianus a Křest · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Tertullianus a Kněz · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Tertullianus a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Tertullianus a Kristus · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Tertullianus a Latina · Vidět víc »

Logos

Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného.

Nový!!: Tertullianus a Logos · Vidět víc »

Malachiáš

Malachiáš, hebrejsky Malachi, znamená „můj posel“.

Nový!!: Tertullianus a Malachiáš · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Tertullianus a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Markión

Markion s posluchači Markión ze Sinopé (asi 100 Sinopé – asi 160 Řím) byl významný křesťanský teolog 2. století, jehož dualistické učení o zlém Bohu Starého zákona a dobrém Bohu Ježíše Krista církev ostře odmítla jako heretické (viz markionismus).

Nový!!: Tertullianus a Markión · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Tertullianus a Mesiáš · Vidět víc »

Milost (teologie)

Milostí se v teologii rozumí Boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho zásluhy či poklesky.

Nový!!: Tertullianus a Milost (teologie) · Vidět víc »

Modalismus

Modalismus či modalistický monarchianismus označuje teologický názor, považovaný za jednu z variant monarchianismu, který označuje slovem „Bůh“ (řecky θεός theos) pouze osobu Otce.

Nový!!: Tertullianus a Modalismus · Vidět víc »

Modloslužba

zlatém teleti Modloslužba (též idolatrie z řeckého ειδωλατρεια – „služba obrazům“; podle některých názorů je slovo odvozeno z hebrejštiny) je projevování náboženské úcty modlám, fyzickým předmětům, např.

Nový!!: Tertullianus a Modloslužba · Vidět víc »

Montanismus

Montanismus, označovaný též jako Nové proroctví představuje raně křesťanské hnutí 2. století, pojmenované po svém zakladateli Montanovi.

Nový!!: Tertullianus a Montanismus · Vidět víc »

Mučedník

Mučedník (řecky: μάρτυς, mártys; doslova: svědek) je osoba, která byla umučená nebo zemřela za svojí víru nebo ideu.

Nový!!: Tertullianus a Mučedník · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Tertullianus a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Neologismus

Neologismus či neologizmus (z řec. neos logos, nové slovo), česky novotvar, je nově utvořené nebo přejaté slovo, přesněji lexikální jednotka.

Nový!!: Tertullianus a Neologismus · Vidět víc »

Nesmrtelnost

Jin a jang jsou symbolem věčnosti Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě.

Nový!!: Tertullianus a Nesmrtelnost · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Tertullianus a Nový zákon · Vidět víc »

Obhájce

Obhájce je v trestním řízení právní zástupce osoby, proti které se vede trestní stíhání (obviněný).

Nový!!: Tertullianus a Obhájce · Vidět víc »

Osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.

Nový!!: Tertullianus a Osoba · Vidět víc »

Otčenáš

češtině, kostel Pater noster, Jeruzalém Carl Heinrich Bloch (1834–1890): ''Horské kázání'' (Bjergprædikenen) Otčenáš neboli modlitba Páně (podle svých prvních dvou latinských slov také Pater noster) je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba.

Nový!!: Tertullianus a Otčenáš · Vidět víc »

Pallium

Pallium Papež Benedikt XVI. s papežským palliem s červenými kříži Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský se svým palliem Pallium (též počeštěně palium) je insignií užívanou v římskokatolické církvi.

Nový!!: Tertullianus a Pallium · Vidět víc »

Pavel

Pavel je mužské křestní jméno, pochází z latiny, kde paulus znamená malý, nepatrný'.

Nový!!: Tertullianus a Pavel · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Tertullianus a Přídavné jméno · Vidět víc »

Příslovce

Příslovce (adverbium) je neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a vlastností.

Nový!!: Tertullianus a Příslovce · Vidět víc »

Petr

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“.

Nový!!: Tertullianus a Petr · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Tertullianus a Podstatné jméno · Vidět víc »

Podsvětí

Podsvětí (říše mrtvých) je v náboženských či mytologických představách sídlo duší zemřelých, někdy bezútěšné místo posmrtného života, ze kterého není zpravidla návratu.

Nový!!: Tertullianus a Podsvětí · Vidět víc »

Pohanství

Athéně Pohanství neboli paganismus (od latinského slova paganus, což znamená „venkovský“) je s pejorativním nádechem užívaný výraz především v křesťanské kultuře v podstatě pro veškerá mimo-křesťanská a před-křesťanská polyteistická náboženství vyznávaná zejména v oblasti Evropy a Blízkého východu.

Nový!!: Tertullianus a Pohanství · Vidět víc »

Primáti

Čtyři lvíčci (''Leontopithecus''), dva dospělí a dvě mláďata Ham po návratu z kosmu v r. 1961 Dva úzkonosí primáti Porovnání kostry člověka a gorily Primáti (Primates) jsou řád živorodých placentálních savců, zahrnující poloopice a vyšší primáty včetně člověka.

Nový!!: Tertullianus a Primáti · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Tertullianus a První nikajský koncil · Vidět víc »

Prvotní hřích

Maxe Švabinského v jižní části transeptu katedrály sv. Víta. Sixtinské kaple představující prvotní hřích Prvotní hřích,, ha-chet ha-kadmon,, je termín pro první hřích v historii lidstva, kterého se podle biblického příběhu dopustili Adam a Eva v Zahradě Eden (ráji), když se nechali svést hadem a pojedli ze stromu poznání.

Nový!!: Tertullianus a Prvotní hřích · Vidět víc »

Recenze

Recenze (z lat. re-censeó, (znovu) posoudit, zhodnotit) je písemný kritický posudek uměleckého nebo vědeckého díla.

Nový!!: Tertullianus a Recenze · Vidět víc »

Sekta

Sekta (z latinského — „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“, a to nejspíše ze slovesa — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa — „řezat, oddělovat“) je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i pejorativního významu, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Nový!!: Tertullianus a Sekta · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Tertullianus a Sloveso · Vidět víc »

Smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“.

Nový!!: Tertullianus a Smrtelný hřích · Vidět víc »

Spisovatel

Antonem Pavlovičem Čechovem, vydaná k výročí 150 let od jeho narození Spisovatel je osoba, která se zabývá tvorbou vlastních literárních textů.

Nový!!: Tertullianus a Spisovatel · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Tertullianus a Starý zákon · Vidět víc »

Stvoření

Stvoření může být.

Nový!!: Tertullianus a Stvoření · Vidět víc »

Substance

Substance (z latinského sub-stantia, podloží, základ; kalk řeckého hypo-stasis) může znamenat.

Nový!!: Tertullianus a Substance · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Tertullianus a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svatý Jeroným

Mistr Theodorik, ''Svatý Jeroným'', Praha, kolem roku 1370 ''Svatý Jeroným'', Valletta, kolem roku 1600 Svatý Jeroným, původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus (cca 347, Stridon, Istrie – 30. září 420, Betlém), byl křesťanský spisovatel, jeden z církevních Otců a učitelů církve, teolog a překladatel bible do latiny.

Nový!!: Tertullianus a Svatý Jeroným · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Tertullianus a Svátost · Vidět víc »

Svěcení

Kněžské svěcení - pomazání rukou posvátnými oleji Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu.

Nový!!: Tertullianus a Svěcení · Vidět víc »

Symbol

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Nový!!: Tertullianus a Symbol · Vidět víc »

Teolog

Teolog (z řec. θεολόγος) je v širším či užším významu ten, kdo mluví o Bohu či ten, kdo se zabývá teologií.

Nový!!: Tertullianus a Teolog · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Tertullianus a Teologie · Vidět víc »

Toga

Římská toga Toga (lat., od tegó, pokrýt) byl svrchní oděv starověkého římského občana, který se nosil jen na veřejnosti (mimo dům).

Nový!!: Tertullianus a Toga · Vidět víc »

Trestní řízení

Trestní řízení je zákonem upravený postup příslušných orgánů státu (tzv. orgánů činných v trestním řízení), jehož cílem je zjistit, zda byl spáchán trestný čin, zjistit jeho pachatele, uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření a toto rozhodnutí vykonat, popřípadě zařídit jeho výkon.

Nový!!: Tertullianus a Trestní řízení · Vidět víc »

Učitel

Učitel ve třídě Učitel neboli pedagog je jeden ze základních činitelů výchovně-vzdělávacího procesu.

Nový!!: Tertullianus a Učitel · Vidět víc »

Věznice

Tradiční středoasijská věznice na fotografii z počátku 20. století Věznice nebo také – podle typu či dobového kontextu a terminologie – vězení, káznice, šatlava, žalář, ústav nápravné výchovy (ÚNV), nápravně výchovný ústav (NVÚ), nápravně výchovné zařízení je zařízení, ve kterém se vykonává trest odnětí svobody.

Nový!!: Tertullianus a Věznice · Vidět víc »

Vražda

>20 V právu se vraždou rozumí zločin spáchaný člověkem na jiné lidské bytosti, jenž způsobí smrt bez právního ospravedlnění (resp. v širším pojetí bez morálního ospravedlnění) a je vykonán s úmyslem zabít.

Nový!!: Tertullianus a Vražda · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Tertullianus a Vzkříšení · Vidět víc »

Zatmění Slunce

Animace zatmění Slunce pro 21. srpna 2017 Evropy. Fotografie je pořízena z území Francie.Schéma zatmění Slunce Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje.

Nový!!: Tertullianus a Zatmění Slunce · Vidět víc »

160

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 160 · Vidět víc »

195

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 195 · Vidět víc »

197

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 197 · Vidět víc »

207

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 207 · Vidět víc »

212

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 212 · Vidět víc »

220

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 220 · Vidět víc »

814

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 814 · Vidět víc »

840

Bez popisu.

Nový!!: Tertullianus a 840 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Quintus Septimius Florens Tertullianus, Tertulián, Tertullian, Tertullián.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »