Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tetrabrombisfenol A

Index Tetrabrombisfenol A

Tetrabrombisfenol A (TBBPA) je bromovaná organická sloučenina používaná převážně jako zpomalovač hoření.

17 vztahy: Akrylonitrilbutadienstyren, Bisfenol A, Brom, Bromované zpomalovače hoření, Chemická vazba, Derivát (chemie), Epoxidová pryskyřice, Evropa, Halogenace, Organická sloučenina, Organismus, Plošný spoj, Polymer, Směs, Televizor, Zpomalovač hoření, 2001.

Akrylonitrilbutadienstyren

Granule ABS Akrylonitrilbutadienstyren (zkratka ABS) je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Akrylonitrilbutadienstyren · Vidět víc »

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je organická sloučenina ze skupiny bisfenolů, která se využívá při výrobě plastů.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Bisfenol A · Vidět víc »

Brom

Brom, chemická značka Br, lat.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Brom · Vidět víc »

Bromované zpomalovače hoření

Bromované zpomalovače hoření (BFR) jsou různorodou skupinou organických sloučenin bromu, které se používají jako přísada do hořlavých materiálů (plasty, textilie atd.) s cílem omezit či zpomalit jejich hoření a zlepšit jejich požární bezpečnost.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Bromované zpomalovače hoření · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Chemická vazba · Vidět víc »

Derivát (chemie)

Jako derivát (chemický derivát, odvozená sloučenina) se v chemii označuje sloučenina, která je vytvořena, nebo by teoreticky mohla být vytvořena, z podobné sloučeniny náhradou jednoho atomu jiným atomem nebo skupinou atomů.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Derivát (chemie) · Vidět víc »

Epoxidová pryskyřice

Epoxidová pryskyřice je polymerní materiál syntetického původu.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Epoxidová pryskyřice · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Evropa · Vidět víc »

Halogenace

Halogenace je chemická reakce, která obnáší začlenění halogenu do molekuly.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Halogenace · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Organická sloučenina · Vidět víc »

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Organismus · Vidět víc »

Plošný spoj

nepájivé masky Rezistor osazený do otvorů v DPS a připájený na spodní straně Plošný spoj, přesněji deska plošných spojů (zkráceně DPS, v angličtině PCB), je v elektronice deska určená k osazení elektronických součástek, které propojují vodiče vytvořené v tenké (ploché) kovové vrstvičce na povrchu desky.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Plošný spoj · Vidět víc »

Polymer

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Polymer · Vidět víc »

Směs

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Směs · Vidět víc »

Televizor

První československý televizor Tesla 4001A z roku 1953. Televizní přijímač čili televizor, často nepřesně nazývaný televize, je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání (obvykle se jedná o zvláštní elektronický přístroj), na kterém lidé sledují televizní vysílání nebo vysílání průmyslové televize.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Televizor · Vidět víc »

Zpomalovač hoření

Zpomalovač hoření, retardér hoření nebo samozhášecí přísada je látka, která zpomaluje nebo zabraňuje hoření.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a Zpomalovač hoření · Vidět víc »

2001

2001 (MMI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Tetrabrombisfenol A a 2001 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol, 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-izopropylidendifenol, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidendifenol, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropylidendifenol, 2,2',6,6'-tetrabromobisphenol A, TBBP-A, TBBPA, Tetrabromobisfenol A.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »