Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Tradice

Index Tradice

Tradice (lat. traditio.

62 vztahy: Alí, Apoštol, Arabština, Ší'itský islám, Bůh, Bible, Božská liturgie, Chování, Denominace, Detence, Dogma, Držba, Etnologie, Fenomén, Filosof, Filosofie, Folklór, Fundamentalismus, Generace, Hebrejština, Hospodin, Islám, Izrael, Josef Pieper, Judaismus, Katolicismus, Katolická církev, Křesťanství, Konvence, Korán, Kultura, Latina, Literární věda, Liturgie, Masora, Masoretský text, Max Weber, Mohamed, Morálka, Movitá věc, Poznání, Právní věda, Právo, Rané křesťanství, Reformace, Rituál, Schopnost, Smlouva, Sociologie, Sola scriptura, ..., Souhláska, Středověk, Sunna, Sunnitský islám, Talmud, Tóra, Teologie, Umění, Víra, Věda, Vlastnictví, Zvyk. Rozbalte index (12 více) »

Alí

iráckém Nadžafu Alí ibn Abí Tálib (okolo roku 599 Mekka – 28. leden 661 Kúfa) čtvrtý volený chalífa v letech 656–661.

Nový!!: Tradice a Alí · Vidět víc »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Tradice a Apoštol · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Tradice a Arabština · Vidět víc »

Ší'itský islám

Svatyně imáma Husajna v iráckém Karbalá, které je pro šíity jedním z nejsvětějších měst na světě Ší'itský islám, též ší'a (z arabského شيعة, zkrácenina z Ší'at Alí شيعة علي neboli Strana Alího či Přívrženci Alího), je jedním ze dvou hlavních proudů islámu (druhým je sunna).

Nový!!: Tradice a Ší'itský islám · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Tradice a Bůh · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Tradice a Bible · Vidět víc »

Božská liturgie

Božská liturgie je pojem, jehož východní církev, zvláště byzantského obřadu, užívá pro eucharistickou bohoslužbu.

Nový!!: Tradice a Božská liturgie · Vidět víc »

Chování

Chování je soubor vnějších (pozorovatelných) projevů člověka, živočichů a jiných organismů.

Nový!!: Tradice a Chování · Vidět víc »

Denominace

Denominace je označení pro určitou církevní organizaci (odpovídá pojmu církev nebo náboženská společnost, jak jsou používány v konfesním právu) anebo se pojmu denominace užívá v širším slova smyslu též pro křesťany určitých vyznání (např. římskokatolická, evangelická, baptistická, metodistická) Denominace - náboženská sekta, která se po počáteční horlivosti a dynamice institucionalizuje a hlásí se k ní větší množství věřících.

Nový!!: Tradice a Denominace · Vidět víc »

Detence

Detence je stav faktického ovládání nějaké věci, ale bez vůle ji mít pro sebe.

Nový!!: Tradice a Detence · Vidět víc »

Dogma

Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepochybuje.

Nový!!: Tradice a Dogma · Vidět víc »

Držba

Držba (lat. possessio, angl. possession, něm. Besitz) je právní pojem vyjadřující kontrolu, kterou osoba úmyslně vykonává nad věcí, přičemž držitel (posesor) s ní nakládá jako s vlastní.

Nový!!: Tradice a Držba · Vidět víc »

Etnologie

Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností.

Nový!!: Tradice a Etnologie · Vidět víc »

Fenomén

Fenomén (z řec. fainomenon od fainein, jevit se) znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam.

Nový!!: Tradice a Fenomén · Vidět víc »

Filosof

Filosof nebo filozof je člověk, který se zabývá filosofickými otázkami v různých oblastech této discipliny, který ji pěstuje a případně vyučuje.

Nový!!: Tradice a Filosof · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Tradice a Filosofie · Vidět víc »

Folklór

valašském lidovém kroji Folklór či folklor je označení pro osobité hudební, slovesné, taneční a dramatické projevy kultury integrovaných skupin obyvatelstva, například venkovského či městského.

Nový!!: Tradice a Folklór · Vidět víc »

Fundamentalismus

Fundamentalismus (z latinského fundamentum – základ) je urputné lpění na základních principech.

Nový!!: Tradice a Fundamentalismus · Vidět víc »

Generace

Jako generace je označování velká skupina lidí, kteří jsou socializováni přibližně ve stejné době, a pojí je proto dobově podmíněný styl života a způsob myšlení.

Nový!!: Tradice a Generace · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Tradice a Hebrejština · Vidět víc »

Hospodin

Hospodin je nepřesný český výraz, který překladatelé používají jako náhradu za osobní jméno křesťanského monoteistického (tedy jediného) Boha.

Nový!!: Tradice a Hospodin · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Tradice a Islám · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Tradice a Izrael · Vidět víc »

Josef Pieper

Josef Pieper (4. května 1904 Elte nad Emsou, Vestfálsko – 6. listopadu 1997 Münster) byl německý filozof, jeden z významných křesťanských filozofů 20.

Nový!!: Tradice a Josef Pieper · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Tradice a Judaismus · Vidět víc »

Katolicismus

Katolicismus (z řeckého καθολικός katholikos obecný, univerzální McBrien, Catholicism, 19-20. Pojem katolicismus reprezentuje určitou eklesiologickou i teologickou tradici, která však nutně nemusí být svázána se Svatým stolcem a římským papežem. V rámci starokatolictví totiž můžeme hovořit i o tzv. národních katolických církvích. Společnými důrazy však jsou hierarchická struktura, důraz na tradici (učení apoštolů, církevních otců, papežů), mariánský kult, na západě od jisté doby i celibát kléru (není podmínka) a sociálně-politickým působením (charita, misie aj.). Je třeba postřehnout rozdíl oproti termínu katolictví, který i pro křesťany ostatních církví může znamenat právě všeobecnou církev, zmíněnou již v nejstarších vyznáních víry. V některých jazycích (dále např. v chorvatštině) pojmy katolický a všeobecný splývají. (Vjerujem u jednu svetu, katoličku i apostolsku Crkvu. /svetu crkvu katoličku.).

Nový!!: Tradice a Katolicismus · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Tradice a Katolická církev · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Tradice a Křesťanství · Vidět víc »

Konvence

Konvence (přes francouzštinu z latinského, shromáždění, dohoda) může být.

Nový!!: Tradice a Konvence · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Tradice a Korán · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Tradice a Kultura · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Tradice a Latina · Vidět víc »

Literární věda

Literární věda patří k humanitním vědám.

Nový!!: Tradice a Literární věda · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Tradice a Liturgie · Vidět víc »

Masora

Masora je poznámkový aparát přičleněný k židovské bibli. Rozlišujeme okrajovou a koncovou masoru.

Nový!!: Tradice a Masora · Vidět víc »

Masoretský text

Masoretský text (textus receptus) je hebrejský (či v jistých případech aramejský) text Starého zákona opatřený masoretskými vokalizačními znaky, resp.

Nový!!: Tradice a Masoretský text · Vidět víc »

Max Weber

Max Weber (21. dubna 1864 – 14. června 1920) byl německý sociolog a ekonom.

Nový!!: Tradice a Max Weber · Vidět víc »

Mohamed

Prorok Mohammed a jeho žena Áiša Mohamed, též, plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn AbdilmuttalibPřesné datum narození není bezpečně známo, rok 570 je uváděn jako nejpravděpodobnější.

Nový!!: Tradice a Mohamed · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Tradice a Morálka · Vidět víc »

Movitá věc

Movitá věc je každá věc v právním smyslu, která není nemovitou.

Nový!!: Tradice a Movitá věc · Vidět víc »

Poznání

Poznání znamená jak proces nabývání znalostí (poznávání) o reálném světě, tak i jeho výsledek (poznatek, vědění).

Nový!!: Tradice a Poznání · Vidět víc »

Právní věda

Právní věda neboli jurisprudence je věda zkoumající z různých hledisek právo, a to ať již právo pozitivní (platné), tak i právo přirozené.

Nový!!: Tradice a Právní věda · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Tradice a Právo · Vidět víc »

Rané křesťanství

Pojmem rané křesťanství rozumíme období vývoje křesťanského náboženství od jeho vzniku v 1.

Nový!!: Tradice a Rané křesťanství · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Tradice a Reformace · Vidět víc »

Rituál

Část ceremoniálu střídání stráži ve Whitehall v Londýně. Rituál (z latinského ritualis.

Nový!!: Tradice a Rituál · Vidět víc »

Schopnost

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním nebo zkušeností.

Nový!!: Tradice a Schopnost · Vidět víc »

Smlouva

Smlouva (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují.

Nový!!: Tradice a Smlouva · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Tradice a Sociologie · Vidět víc »

Sola scriptura

Sola scriptura (lat) je jedním ze základních protestantských teologických důrazů.

Nový!!: Tradice a Sola scriptura · Vidět víc »

Souhláska

Souhlásky (konsonanty) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem (na rozdíl od samohlásek) je šum, který vzniká specifickým postavením či pohybem mluvidel.

Nový!!: Tradice a Souhláska · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Tradice a Středověk · Vidět víc »

Sunna

Sunna nebo také suna znamená doslovně „cesta“ nebo „zvyk“ a tvoří jeden z pramenů islámského práva.

Nový!!: Tradice a Sunna · Vidět víc »

Sunnitský islám

ibádíju islám (Omán) Mešita Selimiye v tureckém Edirne Sunnité jsou muslimové, kteří po Mohamedově smrti uznali za nástupce Abú Bakra a oddělili se tak od šíitů, kteří za nástupce považovali člena jeho rodiny – zetě Alího.

Nový!!: Tradice a Sunnitský islám · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Tradice a Talmud · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Tradice a Tóra · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Tradice a Teologie · Vidět víc »

Umění

Jeskynní malba z Lascaux, asi 15 000 př. n. l. Australský domorodý náhrobek (Muzeum Canberra) Koberec (indiáni Navajo) Anděl (rukopis ''Beatus'', Španělsko, 9. stol.) Michelangelo Buonarroti, Stvoření Adama, 1510 (detail) Alegorie umění a věd (Niederalteich, Bavorsko) Umění (od „uměti“, řecky τέχνη, techné, jako řemeslná technika) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit.

Nový!!: Tradice a Umění · Vidět víc »

Víra

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech.

Nový!!: Tradice a Víra · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Tradice a Věda · Vidět víc »

Vlastnictví

Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí.

Nový!!: Tradice a Vlastnictví · Vidět víc »

Zvyk

Zvyk nebo zvyklost je ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství, zdůvodněný pouze tím, že se tak chovali vždycky, přinejmenším po delší dobu.

Nový!!: Tradice a Zvyk · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »