Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tetrachlormethan

Index Tetrachlormethan

Tetrachlormethan neboli chlorid uhličitý, v technické hantýrce někdy označovaný tetrachlór, je bezbarvá kapalina sladkého éterického zápachu, prakticky nemísitelná s vodou, zato dobře mísitelná s řadou organických rozpouštědel jako je methanol, ethanol, aceton, benzen, benzin(y) aj.

40 vztahy: Aceton, Alkoholy, Benzín, Benzen, Centrální nervová soustava, Chlor, Chlorethan, Chlorid sirnatý, Chlormethan, Chloroform, Chlorovodík, Dichlormethan, Dipólový moment, Disociace, Ethan, Ethanol, Fosgen, Freon, Halogenace, Halogenidy, Halucinace, Hasicí přístroj, Játra, Kapalina, Karcinogen, Kyslík, Ledvina, Methan, Methanol, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, Ozonová vrstva, Radikál, Rakovina, Rozpouštědlo, Sirouhlík, Slang, Spojené státy americké, Ultrafialové záření, Voda, Zvracení.

Aceton

Aceton je triviální pojmenování pro propan-2-on nebo též dimethylketon.

Nový!!: Tetrachlormethan a Aceton · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Tetrachlormethan a Alkoholy · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Tetrachlormethan a Benzín · Vidět víc »

Benzen

Benzen je organická sloučenina (uhlovodík patřící mezi areny), se sladkým zápachem.

Nový!!: Tetrachlormethan a Benzen · Vidět víc »

Centrální nervová soustava

Schéma centrální nervové soustavy člověka. Centrální nervová soustava (CNS) je ústřední část nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Tetrachlormethan a Centrální nervová soustava · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Tetrachlormethan a Chlor · Vidět víc »

Chlorethan

Chlorethan (též známý jako monochlorethan, ethylchlorid, chlorethyl a pod řadou generických i obchodních názvů; funkční vzorec CH3CH2Cl) je organická sloučenina (chlorovaný uhlovodík) používaná jako lokální anestetikum, dříve též pro výrobu tetraethylolova (aditiva do automobilového benzinu).

Nový!!: Tetrachlormethan a Chlorethan · Vidět víc »

Chlorid sirnatý

Chlorid sirnatý je anorganická sloučenina se vzorcem SCl2.

Nový!!: Tetrachlormethan a Chlorid sirnatý · Vidět víc »

Chlormethan

Chlormethan (též monochlormethan nebo methylchlorid) je organická sloučenina (nejjednodušší chlorovaný uhlovodík).

Nový!!: Tetrachlormethan a Chlormethan · Vidět víc »

Chloroform

Chloroform neboli trichlormethan (mimo chemii dle PČP trichlormetan), je bezbarvá těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu.

Nový!!: Tetrachlormethan a Chloroform · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Tetrachlormethan a Chlorovodík · Vidět víc »

Dichlormethan

Dichlormethan (zkratka DCM) nebo methylenchlorid je organická chemická sloučenina se vzorcem CH2Cl2.

Nový!!: Tetrachlormethan a Dichlormethan · Vidět víc »

Dipólový moment

Dipólový moment (přesněji elektrický dipólový moment) je vektorová veličina popisující nesymetrické rozdělení elektrického náboje, např.

Nový!!: Tetrachlormethan a Dipólový moment · Vidět víc »

Disociace

Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály.

Nový!!: Tetrachlormethan a Disociace · Vidět víc »

Ethan

Ethan (mimo chemii dle PČP etan) je druhý nejjednodušší nasycený uhlovodík, patřící mezi alkany.

Nový!!: Tetrachlormethan a Ethan · Vidět víc »

Ethanol

Ethanol (mimo chemii dle PČP etanol) nebo ethylalkohol (obecně alkohol, hovorově špiritus) je druhý nejnižší alkohol.

Nový!!: Tetrachlormethan a Ethanol · Vidět víc »

Fosgen

Fosgen, nazývaný též dichlorid karbonylu, chlorid karbonylu, karbonyldichlorid, karbonylchlorid, oxychlorid uhličitý, chlorid kyseliny chlormethanové nebo dichlorid kyseliny uhličité, je prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn, mnohem nebezpečnější než chlor.

Nový!!: Tetrachlormethan a Fosgen · Vidět víc »

Freon

Freony je komerční označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožinu chlor-fluorovaných uhlovodíků), které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor.

Nový!!: Tetrachlormethan a Freon · Vidět víc »

Halogenace

Halogenace je chemická reakce, která obnáší začlenění halogenu do molekuly.

Nový!!: Tetrachlormethan a Halogenace · Vidět víc »

Halogenidy

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s elektropozitivnějšími prvky nebo soli halogenovodíků.

Nový!!: Tetrachlormethan a Halogenidy · Vidět víc »

Halucinace

Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu.

Nový!!: Tetrachlormethan a Halucinace · Vidět víc »

Hasicí přístroj

Hasicí přístroj Hasicí přístroj (hovorově hasičák nebo minimax) je jedním z věcných prostředků požární ochrany.

Nový!!: Tetrachlormethan a Hasicí přístroj · Vidět víc »

Játra

Játra (iecur,: hepar) jsou největším vnitřním orgánem a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu).

Nový!!: Tetrachlormethan a Játra · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Tetrachlormethan a Kapalina · Vidět víc »

Karcinogen

Karcinogen (též kancerogen) je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Nový!!: Tetrachlormethan a Karcinogen · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Tetrachlormethan a Kyslík · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Tetrachlormethan a Ledvina · Vidět víc »

Methan

Geometrie molekuly methanu. Červenými linkami naznačen opsaný čtyřstěn hybridizovanými orbitaly sp3 Methan (mimo chemii dle PČP metan) neboli podle systematického názvosloví karban je nejjednodušší alkan, a tedy i nejjednodušší uhlovodík vůbec.

Nový!!: Tetrachlormethan a Methan · Vidět víc »

Methanol

Methanol (mimo chemii dle pravidel českého pravopisu metanol), methylalkohol, karbinol je nejjednodušší alifatický alkohol.

Nový!!: Tetrachlormethan a Methanol · Vidět víc »

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

upright Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, zkráceně IARC) je mezinárodní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO).

Nový!!: Tetrachlormethan a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny · Vidět víc »

Ozonová vrstva

Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozonové vrstvy Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku.

Nový!!: Tetrachlormethan a Ozonová vrstva · Vidět víc »

Radikál

Moses Gomberg, zakladatel radikálové chemie Radikál je v chemii vysoce reaktivní částice, která má jeden nebo více nepárových elektronů.

Nový!!: Tetrachlormethan a Radikál · Vidět víc »

Rakovina

Normální buňky reagují na neopravitelné poškození programovou smrtí – apoptózou. Nádorové buňky jsou k mechanizmům apoptózy jen omezeně vnímavé Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se případně alespoň seberozložit apoptózou.

Nový!!: Tetrachlormethan a Rakovina · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Tetrachlormethan a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Sirouhlík

Sirouhlík je sloučeninou uhlíku a síry.

Nový!!: Tetrachlormethan a Sirouhlík · Vidět víc »

Slang

Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině.

Nový!!: Tetrachlormethan a Slang · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Tetrachlormethan a Spojené státy americké · Vidět víc »

Ultrafialové záření

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření.

Nový!!: Tetrachlormethan a Ultrafialové záření · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Tetrachlormethan a Voda · Vidět víc »

Zvracení

Zvracení na staré malbě Zvracení je nervově řízený, koordinovaný reflex, při kterém je obsah žaludku evakuován ústním otvorem ven.

Nový!!: Tetrachlormethan a Zvracení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Benziform, Benzinoform, CCl4, Chlorid uhličitý, Freon 10, Halon 104, Perchlormetan, Perchlormethan, Tetrachlor, Tetrachlorid uhličitý, Tetrachlormetan, Tetrachlorometan, Tetrachloromethan, Tetrachlór, Tetraform, Tetrasol.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »