Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Thiosíran sodný

Index Thiosíran sodný

Thiosíran sodný (Na2S2O3·5H2O, ve starší literatuře též nepřesně sirnatan sodný), je nejběžnější solí kyseliny thiosírové.

72 vztahy: Adsorpce, Aktivní uhlí, Akvárium, Analytická chemie, Aniont, Česko, Bakteriologie, Bromid stříbrný, Carlin, Chemie, Chlor, Chlornan sodný, Enzym, Exotermní reakce, Fotografie, Fyzika, Hemodialýza, Hliník, Ion, Jod, Jodid sodný, Jodidy, Jodometrie, Katalyzátor, Kationt, Koloid, Komplexní sloučenina, Krystalizace, Kyanidy, Kyselina sírová, Kyselina thiosírová, Kyseliny, Kyslík, Léčivo, Ledvina, Měď, Mezibuněčný prostor, Moč, Mykóza, Patina, Peroxid vodíku, PH, Pitná voda, Potravinářské přídatné látky, Profylaxe, Protijed, Redoxní reakce, Redukční činidlo, Rodier, Roztok, ..., Ruda, Síra, Síran sodný, Siřičitan sodný, Siřičitany, Slitina, Sodík, Stříbro, Stechiometrie, Suspenze (chemie), Tenzidy, Teplo, Teplota, Thiokyanatan, Titrace, Toxicita, Trijodamin, Uhlík, Ustalovač, Voda, Vodní tok, Zlato. Rozbalte index (22 více) »

Adsorpce

Adsorpce je proces, jehož principem je hromadění částic (atomů, molekul) plynu, kapaliny či pevné látky na povrchu (fázovém rozhraní) účinkem mezipovrchových přitažlivých sil.

Nový!!: Thiosíran sodný a Adsorpce · Vidět víc »

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí (adsorpční uhlí) je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů.

Nový!!: Thiosíran sodný a Aktivní uhlí · Vidět víc »

Akvárium

Kalifornii s obsahem 1,3 milionů litrů je vidět simulovaný ekosystém chaluhového lesa. Malé amatérské akvárium s obsahem 100 litrů, určené k chovu několika druhů vzájemně snášenlivých ryb, tzv. společenská nádrž. Neonka obecná (Tetra neonová, Paracheirodon innesi) je jedna z nejčastěji chovaných akvarijních ryb. vpravo Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (obvykle ryby, ale i další vodní obratlovci a vodní bezobratlí).

Nový!!: Thiosíran sodný a Akvárium · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Thiosíran sodný a Analytická chemie · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Thiosíran sodný a Aniont · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Thiosíran sodný a Česko · Vidět víc »

Bakteriologie

Bakteriologie (ze starořeckého βακτἠριον bakterion a λόγος logos) je věda, předmětem jejíhož zájmu je stavba, životní styl, systém a identifikace bakterií.

Nový!!: Thiosíran sodný a Bakteriologie · Vidět víc »

Bromid stříbrný

Bromid stříbrný (AgBr) je žlutá krystalická látka prakticky nerozpustná ve vodě, používaná (podobně stejně jako jiné halogenidy stříbra) ve fotografickém průmyslu.

Nový!!: Thiosíran sodný a Bromid stříbrný · Vidět víc »

Carlin

Carlin může být.

Nový!!: Thiosíran sodný a Carlin · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Thiosíran sodný a Chemie · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Thiosíran sodný a Chlor · Vidět víc »

Chlornan sodný

Chlornan sodný je chemická sloučenina se sumárním vzorcem NaClO.

Nový!!: Thiosíran sodný a Chlornan sodný · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Thiosíran sodný a Enzym · Vidět víc »

Exotermní reakce

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla.

Nový!!: Thiosíran sodný a Exotermní reakce · Vidět víc »

Fotografie

Nicéphore Niépce: ''Pohled z okna v Le Gras'' druhá známá nejstarší dochovaná fotografie, 1826 Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu nebo chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například filmu.

Nový!!: Thiosíran sodný a Fotografie · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Thiosíran sodný a Fyzika · Vidět víc »

Hemodialýza

hemodialyzační stroj Hemodialýza je metoda odstraňování odpadních látek jako např.

Nový!!: Thiosíran sodný a Hemodialýza · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Thiosíran sodný a Hliník · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Thiosíran sodný a Ion · Vidět víc »

Jod

Jod (též jód; z řeckého ιώδης, iódés, „fialový“), chemická značka I, lat. Iodum je prvek ze skupiny halogenů, tvoří tmavě fialové destičkovité krystalky.

Nový!!: Thiosíran sodný a Jod · Vidět víc »

Jodid sodný

Jodid sodný je bílá krystalická sůl s chemickým vzorcem NaI, používaná k detekci radiace, léčbě jodové karence a jako reaktant ve Finkelsteinově reakci.

Nový!!: Thiosíran sodný a Jodid sodný · Vidět víc »

Jodidy

Jodidy jsou soli kyseliny jodovodíkové (HI).

Nový!!: Thiosíran sodný a Jodidy · Vidět víc »

Jodometrie

Jodometrie je princip odměrného stanovení založený na redukci jodu na jodid v neutrálním prostředí.

Nový!!: Thiosíran sodný a Jodometrie · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Thiosíran sodný a Katalyzátor · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Thiosíran sodný a Kationt · Vidět víc »

Koloid

Tyndallova jevu v důsledku přítomnosti koloidních částic Koloid je označení pro disperzní soustavu obsahující částice, které svou velikostí spadají do rozmezí 1 nm až 1000 nm (případně 500 nm).

Nový!!: Thiosíran sodný a Koloid · Vidět víc »

Komplexní sloučenina

Komplexní sloučenina (nebo také koordinační sloučenina) je chemická sloučenina, která obsahuje alespoň jednu koordinačně-kovalentní vazbu.

Nový!!: Thiosíran sodný a Komplexní sloučenina · Vidět víc »

Krystalizace

Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Nový!!: Thiosíran sodný a Krystalizace · Vidět víc »

Kyanidy

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, obsahují kyanidový aniont CN-.

Nový!!: Thiosíran sodný a Kyanidy · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Thiosíran sodný a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyselina thiosírová

Kyselina thiosírová (H2S2O3) je jednou z kyselin na bázi síry.

Nový!!: Thiosíran sodný a Kyselina thiosírová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Thiosíran sodný a Kyseliny · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Thiosíran sodný a Kyslík · Vidět víc »

Léčivo

tablet náhled Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek.

Nový!!: Thiosíran sodný a Léčivo · Vidět víc »

Ledvina

Ledvina (lat. ren, řec. νεφρός, nefrós) savců je párový orgán uložený po stranách páteře v břišní dutině.

Nový!!: Thiosíran sodný a Ledvina · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Thiosíran sodný a Měď · Vidět víc »

Mezibuněčný prostor

Mezibuněčný prostor (často interceluláry, někdy mimobuněčný prostor nebo extracelulární prostor) je označení pro veškerou hmotu v těle organismů, která se nachází mimo buňky.

Nový!!: Thiosíran sodný a Mezibuněčný prostor · Vidět víc »

Moč

Vzorek moči Moč je kapalný odpad vylučovaný ledvinami a po nahromadění v močovém měchýři vyloučený z těla procesem zvaným močení (urinace).

Nový!!: Thiosíran sodný a Moč · Vidět víc »

Mykóza

Mykóza či plísňové onemocnění je souhrnné medicínské označení pro onemocnění houbami, plísněmi a kvasinkami.

Nový!!: Thiosíran sodný a Mykóza · Vidět víc »

Patina

Patina na bronzové soše Patina (ital., z lat. patena, miska) označuje změněný povrch kovových i jiných předmětů, způsobený dlouhodobým vystavením vlivu ovzduší, vody a podobně, anebo jen dlouhodobým užíváním.

Nový!!: Thiosíran sodný a Patina · Vidět víc »

Peroxid vodíku

Poleptání kůže 35% roztokem peroxidu vodíku Peroxid vodíku (chemický vzorec H2O2) (triviálně, zastarale kysličník) je čirá kapalina, o něco viskóznější než voda.

Nový!!: Thiosíran sodný a Peroxid vodíku · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Thiosíran sodný a PH · Vidět víc »

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb.

Nový!!: Thiosíran sodný a Pitná voda · Vidět víc »

Potravinářské přídatné látky

Potravinářské přídatné látky (aditiva) jsou chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd.

Nový!!: Thiosíran sodný a Potravinářské přídatné látky · Vidět víc »

Profylaxe

Slovo profylaxe (z řec. προφυλάσσω (profylassó), profylax – předsunutá hlídka) je užíváno v nejméně dvou různých významech.

Nový!!: Thiosíran sodný a Profylaxe · Vidět víc »

Protijed

Protijed (též antidotum, z řeckého antidoton) je látka s opačným účinkem k jiné látce, protilátka čili protijed.

Nový!!: Thiosíran sodný a Protijed · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Thiosíran sodný a Redoxní reakce · Vidět víc »

Redukční činidlo

Redukční činidlo je látka, která odevzdává elektrony jiné látce, redukuje ji a sama sebe oxiduje.

Nový!!: Thiosíran sodný a Redukční činidlo · Vidět víc »

Rodier

Barvy univerzálního indikátoru Rodier je univerzální indikátor používaný v analytické chemii.

Nový!!: Thiosíran sodný a Rodier · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Thiosíran sodný a Roztok · Vidět víc »

Ruda

Páskovaná železná ruda Manganová konkrece Olověná ruda Zlatá ruda Měděná ruda Ruda označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Nový!!: Thiosíran sodný a Ruda · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Thiosíran sodný a Síra · Vidět víc »

Síran sodný

Síran sodný (Na2SO4) je sodná sůl kyseliny sírové.

Nový!!: Thiosíran sodný a Síran sodný · Vidět víc »

Siřičitan sodný

Siřičitan sodný (Na2SO3) je rozpustná sodná sůl kyseliny siřičité.

Nový!!: Thiosíran sodný a Siřičitan sodný · Vidět víc »

Siřičitany

p.

Nový!!: Thiosíran sodný a Siřičitany · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Thiosíran sodný a Slitina · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Thiosíran sodný a Sodík · Vidět víc »

Stříbro

Stříbro, chemická značka Ag (lat. Argentum) je ušlechtilý kov bílé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Thiosíran sodný a Stříbro · Vidět víc »

Stechiometrie

Stechiometrie je výpočet relativních množství reaktantů a produktů v chemických reakcích.

Nový!!: Thiosíran sodný a Stechiometrie · Vidět víc »

Suspenze (chemie)

Suspenze je heterogenní směs, např.

Nový!!: Thiosíran sodný a Suspenze (chemie) · Vidět víc »

Tenzidy

Tenzid (tensit, surfaktant, saponát) je povrchově aktivní látka (dříve nazývaná kapilárně aktivní látka).

Nový!!: Thiosíran sodný a Tenzidy · Vidět víc »

Teplo

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energieNormy pro fyzikální veličiny a jednotky od 80. let 20. století (ČSN 01 1303, nahrazená v 90. letech normou ČSN ISO 31-4, nahrazenou současně platnou ČSN ISO 80000-5) ekvivalentní název tepelná energie pro makroskopickou, fenomenologicky stanovenou veličinu teplo nedoporučují, tomu se přizpůsobila i většina učebnic fyziky. Energie (a práce) je ve fyzikálním jazyce vyhrazena pouze pro popis mikroskopické podstaty tepelné výměny jako přenosového jevu. V oborech mimo fyziku je navíc termín tepelná energie používán v obecnějším smyslu, zahrnujícím také vnitřní energii těles s vyšší teplotou přeměňovanou konáním práce, tedy nejen tepelnou výměnou, na jiné druhy energie.) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce \sum_i A_i \cdot \mathrma_i (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv.

Nový!!: Thiosíran sodný a Teplo · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Thiosíran sodný a Teplota · Vidět víc »

Thiokyanatan

Thiokyanatan (též sulfokyanatan, thiokyanid nebo dříve rhodanid) je funkční skupina odvozená od kyseliny thiokyanaté a tvořící sloučeniny iontové založené na − a konjugované zásady). Mezi typické sloučeniny patří bezbarvé soli thiokyanatan draselný a sodný. Jako thiokyanatany se označují také organické sloučeniny obsahující funkční skupinu SCN.

Nový!!: Thiosíran sodný a Thiokyanatan · Vidět víc »

Titrace

Titrace Titrace (volumetrie, odměrná analýza) je běžná laboratorní metoda kvantitativní analýzy.

Nový!!: Thiosíran sodný a Titrace · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Thiosíran sodný a Toxicita · Vidět víc »

Trijodamin

Trijodamin (též jododusík, nesprávně jodid dusitý) je černo-zelená krystalická chemická sloučenina kovového lesku, řadí se mezi třaskaviny.

Nový!!: Thiosíran sodný a Trijodamin · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Thiosíran sodný a Uhlík · Vidět víc »

Ustalovač

Ustalovač je ve fotografické chemii vodný roztok chemických látek, sloužící k fixaci latentního obrazu, zviditelněného vývojkou.

Nový!!: Thiosíran sodný a Ustalovač · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Thiosíran sodný a Voda · Vidět víc »

Vodní tok

Vodní tok (vodoteč) je koryto s vodou, která odtéká z povodí.

Nový!!: Thiosíran sodný a Vodní tok · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Thiosíran sodný a Zlato · Vidět víc »

Přesměrování zde:

E 539, E539, Na2S2O3, Sirnatan sodný, Sulfanid-sulfonát sodný, Sulfanidsulfonát sodný, Thiosulfát sodný, Tiosíran sodný.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »